odbor dopravně správních činností

Rozsah, účel a doba uchování údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchovávání

Správní řízení

Účastníci řízení

Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

Účastníci řízení dotčené správní orgány

5 let

Zpracování osobních údajů při vydávání řidičských průkazů, mezinárodních   řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče a paměťových karet   řidiče

Držitelé ŘP, mezinárodních řidičských průkazů, průkazů profesní   způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče

Údaje dle ust. § 105 a 106 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních   komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy, MMO

Rok po úmrtí řidiče

Poskytování údajů z registru řidičů

Držitelé ŘP

Údaje dle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na   pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná   osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními   předpisy

Rok po úmrtí řidiče

Příjem žádostí vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského   průkazu, paměťové karty řidiče a průkazu profesní způsobilosti řidiče

Žadatel o řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz, paměťovou kartu   řidiče a průkaz profesní způsobilosti řidiče

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození,   trvalý pobyt

Ministerstvo dopravy

Rok po úmrtí řidiče

Příjem žádostí o změnu údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním   řidičském průkazu

Žadatel o změnu

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození,   trvalý pobyt

Ministerstvo dopravy

Rok po úmrtí řidiče

Příjem žádosti o zápis v centrálním registru vozidel

Žadatel o zápis (provozovatel, vlastník vozidla)

Údaje dle § 4 odst. 2, písm. a, § 4a odst. 2), 4), 5) zákona č. 56/2001   Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy

5 let