Výzva pro rok 2023

Výzva č. 1 v rámci Programu na obnovu nevyužitých budov za účelem rozvoje bytového fondu v Ostravě

Informace pro žadatele

Výzva č. 1 

Podmínky

Podmínky programu

Lhůty pro podání žádosti - Od

Středa 01.03.2023 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 31.03.2023 12:00

Kontaktní informace

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Adámková
tel. č. 599 443 376
e-mail: ladamkova@ostrava.cz 

Přílohy - formuláře ke stažení

Informace pro příjemce

Odkaz ke stažení a nainstalování programu Software602 Form Filler 4  

Manuál k programu

Postup při vyplňování žádosti

Technická podpora