Únor

Development Newsletter!!! únor 2014

 

Od února mohou investoři získat na jedno pracovní místo 200 tisíc korun

 

Česká republika má nový nástroj, jak přivést investice do okresů nejvíce postižených nezaměstnaností. Z Moravskoslezského kraje se jedná o okresy Bruntál a Karviná. Investoři, kteří zažádají o investiční pobídky, dostanou od státu na každé vytvořené pracovní místo 200 namísto dosavadních 50 tisíc korun. V nařízení, na jehož přípravě se podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak vláda ČR uvedla v život návrh agentury CzechInvest. Účinnosti nabyl 1. února 2014.

„Jsme přesvědčeni, že je to příležitost, která přitáhne pozornost investorů do regionů, kde je potřeba rozproudit ekonomiku a hlavně vytvořit další pracovní místa. Opatření vyplynulo z jednání pracovní skupiny, která aktuální situaci v Moravskoslezském a potažmo i Ústeckém kraji soustavně řeší," řekl bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.

Vyšší hmotnou podporu na každé nově vytvořené pracovní místo si mohou nárokovat podniky, které podají svoji žádost o investiční pobídky po 1. únoru 2014. Podmínkou je, že post vydrží alespoň pět let. Týká se to firem z oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických služeb.

Do podpor na vznik pracovních míst by do roku 2016 mohlo jít celkem 900 milionů korun. Ministerstvo práce to odhaduje podle dosavadního zájmu investorů a jejich očekávaného chování. Podle jeho propočtů se peníze investované na jednoho pracovníka vrátí zhruba za rok a osm měsíců. V Moravskoslezském kraji je člověk v evidenci nezaměstnaných v průměru 717 dní.

Letos čeká investory v celé České republice ještě jiná významná změna. Od července 2014 začnou platit nová pravidla Evropské komise, která snižují míru veřejné podpory pro velké podniky. V souvislosti s novými pravidly stát připravuje novelu zákona o investičních pobídkách. Do ní chce zahrnout například snížení odvodu z úhrnu mezd nebo osvobození od daně z nemovitosti. Počítá se také se zjednodušením administrativy.

www.mpo.cz

www.mpsv.cz

 

 

Klíčové údaje kancelářského trhu v Ostravě

 

Ve druhé polovině roku 2013 dosáhla podle údajů sdružení Regional Research Forum celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě celkem 194 211 metrů čtverečních. Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla ve druhém pololetí 2013 celkem 17 700 metrů čtverečních. Ke konci roku 2013 bylo v severomoravské metropoli evidováno 51 400 metrů čtverečních volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti tak dosáhla 26,5 %, což představovalo pokles o 1,9 procentního bodu oproti polovině roku 2013. Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě zůstalo ve druhé polovině 2013 na úrovni 12,5 eur za metr čtvereční a měsíc. Průměrná výše nájmů v kancelářích typu A a B v Ostravě činí 8,00 € / m2 / měsíc, v kancelářích typu C se ceny pohybují od 2,50 € / m2 / měsíc.

offices_rents

www.joneslanglasalle.cz

 

 

IQ Ostrava a Nová Karolina oceněni BREEAM

 

Nezvratným trendem ve vyspělých zemích je příklon k úsporám při užívání, výstavbě nebo likvidaci staveb. Trend certifikace staveb z hlediska udržitelného rozvoje se postupně prosazuje také v ČR. Tlak na certifikaci staveb je zřejmý především ze strany nájemců, kteří mají zájem o budovy s příjemným vnitřním prostředím, s dobrou dostupností dopravní i služeb a se zárukou, že jsou stavby vstřícné k životnímu prostředí. Po celém světě je k dispozici mnoho konkrétních certifikačních systémů. Mezi nejvíce používané patří BREEAM  a LEED.

logo_breeamBREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je jedna z nejrozšířenějších a nejprestižnějších metod hodnocení ekologické udržitelnosti budov, která pochází z Velké Británie. Posuzuje se nejšetrnější přístup k životnímu prostředí, jak ve fázi výstavby budovy, tak i ve fázi dokončené stavby. Posuzovaná budova získává kredity, podle kterých je zařazena do dané kategorie a získá CERTIFIKÁT - vyhovující, dobrá, velmi dobrá, excelentní nebo výjimečná.

Certifikát BREEAM získaly v Ostravě tři zelené budovy, a to obchodně-zábavní centrum Forum Nová Karolina, administrativní budova Nová Karolina Park a kancelářský objekt IQ Office Park Ostrava. Poslední jmenovaný získal dokonce hodnocení „excellent", tedy vynikající hodnocení (74,17 %).

Karolina_Park      IQ_Park   

Rozvoj certifikačních systémů v ČR je způsoben především zájmem zahraničních investorů velkých administrativních staveb, které jsou určeny často opět pro zahraniční klienty nebo nájemníky. Ti jsou zvyklí na vysoký standard kvality budovy, vnitřního prostředí, nízké náklady, ale například i dobrou dostupnost. Záměr vybudovat stavbu úspěšnou z pohledu udržitelného stavění tak může přinést při dosažení vysokého hodnocení výhodu i při jejím prodeji nebo pronájmu.

www.breeam.org 

 

 

Soutěže o titul „Dům roku 2013“ a „Stavba Moravskoslezského kraje 2013“

 

logo_ostrava

Statutární město Ostrava každoročně vybírá a oceňuje stavby, které byly dokončeny nebo rekonstruovány na území města v hodnoceném období, a to formou soutěže o titul Dům roku.  Tuto soutěž město Ostrava vyhlašuje pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov letos již podvacáté, a to pro stavby, které byly dokončeny v letech 2012 a 2013.

S udělením titulu je spojeno finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč a udělení bronzové plakety. Kromě titulu „Dům roku“ a finanční odměny má Rada města Ostravy právo udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Čestná uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením.

Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor. Přihlášky musí být převzaty podatelnou MMO nejpozději v pátek 28. února 2014 do 13 hod. Přihlášku do soutěže mohou zájemci stáhnout z internetových stránek Magistrátu města Ostravy na adrese: www.ostrava.cz

logo_stavba_MSKStavby z celého Moravskoslezského kraje pak mohou soutěžit o titul „Stavba Moravskoslezského kraje 2013“. Architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy mohou přihlášky zasílat do 15. března 2014. Hodnotit se bude v pěti kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové domy, rodinné domy, průmyslové stavby a dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.

V rámci slavnostního vyhlašování výsledků se nehodnotí pouze stavební díla, ale udělovaná je i cena s názvem Osobnost stavebnictví MSK. Nejlepší stavby bude vybírat jedenáctičlenná porota složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a představitelů kraje. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX. 

Zájemci o účast se podrobnosti o soutěži dozvědí na internetových stránkách www.stavbamsk.cz.

 

 

FLTC Europe a. s. - inovační firma Moravskoslezského kraje

 

logo_FLTCFirma FLTC Europe a.s. je nově vzniklý subjekt, který se na trhu objevil počátkem roku 2013. V současné době pracuje ve FLTC tým šestnácti zkušených odborníků v oblasti automobilového osvětlení, kteří úzce spolupracují s externími, často zahraničními partnery. V oblasti náročných měření světlometů firma využívá laboratorního zázemí VŠB - Technické univerzity Ostrava a mezi absolventy VŠB aktivně vyhledává i své budoucí zaměstnance.

Firma se zabývá vývojem systému adaptivních světlometů, jejichž funkci lze nastavit operativně pomocí notebooku či mobilního telefonu. Výrobce světlometů má tak unikátní možnost velmi rychle upravit parametry celého systému přímo ve vozidle během testovací jízdy podle požadavků zákazníka.

„Existují sice složité matematické modely popisující chování celého systému, nicméně přání řidičů jsou rozličná. Náš systém je proto schopen nastavit světlomety za jízdy podle konkrétních požadavků,“ říká ředitel společnosti Ing. Vladimír Dobruš. „Podobnou možnost zákazníkům nenabízí žádná konkurenční společnost – v tom máme největší výhodu. Dokáži si představit, že v blízké budoucnosti si bude moci každý řidič zvolit nastavení adaptivních světlometů podle svého osobitého jízdního stylu.“

Prohlédněte si krátké video o firmě.

Více informací o firmě na stránkách www.fltc.eu

 

 

Ostravský Siemens má novou adresu

 

OrchardVe čtvrtek 16. ledna proběhlo slavnostní otevření nové ostravské pobočky společnosti Siemens. Téměř šest stovek zaměstnanců ostravského Centra sdílených služeb se přestěhovalo během několika málo dní do nové lokality. Novým sídlem ostravského Centra sdílených služeb se stala otevřená kancelářská budova The Orchard Ostrava.

„Díky novému sídlu se tak naplňuje strategie společnosti Siemens plně využít potenciál ostravského regionu a přispět tak k jeho přeměně na centrum služeb. Možnost růstu se otevírá pro všechny zúčastněné: naše zaměstnance, nás jako součást globální organizace a celý ostravský region,“ vysvětluje Naveen Menon, ředitel Českého Centra sdílených služeb.

Siemens v Ostravě zaměstnává skoro 600 lidí. „Společnost Siemens se rozhodla své ostravské zaměstnance Centra sdílených služeb přesunout do nové budovy, která nabízí jak dostatečné prostory, tak zároveň splňuje veškeré požadavky našeho konceptu moderního pracoviště. Základním kritériem byla flexibilita, abychom si prostory mohli přizpůsobit našemu dalšímu růstu, a pak také bezbariérové prostředí, protože někteří naši zaměstnanci se pohybují na vozíku,“ říká Naveen Menon.

logo_SiemensSpolečnost Siemens si v budově Orchard Ostrava, která byla v roce 2008 oceněna titulem Dům roku, pronajala velkorysé prostory o rozloze 4 600 m2 nabízející pracovní místa pro 612 zaměstnanců. Celkem 28 zasedacích místností různých velikostí pojme celkem 190 lidí.

Společnost Siemens patří na Ostravsku mezi významné zaměstnavatele: „Do našeho Centra sdílených služeb stále hledáme nové perspektivní kolegy a myslím, že i nová lokalita přispěje k naší atraktivitě jako zaměstnavatele na Ostravsku,“ uzavírá Naveen Menon.

Společnost Siemens začala poskytovat zpracování interních administrativních požadavků již v roce 2003. V roce 2007 bylo založeno Centrum sdílených služeb v Praze a v roce 2008 v Ostravě. V současné době zaměstnává Centrum přibližně 1000 zaměstnanců a poskytuje služby jednotkám společnosti Siemens z více než 190 zemí.

www.siemens.cz

 

 

ABB se přestěhuje do budovy Nová Karolina Park

 

logo_ABBDalším nájemcem, který se rozhodl pro budovu Nová Karolina Park v Ostravě, je společnost ABB ČR. Ta v České republice působí v osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 300 lidí.

„Investice do výrobních závodů a inženýrských středisek, jakým je právě globální inženýrské centrum v Ostravě, jsou pro naši společnost dlouhodobou prioritou. Nové sídlo na Nové Karolině nám nabídne také více než 300 metrů čtverečních plochy pro testování, servis a školicí prostory ABB University. Přesun jednotky je plánován v první polovině roku 2014,” uvedl Hannu Kasi, generální ředitel společnosti ABB ČR.

Nová Karolina Park byl dokončen v březnu 2013 a nabízí 24 600 metrů čtverečních kancelářských ploch, z nichž už 30 % bylo koncem minulého roku pronajato. Budova je součástí rozsáhlého multifunkčního areálu Nová Karolina, jejím developerem je joint-venture společností Passerinvest, Gemo a Multi Development Czech Republic. K nájemcům patří kromě zmíněné ABB například také Česká spořitelna.

Nova_Karolina_Park

www.novakarolinapark.cz

 

 

Nordica Ostrava má nové nájemce

 

logo_SkanskaSpolečnost Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Morava, podepsala smlouvu o pronájmu kancelářských prostor o rozloze 737 m2 v administrativní budově Nordica Ostrava, kde začne působit 1. dubna 2014. Obsazenost budovy tak nyní vzrostla na 83 procent.

NordicaNordica Ostrava, realizovaná společností Skanska Property Czech Republic, je navržena podle skandinávských trendů, které charakterizuje respekt vůči životnímu prostředí a přírodě. Flexibilita podlaží uspokojí nároky velkých mezinárodních nájemců i středních a malých firem. V sedmém patře se nachází jedinečný kancelářský prostor, jehož součástí je otevřená terasa o rozloze 250 m², která nabízí panoramatický výhled na centrum Ostravy a její okolí.

„Ostrava je administrativním, ekonomickým a sociálním centrem severní Moravy a společnost Skanska zde chce rozvíjet své aktivity. O přestěhování z Třince do Ostravy se uvažovalo již více než 10 let a jsme rádi, že se to v roce 2013 stalo skutečností. Přestěhování do budovy Nordica Ostrava bude mít hned několik výhod,“ říká Radek Vortel, ředitel závodu Morava, divize Pozemní stavitelství, Skanska a.s., a pokračuje: „Zaměstnanci ocení zejména moderní pracovní prostředí a naši zákazníci a obchodní partneři výbornou dopravní dostupnost z ostatních regionů, a to jak autem, tak i vlakem. Stěhováním také naplňujeme koncepci v rámci strategie Jedna Skanska, kdy naši zaměstnanci pracují v budově, kterou sami postavili. Osobně se již na nové pracoviště velmi těším.“

logo_SanaplasmaV září 2013 přivítala Nordica Ostrava i dalšího nájemce, společnost Sanaplasma, která má v pronájmu 863 m2 v přízemí budovy. „I přes obtížné podmínky na trhu se obsazenost budovy Nordica zvýšila na 83 %, což poukazuje na její kvalitu a atraktivitu,“ doplňuje Alexandra Tomášková, Leasing Manager, Skanska Property Czech Republic.

www.skanska.cz

 

 

Ostravský ArcelorMittal zvyšuje konkurenceschopnost

 

logo_AMOstravský výrobce trubek ArcelorMittal Tubular Products (AMTPO) spustil modernizovanou válcovací trať na bezešvé trubky pro ropný průmysl. Díky investici ve výši 150 milionů korun se zvýší kapacita výroby naftovodných trubek z dnešních 24 tisíc tun až o 18 tisíc tun.

Modernizace válcovací trati, kromě navýšení výroby, umožní i snížit výrobní náklady a zvýšit bezpečnost práce. „Modernizací reagujeme na zvýšené požadavky zákazníků a rostoucí poptávku po našich produktech, především z trhů severní Ameriky. Neustále pracujeme na zlepšování naší konkurenceschopnosti,“ říká Libor Černý, generální ředitel AMTPO. Modernizace trvala čtyři měsíce a firma ji dokončila letos v lednu.

V poslední době je to už několikátá investice ArcelorMittalu do vylepšení výroby a zvýšení kapacity. Loni v listopadu společnost dokončila investici za miliardu korun do modernizace provozu plynulého odlévání oceli. Díky ní bude moci firma vyvážet polotovary pro výrobu vysoce odolných trubek s velkým průměrem, které se používají pro těžbu ropy a zemního plynu. „Zvýší se naše konkurenceschopnost a zlepší se i náš export, který dnes činí přibližně polovinu naší výroby,“ říká Tapas Rajderkar, generální ředitel ostravského ArcelorMittalu.

ArcelorMittal

Až tři miliony tun oceli by měl odebrat v příštích letech společný podnik ArcelorMittal a skupiny Bin Jarallah Group v saúdskoarabském Jubailu. Saúdskoarabský závod má roční výrobní kapacitu 600 tisíc tun ocelových trubek. Stal by se tak významným odběratelem modernizované linky, jejíž kapacita se zvýšila z 1,1 na 1,4 milionu tun oceli.

www.arcelormittal.com/ostrava/AMP.html

 

 

3. kolo Veřejné grantové soutěže IT4Innovations

 

logo_IT4I

Soutěž o získání výpočetního času pro zaměstnance jiných institucí, nežIT4Innovations. Je vypisována pravidelně dvakrát ročně. 

Termín podání žádosti:7.2.2014 až 4.4.2014

Více informací na: http://www.it4i.cz/3-kolo-verejne-grantove-souteze-it4innovations/