Listopad

Development Newsletter!!! listopad 2014

 

Lékařská fakulta má nové moderní centrum

 

Ve čtvrtek 23. října byla slavnostně otevřena nová budova Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Moderní centrum multidisciplinárního výzkumu a vývoje vzniklo přestavbou někdejší porodnice bývalé krajské nemocnice v Zábřehu.

Nové centrum pro medicínu a výzkum představuje další posílení prestiže Lékařské fakulty Ostravské univerzity, která získala akreditaci pro obor všeobecné lékařství teprve před čtyřmi lety a nyní ji obhájila až do roku 2020. Svým dílem k tomu přispělo také město Ostrava, zejména převodem nevyužitých pozemků a nemovitostí.

Výstavba nového centra v areálu lékařské fakulty OU stála zhruba 360 milionů korun. Z celkové částky potřebné na novou akademickou a výzkumnou infrastrukturu uhradila 85 procent dotace EU. V centru se nacházejí nové laboratoře, datová centra, seminární místnosti, posluchárny a zázemí pro rozvoj lékařských a souvisejících sociálních i přírodovědných oborů a výzkumu. Již nyní zde sídlí všechny katedry lékařské fakulty, která tak má jednu z nejmodernějších budov v republice, nové prostory ale budou využívat také studenti fakulty sociálních studií a přírodovědecké fakulty. Cílem univerzity je vytvořit podmínky pro unikátní spojení biologů, lékařů a biofyziků, ale také matematiků a sociologů. V novém centru budou moci na ploše větší než 8 800 čtverečních metrů společně pracovat například na studování vlivu ovzduší na zdraví lidí, na modelování vlivu nových léčiv na lidský organismus, na výzkumu sociálních dopadů zdravotních problémů obyvatel nebo na zdokonalování přístrojů pro diagnostiku a lékařské zákroky.

„Navíc vtáhneme do výzkumného dění studenty, kterých je na lékařské fakultě 1 800. I to je významná okolnost, protože chceme, aby v Ostravě zůstávali a neutíkali na pracoviště mimo Moravskoslezský kraj,“ připomněl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

V letošním akademickém roce má Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 1 300 studentů v 11 bakalářských, 5 navazujících magisterských, 1 magisterském a 2 doktorských studijních oborech.

LF2LF1

http://lf.osu.cz/

 

 

Hlavní superpočítač dodá do Ostravy americká firma SGI

 

logo_SGIHlavní část superpočítače, který bude fungovat v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě, dodá americká společnost Silicon Graphics International Corp. (SGI®). Vyhrála téměř rok a půl dlouhé soutěžní řízení. Výroba, instalace a podpora stroje bude bez DPH stát téměř 275 milionů korun. Počítač bude jedním ze sta nejvýkonnějších na světě.

V Ostravě už funguje menší část superpočítače, takzvaný malý cluster, pojmenovaný Anselm. Jeho výkon je srovnatelný s 3 900 běžnými notebooky. Hlavní stroj převýší tento výkon téměř dvacetinásobně. Celý projekt Národního superpočítačového centra IT4Innovations, který se nachází v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), má hodnotu více než dvou miliard korun. Většina je hrazena z evropských dotací.

Stroj s výkonem petaflopové třídy bude do Ostravy přivezen v první polovině příštího roku. „V současnosti by šlo o dvacátý první nejrychlejší stroj na světě. Při spuštění by se měl zařadit mezi sto nejvýkonnějších superpočítačů světa,“ uvedl rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. Podle něj jde o významný krok pro celou Českou republiku.

www.it4i.eu

 

 

Hledá se jméno pro Velký cluster

 

Současný superpočítač Anselm už slouží k výpočtům z různých oblastí, například z dopravy, nanotechnologie, hydrologie nebo vývoje nových léků. Své jméno stroj získal ve veřejné soutěži. Byl pojmenován podle nejstaršího uhelného dolu na Ostravsku. Centrum IT4Innovations nyní vyhlásilo rovněž soutěž na pojmenování hlavní části počítače, pracovně nazývaného Velký cluster.

Lidé mohou své návrhy posílat do půlnoci 12. listopadu 2014. Podrobnosti o soutěži najdou na internetových stránkách www.it4i.cz/soutez.

„Také v případě Velkého clusteru chceme, aby jméno vyjadřovalo vztah k Moravskoslezskému kraji, kde sídlí naše centrum. Jméno by mělo být dobře vyslovitelné v českém i v anglickém jazyce a mělo by být složeno ze čtyř až osmi písmen,“ uvedl ředitel IT4Innovations Martin Palkovič.

IT4InnovationsIT4I

 

 

Na podnikatelské projekty v Moravskoslezsku se nabízí 150 milionů korun z EU formou zvýhodněných úvěrů

 

Na rozvojové projekty podnikatelů v Moravskoslezsku je formou zvýhodněných dlouhodobých úvěrů připraveno 150 milionů korun z evropských fondů. Peníze je možné investovat například do regenerace brownfields a jejich využití pro výrobní, logistické a obchodní účely, do vzdělávací, zdravotnické a turistické infrastruktury. Návratné financování ziskových projektů umožňuje finanční nástroj JESSICA, spravovaný Regionální radou Moravskoslezsko.

Jaké projekty je možné financovat: - regeneraci brownfields a jejich následné využití jak pro výrobní, skladové, logistické a obchodní účely nebo veřejné služby, a to včetně rekonstrukce stávajících či výstavby nových objektů, potřebné dopravní a technické infrastruktury - sociální služby dle zákona o sociálních službách, a to včetně domovů pro seniory a jiné služby zaměřené na seniory - vzdělávací infrastruktura s výjimkou vysokých škol - zdravotnická infrastruktura (pořízení vybavení, přístrojů, rekonstrukce objektů pro oblast zdravotnictví) - rozvoj cestovního ruchu, např. revitalizace kulturních památek, rozvoje sportovních, rekreačních a lázeňských zařízené pro cestovní ruch či rozvoj ubytovacích zařízení

Specifické podmínky: - finanční návratnost projektu umožňující jeho splacení - zahrnutí projektu do tzv. Integrovaného plánu udržitelného rozvoje měst (IPURM), případně strategického plán města - minimální velikost města, které může zpracovat IPURM, je 5 tis. obyvatel - dosažení hodnoty ekonomického vnitřního výnosového procenta (ERR) větší nebo rovno 5,5 % - podepsání úvěrové smlouvy nejpozději do konce dubna roku 2015 - úhrada předložených faktur projektu do 31.12.2015

Splatnost úvěru je obecně stanovena na 15 let a úroková míra v rozpětí 0,5 % a 3,2 %. Správce fondu, kterým je Contera, Urban Development Fund MS s.r.o., nabízí individuální podmínky pro jednotlivé projekty.

Více o zvýhodněných úvěrech, fondu rozvoje měst a finančním nástroji JESSICA se dozvíte zde: JESSICA a Fondy rozvoje měst.

 

 

Programy se otevřou na začátku příštího roku

 

Operační programy vyhlásí první výzvy pro žadatele v prvním čtvrtletí roku 2015. Tak to alespoň předpokládají téměř všechny řídící orgány, např. pro OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost či přeshraniční program spolupráce s Polskem. Rovněž klíčový Integrovaný regionální operační program počítá s prvními výzvami na jaře příštího roku.

O něco dříve chtějí být připraveny operační programy Doprava a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které začnou podle svých plánů nabízet dotace již před koncem letošního roku.

V současné době řídící orgány všech operačních programů pracují na podrobnějších harmonogramech výzev, aby se žadatelé mohli včas a řádně připravit na jejich vyhlášení. Plány výzev by měly být pro všechny programy zveřejněny do konce letošního roku.

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/eu2014

 

 

Evropské příležitosti regionu

 

logo_EPRLetošní ročník konference Evropské příležitosti regionu s podtitulem Moravskoslezsko 2014–2020: Jak na to chytře proběhne 27. listopadu v Nové aule VŠB–TU Ostrava.

Věnován bude zejména přípravě na nové programovací období. Tématy budou nové nástroje a priority kohezní politiky Evropské unie, aktuality z příprav na nové programovací období, představen bude také projekt Chytřejší kraj, jehož cílem je zajištění co nejlepších pozic regionu v budoucím programovacím období. Součástí konference budou odpolední workshopy zaměřené na nové finanční nástroje, jako alternativy dotačního způsobu financování, na problematiku místních akčních skupin a aktuálního komunitního plánování.

Během konference budou v infostáncích ve foyer auly k dispozici také zástupci jednotlivých operačních programů.

Máte-li zájem se konference zúčastnit, vyberte si z programu, co vás zajímá, a vyplňte registrační formulář. Můžete se přihlásit zvlášť na jednotlivé části programu.

Registrace probíhá na http://konference.dobra-rada.cz/ do 21. listopadu 2014.

http://konference.dobra-rada.cz/ 

 

 

Global Entrepreneurship Week - Týden na podporu podnikání

logo_GEW

Druhý ročník týdne na podporu podnikání Global Entrepreneurship Week (GEW) proběhne od 17. do 23. listopadu nejen v Praze, ale i v Brně a v Ostravě. Uskuteční se řada přednášek, besed a workshopů. Jejich prostřednictvím chtějí organizátoři naplnit poslání GEW, tedy podpořit začínající i stávající podnikatele a startupy a posílit globální ekonomický růst.

