Vydání územně plánovací informace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání územně plánovací informace

 2. Základní informace k životní situaci

  Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) o podmínkách vydání územního rozhodnutí a § 21 odst. 1 písm. c) o podmínkách vydání územního souhlasu pro vedení sítí elektronických komunikací. Územně plánovací informace poskytuje souhrn podmínek, za kterých je možno v daném území umístit stavbu. 

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územně plánovací informaci může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání územně plánovací informace je podání žádosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O územně plánovací informaci pro vydání územního rozhodnutí v rámci města Ostravy lze požádat u Magistrátu města Ostravy, odboru stavebně správního, s výjimkou staveb, u nichž byla pravomoc svěřena úřadům městských obvodů dle článku 21 obecně závazné vyhlášky č. 11/2000 v platném znění.  

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  S konkrétními pracovníky uvedenými v kontaktním seznamu oddělení stavebně správního.

  Ing. Pavel Král
  referent státní správy - pracovník úseku územních řízení
  599443467 393 / Nová Radnice
  Regina Lusková
  referent státní správy - pracovník úseku územních řízení
  599443186 379 / Nová Radnice
  Ing. Zuzana Miklasová
  referent stavebního úřadu
  599415113 6 / Ostrava , Čs. armády 325/106
  Ing. Lenka Vltavská
  referent státní správy - pracovník úseku územních řízení
  599443124 379 / Nová Radnice
  Renáta Šviráková
  referent státní správy - pracovník úseku územních řízení
  599443065 376 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání územně plánovací informace není zpoplatněno. 

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obvyklá lhůta pro vydání územně plánovací informace je 30 dní. 

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Územně plánovací informace se nevydává formou správního rozhodnutí, ale pouze opatřením - vyjádřením, nemá řádný opravný prostředek. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodržení územně plánovací informace při přípravě podkladů pro územní řízení má za následek nevydání územního rozhodnutí.  

   

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno