Veřejný prostor

Informace o poskytnutí dotace v roce 2017

Dne 25. 1. 2017 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2017 v oblasti revitalizace veřejného prostoru s termínem podávání žádostí 1. 3. – 1. 5. 2017.

Informace o poskytnutí dotace v roce 2018

Dne 23. 5. 2018 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města 2. kolo pro dotační program „fajnOVY prostor“ s termínem podávání žádostí od 25. 6. do 7. 8. 2018