Navigace

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o případy, kdy pozemek, evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, ve skutečnosti funkce lesa nikdy neplnil. Orgán státní správy lesů rozhodne, zda pozemek nadále je, či není lesním pozemkem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o rozhodnutí v pochybnostech podává vlastník pozemku.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje vlastníka a doklad o vlastnictví pozemku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí , Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  Ing. Bc. Robert Veselý
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  599443345 313 / Nová Radnice
  Ing. Bc. David Vrbka
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  599443201 313 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s předepsanými náležitostmi (viz 6) lze zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni spoluvlastníci pozemku.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je nařízeno.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejedná se o ukládání povinností.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno