Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace

Rada města svým usnesením č. 08400/RM1418/117 ze dne 13.02.2018 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace. Termín pro podání přihlášek je do 20.04.2018 do 13:00 hod.