Leden

Development Newsletter!!! leden 2014

 

Ostrava vstupuje do roku 2014 v dobré kondici

 

logo_Ostrava

Rok, ve kterém nese Ostrava titul Evropské město sportu, začíná pro krajské město Moravskoslezského kraje dobře. Rozpočet Ostravy sice klesl o zhruba jednu miliardu korun, přesto bez potíží pokrývá splátky úvěrů, směnečných závazků i dluhopisů. Úvěry jsou ve výši 3,1 miliardy korun a směnečné programy ve výši jedné miliardy korun. Vydané dluhopisy v objemu 2,5 miliardy korun budou uhrazeny v roce 2014 z již vytvořených fondů. 

Zadluženost města činí 16,3 % (podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům podle indikátorů Ministerstva financí). Rozpočet tedy nikdy nevybočil z rámce předepsaného vyrovnaného hospodaření. Ratingová agentura Standard & Poor´s v roce 2010 zlepšila městu za jeho chování k veřejným financím a za dlouhodobou péči o zdravé hospodaření známku na velmi vysokou úroveň A/A-1. Aktuálně je rating na úrovni ještě lepší: A+/A-1 se stabilním výhledem.

Investice statutárního města přitom za poslední tři roky dosáhly hodnoty 6,21 miliardy korun, z toho 1,07 miliardy činily evropské dotace, v jejichž získávání je Ostrava úspěšná. Největší část investic směřovala do produktivních oblastí – především na projekty Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, Nová ulice Porážková, ZOO – Pavilon evoluce či Přístavba alternativní scény Divadla loutek.

Na bezpečnost svých občanů město vynaložilo během tří let zhruba 1,47 miliardy korun. Výdaje přitom zahrnují především financování činností městské policie a jejích preventivních prostředků, jako jsou například kamerové systémy. Dále jde o investice do budování integrovaných výjezdových center a příspěvky na činnost všech složek záchranného systému, včetně hasičského záchranného sboru.

Na kulturu vynaložila Ostrava za poslední tři roky více než 1,79 miliardy korun. Město má novou Městskou galerii, podporuje rozvoj unikátního Světa techniky v Dolních Vítkovicích a významné kulturní projekty typu Colours of Ostrava, které zvyšují atraktivitu Ostravy. Pro školství a podporu všech typů škol, včetně vysokých město vyčlenilo 137 milionů korun. Z toho největší položkou za poslední tři roky byly dotace na projekt „Lékařská fakulta v Ostravě" a dotace na investiční rozvoj VŠB – Technické univerzity v roce 2011.

V oblasti diskutované ochrany ovzduší krajské město vynaložilo 13 milionů korun. „A nemělo by se zapomínat, že jsme dosáhli toho, že zdejší hutní průmysl významně modernizoval své provozy – připomeňme jen dvojí odprášení ArcelorMittal Ostrava," sdělil náměstek ostravského primátora Martin Štěpánek.

logo_EMSDo sportu, kterým se chce Ostrava letos chlubit, šlo v uplynulém tříletém období v součtu celkem zhruba 1,55 miliardy korun (FC Baník zde záměrně není započten). Letos ještě Ostrava pro aktivní vyžití občanů zrekonstruuje v rámci II. etapy Městský stadion Vítkovice, zbuduje sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny – loděnice Campanulla, atletickou halu Vítkovice či unikátní in-line areál.

Už v prvním kole bylo v rámci projektu Evropského města sportu rozděleno na podporu sportu v grantech 9 milionů korun. V druhém kole, které probíhá právě teď, rozdělíme dokonce až 13 milionů. Evropské město sportu je tak pro letošní rok bezpochyby největším veřejným projektem Ostravy. Získáním titulu se připojila k městům, jakými jsou například Madrid, Valencie, Antwerpy nebo Barcelona. A stejně jako tato města má Ostrava co nabídnout.

Takzvaný Integrovaný plán rozvoje města dále počítá například s investicemi do oblasti revitalizace veřejných prostranství, regenerace bytových domů či infrastruktury pro volnočasové aktivity. Rovněž tyto projekty budou zahájeny ještě v letošním roce. „Ostrava je hrdé město a měla by takovým zůstat i v roce 2014," zdůraznil náměstek M. Štěpánek.

www.ostrava.cz

 

 

Lesopark Benátky a okolí – vznikne neobyčejný odpočinkový a sportovní areál

 

 

Benatky_a     Benatky_b

Město Ostrava připravuje významnou proměnu oblasti, která zahrnuje Hulvácký les, areál Benátky, severní část Nové Vsi, Bedřišku a přední část Zábřehu kolem ulice U Hrůbků. S finančním přispěním Evropské unie případně soukromých investic by tak v budoucnosti mohlo dojít k oživení lokality, která je dnes ve velmi neutěšeném stavu. Jedná se o území o celkové rozloze 203 ha.

Projekt počítá s tím, že by zde v horizontu 10 až 20 let Ostravané získali místo pro příjemné využití volného času, oázu odpočinku, zábavy i sportu. Město si kvůli tomu nechalo vypracovat strategickou studii zahrnující 57 projektů. O tom, která část území se promění a v jakém pořadí, rozhodnou občané.

Lokalita, rozdělená mezi dva městské obvody Nová Ves a Mariánské Hory a Hulváky, neměla dosud jasnou koncepci rozvoje. Postupná likvidace zchátralých a černých staveb odvedla z lokality poslední stopy života. Město Ostrava proto nechalo zpracovat strategickou studii pod názvem Lesopark Benátky a okolí, kterou vyhotovilo architektonické studio MS architektura a design v čele s architekty Michalem Šourkem a Milanem Ševčíkem.

Benatky_rozhlednaPodle projektu by území mělo získat novou, funkční koncepci podle koordinovaně plánovaných nových záměrů, aby se z lokality stala živá, atraktivní a vyhledávaná část města. „Budou tam cyklostezky, hřiště, rybník s možností rekreačního rybaření i projížděk na loďkách, občerstvení, mohla by tam být i obora pro zvěř," nastínil architekt Milan Ševčík. Rozsáhlou proměnou má projít i širší okolí včetně zaniklého koupaliště v Hulvákách, kde mají vzniknout „lesní lázně“, území osady Bedřiška i areálu Střední zahradnické školy v Nové Vsi, jejíž studenti a pedagogové chtějí vytvořit veřejně přístupný „park vůní".

 „Zaplněním dnes zanedbaného území aktivitami a jeho estetizací by měla vzniknout lokalita, která plynule propojí okolní obvody a nabídne obyvatelům prostor pro zábavu i relaxaci, zanikne tak jedno z ,území nikoho‘. Nově rekultivovaný prostor zaujímá zhruba 203,7 ha a nabízí 57 projektových záměrů a aktivit, je to pozoruhodný a hodnotný záměr. Navíc jsou v lokalitě cenné krajinné prvky, jako například mokřady. Pokud se tento projekt dotáhne podle studie, Ostrava by měla získat lokalitu pro příjemné využití volného času, jaká jinde nemá obdoby. Přinesla by také řadu pracovních míst,“ hodnotí projekt primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Studie počítá se šesti lokalitami – Benátky, Novoveské mokřady, Hulváky a vodárna, Park vůní a Mládežnický sport, Bedřiška, Ostatní a přidružené projekty. Každá z lokalit pak nabídne řadu atrakcí, například v rekultivovaných Benátkách, které zahrnou 14 aktivit, by měli lidé mít možnost rybařit, zasportovat si ve Fit parku, využít běžecký a inline okruh, ale také volnočasové centrum. V budoucnu by měl v tomto území stát také domov pro seniory.

logo_Benatky

Finance na projekt budou čerpány z fondů EU v období 2014 – 2020. Při naplnění všech plánovaných investic a aktivit během řady let by se konečná cena mohla vyšplhat až na 1,8 miliardy korun. Finanční plán i všechny etapy realizace projektu budou veřejnosti průběžně představovány srozumitelnou a přehlednou formou.

Občané celé Ostravy se mohou aktivně zapojit do výběru připravovaných projektů, a to hlasováním na webových stránkách http://benatky.ostrava.cz, kde jsou také uvedeny podrobné informace o připravovaném záměru. Lidé mohou dát v období od 10. ledna do 31. března najevo, jak se jim jednotlivé projekty líbí a které projekty se budou realizovat.

Benatky_mapa

http://benatky.ostrava.cz

 

 

Nový terminál pro soukromé lety na letišti v Mošnově

 

Hangár s administrativní budovou pro servis a umístění malých letadel a terminál určený pro soukromou leteckou dopravu, to jsou nové služby letiště Leoše Janáčka v Mošnově.

logo_elmontexHangár s administrativní budovou postavila na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově ostravská společnost Elmontex. Halu, jejíž výstavba stála 30 miliónů korun, bude využívat její letecká divize pro servis a hangárování malých letadel. Společně s letištěm pak Elmontex otevře terminál určený pro soukromou leteckou dopravu.

Očekáváno je zvýšení objemu privátních, obchodních i výcvikových letů na ostravském letišti. Plného provozu chce dosáhnout v létě příštího roku.

V té době by mělo již být zajišťováno zázemí a služby pro majitele soukromých letadel, cestující privátních letů či VIP klientelu. Odbavováni budou mimo veřejný prostor letiště, odděleně od pravidelných a charterových linek, podobně jako na Letišti Václava Havla v Praze.

V hangáru firma poskytne posádkám letadel také zázemí pro tak zvané handlingové služby. Jedná se například o zabezpečení letadla na ploše, přepravu cestujících, posádky a zavazadel mezi letadlem a letištní budovou, zajištění paliva a úklidu letadla či navigační a předletovou přípravu.

Elmontex Air zavádí v kraji také dosud chybějící certifikovaný servis sportovních letadel. Piloti z regionu tak už nebudou muset na povinné servisní prohlídky létat do Brna. Očekává se, že preventivní kontroly i opravárenské služby využijí také majitelé malých letadel ze Slovenska a Polska.

Plně zabezpečený hangár umožní nově krátkodobé i dlouhodobé hangárování letadel. Vytápěných 1 100 m2 ocení majitelé letadel zejména v zimních měsících.

www.elmontexair.cz

 

 

Nástavba Vysoké pece č. 1

 

V Dolní oblasti Vítkovice dojde v nejbližší době ke konverzi další z technických památek - Vysoké pece č. 1. Ta bude použita pro vystavění více než dvacetimetrové válcové nástavby – vyhlídkové věže s multifunkčními prostory. Návštěvníkům se tak naskytne úžasný panoramatický výhled do okolí.

Objektem nástavby je rotační těleso zavěšené na vrcholu stávající ocelové konstrukce vysoké pece. Je táhly vpleteno do posledních dvou výškových úrovní. Projekt propojuje v úrovni 55 m prezentační prostor jako součást naučné stezky po peci, v úrovni 62 m kavárnu, v úrovni 66 m klub a v úrovni 71 m střešní vyhlídkovou terasu.

nastavba_vysoka_pecHlavní prezentační prostor, který se stane součástí prohlídkové trasy, bude návštěvníkům představovat podrobnosti ze života celého tehdejšího vysokopecního závodu. Kavárna umožní návštěvníkům jednoduché občerstvení. Klub bude sloužit zejména k pořádání diskusních fór, přednášek, kdy realizátorem bude žadatel o dotaci, tedy sdružení DOV. V těchto případech nebudou muset být účastníci návštěvníky prohlídkové trasy. Klubové prostory budou využity i pro edukaci žáků hravou a zábavnou formou.

Střešní vyhlídková terasa umožní návštěvníkům komentované vyhlídky na Vítkovice, samotnou Ostravu, ale i vzdálené okolí s podmanivým horizontem Beskyd. Terasa bude vybavena dalekohledy.

Vyhlídková věž přístupná v rámci prohlídkové trasy Vysoké pece č. 1 se stane také nositelem světla, vzpomínkou na časy, kdy nad vysokými pecemi planuly ohně, nebo stoupala osvětlená vodní pára.

Inovativnost projektu spočívá ve zvolené koncepci architektonického přístupu, který umožňuje uchovat autenticitu jak originálních konstrukcí, tak i prosklené fasády a zároveň poskytuje přiměřené pohodlí pro nové funkce. Celá trasa prohlídky a vstup do všech prostor je navržen bezbariérově.

Realizací projektu se vytváří podmínky ke zvýšení počtu návštěvníků Národní kulturní památky (NKP), kteří získají novou možnost se nejen atraktivním způsobem seznámit s historií a technikou výroby surového železa, ale i uvědomit si úzkou společenskou vazbu Ostravska na hutní výrobu, těžbu a využití černého uhlí.

Vysoká pec č. 1 tak bude v konečné podobě novou městskou dominantou a spolu s VI. energetickou ústřednou a novou multifunkční aulou GONG v Dolní oblasti Vítkovice budou představovat vzdělávací kulturně-společenský a turistický areál, který zahrnuje i soubor staveb dolu Hlubina a soubor technologických staveb hutních zařízení.

Nástavba vysoké pece č. 1 je realizována v rámci operačního programu: ROP NUTS ll Moravskoslezsko.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 63 229 800 Kč

Dotace z rozpočtu Regionální Rady: 53 745 330 Kč

Předpokládaná lhůta realizace je duben 2014 – květen 2015.

