Květen

Development Newsletter!!! květen 2014

 

Podpora vysokého školství a Lékařské fakulty

 

Z dlouhodobého hlediska jsou velkou oporou každého velkého města vysoké školy. Ty umožnují vznik a existenci oborů s vysokou přidanou hodnotou. Město Ostrava do podpory vysokého školství ze svého rozpočtu dává ročně miliony korun. Od roku 2008 po současnost se jedná o téměř 145 milionů korun.

Jednou z priorit města v této oblasti je podpora Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Do rozvoje jejího areálu vložilo město Ostrava již 25 milionů korun. Na lékařskou fakultu postupně navazuje rozvoj výzkumu a technologického transferu z oblasti medicíny a biotechnologií, což může mimo jiné významně přispět k zájmu zahraničních investorů o náš region.

Areál Lékařské fakulty se nachází v okolí ulice Syllabovy v místě bývalé zábřežské nemocnice. Finance z městské pokladny pomohly s výstavbou parkoviště v severní části, s demolicí zchátralých a nepotřebných objektů, s přeložkami inženýrských sítí, s výstavbou samostatných plynových kotelen v objektech, odstraněním nefunkčních topných kanálů a zpracováním potřebných projektových dokumentací, posudků ap.

 „Areál Lékařské fakulty, darovaný městem, vytvořil velmi nestandardní podmínky nejen pro vznik fakulty, ale především pro její další rozvoj. Záměry vedení města a univerzity směřují ke vzniku moderního územního celku, který bude propojovat univerzitní aktivity s veřejně přístupnými odpočinkovými plochami zeleně,“ sdělil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Tabulka ukazuje výdaje města do oblasti vysokého školství v letech 2008 – 2013:

Výdaje celkem (tis. Kč)
200820092010201120122013celkem
16 600 45 197 28 291 35 158 9 761 9 793 144 800

V Ostravě působí tři vysoké školy, a to Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, kterou na sedmi fakultách a v dalších univerzitních programech navštěvovalo v roce 2013 celkem 20 128 studentů, dále Ostravská univerzita s celkem 11 043 studenty na šesti fakultách a Vysoká škola podnikání s 1 446 posluchači. Působí zde i menší Panevropská vysoká škola práva, kterou navštěvuje 258 studentů. Rozrůstá se spolupráce mezi firmami a vysokými školami a soukromá sféra více využívá jejich vědecko-výzkumný potenciál. Díky realizaci projektu IT4 Innovations, který statutární město Ostrava rovněž podporuje, tato spolupráce výrazně naroste a ve městě bude působit mnoho špičkově kvalifikovaných lidí jak z regionu, tak i z ostatních míst republiky a ze zahraničí.

Vývoj stavu studentů VŠ v MSK v období let 2000 - 2013
200020022004200620082010201120122013
VŠB-TU Ostrava 14 014 15 298 18 670 21 678 22 512 24 058 23 558 22 475 20 128
Ostravská univerzita 5 495 5 932 7 551 8 857 9 881 9 919 10 513 10 586 11 043

Slezská univerzita

v Opavě
3 365 3 578 4 044 5 631 8 126 8 994 8 501 7 952 7 661

Vysoká škola

podnikání
172 825 1 524 2 996 2 612 3 462 3 072 1 403 1 446

Vysoká škola

sociálně správní,

institut celoživotního

vzdělávání Havířov

0 0 0 0 182 404 405 349 256

UNINOVA –

Panevropská vysoká

škola práva
0 0 0 0 0 100 170 240 258
celkem Ostrava 19 681 22 055 27 745 33 531 35 187 37 943 37 718 35 053 33 131
celkem MSK 23 046 25 633 31 789 39 162 43 313 46 937 46 219 43 005 40 792

 

 

Ostrava má nové Centrum experimentální endoskopie

 

logo_OUOstravská univerzita 4. března otevřela nové Centrum experimentální endoskopie (CEE). Doplní odborná centra v Praze a Hradci Králové. Sloužit bude k výuce odborníků – endoskopistů, kteří se díky rozvoji moderní medicíny standardně podílejí nejen na diagnostice, ale také na léčbě problémů zažívacího traktu. Jde například o léčbu karcinomů trávicí trubice nebo zástavu krvácení do trávicí trubice.

„Počet různých typů terapeutických postupů roste. Jsou miniinvazivní, tedy šetrnější, a výhodou pro pacienty je poměrně krátká doba rekonvalescence," uvedl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Centrum_endoskopieZatímco dříve využívali lékaři endoskopické nástroje jen k vyšetřování trávicího traktu, v posledních letech jim slouží i k léčbě – od zastavování krvácení až po odstraňování (resekci) zhoubných nádorů. Výuka endoskopistů se dosud prováděla v průběhu léčby nemocných. „Tento postup je ale málo efektivní. Proces výuky nových endoskopických metod lze v určité fázi výrazně urychlit tréninkem. K tomu se využívají nácviky na modelech zhotovených z orgánů mrtvých zvířat. Endoskopista tedy trénuje metodu na modelu. Jde o něco jako trenažér v autoškole," přibližuje laikům vysoce odbornou činnost CEE doktor Ondřej Urban, primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice v Ostravě a pedagog Lékařské fakulty Ostravské univerzity, který se bude podílet na výzkumu v centru.

A jak takový trenažér vypadá? Jedná se o zvláštní box z plastu se speciálním mikro prostředím uvnitř, kde se umístí prasečí trávicí trubice i s žaludkem. Ten se totiž nejvíc podobá lidskému. Zařízení umožní nácvik desítky typů endoskopických zákroků, jako je například odstranění nádorů na trávicí trubici, nebo zástava krvácení do žaludku.

Centrum experimentální endoskopie otevřela Lékařská fakulta Ostravské univerzity společně se Vzdělávacím a výzkumným institutem Agel a firmou Olympus. Projekt stál 3,5 milionu korun.

Ostravská univerzita v posledních dvou letech významně posiluje vědu a výzkum v oblasti medicíny, a to ve spojení s ostatními profilovými obory univerzity. Loni mimo jiné dokončila vybudování základního pracoviště takzvané Biobanky, která je jejím společným pracovištěm s Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO). Banka je zaměřena na výzkum různých typů krevních nádorů.

Vedle Biobanky vzniká ve spolupráci s kanadskou University of Alberta a americkou University of Arkansas a s českými výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy nové významné výzkumné centrum. Pod názvem Life Science Research Center Ostrava se zaměří na problematiku molekulární biologie, genetiky a bioinformatiky. V Ostravě by mělo začít růst během nového programového období operačních programů Evropské unie v letech 2014 až 2020. Jeho vybudování přijde zhruba na 200 miliónů korun.

Do třetice Ostravská univerzita chystá ve spolupráci a Masarykovou universitou a pracovníky britské University College London rozsáhlý vědecký projekt „Vliv kvality ovzduší na zdravotní stav obyvatel". I tento projekt, který má na vědecké bázi ukázat vliv znečištěného volného ovzduší na zdravotní stav populace ve specifických podmínkách ostravsko-karvinského regionu, se chystá se spuštěním dalšího financování Evropské unie. Tento rozsáhlý projekt počítá s náklady ve výši zhruba 100 miliónů korun.

www.osu.cz

 

 

Business centrum Regus Ostrava

 

logo_RegusNové business centrum Regus v Ostravě pomůže firmám zaměřit se více na příležitosti pro zvýšení obratu ve střední Evropě. Díky své poloze blízko Polska a Slovenska představuje centrum Regus Ostrava základnu pro firmy plánující vstoupit na mezinárodní trhy. Firmy všech velikostí mohou nyní využívat flexibilní pracovní prostory a objevovat možnosti v rostoucích průmyslových odvětvích, jako jsou moderní technologie, informatika a strojírenství.

Ostravské business centrum sídlící v budově IQ Office Park (Tieto Towers) je již šestým centrem společnosti Regus v České republice. Společnost, která je celosvětově největším poskytovatelem flexibilních pracovišť, nabízí již čtyři v Praze a jedno v Brně.

„Vezmeme-li v úvahu, že Ostrava je známá jako inkubátor začínajících a malých firem, byla pro nás jasnou volbou," říká Ruud Doggen, výkonný ředitel společnosti Regus pro region CEE a dodává: „Naše přítomnost zde podpoří podnikatele i začínající firmy. Pomůže jim s kontrolou a řízením rozpočtů a režijních nákladů, zatímco se budou moci zaměřit na svůj růst a nové příležitosti. Ostrava poskytuje firmám skvělé pobídky pro to, aby zde zahájily své podnikání. Pyšní se i širokou nabídkou talentů. Pracovní prostory společnosti Regus umožní firmám využít všech těchto výhod. Městu navíc pomohou přilákat firmy všech velikostí – od malých a středních podniků až po nadnárodní společnosti."

RegusBusiness centrum Regus Ostrava nabízí firmám prestižní prostory v centru města. Centrum má dobré silniční a železniční spojení a nabízí výhodnou polohu také z pohledu dostupnosti mezinárodního letiště.

Rostoucí síť společnosti Regus v České republice umožňuje firmám využívat profesionální kanceláře s vysoce kvalitním vybavením, aniž by se musely zavazovat k dlouhodobým pronájmům nebo k fixním nákladům na vlastnictví. Firmy mohou využívat pracovní prostory podle své potřeby po delší či kratší dobu, což eliminuje riziko či obavy spojené s vývojem jejich podnikání.

www.regus.cz

 

 

Administrativní budovy Nová Karolina Park a Nordica Ostrava mají nové nájemce

 

Moderní administrativní objekt Nová Karolina Park získal další nájemce. logo_UCBStali se jimi UniCredit Bank společně s UniCredit Leasing, kteří zde mají od března své pobočky. Spolu se společností ABB, o které jsme Vás informovali v únorovém čísle Development Newsletteru, a Českou spořitelnou je nyní obsazeno celkem 35 % z celkové plochy budovy, která čítá 24 600 m2. Pobočky UniCredit Bank a UniCredit Leasing, umístěné do přízemí a prvního patra budovy, mají celkovou plochu  987 metrů čtverečních.

Od 1. června pak získala nového nájemce další ostravská administrativní budova – Nordica. logo_InviaCestovní agentura Invia.cz, a. s., podepsala smlouvu o pronájmu kancelářských prostor o rozloze 169 m². Obsazenost budovy tak nyní vzrostla na 86 procent. Společnost Invia.cz rozšíří řady stávajících nájemců a obsadí prostory v přízemí budovy. Pro budovu Nordica Ostrava je to již druhý nový nájemce v letošním roce, což dokazuje stálý zájem o tento projekt.

www.novakarolinapark.cz

www.skanska.cz

 

 

DB Schenker otevřel nový logistický sklad v Ostravě

 

logo_SchenkerSpolečnost DB Schenker přestěhovala v polovině ledna svou ostravskou pobočku do nově vystavěného logistického areálu Ostrava Business Park. Sklad má rozlohu 5 100 metrů čtverečních a disponuje i možností skladovat nebezpečné látky (ADR). Společnost si od nového terminálu slibuje rozšíření služeb na severní Moravě.

SchenkerNový terminál nabídne celou paletu profesionálních logistických služeb, zejména pro zákazníky ze severní a střední Moravy. Díky mnoha zkušenostem z náročných projektů, např. v oblasti Hi-Tech, poskytuje DB Schenker také řadu služeb přidané hodnoty, např. štítkování, kolkování, tavení, přebalování nebo kompletaci zboží. „Sklad je možné na přání zákazníků temperovat na potřebnou teplotu, díky vestavěnému ADR skladu o výměře 600 m2 nabízíme i dlouhodobé skladování nebezpečného zboží,“ uvádí Zdeněk Kašpar, ředitel provozu logistiky DB Schenker.

Nově postavená budova má jak administrativní část, tak rozsáhlý sklad o celkové kapacitě 8 000 paletových míst. Skladová hala má vnitřní výšku 10 metrů a disponuje 11 hydraulickými a jednou nájezdovou rampou. Součástí moderně vybaveného skladu jsou regály pro skladování, bezprašný povrch, skladový IT systém nebo kamerový a bezpečnostní systém napojený na pult centralizované ochrany.

www.dbschenker.cz

 

 

Představujeme projekt Concept house – Černá perla 21. století

 

Concept_houseOsmipodlažní tmavě šedá stavba se vloni na jaře stala novou dominantou Ostravy-Poruby. Architektonický návrh multifunkčního domu vzešel z architektonické kanceláře PROJEKTSTUDIO, která v posledním, osmém patře budovy, má svůj ateliér.

Unikátnost budovy Concept house spočívá v několika věcech. První z nich je variabilita jednotlivých pater, kterou umožňuje skeletová stavba domu. Záleží tedy jen na majiteli nebo nájemci, jak si prostor o výměře 240 m2 rozdělí příčkami.  Architekt David Kotek pracuje se surovými materiály od nehlazeného betonu až po lakovanou ocel. Všechny dotykové plochy v obytném prostoru tvoří dřevo. Dům je od kolaudace plně využit.

