Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

In Focus

Poslední změna: Pondělí 13.03.2017 11:44 - Koudelová Adéla
Projekty v realizaci v sekci Projekty pro zaměstnanost
In Focus

 

Název projektu:

In Focus              

Program   podpory:

 

OP URBACT III

 

Zaměření programu:

 

Výměna zkušeností mezi městy   na mezinárodní úrovni 

 

Způsob   financování:

 

85% OP URBACT III

15% Statutární město Ostrava

 

Rozpočet:

 

€ 61 398, z toho   spolufinancování z programu URBACT vy výši € 47 692 a spolufinancování statutárním městem Ostrava ve výši  €  9 210 (cca 249 tis. Kč)

Typ projektu:

 

Neinvestiční projekt

 

Doba realizace:

 

květen 2016 – květen 2018

 

Téma:

 

Strategie pro chytrou specializaci na úrovni města

 

Popis, cíle a   výstupy:

InFocus_logoCílem projektu IN FOCUS je posílení ekonomického rozvoje Ostravy prostřednictvím užší spolupráce při   realizaci regionální strategie pro zvyšování konkurenceschopnosti, tzv.  strategie chytré specializace (RIS3). Hlavními aktivitami projektu jsou výměna a využití znalostí a zkušeností z deseti zapojených evropských měst  v oblastech marketingu a brand managementu, podpory podnikatelského   talentu, rozvoji klastrů a poskytování nových pracovních prostor podnikatelům   a firmám. Hlavním výstupem projektu bude akční plán pro specifickou oblast   chytré specializace, do jehož tvorby bude zapojeno široké spektrum místních aktérů.

Koordinátor   projektu:

 

město Bilbao,  Španělsko

 

Partneři   projektu:

 

Bialsko-Biala (PL), Turín (IT),   Plasencia (ES), Porto (PT), Frankfurt (DE), Bukurešť (RO), Bordeaux (FR), Grenoble   (FR), Ostrava (CZ)

 

Princip   realizace:

 

 

Projekt je realizován ve dvou   paralelních rovinách: na   mezinárodní úrovni prostřednictvím výměny zkušeností v kruhu zapojených měst   a na místní úrovni prostřednictvím pravidelných setkávání v kruhu pracovní   skupiny vytvořené z odborné veřejnosti a zástupců města Ostravy.

 

Aktuální stav:

 

Od schválení projektu   v květnu 2016 proběhlo jedno oficiální setkání místní podpůrné skupiny   v prostorách podnikatelského inkubátoru (CPI) při VŠB a několik menších   jednání pracovního týmu s ohledem na rozšíření skupiny a výběru vhodných   priorit, 3 mezinárodní setkání ve městech Porto, Ostrava a Bialsko – Biala,   přičemž město Ostrava mělo příležitost hostit mezinárodní tematický workshop,   který se konal ve dnech 21. – 22. 9. v prostorách Dolní oblasti   Vítkovice a v Impakt Hubu. Odkaz zde.

Agendu k workshopu naleznete zde.

 

Počátkem listopadu proběhne   další setkání místní pracovní skupiny. Ve dnech 23. - 25. 11.   pak další tematický workshop ve Frankfurtu zaměřený na rozvoj ekonomiky   prostřednictvím klastů, více zde.  

 

Co je Strategie inteligentní   specializace?

(v anglickém překladu:   Strategy for Smart Specialisation)

 

 

Inteligentní specializace spočívá   v určení priorit a v zaměření investic na konkurenční výhody místní ekonomiky   a tvorbu kritického množství potřebných aktiv k dynamickému rozvoji   ekonomiky. Snaží se tak dosahovat výjimečnosti a špičkové kvality, která je   konkurenceschopná ve srovnání s jinými státy či regiony.

 

Inteligentní specializace nepodporuje   jen nejlepší ekonomická odvětví či technologie, jde jí o vzájemné obohacování   mezi odvětvími a technologiemi.

 

Inteligentní specializace   bere v úvahu všechna aktiva regionu, mezi něž patří např. geografická   lokalita, struktura obyvatelstva, klima, přírodní zdroje a problematika na   poptávkové straně, např. potřeby společnosti, potenciální zákazníci, inovace   veřejného sektoru. Podporuje spojovat jedinečné lokální know-how a produktivní   kapacitu do nových kombinací a inovací.

 

Inteligentní specializace vyzdvihuje   využívání stávajících vědomostí a technologií k inovacím ve všech možných   podobách, včetně mimo jiné organizačních, marketingových, uživatelských a   společenských inovací.

Jaký vliv a   přínos může mít implementace strategie inteligentní specializace pro   ekonomický rozvoj Ostravy?

 

Očekávané přínosy

- efektivnější investice do   výzkumu, vývoje a inovací opřené o příklady dobré praxe z Evropy

- získání nových znalostí a zkušeností   z evropských měst

- zvýšení povědomí o   strategii inteligentní specializace, faktorech konkurenceschopnosti, nových   technologiích a ekonomických podmínkách v Ostravě v inovativních   oborech

- posílení spolupráce města   s partnery v oblasti podpory podnikání, brand managementu, rozvoje   klastrů

- užší zapojení a jasnější   vymezení role města při realizaci RIS3 strategie

Související   odkazy:

 

In Focus, Urbact

RIS 3 Strategie, Úřad Vlády ČR

Smart Specialization Platform   EU Joint Research Centre

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

Smart specialization, OECD

Prezentace ke stažení

URBACT_logo EU_logo