DOV_vizualizace

www.dolnioblastvitkovice.cz

 

 

Počet obyvatel Ostravy vzrostl

 

K 1. lednu 2014 činil počet obyvatel statutárního města Ostravy a třetího největšího města České republiky celkem 313 599 obyvatel. Z celkového počtu jsou 9 463 cizinci. Oproti loňskému lednu došlo k nárůstu o 7 600 obyvatel.

Nejvíce Ostravanů žije v městské části Ostrava-Jih, a to 109 267. Druhým nejlidnatějším obvodem je Poruba s 67 556 obyvateli. Nejřidčeji osídleným obvodem zůstává i nadále Nová Ves, kde bydlí 737 obyvatel.

Magistrát města Ostravy má k dispozici okamžitou evidenci prostřednictvím ohlašoven a matričních úřadů.

Podrobnější informace o počtu obyvatel v Ostravě získáte z webu http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/pocet-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-statutarniho-mesta-ostravy.

 

 

Argutec, s.r.o. - inovační firma Moravskoslezského kraje

 

logo_argutecSpolečnost Argutec, sídlící v podnikatelském inkubátoru VŠB – TU Ostrava, se specializuje především na vývoj systémů strojového vidění a měření odchylky produktu od jeho ideálního tvaru. Zabývá se systémem, jenž kontroluje kvalitu výroby. Ojedinělost produktu spočívá v nahrazení člověka, tudíž eliminaci jeho subjektivního posouzení. O případných vadách neprodleně informuje osádku a veškeré informace navíc uchovává v databázi pro další využití.

Hlavním cílem společnosti je dodat zákazníkovi řešení s vysokým stupněm inovace, bezproblémově integrované do požadovaného výrobního procesu. „Algoritmy analýzy obrazu zpracováváme jako vlastní softwarový produkt individuálně, nevyužíváme hotová balíková řešení. Díky tomuto přístupu máme neomezené možnosti a požadavky klienta pro nás nejsou překážkou," sděluje jednatel společnosti Martin Plaček.

Mezi největší zákazníky společnosti Argutec, s.r.o. patří Arcelor Mittal Frýdek-Místek a.s.

Prohlédněte si krátké video o firmě.

Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.argutec.eu.

 

 

Nová Karolina Park má nového nájemce - Českou spořitelnu

 

Administrativní projekt Nová Karolina Park, tvořící pomyslnou bránu do celého areálu Nová Karolina, byl dokončen na jaře 2013. Česká spořitelna se do něj přestěhuje z historické budovy na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Z plochy téměř 25 tisíc m2 proskleného kancelářského objektu zabere spořitelna 3 600 m2 v přízemí a prvním podlaží. Nový nájemce se do svých kanceláří v budově Nová Karolina Park začne stěhovat na jaře.

„Jsme potěšeni, že se nájemcem Nové Karoliny Park stal významný bankovní dům a věříme, že nové kanceláře i koncept celého projektu splní veškerá očekávání," uvedl Radim Passer, předseda představenstva společnosti PASSERINVEST GROUP.

„Nová Karolina je unikátní projekt, ve kterém očekáváme velkou koncentraci klientů z řad soukromých osob i z řad významných podnikatelů našeho regionu. A na takovém místě by rozhodně neměla chybět pobočka České spořitelny," uvedl Roman Bigaj, regionální ředitel pobočkové sítě České spořitelny.

Administrativní objekt Nová Karolina Park, jehož developerem je joint venture společností PASSERINVEST GROUP, GEMO OLOMOUC a Multi Development Czech Republic, je součástí rozsáhlého multifunkčního areálu realizovaného v centru Ostravy pod názvem Nová Karolina. Celý projekt, vyrůstající ve čtyřech etapách v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, se rozprostírá na 32 hektarech plochy a po svém dokončení nabídne jak moderní kanceláře, tak obchodní a zábavní centrum a nové byty.

karolina_park

www.novakarolinapark.cz

 

 

GreenTec Awards 2014

 

Multifunkční aula GONG v Dolní oblasti Vítkovice se uchází o další titul, který nyní může získat v rámci udělování cen GreenTec Awards.

logo_GreenTecJedná se o udílení cen projektům, které přispívají ke zlepšení kvality života v městském prostoru (Europe's largest Environmental and Business Prize).

Slavnostní předání cen za přítomnosti mnoha významných hostů se uskuteční v souvislosti s konáním světově největšího veletrhu zaměřeného na environmentální technologie - IFAT v německém Mnichově. Udílení cen proběhne 4. května 2014.

Hlasovat pro GONG můžete online v době od 4. ledna do 13. února 2014 na adrese http://www.intelligent-urbanization.com/en/concept-partners/online-voting/.