Barevně je objekt pojat v tmavě šedé omítce se vsypem karbidu křemíku, který stavbě dává tajemnou, opalizující tvář. Tento materiál byl zvolen jako reminiscence na omítkové fasády Poruby, které tohoto efektu dříve využívaly díky použití dnes již neoblíbeného břízolitu se slídou. Právě proto se o budově Concept House mluví jako o nové Černé perle. Schodišťový prostor je v kombinaci pohledového betonu a čirého zasklení jednotlivých podest. Záměrem architekta bylo, aby stavbu bylo možné vnímat co nejvíce smysly, i proto ocelové schodiště při použití vydává charakteristické dunění ve vazbě na pohyb domem – stavba tedy má i svůj zvuk. Dalším typickým prvkem jsou pro budovu otvory ve vnější fasádě, které plní funkci světlovodu. Concept_house_interierNa střeše jsou umístěné dva větrníky, které jsou manifestem nízkoenergetičnosti stavby.

Concept house v budoucnu nabídne obyvatelům okolních domů nebo kolemjdoucím službu signalizace kvality ovzduší. „Signalizaci budou obstarávat LED diody v lodžiích, které budou napojeny na větrnou elektrárnu na střeše objektu. Instalací senzorů kvality ovzduší a napojením dalších barevných diod chceme jednak zdůraznit náš zájem o ekologičnost a jednak poskytnout lidem z Poruby užitečnou službu s pomocí inovativního řešení,“ dodává o chystaném zprovoznění systému architekt David Kotek. Zelená barva bude značit dobré rozptylové podmínky, červená barva překročené imisní limity.“

Jedinečnost stavby dokládá také fakt, že Concept house získal titul v soutěži „Dům roku 2013“, který každoročně vyhlašuje statutární město Ostrava.

www.projektstudio.cz

 

 

Díky projektu RODOS řidiči získají přesnější dopravní informace

 

logo_RodosŘidiči na D1 mají díky projektu Rozvoj dopravních systémů (RODOS) přesnější informace o aktuálních uzavírkách, čekacích dobách v jednotlivých dálničních úsecích a dojezdové době do cíle. Umožňuje to nový systém, který sbírá data o pohybech vozidel s navigací, od kamionů projíždějících mýtnými branami a informací od operátorů o pohybu mobilních telefonů. Nositelem projektu RODOS je Národní superpočítačové centrum IT4Innovations.

„V první fázi jsme se zaměřili na D1,“ komentuje Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Kromě mapování kolon na nejstarší tuzemské dálnici má systém zefektivnit řízení dopravních toků i na dalších komunikacích.

Rodos_OstravaŘidiči mohou všechny dostupné informace z nového systému najít na internetových stránkách www.dopravniinfo.cz. Veškeré údaje se aktualizují každou minutu a poskytují tak věrný obraz situace na dálnici. Systém postupně doplní síť přenosných elektronických tabulí, které na základě dat o pohybu automobilů budou regulovat nejvyšší povolenou rychlost.

V současnosti se pro získávání informací o aktuální dopravě používají tzv. profilové detektory, které přijímají informace od projíždějících vozidel vybavených elektronickými knihami jízd. Každou minutu je tak systém zásoben daty od zhruba 100 000 vozidel, tedy od zhruba každého dvacátého vozidla v provozu.

Více informací naleznete na www.centrum-rodos.cz

 

 

Anselm zpracovává 3D modely měst pro Seznam.cz

 

logo_IT4ISuperpočítač Anselm zpracovává pro Seznam.cz data potřebná k vytvoření 3D modelů měst České republiky. Podkladem jsou letecké snímky měst a jejich blízkého okolí z různých úhlů pohledu, ze kterých lze použitím výpočetně náročných algoritmů vytvořit 3D modely a jejich textury. Anselm takto zpracuje snímky pokrývající téměř 8 000 km2. Tato rozloha odpovídá 10 % území České republiky. Čas potřebný k realizaci se odhaduje na více než 6 měsíců.

Aplikace realizující výpočet byla pro Seznam.cz vyvíjena na míru externí firmou. Ve finální fázi vývoje aplikace výzkumníci IT4Innovations navrhli úpravy pro dosažení maximálního výkonu a efektivity při jejím nasazení na superpočítači Anselm. Výpočetní algoritmus využívá jak výkonu klasických procesorů, tak grafických akcelerátorů pro výpočty s vysokým stupněm paralelizace. Díky asistenci IT4Innovations je tedy k řešení plně využíván výkonný hardware, kterým Anselm disponuje.

http://www.it4i.cz

 

 

Začínající firmy mohou realizovat projekt díky mikropůjčce

 

Až půl milionu korun mohou získat podnikatelé, kteří podají žádost do Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji prostřednictvím mikropůjček.

V letošním roce na zájemce čekají dvě novinky – projekt již nemusí být (jako v loňském roce) pouze inovativního charakteru a úroková sazba je snížena ze dvou na jedno procento. Pro podnikatele tak může být mikropůjčka se splatností tří let (s výjimečnou možností prodloužení na pět let) svým úročením zajímavější než úvěry poskytované bankou.

Program, který byl poprvé vyhlášen v roce 2013, pomáhá podnikatelům, kteří chtějí založit vlastní podnik nebo provozují svou činnost maximálně tři roky. Proti podmínkám loňského roku nemusí podnikatelé žádat o mikropůjčku pouze na financování projektu inovativního charakteru, podpořeny budou také projekty zaměřené na tvorbu nových nebo rozšíření či zlepšení stávajících technologií, výrobků či služeb, zlepšení užitných vlastností nebo vstupu na nové trhy.

První mikropůjčku ve výši půl milionu korun získala letos v únoru společnost neuro media na projekt Smart & clever solution for slomo & video switcher. Finance společnosti využije na zkvalitnění služby spojené s vysíláním sportovních přenosů, které se tak stanou dostupnější například pro malé lokální televize.

https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podminky-dotacniho-programu-program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-ms-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-29394/

 

 

PRESENTICO - aplikace, která přináší nové možnosti zobrazení PowerPoint prezentací pro mobilní zařízení

 

logo_AVE_InnovationVyvinula ji ostravská společnost AVE INNOVATION s. r. o., která se zabývá vývojem aplikací pro tablety a která aktuálně působí ve Spojených státech. Na stáž do známého Silicon Valley odcestovali její zástupci v březnu 2014 díky projektu CzechAccelerator agentury CzechInvest. V Kalifornii bude mít firma k dispozici zázemí pro rozvoj podnikatelských dovedností. Otevírají se jí možnosti vybudování nových kontaktů, získání odborného poradenství nebo informací o místním podnikatelském prostředí. Firma zůstane ve Spojených státech s podporou CzechInvestu až do června.

logo_PresenticoSpolečnost AVE INNOVATION vyvinula tuto aplikaci pro vylepšení prezentací v PowerPointu a to díky rychlosti, kvalitě zobrazení a hlavně přidání 3D efektů, a WOW prvků. Výsledkem je kreativní a atraktivní prezentace, kterou lze jednoduše spustit a ovládat. Prezentující může pohybovat s objekty prezentace a nechat je třeba i vybouchnout.

Více informací najdete na webových stránkách firmy nebo projektu CzechAccelerator.

 

 

Získejte dotaci pro podnikání!

 

Ve čtvrtek 22. května 2014 se v ostravském hotelu Vista uskuteční konference, která nabídne konkrétní informace o možnostech získání dotací pro Vaši firmu.

logo_KPCRKlub personalistů ČR, o. s. – Moravskoslezská regionální sekce, pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, připravila u příležitosti 20. výročí vzniku informační seminář. Po celou dobu setkání budou k dispozici zástupci jednotlivých institucí a v rámci informačních kiosků konkrétně osobně pomohou vybrat tu nejvýhodnější dotaci pro určitou firmu.

Pozvánku s konkrétním programem stáhnete zde: Pozvánka

Více na www.klubpersonalistu.cz

 

 

Trend Report 2014 - Přehled českého nemovitostního trhu

 

logo_ARTNAsociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) zveřejnila svou pravidelnou odbornou zprávu Trend Report 2014, která nabízí objektivní a komplexní přehled o stavu trhu nemovitostí v České republice. Letošní, v pořadí již 7. edice, nabízí zájemcům o český realitní trh pohled na aktuální problémy a směřování trhu napříč všemi segmenty a je založena nejen na zkušenostech a stanoviscích kolektivu autorů, ale opírá se také o výsledky vlastního průzkumu. Nový Trend Report přináší řadu pozitivních signálů a potvrzuje, že mírně optimistické predikce korespondují s popisovanými trendy.

Odkaz na studii naleznete zde.