Školství

Výběrové řízení na poskytnutí dotací pro oblast vzdělávání

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení
č. 0617/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015  výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2016. Lhůta pro podání žádostí je od 14.10.2015 do 30.10.2015.

 

Postup pro podání žádosti

Kontaktní osoba

Ing. Martina Kuchyňková

599  444 264

 

mkuchynkova@ostrava.cz

 

Finanční vypořádání (dříve vyúčtování) poskytnuté dotace/příspěvku

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

Manuál k programu 602 XML Filler

 

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 456 789

 

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí dotací pro oblast školství rok 2015

  Poskytnuté dotace

  Neposkytnuté dotace

  ________________________________________________________________________________________

   

  Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. usnesení 0626/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016. Termín pro odevzdání žádosti je od 26.10.2015 do 20.11.2015.

  Dotační program na poskytování peněžních prostředků

  Formulář žádosti

  Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis

  Kontaktní osoba

  Ing. Marta Chylová 599 443 203 mchylova@ostrava.cz

   ___________________________________________________________________________________________

  Vyhlášení 7. ročníku dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO na rok 2016

   

   

  Kontaktní osoba

  Ing. Roman Waluszczyk 599 443 195 rwaluszczyk@ostrava.cz

   _________________________________________________________________________________________

  6. ročník dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO na rok 2015

   

  _______________________________________________________________________________________

  Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytnutí mimořádné účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2015. Termín uzávěrky  pro příjem žádosti je do 17.4.2015.

  Upozornění pro žadatele

  V návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena lhůta pro podávání žádostí    od 6.4.2015 – 17.4.2015

   

  Zásady pro poskytnutí dotace z loterií

  Žádost o poskytnutí dotace z loterií

   

  Výsledky výběrového řízení na poskytnutí účelových dotací z loterií aj. podobných her v oblasti školství – rok 2015