Hostitelskou organizací zůstává European Leadership & Academic Institute (ELAI), který GEW v loňském roce v České republice poprvé představil. Leitmotivem letošního ročníku GEW je odstraňování bariér v podnikání v České republice: „Rádi bychom, aby na toto téma proběhl dialog mezi státním a soukromým sektorem, který by se zaměřil na překážky, s nimiž musejí české firmy bojovat a denně je překonávat,“ vysvětluje zakladatel institutu ELAI Lukáš Sedláček a doplňuje: „Protože GEW prezentuje podnikání jako životní styl, chceme také zvýšit prestiž a renomé českých podnikatelů.“

V rámci týdne proběhne také slavnostní večeře, při níž bude oceněno patnáct nejslibnější českých firem a jejich zástupci budou mít možnost networkingu se zástupci velkých firem a korporací. Všechny události jsou veřejnosti volně přístupné a vstup na ně je zdarma.

Tři hlavní cíle letošního GEW:

  • Odstraňovat bariéry v podnikání      zprostředkováním dialogu mezi státním a soukromým sektorem.
  • Iniciovat zapojení kreativního a      podnikatelského myšlení do vzdělávacího systému ČR.
  • Motivovat k podnikání všechny věkové      skupiny medializací méně známých nadějných českých firem.

Akcí se mimo jiné zúčastní ministr financí Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

http://cz.gew.co/

http://www.elai.cz/gewcr/

 

 

Akcelerátor podpoří podnikatele v začátcích

 

Green_lightZájemci o rozjezd vlastního podnikání mohou do 9. listopadu 2014 přihlašovat své nápady do druhého ročníku startupového programu s názvem Green Light.

Program, který realizují ostravské vysoké školy v čele s Centrem podpory inovací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), poskytuje všem zájemcům z kraje podporu pro začátek vlastního podnikání.

„Akcelerátor zahrnuje řadu přednášek, workshopů a individuálních konzultací, ale většině účastníků pomůžeme i s marketingovou částí, projekty získají logo, design, pomůžeme se zajištěním výroby prototypu nebo je propojíme s odborníky z praxe," uvedl koordinátor programu Jan Jůzl.

Program Green Light není určen jen studentům, hlásit se mohou všichni zájemci z kraje.

„Máme mezi partnery i dvě investorské skupiny: InnoVentures a Nakopneme.cz, takže můžeme snáze propojit projekty s investory, kteří by rozjezd případně podpořili finančně. Zároveň můžeme vyslat zajímavé projekty do Izraele a USA, které jsou na špičkové úrovni v oblasti vzniku a podpory startupů," dodal k programu Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB-TUO.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webu greenlight.vsb.cz. Osm projektů se pak zúčastní tříměsíčního akcelerátoru a koncem února se utkají o přízeň poroty a publika.

http://greenlight.vsb.cz/o-programu/

 

 

Na Dubině vyroste záchranářské centrum

 

V Ostravě vyroste moderní integrované výjezdové centrum městské policie, hasičů a záchranářů. Zlepší zázemí a služby bezpečnostních a záchranných složek a zvýší bezpečnost obyvatel Ostravy a kraje. Většinu z 380milionového rozpočtu na výstavbu a vybavení centra obstará evropská dotace ve výši 318 milionů korun. Centrum má být zprovozněno na konci roku 2015.

Integrované výjezdové centrum vznikne mezi ulicemi Františka Formana a Kaminského na Dubině, vytvoří ho novostavba třípodlažního objektu a několik dalších objektů. V areálu bude cvičná věž, výcvikové a sportovní plochy, tréninkové, výukové a kancelářské prostory se zázemím pro techniku, kynologii a hipologii. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, partnerem Statutární město Ostrava.

Ostrava tak bude vedle Integrovaného bezpečnostního centra v Moravské Ostravě disponovat dalším zařízením pro záchranu lidských životů, zdraví a majetku.

IBCIBC2

 

 

Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v průmyslu Moravskoslezského kraje 20132020

 

Analýza byla zpracována v rámci aktivit Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (www.mspakt.cz). Analýza mapuje stávající a budoucí předpokládaný (r. 2020) stav zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích průmyslu v Moravskoslezském kraji a srovnává možnou nabídku absolventů z technických středních odborných a vysokých škol, kteří by v období do roku 2020 mohli vstoupit na trh práce. Umožňuje si tak udělat představu, jestli budoucí poptávka po lidských zdrojích v průmyslu kraje bude dostatečně pokryta novými absolventy v technických oborech.

http://www.msobservator.cz/soubor.php?id=108