Prosinec

Development Newsletter!!! prosinec 2014

 

Ostravské biomedicínské centrum pro regenerativní medicínu slavnostně otevřeno

 

Společnost PrimeCell otevřela 21. září v areálu Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) své biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny 4Medical Innovations. V úterý 25. listopadu pak měla veřejnost v rámci Dne otevřených dveří výjimečnou příležitost nahlédnout do tohoto centra.

Pro zájemce byla připravena prohlídka s výkladem o možnostech buněčné léčby a regenerativní medicíny. Kromě laboratorních prostor, kde bude probíhat vývoj a výroba léčivých přípravků využívajících lidské buňky, si mohli lidé prohlédnout laboratorní a klinické pracoviště včetně zázemí pro odběr a aplikaci kmenových buněk.

4MEDi_projektV novém centru 4MEDi je k dispozici 3050 metrů čtverečních laboratorních i výrobních prostor, z toho 1400 m2 superčistých prostor a dvou superčistých sálů určených pro využití kmenových a krevních buněk. Objekt je rozdělen podle účelu na super čisté prostory, speciální laboratoře diagnostiky, analytiky, kontroly jakosti, farmakologie a další části. Super čisté prostory jsou navrženy v podtlakovém systému a režimu umožňujícím bezpečnou práci s buněčnými a biologickými preparáty. Celá budova včetně přístrojů v nejbližších měsících projde schvalovacími procesy Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Centrum je zaměřeno na obory inovativní medicíny, jako jsou buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie a diagnostika pro lidské buňky a genetiku. Je určeno pro výrobce a investory v oblasti lidských buněk a léčiv, vědecko-výzkumné instituce a univerzity, poskytovatele zdravotní péče a především pro nové spin-off společnosti.

Projekt vytváří pracovní místa v novém perspektivním oboru inovativní medicíny a v oblasti biomedicíny, kterou Moravskoslezský kraj intenzivně podporuje, a pro kterou má vypracovanou další strategii rozvoje. 4Medical Innovations vytvoří základ pro průmyslovou výrobu léčebných prostředků využívajících lidských buněk a genů, a tím podmínky pro vznik zcela nového průmyslového oboru v České republice, do kterého bylo jen za poslední rok investováno na světě 4,7 miliardy USD.

Společnost PrimeCell Therapeutics se stala součástí klastrové iniciativy, která reprezentuje regionální i nadregionální koncentraci vzájemně provázaných odvětví biotechnologického a biomedicínského průmyslu a zdravotní péče. Cílem tohoto klastru a jeho členů je docílit do roku 2020 zařazení Moravskoslezského kraje mezi prvních pět technologických leaderů v ČR v oborech regenerativní medicíny, genomiky, bioinformatiky a environmentálního inženýrství.

4MEDi   4MEDi_otevreni

www.4medi.cz

 

 

Ostrava rozvíjí spolupráci s Čínou

 

V rámci návštěvy Moravskoslezského kraje zavítala delegace z města Su-čou (Suzhou) v Čínské lidové republice ve čtvrtek 13. listopadu do Nové radnice. Primátor Tomáš Macura a náměstkové primátora Zbyněk Pražák a Radim Babinec debatovali se zástupci čínského města o možnostech spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a obchodu.

Zástupci Ostravy a Su-čou se vzájemně informovali o svých městech, s důrazem na směry dalšího ekonomického rozvoje. Čínská strana se obšírně věnovala vědecko-technologické platformě v Su-čou, využití potenciálu infrastruktury jejich města a možnostem oboustranně výhodné spolupráce obou měst a regionů.

Su-čou je historické a kulturní město v blízkosti Šanghaje se zhruba 5,4 mil. obyvatel. Za posledních 20 let patří mezi nejmodernější města na východním čínském pobřeží. Leží v ekonomicky silné provincii Jiangsu a je 9. nejbohatším městem v Číně. Město Su-čou má 30 univerzit a řadu pozoruhodných atraktivit. Bývá často nazýváno Benátkami východu nebo Čínskými Benátkami.

Na jeho území leží Suzhou Industrial Park (SIP, průmyslová zóna), který vznikl jako společný projekt čínské a singapurské vlády zahájený v roce 1994. Rozloha průmyslového parku činí 288 km2, z toho aktivity čínsko-singapurské spolupráce zahrnují areál 80 km2. SIP je považován za jednu z největších hodnot města v současnosti.

Suzhou_Industrial_Park Průmyslový park má dobré dopravní napojení – blízkost řeky Jang-ce, vysokorychlostní vlak do Pekingu a do Šanghaje, řadu rychlostních komunikací do sousedních měst a provincií.

Industriální park má mj. vlastní celnici, vlastní free zónu a řadu logistických a obchodních systémů. SIP dosahuje ročně průměrného ekonomického růstu ve výši 30 %. Přitáhl přes 4900 zahraničních investorů a 18 tisíc domácích společností. Tato průmyslová zóna má také vlastní elektrárnu a kvalitní energetickou rozvodnou síť. Stěžejními obory industriálního parku jsou elektronika, IT a strojírenství.

SIP je rovněž rezidenční čtvrtí, jeho plocha zahrnuje 45 % zeleně.

Koncem roku 2012 zahájilo v průmyslovém parku činnost 5500 expertů nanotechnologie ze zhruba 100 společností a 20 univerzit. Nanotechnologie se stala prestižním oborem v této průmyslové zóně. V únoru 2013 bylo v SIP otevřeno obří nanotechnologické centrum se zahraniční participací, vítá všechny zahraniční investory v tomto oboru a má šanci stát se největším nanocentrem na světě. Celá struktura podnikání, rozmanitost a výstupní ukazatele SIP v čínském Su-čou jsou naprosto nesrovnatelné s jakoukoli průmyslovou zónou v ČR i v EU.

Důkazem stále se rozšiřující hospodářské spolupráce mezi ČR a ČLR je dohoda o založení CzechTech China Center (CTCC), které je součástí průmyslové zóny Suzhou Industrial Park. Letos v červnu ji v Číně podepsal ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek. Centrum založila agentura CzechTrade pro podporu českých subjektů v oblasti pokročilých technologií a produktů na čínském trhu (nanotechnologie, biotechnologie aj.). Má také pomáhat českým firmám a institucím, které chtějí Číně nabídnout špičkové technologie.

www.sipac.gov.cn/english/

 

 

Hyundai chce v Česku navýšit výrobu

 

Hyundai_logoKorejská automobilka Hyundai bude ve slezských Nošovicích možná už brzy vyrábět téměř o pětinu aut více než dosud. Korejci plánují zvýšení výrobní kapacity závodu na 350 tisíc vozidel ročně. Letos firma počítá s produkcí více než 310 tisíc vozů.

Hyundai„Integrované povolení pro zvýšení produkce je opatřením, které nám umožní vyrábět více než stávajících 300 tisíc aut ročně bez toho, že bychom se ocitli mimo rámec schválené kapacity. Nejedná se tedy o stabilní navýšení výroby na 350 tisíc aut každý rok, ale o vytvoření prostoru pro okamžitý nárůst podle aktuální poptávky na trhu,“ sdělil mluvčí automobilky Petr Vaněk. V automobilce nyní pracuje kolem 3300 lidí.

Na větší produkci v Nošovicích se připravují i dodavatelé z okolí automobilky. O schválení vyšší kapacity požádal nedávno výrobce autosedaček Dymos, který patří do skupiny Hyundai.

 

 

Ostravští studenti středních škol si prohlédli závod Hyundai v Nošovicích

 

V pondělí 8. prosince 2014 se studenti maturitního ročního ostravské střední průmyslové školy a studenti střední technické a dopravní školy zúčastnili komentované prohlídky závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. (HMMC) a logistického centra této společnosti. Tuto návštěvu zprostředkovala Korejská agentura na podporu obchodu a investic KOTRA ve spolupráci se zástupci Odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Celou prohlídku v závodu Hyundai natáčela Korejská televize KBS, která se v rámci interview studentů ptala, jak jsou s návštěvou  HMMC a logistického centra spokojeni a co plánují po úspěšném zvládnutí maturity. Reportáž bude odvysílána 1. ledna 2015 na televizní stanici KBS.

Hyundai_studenti

Město Ostrava se dlouhodobě snaží podporovat spolupráci firem a škol ve smyslu propojení teorie s praxí. Vzhledem k míře nezaměstnanosti, která se v regionu dlouhodobě pohybuje okolo 10 % je taková spolupráce velmi důležitá a studenti díky ní mohou získat představu o svém budoucím povolání a rozšířit své znalosti nejen o korejských firmách.

Spolupráce s korejskou agenturou na podporu obchodu a investic (KOTRA)

Hlavní činností KOTRA, jež sídlí v hlavním městě České republiky, je podpora obchodu a investic, z níž profitují souběžně společnosti v Jižní Koreji, České republice a na Slovensku. KOTRA má s agenturou CzechInvest podepsané memorandum o užší spolupráci v oblasti vzájemných investic, což zajišťuje České republice bližší kontakt s korejskými investory. Tato agentura má také velmi dobré vztahy se statutárním městem Ostrava, odborem ekonomického rozvoje. V jeho regionu se nachází řada korejských společností, které jsou zaměřeny na automobilový průmysl.

www.hyundai-motor.cz

 

 

Rekonstrukce Hotelu Palace se odkládá

 

Společnost Sedm stromů chtěla s pomocí dotací opravit nevyužívaný Hotel Palace v Ostravě a proměnit ho v moderní studentské koleje. Až 350 vysokoškolských studentů včetně cizinců tam mělo najít kvalitní a přitom relativně levné ubytování v jedno- či dvoulůžkových pokojích i zázemí pro studium a podnikání. Chybět neměla kavárna, čajovna a další služby, které by byly přístupné i veřejnosti.

Plány na univerzitní kampus se studentskými kolejemi se však nyní odkládají, jelikož Evropská komise snížila investiční podporu projektu z 50 procent na 35 procent a majitel tak odstoupil od žádosti o dotace z regionálních fondů Evropské unie. Historické budovy v památkové zóně tak potřebnou rekonstrukcí v nejbližší době neprojdou.

Petr Skrla, spolumajitel firmy Sedm stromů, které chátrající budovy patří, uvedl: „Přemýšlíme teď s partnerem, jestli projekt zakonzervovat, nebo uchopit nějak jinak. O realizaci kampusu stále uvažujeme, ale zatím ve vlastní režii a z vlastních peněz. Možná i na etapy."

Regionální rada schválila koncem června na Kampus Palace s rozpočtem 150 milionů korun padesátiprocentní dotaci ve výši 73 milionů korun. Zbylých 80 milionů mělo zafinancovat město Ostrava. Peníze tak nyní budou využity na financování atletické haly a dalších projektů zařazených do Integrovaného plánu rozvoje města, jehož součástí byl i projekt Kampus Palace.

 

  

V Dolních Vítkovicích byla otevřena Prodloužená Ruská

 

V pondělí 17. listopadu byla slavnostně otevřena Prodloužená ulice Ruská v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Investice statuárního města Ostravy, díky níž se Národní kulturní památka Dolní Vítkovice a Důl Hlubina vlivem snadné dopravní přístupnosti stávají přirozeným městským prostorem, je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava – Pól rozvoje a bude podpořena z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko až 85 procenty ze způsobilých nákladů akce.

Prodlouzena_Ruska Stavba Prodloužené Ruské byla zahájena 8. 10. 2012 a jejím zhotovitelem bylo Sdružení HCS Ruská s vedoucím účastníkem společností HOCHTIEF CZ. Celková délka všech nových a rekonstruovaných místních komunikací činí 1,18 kilometrů. Stavba zahrnuje Prodlouženou ulici Ruskou a prodlouženou větev ul. Vítkovické. Celková plocha zasažená realizací projektu je 4,21 ha. Jde o regenerované a revitalizované pozemky, na nichž vznikly vedle vlastních komunikací chodníky, ozelenění, štěrkové plochy. Celkové náklady na realizaci stavby se vyšplhaly na 155,9 mil. korun bez DPH (188,7 mil. Kč s DPH). Během stavby byly na její trase nalezeny neznámé chodby, tunely a cesty pod komunikací bez jediné evidence.

Otevření Prodloužené Ruské je pro Ostravu významnou událostí. Občanům a návštěvníkům města otevírá nový městský veřejný prostor s památkami nevyčíslitelné historické hodnoty a unikátním centrem vědy a techniky, který slouží také jako místo konání významných kulturních a společenských akcí,“ zdůrazňuje primátor Tomáš Macura.

Projekt Prodloužené Ruské ulice vychází z urbanistické studie architekta Josefa Pleskota. Řeší dopravní a technickou infrastrukturu pro oblast Národní kulturní památky Dolní Vítkovice a umožňuje lepší dopravní i pěší přístup k objektům v této industriální lokalitě. Zpřístupňuje turistické atrakce a zároveň je odděluje od sousedních výrobních hal. Realizované řešení zohledňuje i dopravní propojení do oblasti Karoliny a napojení na výhledově budovanou okružní křižovatku Místecká x Vítkovická x Železárenská. V trase komunikace je vynechána územní rezerva pro budoucí tramvajovou trať; tato plocha je nyní zadlážděná a slouží pro parkování.

 

 

Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014 zná své vítěze

 

logoKrajská soutěž o inovačního oskara zná letošní vítěze: inovační firmou roku v kategorii velké podniky se stala společnost Varroc Lighting Systems z Šenova u Nového Jičína za unikátní osvětlení pro malosériový volkswagen. V kategorii malých a středních podniků zvítězila firma JAP TRADING z Bystřice s rafinačním rotorem.  Jde o zařízení, které míchá hliník a zbavuje ho interních plynů a dalších nežádoucích příměsí. Soutěžilo 29 produktů od 20 malých a 7 velkých firem.

Druhý ročník soutěže přinesl jednu změnu – kromě živnostníků, malých a středních firem se mohly hlásit i velké podniky. Firmy mohly přihlásit své inovativní výrobky, technologie či služby s již prokazatelnými výsledky na trhu. Hodnotil se stupeň inovace, ekonomický dopad pro firmu či uplatnitelnost projektu na trhu.

Druhé místo v kategorii velký podnik získala Fakultní nemocnice Ostrava s buněčnou terapií, určenou k léčbě pacientů ohrožených amputací končetin.

Třetí místo obsadil VÚHŽ s novým digitálním hladinoměrem - zařízení slouží k měření výšky hladiny oceli při odlévání.

Druhé místo v kategorii malých a středních firem získala ostravská společnost KVADOS s revolučním mobilním informačním systémem myAVIS® NG. Mobilní informační systém je nový v řadě ohledů jak po procesní, technické, tak po funkční stránce.

Třetím oceněným v kategorii malých a středních podniků je AVE INNOVATION se softwarovým produktem PresentiGO. Jedná se o aplikaci pro tablety a mobilní telefony, která obchodníkům v terénu umožní atraktivněji a lépe prodávat hlavně prostřednictvím interaktivních a 3D prezentací.

Kompletní seznam všech přihlášených firem je k dispozici na webových stránkách http://inovacnifirma.rismsk.cz/, kde jsou také k dispozici krátké filmové profily firem.

 

 

Okin BPS chce příští rok v Ostravě přijmout téměř 500 lidí

 

okin_logoSkupina Okin Group, která je jedním z největších globálních poskytovatelů služeb pro podniky, plánuje, že příští rok pro své ostravské servisní centrum divize Okin BPS přijme téměř 500 lidí. Půjde o specialisty v oblasti podpory zákazníků a telekomunikačních služeb.

„Kromě angličtiny, kterou ovládají všichni zaměstnanci této divize, bude u budoucích uchazečů preferována znalost i dalších světových jazyků. Proto v delivery centru mohou najít uplatnění i uchazeči ze zahraničí," uvedla za Okin Group Michaela Moučková. V současnosti je mezi zaměstnanci divize Okin BPS celkem 16 procent cizinců z 28 zemí světa.

Okin BPS (Business Process Services) spolu s Okin Facility patří do skupiny Okin Group, která na českém trhu působí od roku 1993 a má více než 2000 zaměstnanců. Hlavním klientem Okin BPS je telekomunikační firma Verizon Enterprise Solutions, které poskytuje své služby ze dvou ostravských a jednoho pražského centra. Služby zahrnují podporu prodeje, technologické návrhy řešení, plánování páteřních sítí a konzultační činnosti, zpracování a kompletaci objednávek nebo služby zákaznické, administrativní a technické podpory.

www.okinbps.com

 

 

CluStrat – projekt na podporu inovací prostřednictvím klastrů

 

CLuStrat_LogoProjekt s názvem "Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a mezisektorových témat", který probíhal v období říjen 2011 až listopad 2014, je uzavřen. Intenzivní tříletá mezinárodní spolupráce osmnácti partnerů a sedmi přidružených institucí z devíti středoevropských zemí v rámci projektu CluStrat pomohla vzniku nových klastrů a podpořila vynořující se obory. Jedním z 18 partnerů, převážně ze středoevropského regionu, je i Národní klastrová asociace (NCA).

Podle Pavly Břuskové, prezidentky NCA, bylo cílem pilotních akcí konaných pod záštitou CluStratu rozšíření klastrové koncepce do jiných sektorů v České republice. „Šlo nám například o sektor zemědělství, sociální ekonomiky či sektor služeb. Výsledkem toho je například založení klastru sociálních podniků SINEC v Moravskoslezském kraji. V tomto případě jsme vložili projektové prostředky do oblasti sociálního podnikání a zvýšení zaměstnanosti, vytváření pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Při mapování vynořujících se oborů jsme totiž zjistili, že Moravskoslezský kraj má dostatečně rozvinutou strategii na podporu technologických inovací, nikoliv však na podporu společenských inovací."

Klastr sociálních podniků a inovací SINEC sdružuje sociální podniky a další aktéry sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v regionu cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházející z jejich potřeb. V současné době má klastr 34 členů.

http://www.nca.cz/cs/clustrat 

http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/

 

 

Exkluzivní módní značky míří do Ostravy

 

avion_LogoOstravský Avion Shopping Park rozšiřuje svou nabídku a 7. listopadu představil zákazníkům další světoznámou módní značku - Bershka. Po loňském otevření prodejny ZARA a říjnovém příchodu značky Pull&Bear jde již o třetí značku významného španělského koncernu Inditex.

Svou nabídkou nájemců se Avion zcela odlišuje od stávající konkurence v regionu. „Zaměřili jsme se primárně na kvalitní žádané značky a díky loňské modernizaci centra máme skvělé podmínky, které nám umožňují upoutat pozornost nájemců, kteří v regionu zcela chybí. Jsme hrdi na to, že se nám tyto exkluzivní značky podařilo získat,“ uvedla Kateřina Ježková, ředitelka ostravského Avionu, podle níž příchod dalších světoznámých módních firem do moravskoslezské metropole dokazuje pomalu se oživující trh a rostoucí kupní sílu regionu.

avion     avion_shops

Avion Shopping Park v Ostravě během jednoho roku otevřel hned několik nových prodejen, v nichž našlo uplatnění zhruba dvě stě zaměstnanců. Zatímco na konci loňského roku obchodní centrum zaměstnávalo okolo 1500 lidí, v současné chvíli jich zde pracuje téměř 1700. Roste také množství externích firem, které s obchodním centrem spolupracují v oblasti služeb.

Avion Shopping Park v Ostravě byl otevřen v roce 2001 a během let se pronajímatelná plocha centra více než zdvojnásobila, z původních 54 tisíc metrů čtverečních na téměř 110 tisíc metrů čtverečních. Po loňské rozsáhlé modernizaci se Avion stal vůbec největším obchodním centrem na Moravě. Stejně razantně vzrostl od 2001 i počet kamenných prodejen, k původním 72 přibylo dalších 100.

www.ostrava.avion.cz