Záměr prodeje: Ostravská slza

Jedinečným rozvojovým prostorem v blízkosti centrální části města a novou moderní čtvrtí je lokalita Karolina. A právě zde město nabízí k prodeji stavební pozemek ve tvaru slzy o rozloze téměř 8 300 m2.

Ostrava plánuje zástavbou této plochy rozšířit městské centrum a propojit historické jádro s již existujícím moderním obchodně-administrativním a residenčním komplexem.

Z hlediska typu zástavby se jedná o pohledově exponovaný pozemek, na kterém je již od osmdesátých let minulého století sledována výstavba výškového objektu, který svým architektonickým a objemovým řešením vytvoří novou dominantu města. Pozemek je tak územní rezervou pro architektonicky neopakovatelný vícepodlažní objekt/soubor objektů městského typu, který odpovídá poloze v centrální části města.

Územní plán k těmto lokalitám stanovuje využití smíšené plochy pro bydlení a občanskou vybavenost, typické pro výstavbu v centrálních částech měst – např. bytové domy, obchody, služby, administrativa, úřady, kulturní, vzdělávací a společenská zařízení, stravování, ubytování apod. S ohledem na požadavek města vytvořit výškovou a orientační dominantu, by měla být výška nové stavby minimálně 12 NP. Indikativní ilustrace poptávaného řešení je dílem architektonické kanceláře PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., autora návrhu stavby v tomto místě, zpracovaného pro předchozího investora.

Lokalita, nacházející se podél ul. 28. října v městském obvodu Moravská Ostrava, je výborně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu a městskou hromadnou dopravu. Poloha těchto pozemků umožňuje synergii budoucích funkcí nové zástavby a stávajících funkcí významných kulturních, společenských a obchodních institucí. Cílem města je vytvořit z centra Ostravy živý a příjemný prostor jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky města.

Termín pro podávání nabídek je stanoven do 31.12.2018 včetně.

Bližší informace naleznete na Úřední desce - kategorie "Záměry, prodej a pronájem majetku města", evidenční číslo 1559/2018.