Development Newsletter!!! září 2016

.

Zveme vás na EXPO REAL 2016

pozvanka

Blíží se další ročník veletrhu investičních příležitostí Expo Real, který se koná ve dnech 4. -6. října v německém Mnichově. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších veletrhů tohoto typu, kde se setkávají odborníci v oblasti nemovitostí a investic z celého světa. O rostoucím mezinárodním zájmu o tento veletrh svědčí účast 18 800 zástupců vystavujících firem a celkem 1708 vystavujících společností z 33 zemí v loňském roce.

Jako již tradičně je možné setkat se na tomto veletrhu také s primátorem města Ostravy, Tomášem Macurou, a dalšími zástupci města. Jedním z cílů letošní účasti je nalezení partnerů pro realizaci urbanistického plánu propojení historického centra města Ostravy s přírodním prostorem na břehu řeky Ostravice. V minulých letech bylo již upraveno nábřeží po celé své délce od centra k městskému parku spolu s výstavbou nových cyklostezek i rozličných teras s lavičkami a slunícími plochami. Spolu s těmito stavbami byla nově vystavěna moderní loděnice, která nabídla občanům Ostravy nové místo k rekreaci, posezení a oddech a také sem přivábila zájemce o vodní sporty. Na tento prostor pak navazuje území pro další rozvoj obchodně-administrativní a obytné rezidence Nová Karolina. Hledá se takové řešení, které bude nejvýhodnější pro tento cenný městský prostor.

Více informací o investičních záměrech města Ostravy a úspěšně realizovaných projektech se můžete dozvědět na veletrhu Expo Real na stánku města č.111 v hale C1. Prezentace s primátorem města Ing. Tomášem Macurou, MBA, se uskuteční  v úterý 4. října v 15 hodin.

www.ostrava.cz

 

 

Ostrava má zlepšený ratingový výhled

 

Moodys_logoMezinárodní ratingová agentura Moody´s potvrdila statutárnímu městu Ostrava v červnu 2016 stávající ratingové hodnocení na úrovni A2, ovšem se zlepšeným výhledem ze stupně „stabilní“ na stupeň „pozitivní“.

Zlepšený ratingový výhled odráží nastolené pozitivní trendy v hospodaření města, zejména pak solidní provozní výsledky hospodaření, dostatečnou tvorbu rezerv, přiměřenost kapitálových výdajů a snižování jeho zadluženosti.

„Zlepšení ratingového výhledu Ostravy ze stabilního na pozitivní vytváří reálný předpoklad, že pokud vedení města bude pokračovat stejným způsobem mimo jiné např. v kontrole provozních výdajů a ve snaze o zefektivnění fungování městských společností, může být městu v nepříliš vzdálené budoucnosti udělena i vyšší ratingová známka, tedy A1“.

Primátor města Tomáš Macura k tomu dodal: „Ke zlepšení hodnocení Ostravy ze strany agentury Moody's dochází přesně po 10 letech, kdy město od roku 2006 trvale získávalo rating na úrovni ‚A2/stabilní‘. Aktuální změnu na ‚A2/pozitivní‘ chápeme jako potvrzení správnosti našeho tlaku na efektivní, transparentní a prozíravou správu městských financí. Je to rozhodně dobrá zpráva pro všechny občany Ostravy.”

Zadluženost Ostravy se za poslední rok a půl snížila o více než 350 mil. Kč a aktuálně představuje 3,4 mld. Kč. V přepočtu na 1 obyvatele jde o zhruba 11,7 tisíc korun, což je nejnižší hodnota mezi velkými městy v ČR.

www.ostrava.cz

 

 

Jak si stojí ostravský trh s kancelářskými prostory?

 

V první polovině roku 2016 bylo v Ostravě celkem 208 400 m2 kancelářských ploch, z čehož 72 % tvořily prostory třídy A. Žádné kancelářské budovy nebyly dokončeny a jen jedna budova započala výstavbu; Administrativní objekt Red House o celkové rozloze 11 500 m2. Aktuálně je v Ostravě ve výstavbě pouze tato kancelářská budova.

Poptávka

V první polovině roku 2016 byla výše čisté poptávky 4 200 m2, což bylo o 37 % méně než v předchozím pololetí. Co se týče celkové realizované poptávky, ta zůstala na stejné hodnotě, jelikož v 1. pololetí 2016 nedošlo v Ostravě k žádným renegociacím. Jednalo se tak o pokles o 69 % oproti druhému pololetí roku 2015. Největší transakcí v 1. polovině roku 2016 byl nový pronájem společnosti CCBR Ostrava s. r. o. (950 m2) v Nová Karolina Office Parku.

Neobsazenost

Na konci 1. pololetí 2016 bylo v Ostravě volně k dispozici celkem 42 400 m2 kancelářských ploch, což představovalo míru neobsazenosti 20,3 %. Jednalo se tak o pokles o 2,4 p.b. oproti konci roku 2015. V budovách třídy A jsme zaznamenali pokles míry neobsazenosti z 25,6 % na konci roku 2015 na 21,9 % v polovině roku 2016, zatímco v budovách třídy B vzrostla z 15,1 % na konci roku 2015 na 16,3 % v první polovině 2016.

Nájemné

Ke konci 1. pololetí 2016 se nejvyšší dosahované nájemné v Ostravě pohybovalo okolo 11,50 EUR/m2/měsíc.

 

 

Chystáte se na Investment & Business Forum?

 

IFO_logo17. ročník konference se uskuteční 20. září 2016 v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Konference je zaměřena na sektor malých a středních firem a na prostředí, ve kterém podnikají.

Hlavními tématy konference jsou Investice do lidských zdrojů vers. investice do technologií , Startupy, Podpora exportu a Nová podnikatelská generace.

Bližší informace o konferenci a registraci lze získat na www.ifo.cz

 

 

Víte co je internet věcí? Dozvíte se to na prvním českém IoT EnvironHackathonu v Ostravě

 

EnvironHackathon

Jak mohou životnímu prostředí pomoci nejnovější technologie? Odpověď na tuto otázku budou hledat účastníci ostravského IoT EnvironHackathonu. Každý z 10 týmů po 5 lidech bude mít ze soboty na neděli 24. - 25. září přesně 24 hodin na vytvoření vlastního životaschopného projektu. Akci zaměřenou na propojování neziskového sektoru, veřejné správy, podnikatelské sféry a technologických kapacit pořádá Nadace Vodafone společně s Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a předchází ji otevřená konference na stejné téma.

Páteční konference

V pátek 23. září, den před samotným hackathonem, proběhne v prostorách Multifunkční auly GONG, Dolní oblast VÍTKOVICE konference na téma životního prostředí a moderních technologií, zejména internetu věcí (Internet of Things - IoT). Internet věcí je nyní jedna z nejrychleji rostoucích oblastí ve světě IT a telekomunikací. IoT může znamenat podobnou revoluci jako nástup mobilního telefonu. Vstup na konferenci je bezplatný, kvůli omezené kapacitě je však nutná předchozí registrace.

Sobotní IoT EnvironHackathon

10 týmů po 5 lidech bude mít za úkol během 24 hodin vytvořit vlastní životaschopný projekt, který skrze technologie napomáhá zachování či zlepšování životního prostředí. Ten poté budou prezentovat porotě složené z partnerů soutěže. Pomáhat jim v tom bude desítka zkušených mentorů a facilitátorů, jak z byznysové, tak neziskové sféry, vč. některých přednášejících z předchozího dne. Smysluplné projekty, které budou pokračovat, může Nadace Vodafone podpořit grantem. Přihlašovat se mohou jednotlivci i týmy na této stránce.

Web IoT EnvironHackathonu najdete zde.

Web konference najdete zde.

 

 

Společnost Tieto Czech letos přijala 300 nových zaměstnanců a chystá projekt Tieto Nerds

 

Společnost Tieto Czech, která patří k největším zaměstnavatelům v oboru informačních technologií v Česku, do letošního srpna přijala více než 300 nových zaměstnanců. V Ostravě tak nyní zaměstnává přibližně 2200 lidí. Důvodem je především růst zakázek pro nové klienty i rozšiřování služeb pro dlouhodobé zákazníky.

Firma letos také navázala spolupráci se zhruba 85 studenty, kteří se v rámci programu pro nováčky připravují na svou budoucí kariéru. V přijímání nových zaměstnanců chce společnost pokračovat i v následujících měsících.

Přestože z převážné části společnost zaměstnává české pracovníky, které hledá napříč regiony, pracuje v Tietu například asi 200 polských IT expertů. I mezi nově příchozími zaměstnanci je více než 60 cizinců, a to nejen z Polska, ale třeba i ze Slovenska, Chorvatska, Arménie či USA. Společnost umožňuje svým zaměstnancům pracovat z domova, a tak například někteří polští či slovenští pracovníci přijíždějí do Ostravy jen v nejnutnějších případech.

TietoNerds

Firma 15. září zahájí nový tříměsíční projekt Tieto Nerds. Pomoci v něm chce například začínajícím podnikatelům nebo majitelům firem, kteří potřebují nový impulz. Společnost jim nabídne například zkušené mentory a další experty, kteří jim poradí třeba v oblasti marketingu, prodeje nebo investic. Společnost Tieto organizuje akcelerační program spolu s Impact Hubem Ostrava, který v podnikání podporuje více než 200 start-upů, freelancerů a podnikatelů v Ostravě.

Zatím je přihlášena asi desítka projektů. Firma chce, aby projekt byl dlouhodobý a zájemci se do něj mohli hlásit v určitých časových intervalech. Projekty a nápady mohou být zaměřeny například na finanční služby nebo státní správu.

Cílem akce je zajistit nebo zprostředkovat investora, zákazníky, zaměstnavatele nebo obchodní partnery pro reálné podnikání. Tieto Nerds dává příležitost rychle otestovat svůj produkt nebo službu, zajistit rychlý start životaschopného projektu s pomocí investice.

Více informací o akci naleznete na webu Tieto a na webu Impact Hub.

 

 

Okin BPS přijme do servisních center v Ostravě a Praze 300 lidí

 

okin_logoSpolečnost Okin Business Process Services (BPS), která patří mezi největší globální poskytovatele služeb pro podniky, přijme letos do svých servisních center v Ostravě a Praze 300 lidí.

Menší část nových zaměstnanců nahradí odcházející pracovníky, ale o zhruba 200 míst firma stav svých zaměstnanců navýší. Nyní má Okin BPS téměř 1 800 zaměstnanců, většina z nich pracuje v Ostravě.

Aktuálně firma nabírá 115 lidí. Hledá zejména specialisty na správu počítačové infrastruktury nebo pracovníky na administrativní pozice. Požaduje především schopnost plynule komunikovat v angličtině, výhodou je znalost dalších jazyků.

Okin přijímá i čerstvé absolventy škol. Jako nástupní plat v call centru dostanou noví zaměstnanci 1000 eur (asi 27 000 korun). Cizinci tvoří asi pětinu zaměstnanců Okinu BPS, zhruba 70 procent pracovníků pochází z Moravskoslezského kraje.

Společnost zajišťuje nepřetržité služby v pěti hlavních jazycích, vedle angličtiny to je němčina, francouzština, španělština a italština. Technickou podporu ale poskytuje i v dalších 11 jazycích.

Okin BPS poskytuje služby na míru v oblasti podnikových procesů, jako je podpora obchodní sítě, vytváření technických řešení a cenových nabídek či zajišťování technické podpory a vícejazyčné zákaznické podpory. Své služby poskytuje ze dvou servisních center v Ostravě a jednoho v Praze.

www.okinbps.com/

 

 

Nová Karolina přivítala další nájemce a je téměř pronajatá

 

Karolina_ParkNová Karolina Park, architektonicky jedinečná administrativní budova, nabízí kromě kancelářských prostor také obchodní prostory v atraktivní lokalitě nově urbanizovaného území Ostravy. V letošním roce Nová Karolina Park pronajal 923 m2 kancelářských a 185 m2 retailových ploch. Mezi nové nájemce patří klinické centrum biologické léčby – společnost CCBR, dále DIRECT pojišťovna a raw a veganská restaurace LovingRaw Restaurant – Café. V Ostravě hledaly místo, které je frekventované, zajímavé a zároveň snadno dostupné. Všechny tyto požadavky pro ně splňoval Nová Karolina Park.

Forum_KarolinaObchodní centrum Forum Nová Karolina, kterou spravuje společnost Active Retail Asset Management (ARAM) v prvním pololetí předjednalo 41 nájemních smluv, za celý rok 2015 to bylo 40 renegociací. Od roku 2015 navíc přibylo 9 nových nájemců. Zájem stávajících i nových nájemců o prostory je dán rovněž vynikajícími výsledky tohoto oblíbeného ostravského centra. Od ledna do června stoupla návštěvnost o 4 % a průměrné tržby byly vyšší o 9,3 %. Letos se očekává pokoření hranice 9 milionů návštěvníků centra, což by odpovídalo 25 000 návštěvníků denně.

Obchodní centrum čítá na 220 jednotek. Mezi nejvýznamnější nové nájemce v OC Forum Nová Karolina patří například gastro operátor Spice Box, pro který jde o první restauraci v České republice. Nabídku dále doplnily značky jako Baťa, JRC, Tiger, Columbia nebo La Martina. Aktuální obsazenost centra je na úrovni 96 % a s ohledem na rozjednané pronájmy bude Forum plně obsazené během několika měsíců.

V Česku ARAM zajišťuje asset a property management v nákupních centrech v celkové hodnotě 500 milionů eur. Portfolio tvoří OC Forum Nová Karolina v Ostravě, dále OC Futurum Hradec Králové (vlastník Meyer Bergman a HOOPP), OC Forum Ústí nad Labem (New Europe Property Investments) a Olomouc Retail Park vlastněný společností Gemo.

 

 

Hartenberg získal komplex Orchard, největší kancelářský park v Ostravě

 

OrchardOrchard zahrnuje 36 000 metrů čtverečních moderních kanceláří třídy A ve třech hlavních budovách. Ty byly dokončeny v roce 2009. Hartenberg nyní získal stoprocentní podíl ve společnosti PORTAL INVESTMENTS s. r. o., která je jediným vlastníkem kanceláří Orchard.

Orchard zahrnuje moderní design a prvotřídní systém řízení budovy. Prostor je navržen v nejvyšší kvalitě, včetně zvýšených podlaží, nejnovějšího telekomunikačního připojení, podhledů s integrovaným osvětlovacím systémem a klimatizací. Kanceláře jsou doplněny dostatkem parkovacích ploch a skladovacích prostor. Kancelářské prostory jsou vysoce flexibilní a přizpůsobitelné požadavkům jakéhokoliv nájemce.

Společně se sousedním mezinárodním hotelem Park Inn komplex Orchard nabízí živé pracovní prostředí v srdci Ostravy s velice dobře zajištěnou městskou hromadnou dopravou a docházkovou vzdáleností od centra města.

logo_HHartenberg Holding je investiční fond zaměřený na investice do společností ve středoevropském regionu, především v České republice, na Slovensku a v Polsku. Na projektu bude Hartenberg dále spolupracovat se zkušenou správcovskou společností Red Group, s. r. o., která bude i nadále poskytovat služby jak nájemníkům, tak zaměstnancům a návštěvníkům.

www.hartenbergcapital.com

 

 

Podpora exportu pro firmy v Moravskoslezském kraji

 

Dne 11. října se v Ostravě uskuteční akce na podporu exportních aktivit a mezinárodní obchodní spolupráce firem a společností v Moravskoslezském kraji. V rámci akce budou firmám nabídnuty individuální konzultace s vybranými řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade, během kterých mohou probrat své konkrétní exportní plány a možnosti.

Podrobnější informace o programu a možnost registrace získáte na webu www.khkmsk-registrace.cz/ (účast na akci je bezplatná).

Pozvánka s programem

 

 

Leaders Day

 

Leaders_DayVe čtvrtek 20. října se v Impact HUB Ostrava uskuteční druhý ročník konference Leaders Day. Je určen všem, pro které je podnikání životní styl. Chcete si do žil nalít motivaci a inspiraci na cestě k podnikatelskému úspěchu? Hledáte podněty k zefektivnění vašich projektů? Chcete se potkat se zajímavými lidmi, kteří smýšlejí podobně jako vy? Tak právě pro vás je Leaders Day skvělou možností, jak toho dosáhnout.

Na Leaders Day vám předá 7 spíkrů, leaderů ve svých oborech, své zkušenosti ze své cesty podnikáním a investováním. Řečníci byli pečlivě vybráni, aby zachytili širokou oblast působnosti, ale byli úzce spjati s businessem. Zde pro vás tedy vzniká vysoká přidaná hodnota, kdy od těchto lidí můžete načerpat motivaci a inspiraci a poučit se z jejich zkušeností.

Díky následné networkingové párty budete mít možnost navázat spojení se všemi účastníky konference. Jelikož ne každý umí oslovit neznámého člověka, networkingová část bude řízená tak, aby každý měl možnost oslovit ty lidi, kteří je zajímají, a to zcela nenucenou, přirozenou formou.

Více informací a možnost registrace na leadersday.alavia.cz/