Informace k dotacím na vybudování splaškových kanalizačních přípojek na r. 2021

Statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 1446/ZM1822/23 ze dne 19. 05. 2021 vyhlásilo "Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí" a Výzvu č. 1 na podporu projektů v rámci tohoto Programu.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Čtvrtek 01.07.2021 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Čtvrtek 30.09.2021 23:59

Informace pro příjemce

Informace pro příjemce dotace