Informace o projektu SOCIOPOINT

projekt Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě

 logo EU

 

Registrační číslo projektu:    CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265
Realizace aktivit projektu: 01. 04. 2020 – 31. 07. 2022 (28 měsíců - projekt byl o 4 měsíce prodloužen)
Celkový rozpočet projektu:  3 992 195,00 Kč
Přiznaná dotace:       3 792 585,25 (85% ESF OPZ, 10% státní rozpočet)
Spolufinancování z rozpočtu SMO: 199 609,75 Kč

 

Charakteristika a zaměření projektu:

Cílem projektu SOCIOPOINT je zřízení místa prvního kontaktu za účelem poskytování informací ze sociální oblasti pro odbornou i laickou veřejnost. Projekt se zaměřuje nejen na zvýšení dostupnosti a zkvalitnění informovanosti poskytovatelů a zadavatelů služeb, ale také na vyjasnění kompetencí mezi jednotlivými subjekty a resorty, a to formou pořádání meziresortních workshopů, stáží a závěrečné konference, čímž se zvýší vůči veřejnosti přívětivost MMO. Součástí aktivit je také odborné vzdělávání sociálních pracovníků. Pilotní fáze projektu bude zaměřena na poskytování informací z legislativy, oblasti dávek a z nabídky sociálních služeb, a to za využití telefonické linky, internetu a mobilní aplikace.

 

Aktivity projektu:

-        vytvoření 2 pracovních míst odborných zaměstnanců (sociálních pracovníků místa prvního kontaktu),

-        vytvoření meziresortní sítě cca 50 spolupracujících expertů z řad poskytovatelů a zadavatelů SS, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, a to pomocí:

  • odborných workshopů
  • odborných stáží
  • meziresortní konference

-        vytvoření 5 sad praktických manuálů ve vybraných tematických oblastech v rámci sociální práce a zajištění jejich šíření,

-        vytvoření mobilní aplikace,

-        zajištění provozu zelené linky v pilotní fázi projektu,

-        zpracování metodiky práce s klientem,

-        zvýšení odborné kvalifikace min. 50 sociálních pracovníků v rámci akreditovaných kurzů MPSV
na témata spadající do tematických oblastí v rámci sociální práce,

-        závěrečná evaluace procesu nastavení a fungování „místa prvního kontaktu, včetně zajištění informovanosti cílové skupiny a potenciálních klientů.

 

Výstupy projektu (dle závazných monitorovacích indikátorů):

Celkový počet účastníků 25 osob

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů

7 ks  

(5 sad praktických manuálů, 1 x metodika práce s klientem, 1 x evaluační zpráva o přípravě a pilotním provozu místa prvního kontaktu)

Manuály včetně příloh ke stažení ZDE.   


Personální obsazení:

Projektový a finanční
manažer projektu: 

Ing. Jana Svobodová

mobil:

734 422 710

e-mail:
jsvobodova@ostrava.cz
Věcný garant projektu:  

Bc. Gabriela Bedrlíková, DiS.                               

                                               

Koordinátor CS a administrátor projektu:  Bc. Pavla Pohludková

Sociální pracovníci místa
prvního kontaktu:  

Bc. Jana Polášková, DiS.

mobil:

725 870 411

e-mail: jana.polaskova@ostrava.cz

 

 

Evaluátor projektu:    

Mgr. Gabriela Návratová

 

 

 

Info-mail:     

sociopoint@ostrava.cz
Telefonní kontakt:    599 443 821
Zelená linka Sociopoint: 800 700 650
Umístění kanceláře: kancelář č. 51 - mapa zde
Webové stránky:  https://kpostrava.cz/category/skupina/sociopoint/

 

 sociopoint logo

 

Projekt  „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265,
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.