Září

Development Newsletter!!! září 2013

 

Investment & Business Forum 2013

logo_IFO 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 14. ročník mezinárodní konference „Investment & Business Forum“, která se uskuteční 2. října 2013 v Mamaison Business & Conference Hotel Imperial v Ostravě. Záštitu nad konferencí převzali Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje a Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy.

 

Témata diskusních panelů:

Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje

Analýza ohrožení a příležitostí hospodářského rozvoje regionu za účasti čelních představitelů podnikatelských i veřejnoprávních subjektů. Cílem diskusního panelu je formulovat konkrétní společná řešení vedoucí ke zlepšení podmínek podnikatelských aktivit a využití potenciálu lidských zdrojů v regionu. Moderuje Petr Handl.

Proč investovat v Moravskoslezském kraji?

Prezentace investičních příležitostí a podmínek, které kraj potenciálním investorům nabízí. Z různých úhlů pohledu bude představen kraj jako dynamicky se rozvíjející celek s rozsáhlou průmyslovou základnou, kvalitní dopravní infrastrukturou, adaptabilní pracovní silou a komplexním rejstříkem služeb zaměřených na podporu investic. Postřehy a zkušenosti zahraničních investorů z dosavadního podnikání v Moravskoslezském kraji. Moderuje Brett Grey.

Podrobný program  včetně přihlášky naleznete na webu www.ifo.cz. Přihlášky je možné zasílat do 20. září 2013.

 

 

Jak udržet zaměstnanost v regionu?

 

Premiér v demisi Jiří Rusnok ve čtvrtek 29. srpna navštívil Ostravu. S ministrem průmyslu a obchodu v demisi Jiřím Ciencialou, vedením Moravskoslezského kraje – hejtmanem Miroslavem Novákem a 1. náměstkem hejtmana Josefem Babkou, představiteli největších zaměstnavatelů - společnostmi Vítkovice, ArcelorMittal, OKD - a dalšími významnými zaměstnavateli jednali o možnostech, jak pomoci firmám udržet zaměstnanost v regionu.

          Rusnok_Vondrak     Rusnok_Svetlik

Podle Jiřího Rusnoka se nyní vláda bude zabývat hospodářskou situací Moravskoslezského kraje. Bude řešit materiál, který by měl navrhnout krátkodobá i dlouhodobá opatření ke zmírnění očekávaných nepříznivých dopadů stávající hospodářské situace v oblasti zaměstnanosti a průmyslu.

Účastníci setkání znovu debatovali o vysokých cenách elektřiny a likvidačních poplatcích na takzvané obnovitelné zdroje energie, které musejí firmy státu platit a které zásadně snižují jejich konkurenceschopnost.

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala uvedl: „Připravujeme další opatření, která pomohou firmám překonat krizovou situaci, například snížení distribučních poplatků za energie.“ Moravskoslezský hejtman Miroslav Novák upřesnil: „Shodli jsme se na tom, že řešením by bylo stanovení maximálního stropu poplatku – tedy 400 korun za MWh. To by bylo přijatelné.“

Řešení vidí například ve využití již existujících programů a ve zjednodušení přístupu k projektům, jako je například kurzarbeit - tedy dohoda mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. „Zaměstnavatel se zaváže, že nikoho nepropustí, zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát. Tento institut velmi dobře fungoval například v Německu a ve Francii během ekonomické krize v roce 2009 a pomohl by nyní i našemu regionu. V kraji je ustavena skupina pro dotvoření systému funkčního kurzarbeitu, která urychleně připraví model státní pomoci firmám našeho regionu, jejichž zaměstnanci by mohli přijít o práci,“ vysvětlil hejtman Miroslav Novák.

„Je nutné znovu začít za finanční podpory státu stavět. V regionu je spousta nedokončených staveb například silnice I/11 z Třince na Slovensko, ekonomice by pomohla také výstavba „pětatřicítky“ - silničního tahu z Olomouce přes Mohelnici do Hradce Králové atd. Stát by mohl a měl podpořit rozvoj průmyslových zón, zejména zónu Barbora u Karviné, práci by tam mohlo najít 6500 lidí. Třeba tím, že by pomohl sehnat investory. Jednáme proto s CzechInvestem, aby primárně byly všechny nové investice realizovány v Moravskoslezském kraji,“ řekl hejtman kraje s tím, že upřednostňování investic do regionu v žádném případě neznamená, že by ostatní kraje v republice „doplatily“ na Moravskoslezský kraj.

 

Míra nezaměstnanosti v letech 2002 - 2013

 

graf

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 

Nová pracovní skupina se bude zabývat hrozbou útlumu v Moravskoslezském kraji

 

V pondělí 29. července se v Ostravě na Vysoké škole podnikání setkali ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala, primátor Ostravy Petr Kajnar, viceprezident Hospodářské komory České republiky Pavel Bartoš a generální ředitel společnosti OKD Ján Fabián. Tato nově vzniklá pracovní skupina se bude zabývat hrozbou útlumu průmyslu v Moravskoslezském kraji.

Na pravidelných jednáních se budou setkávat zástupci vlády, úřadu práce, hejtman, majitelé podniků a představitelé měst a obcí. Schůzky mají pomoci vytvořit společnou strategii pro další období.

 

 

Tieto Czech realizuje jeden z největších Java projektů v České republice

 

logo_TietoSpolečnost Tieto, největší severoevropský dodavatel IT služeb pro soukromý i veřejný sektor, vstoupila do hlavní fáze jednoho z nejrozsáhlejších softwarových projektů vyvíjených v jazyce Java v České republice. Jeho cílem je vytvoření a správa IT infrastruktury významného skandinávského telekomunikačního operátora expandujícího do dalších zemí Evropy. Tieto zároveň otevřelo desítky volných pozic pro zkušené programátory, kteří se mohou na tomto mimořádném projektu podílet.

„Jedná se o jeden z největších IT projektů ve středoevropském regionu, který je postaven na Javě jako stěžejní technologii. V souvislosti s ním najdou uplatnění desítky zkušených programátorů specializovaných na tento programovací jazyk,“ říká Petr Lukasík, generální ředitel společnosti Tieto Czech. „Přestože jsme většinu pozic zatím pokryli specialisty z naší společnosti, pro řadu dílčích projektů aktuálně přijímáme programátory se zkušenostmi s Javou,“ dodává Lukasík.

Stávající tým, pracující dle agilní metodiky programování, navrhuje marketingové a prodejní kanály, komplexní systémy objednávání, účtování a dalších s tím spojených služeb. Jedná se i o systémy, které budoucím klientům telefonního operátora umožní objednávat v reálném čase mobilní služby, zejména tarify a související balíčky služeb.

Šance pro zkušené Java specialisty

„S ohledem na náročnost celého projektu počítáme se zvýšením počtu programátorů, kteří se na něm budou podílet. Hlavní podmínkou pro přijetí je kromě prokázaných odborných předpokladů především schopnost komunikovat v angličtině a ochota cestovat,“ říká Petra Karasová z personálního oddělení společnosti Tieto „Účast na tomto projektu již dnes oceňuje stávající tým jako ideální příležitost pro osobní kompetenční rozvoj. Případní zájemci mohou pro bližší informace kontaktovat naše HR oddělení,“ uzavírá Karasová.

www.tieto.cz

 

 

Představujeme projekt – Městské zásahy - staňte se architekty svého města

 

logo_mestske_zasahyPoukázat na problematická místa, navrhnout jejich řešení, posílit vztah mezi městem a jeho obyvateli a aktivně je zapojit do proměny společného prostoru. To jsou cíle projektu Městské zásahy Ostrava 2013.

