Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

 2. Základní informace k životní situaci

  K umístění staveb, zařízení a terénním úpravám na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa je nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas, který je možno vázat na podmínky, je závazným stanoviskem podle správního řádu (není samostatným správním rozhodnutím). Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas, pro rozhodnutí o povolení stavby nebo terénních úprav. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba v jejímž zájmu dojde k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádostikterá musí obsahovat obecné náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řádve znění pozdějších předpisů. V případě staveb a terénních úprav je vhodné doložit příslušnou část dokumentacecharakterizující umístění stavbyči terénní úpravyvzhledem k lesnímu pozemku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti s náležitostmi buď jako žádosti o koordinované závazné stanoviskonebo jako samostatné žádosti o závazné  stanovisko (v případě pokud se koordinované závazné stanovisko nevydává).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  koordinované závazné stanovisko – Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu

  samostatné závazné stanovisko - Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Mgr. Ing. Robert Veselý
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  +420599443345 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. David Vrbka
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  +420599443201 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s doklady lze zaslat poštou.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řádve znění pozdějších předpisů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je svoláno. Zpřístupnění pozemku.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny magistrátu posta@ostrava.cz.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.05.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno