Duben

Development Newsletter!!! duben 2015

 

Na investiční mapě Evropy jsme vidět

 

mipim1     mipim

Ostrava se od 10. března prezentovala ve francouzském Cannes na 26. ročníku veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2015. Hlavním partnerem Ostravy byl v Cannes tradičně Moravskoslezský kraj. MIPIM je každoročně místem setkání nejvýznamnějších evropských i světových investorů, developerů, bank a finančních institucí, realitních makléřů, měst i celých regionů a dalších subjektů působících na trhu realit. Podle realitních odborníků zůstává Česká republika spolu s Polskem nadále premiantem středoevropského regionu, do něhož lze očekávat další příliv investic. Investoři, jichž přijelo do Cannes více než 4 500, se proto mohli seznámit s širokým potenciálem města a kraje pro různorodé investiční záměry.

Ostrava se na francouzské Riviéře prezentovala poosmnácté a jako jediné české město vyjma Prahy měla samostatnou expozici. Dlouholetou účastí potvrzujeme koncepčnost a aktivní přístup k investorům, což přispívá k vysokému ratingovému hodnocení města. Investoři mají možnost získat ucelený přehled o celém regionu a jeho investičních příležitostech.

V rámci studie „European Cities and Regions of the Future 2014/2015“ zpracované prestižním časopisem fDi Magazine ze skupiny Financial Times patří Ostrava do TOP 10 investorsky nejatraktivnějších měst východní Evropy.

Mezi prezentovanými projekty byla v centru pozornosti zejména průmyslová zóna Ostrava-Mošnov. Primátor města Ostravy Tomáš Macura k tomu uvedl: „Strmý růst segmentu průmyslových nemovitostí vyvolal na MIPIMu zájem potenciálních investorů především z oblasti logistiky. Právě průmyslovou zónu Ostrava-Mošnov považují za velmi atraktivní, protože ideálně kombinuje těsnou blízkost mezinárodního letiště a dálnice s napojením na nákladní i osobní železniční dopravu.“ Již podepsaná investiční smlouva s firmou Hyundai Mobis a její odhadovaná investice v zóně Ostrava-Mošnov v celkové hodnotě okolo 4 mld. Kč může navíc stimulovat zájem dalších renomovaných společností (příkladem z poslední doby je plánovaný vstup Mölnlycke Health Care ProcedurePak do rozvojové zóny Dukla v Havířově). Vedle toho Ostrava představila na MIPIM i novinky v projektu Vědecko-technologického parku včetně Centra excelence IT4Innovations a lokality Karolina, Dolní oblast Vítkovice či rozvojové území Ostrava-Hrušov. Možnosti investičních příležitostí doplnil Moravskoslezský kraj nabídkou průmyslových zón (Barbora, Krnov-Červený dvůr II. etapa) a rozvojových lokalit ve Frýdku-Místku. V neposlední řadě se Ostrava prezentovala jako dějiště atraktivních kulturních a sportovních událostí.

MIPIM patří k nejvýznamnějším globálním evropským fórům v oboru. Z České republiky přijelo do Cannes více než 40 společností včetně významných nadnárodních investorů a developerů, kteří v tuzemsku úspěšně působí. 27. ročník veletrhu MIPIM se v Cannes uskuteční od 15. do 18. března 2016.

 

 

Na vrcholu vítkovické pece vyrostla vyhlídková věž

 

dov1   dov2

Vzdělávací a diskuzní prostor, kavárna, klub a vyhlídková terasa. To vše bude součásti nové nástavby Vysoké pece č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic. Jedna z hlavních dominant Ostravy povyrostla o zhruba 25 metrů a stala se tak nejvyšším geografickým bodem ve městě. Návštěvníci se rozhlédnou po okolí z téměř 80 metrů.

Celkové náklady projektu nástavby Vysoké pece č. 1 činily zhruba 60 miliónů korun (včetně DPH). Z toho 85 procent nákladů je hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. Zbývajících 15 procent a případné další výdaje hradí zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice.

Další investice s přispěním 37,9 milionů korun zajistí přestavbu velína u vysoké pece na návštěvnické centrum, vytvoření nové zastávky naučné stezky u historického vodojemu, rozšíření návštěvnických tras a oplocení Vysoké pece č. 1.

Práce na nástavbě začaly v únoru 2014, první návštěvníci se na vyšší Vysokou pec dostanou od května.

S nápadem přidat Vysoké peci č. 1 (VP1) nástavbu přišel dvorní architekt Dolní oblasti Vítkovice (DOV) Josef Pleskot. Původní výška pece, ve které se dříve tavilo železo, byla 63,6 metru. Nově se teď vrchol věže tyčí ve výšce 77,7 metru. Vestavěná prosklená válcová nástavba bude sloužit jako vyhlídková věž s multifunkčními prostory.

Projekt propojuje v úrovni 55 metrů prezentační prostor jako součást prohlídkové trasy po peci s názvem “Taje ocelového města”.  V úrovni 62 metrů návštěvníci najdou kavárnu s výhledem. V úrovni 66 metrů se nachází klub k pořádání zejména diskusních fór a přednášek organizovaných Dolními Vítkovicemi. Klubové prostory budou ale využity i pro výuku a popularizaci technických oborů a přírodních věd. Největším lákadlem pak bude samotný vrchol věže - ve výšce 71 metrů střešní vyhlídková terasa. Návštěvníkům umožní komentované vyhlídky na Vítkovice, na město Ostravu, ale i na vzdálené okolí s Beskydami. Terasa bude navíc vybavena dalekohledy.

Nástavba Vysoké pece je architektonickým symbolem ohně, který vždy nad pecí vzplál, když se produkoval velký objem vysokopecního plynu. Současně navazuje na nejlepší práce architektů konstruktivismu.

 

 

Sportovní a zábavní areál na Ostravici

 

Město Ostrava v rámci Integrovaného plánu rozvoje města buduje objekt v rámci projektu „Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny“. Budovaná stavba loděnice by měla sloužit jako víceúčelové zařízení zaměřené na volnočasové aktivity, zejména vodácké, vodní sporty a zároveň jako centrum pro související tematické vzdělávání. Výstavba loděnice navazuje na již realizované projekty města v okolí Ostravice (úpravy řeky, cyklostezky). Vodácké aktivity bude možné v objektu propojit s cyklistickou a in-line stezkou. Koncem května by měla být stavba hotová, kolaudace se má uskutečnit v průběhu června až července 2015.

Rozpočet celého projektu činí 27,6 mil. Kč. Zahrnuje dostavbu loděnice (15,9 mil. Kč), finance na projekční práce nebo nákup pozemku. Město předložilo žádost o spolufinancování akce z ROP Moravskoslezsko, žádost je v současné době ve fázi hodnocení. V případě schválení může dotace činit až 85 procent způsobilých výdajů.

Budoucí provozovatel loděnice bude vybrán v nejbližší době na základě otevřeného výběrového řízení, uchazeči mohou posílat nabídky do 30. dubna.

Dvoupodlažní objekt loděnice bude mít v přízemí zázemí pro provozovatele, šatny se sprchami, sociální zařízení, technickou místnost i prostor pro sklad lodí a vodáckých potřeb. V nadzemním podlaží bude vyhlídková místnost s klubovnou o kapacitě 28 míst, venkovní terasa pro klubovou a vzdělávací činnost se stejným počtem míst, školicí místnost pro 30 lidí a zázemí gastroprovozu. Na severní straně objektu bude umístěna dětská cvičná horolezecká stěna.

lodenice

 

 

Moravskoslezský kraj je pro investory vysoce atraktivní

 

grafVládní agentura CzechInvest zveřejnila statistiku dojednaných investic za rok 2014 směřujících do České republiky. Z této statistiky vyšel velice pozitivně Moravskoslezský kraj, což dokládá zvýšený zájem domácích i zahraničních investorů o tento region. Celkově se v loňském roce povedlo pro Moravskoslezský kraj vyjednat 26 nových investic s celkovou výší investice 15 890 milionů Kč. Investoři se v těchto 26 projektech zavázali vytvořit minimálně 3 851 nových pracovních míst.

Moravskoslezský kraj se umístil na prvních místech mezi regiony v České republice v počtu vyjednaných investic a také v počtu závazků nově vytvořených pracovních míst. V absolutní hodnotě investované částky se Moravskoslezský kraj umístil na druhém místě za krajem Ústeckým.

Bližší statistiky k investicím dojednaným v roce 2014 naleznete v přiloženém souboru.

 

 

Ryanair poletí z Ostravy do Londýna čtyřikrát týdně. Přidá nedělní spoj

 

Irský nízkonákladový dopravce Ryanair zvyšuje frekvenci spojů z Letiště Leoše Janáčka do Londýna. Od konce října se bude mezi Ostravou a londýnským letištěm Stansted létat čtyřikrát týdně.
V současnosti se na této trase létá v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Nově se chystají nedělní lety, čas příletu a odletu bude stejný jako v obvyklé dny.

Ryanair začal mezi Ostravou a Londýnem létat v červnu 2013. Na mošnovském letišti se okamžitě tento spoj stal nejúspěšnějším. Jen za první půlrok letělo Ryanairem 25 tisíc cestujících, čímž byl překročen předpokládaný zájem. Loni mošnovské letiště přepravilo 298 tisíc cestujících.

Od poloviny dubna letiště získá jako první v republice železniční napojení, protože v bezprostředním sousedství letištního terminálu byla v prosinci 2014 otevřena nádražní budova.

 

 

Ostravským domem roku je Svět techniky

 

logo

Statutární město Ostrava každoročně vybírá a oceňuje stavby, které byly dokončeny nebo rekonstruovány na jeho území v hodnoceném období. Titul Ostravský dům roku 2014 získal Svět techniky Science and technology centrum v Dolní oblasti Vítkovice.

Už loni se stavba navržená architektem Josefem Pleskotem dočkala celostátního ocenění, velký ohlas vzbudila i v zahraničí. Druhým vyhodnoceným objektem je Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě-Porubě. Čestná uznání patří areálu pro in-line bruslení U Cementárny ve Vítkovicích, Planetáriu Ostrava v Krásném Poli, Poradenskému a prezentačnímu centru Elements v Moravské Ostravě a Lékařské fakultě Ostravské univerzity ve Vítkovicích.

Letos poprvé měla kromě odborné poroty možnost rozhodnout o svém favoritovi také veřejnost. Stavba s největším počtem hlasů získala titul Ostravský dům roku 2014 – cena veřejnosti. Lidé v elektronickém hlasování vybrali také Svět techniky.

svet_techniky  it4t

Město Ostrava vyhlašuje titul Dům roku od roku 1994.

 

 

Konference Get MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji

 

banner

Agentura pro regionální rozvoj pod patronací Moravskoslezského kraje připravuje první ročník konference Get MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji. Záštitu této akci poskytl premiér ČR Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, primátor Ostravy Tomáš Macura, generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Karel Kučera a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala. Konference je zaměřena na představení investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji a je spojena s miniveletrhem podnikatelských nemovitostí.

PROGRAM AKCE

Akce je určena všem, kteří se zajímají o investiční prostředí v Moravskoslezském kraji, zkušenosti stávajících investorů, informace o investičních pobídkách či možnostech regenerace brownfields. Nabízí se možnost konzultace o volných plochách k podnikání, schůzky s majiteli těchto ploch, účast na konferenční části akce, výběr ze tří tematických workshopů a účast na společenském setkání.

Termín konání je stanoven na 3. června 2015 od 9 hodin v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Registrace je spuštěna na adrese www.invest-msr.com do 20. května 2015. Podrobný program akce bude zveřejněn v polovině dubna.

Partnery akce jsou statutární město Ostrava, společnost Asental Group, CTP Invest, spol. s r. o. a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

www.invest-msr.com

 

 

Setkání Patriotů MSK

 

patrioti

Nezisková organizace Patrioti MSK vás zve na své 4. networkingové setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 16.30 hod. na Dole Michal.

Akce má za cíl dát možnost poznat úspěšné osobnosti z celého Moravskoslezského kraje, které mají rády tento kraj, rozhodly se zde zůstat a přispívat svou činností k rozvoji kraje. Zváni jsou lídři svých oborů, a to vždy v zastoupení oblasti sportu / kultury, veřejného sektoru, naděje kraje a businessu.

Dubnového setkání se účastní následující řečníci:

Ostravský podnikatel Petr Uličný, který se se svým projektem dostal do inovačního centra v USA, načež se vrátil do Ostravy, kde vyhrál podnikatelskou soutěž Startup Harvest a získal svou první investici.

Generální ředitel společnosti Tieto Czech, pan Petr Lukasík, který věří v mladé inovativní lidi.

Zakladatelka největšího hudebního festivalu v republice Colours of Ostrava, paní Zlata Holušová.

Libor Witassek, který poskytuje konzultace a poradenství firmám v celosvětovém měřítku a získal ocenění Manažer roku 2012.

Součástí programu jsou řízené networkingové přestávky spolu s dostupným networkingovým listem kontaktů účastníků. Na závěr je pak společný neoficiální raut. Videopozvánky s jednotlivými řečníky spolu s rezervací místa naleznete na webu www.patriotimsk.cz.

Spolek Patriotů MSK sdružuje mladé lidi, kteří chtějí převzít odpovědnost za svou budoucnost a podílet se na rozvoji Moravskoslezského kraje. Jejich vizí je budovat konkurenceschopný region, který bude přitahovat jak obyvatele ostatních krajů České republiky, tak cizince ze zahraničí, a to svými možnostmi pracovního uplatnění, zábavou, kvalitním vzděláním či uměním.

http://patriotimsk.cz/