Projekt chce dát možnost občanům města vyjádřit se k estetice veřejných prostranství různými novými nápady. V projektu se mohou realizovat laici i odborníci, architektonická studia, stavaři, ale také designéři či výtvarníci. Všechny nápady pak shrne výstava v závěru roku na ostravské Černé louce i v Nové radnici. Cílem projektu není pouze zvelebit prostředí, ale hlavně podnítit město, Ostravany, aby se o město starali, aby se zapojili a snažili se něco pro město udělat.

Projekt Městské zásahy Ostrava 2013 zaštiťuje Multižánrové centrum současného umění Cooltour, stejné akce už zažila například Bratislava, Praha či Brno.

„Město na veřejných prostranstvích financuje to, co je pro chod města nutné a potřebné. Hodně důležitý je ale také vztah obyvatel k dané lokalitě, ti cítí, co by se tam mohlo zlepšit, zkrášlit, a na to je projekt městských zásahů ideální. Může z toho vzejít pozoruhodná diskuze o nápadech,“ hodnotí projekt hlavní architekt města Cyril Vltavský. Zároveň ujistil, že návrhy bude Útvar hlavního architekta prezentovat mezi ostravské politiky.

Přihlásit svůj nápad mohou všichni do 30. září. Návrhy pak lze zasílat do 18. listopadu 2013.

O financování realizace nápadů rozhodne teprve kvalita a rozsah návrhů a také možnost získat na projekty evropské peníze.

www.mestskezasahyostrava.cz

 

 

Představujeme společnost - Vítkovice Hammering

 

logo_VitkoviceStrojírenská skupina Vítkovice Machinery Group zahájila ve své rychlokovárně Vítkovice Hammering v Ostravě výrobu titanových výkovků. Tento druh výroby je v České republice unikátem, na celém světě dodává titanové výkovky jen asi 15 firem.

Technologie na titanové výkovky je nesrovnatelně náročnější než u kování oceli a vítkovická rychlokovárna se na tuto produkci připravovala více než rok. „Jde o speciální byznys, ve kterém se pohybuje malá skupina výrobců z USA, Velké Británie, Francie, Německa, Ruska, Itálie a Číny. Česká republika je nyní osmou zemí, kde se mohou produkovat titanové výkovky pro kosmický program, letectví a medicínské využití," uvedl ředitel rychlokovárny Jaromír Šiler. Výrobky z vysoce kvalitních neželezných kovů se podle něj kovají v menších objemech než produkce z oceli, ale s násobně vyšší přidanou hodnotou, a tedy i cenou.

Prvních deset tun titanu zamíří z Vítkovic na jih Evropy. Půjde o kruhové tyče o průměru 135 milimetrů a délce 12,5 metru. Výsledné výrobky najdou uplatnění v medicíně, která titan využívá pro vysokou pevnost a nízkou hmotnost. Nová produkce skupiny Vítkovice Machinery Group už má zajištěn pravidelný odběr. Na titanovou výrobu naváže VÍTKOVICE HAMMERING a.s. dalšími specifickými výrobky. Půjde například o tyče ze superslitin, které se používají hlavně v leteckém průmyslu.

Rychlokovárna je počítačově řízená a vysoce produktivní. „Přidaná hodnota je v její vysoké výkonnosti, kvalitě a přesnosti. Při kování vytváří vysoce efektivní stupeň napjatosti, pomocí kterého dosahujeme vynikající mechanické vlastnosti. Jsme díky ní schopni zpracovávat hi-tech materiál, dodávat do nových odvětví, pro která jsme nepracovali, a v uzavřeném výrobním cyklu produkovat hotové výrobky," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík.

Rychlokovárnu za více než dvě miliardy korun spustily Vítkovice na konci roku 2011. Roční produkcí rychlokovací linky se chce firma do roku 2015 dostat na dvě až tři miliardy korun obratu.

