Aktuální informace o lokalitách vhodných k realizaci nového městského stadionu

informace o lokalitách vhodných k realizaci nového městského stadionu

Dne 29.10.2008 byl Zastupitelstvem města Ostravy přehodnocen původní záměr přestavět stávající areál Městského stadionu v Ostravě na multifunkční stadion pro atletiku a fotbal (Národní sportovní centrum Morava). Bylo definitivně rozhodnuto, že bude preferována stavba úplně nového fotbalového stadiónu formou PPP (spolupráce veřejného a soukromého sektoru). V moravskoslezské metropoli vyroste zbrusu nový městský fotbalový chrám pro zhruba 30 tisíc lidí. Nový městský stadion by měl rovněž sloužit k pořádání kulturních a společenských akcí.

   Odbor ekonomického rozvoje ve spolupráci s Útvarem hlavního architekta Magistrátu města Ostravy se zabýval řešením vhodné lokality k realizaci nového městského stadionu. Byla provedena analýza -multikriteriální posouzení vhodnosti vytipovaných níže uvedených lokalit:

1. Lokalita: Slezská Ostrava, ul. Hladnovská

2. Lokalita : Halda Habrůvka

3. Lokalita: Ostrava – Svinov, ul. Ostravská

4. Lokalita : ul. Mariánskohorská


Kritéria hodnocení byla volena z těchto hledisek :
- hledisko eliminace negativních dopadů provozu nového městského stadionu,
- hledisko zvýraznění následných rozvojových možností vytipovaných lokalit.
 

Analýza provedeného hodnocení

 

   V současné době je ve spolupráci s Legislativně právním odborem Magistrátu města Ostravy připravována veřejná zakázka na výběr zhotovitele koncesního projektu v souladu s ust. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.