Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum (13 členů)

I. Iniciativní funkce

 

II. Poradní funkce 

III. Kontrolní funkce

IV. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor školství a vzdělávání magistrátu.

  

předseda:
 PaedDr. Ivona Klímová, MBA

 

členové:

Ing. Regina Gogelová, členka ZM
Bc. Dagmar Macháčková, MPA, členka ZM
Marie Malcharová, členka ZM
Jiří Vávra, člen ZM
Mgr. et Mgr. Karin Halfarová
Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Mgr. Vladimíra Machalová
Mgr. Hana Strádalová
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.