Stipendia města Ostravy

Důležité informace, odkazy, kontakty

Zastupitelstvo města rozhodlo usn. č. 2433/ZM1418/37 dne 19.9.2018 o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019

Seznam studentů, kterým bylo poskytnuto stipendium v akademickém roce 2018/2019

Zásady na poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019