Projekty města Ostravy

Město mění svou tvář. Aktivně pracujeme na projektech, které zvelebují veřejný prostor, zvyšují kvalitu života obyvatel, vzdělanost, ale také pocit bezpečí.

 

Aktuálně realizované projekty 2017 - 2023


Pro komunikaci přípravy, tvorby a realizace strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017 - 2023 byla zvolena jednotná značka fajnOVA. FajnOVA zastřešuje jednotnou komunikaci a participaci strategického plánu, vyjadřuje unikátní ostravský, fajnOVY přístup založený na otevřenosti a zapojení odborníků, osobností a ostravské veřejnosti a vybízí veřejnost k identifikaci s městem a jeho budoucností.

www.fajnova.cz

Projekty z akčního plánu strategie města Ostravy na období 2017-2023 naleznete na stránkách www.fajnova.cz, kde je také ke stažení plná verze strategického plánu

Vysoká míra komunikace a zapojení veřejnosti do tvorby plánu pod značkou fajnOVA byla oceněna v soutěži Chytrá radnice 2016 a to prvním místem v kategorii e-úřad.

 Projekty realizované v předchozích obdobích naleznete ZDE
Přehled programů EU naleznete ZDE 

Přehled významných projektů spolufinancovaných z externích zdrojů (EU a ostatní externí zdroje) od počátku programového období 2007 - 2013 je zpracován dle zaměření projektů (starší zobrazení). V níže uvedeném filtru jsou k dispozici další informace o nejzajímavějších projektech. Celkové náklady na projekty byly ve výši 12 mld. Kč a ukončené projekty získaly dotaci v celkové výši 8,5 mld. Kč. Níže uvádíme jen vybrané projekty, nebo se podívejte na klip ZDE.


Projekty pro zaměstnanost
Projekty pro vzdělání
Životní prostředí
Dopravní projekty
Cyklostezky a sport
Městské prostředí a volnočasové areály, kultura
Sociální oblast
Projekty pro naši bezpečnost
Integrovaný plán rozvoje města