Ostravský informační servis

Ostravský informační servis s.r.o.

Ostravský informační servis, s.r.o., vznikl za účelem poskytování kvalitních služeb občanům města Ostravy, návštěvníkům města a celé destinace severní Moravy a Slezska, případně celé republiky. Nabízené služby jsou jak bezplatné, tak i placené:

a.bezplatný komplexní informační servis o Ostravě, turistickém regionu severní Morava a Slezsko, turistickém potenciálu České republiky, případně o turistickém potenciálu středoevropské destinace. Patří sem také poskytování informací o lokalizaci a vývoji pojmenování ulic ve městě, o dislokaci např. institucí, organizací, škol, o aktuálním dění ve městě, o činnosti Magistrátu města Ostravy, o činnosti organizací města a městských úřadů apod.
b.placenými službami jsou zejména předprodej vstupenek, prodej specializovaného maloobchodu, zprostředkování obchodu a služeb, kopírovací práce, překladatelské a tlumočnické služby, průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, pronájem a půjčování věcí movitých.

Internetové stránky www.ostravainfo.cz, prezentující všechny důležité informace o Ostravě z hlediska cestovního ruchu, jsou v české a anglické jazykové mutaci.

Pobočky