Společnost Vítkovice Hammering zaměstnává 75 lidí. Celá strojírenská skupina, která vystupuje pod značkou Vítkovice Machinery Group, zaměstnává zhruba 8 500 lidí.

http://hammering.vitkovice.cz

 

 

Podzimní semináře pro Vás

logo_ARR 

Agentura pro regionální rozvoj, a. s. na podzim uspořádá sérii seminářů na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji. Během seminářů je kladen důraz na praktické příklady. Každý účastník / účastnice po absolvování celého programu obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

 

 

  • osm 2denních workshopů k zahájení podnikání, zahájení 10. 9. v 8:00, zdarma
  • 1denní seminář Veřejné zakázky - podlimitní řízení, 17. 9. v 8:30, lektor J. Zapletal, cena 787,- Kč vč. DPH
  • 2denní seminář Kreativní odvětví, 23. - 29. 9. v 8:30, lektor Ondřej Slach, zdarma
  • 2denní seminář Marketingová inovace, 2. - 3. 10. v 8:30, lektoři H. Myšková, M. Krplová, zdarma
  • 2denní seminář Technology foresight, 23. – 24. 10. v 8:30, lektor David Pawera, zdarma
  • 1denní seminář Zadávací řízení – stavební práce, 29. 10. v 8:30, lektor J. Zapletal, cena 787,- Kč vč. DPH
  • 1denní seminář Ochrana duševního vlastnictví, 7. 11. v 8:30, lektor Z. Michálek, zdarma

Všechny semináře se uskuteční v sídle Agentury pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava.

Registraci je možné učinit na stránkách www.arr.cz v kalendáři akcí.

 

 

Česko-polsko-slovenské EKONOMICKÉ FÓRUM 2013

 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji srdečně zvou na Česko-polsko-slovenské EKONOMICKÉ FÓRUM 2013 a dvoustranná jednání firem. Fórum se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2013 v hotelu Imperial v Ostravě. Akce se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje u příležitosti 20. výročí založení HOSPODÁŘSKÉ KOMORY v Ostravě.

Fórum nabídne témata jako Aspekty aktuální česko-polsko-slovenské hospodářské spolupráce či Možnosti příhraniční spolupráce Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje, Opolského vojvodství a Slezského vojvodství. Dále bude prezentován Rozvoj příhraniční spolupráce z pohledu hospodářských komor a na konci proběhnou Dvoustranná jednání firem (salónek Praha).

Kompletní program dopolední části naleznete ke stažení na stránkách hospodářské komory. Přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 20. září 2013. Účast na konferenci a dvoustranných jednáních je bezplatná.

www.khkmsk.cz

 

 

Kampaň „Zlepši si techniku“ má mladé lidi přitáhnout k vědě

 

logo_Zlepsi_technikuVysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) zahájila novou popularizační kampaň nazvanou „Zlepši si techniku“. Jejím cílem je přitáhnout pozornost mladých lidí k technickým oborům a ukázat jim, že věda může být zábavná, inspirativní a přínosná pro život. Kampaň je zaměřena nejen na žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol a gymnázií, ale i na jejich rodiče.

„Ukazuje se, že musíme získat mladé lidi pro studium technických oborů, protože techniků je nedostatek. Chybí nám inženýři v oblasti energetiky, informačních technologií, chybí nám konstruktéři, a pokud nezlepšíme situaci a nezískáme mladé lidi pro studium těchto oborů, tak skutečně může dojít i k ohrožení konkurenceschopnosti naší země," říká rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

Podle něj přitom právě technické obory skýtají velké možnosti uplatnění na trhu práce. Z průzkumu vyplývá, že padesát procent firem pociťuje nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. Přesto zájem o technické obory klesá. Ještě v roce 2001 mělo podle Vondráka zájem studovat techniku a informatiku 25 procent budoucích vysokoškoláků, o deset let později už to bylo 22 procent.

Kampaň s náklady 13,6 milionu korun potrvá až do května příštího roku a během této doby bude pro veřejnost připravena řada aktivit. Například výstava Svět vědy, která se bude konat v Ostravě do konce října a bude prezentovat výsledky výzkumu zejména z VŠB-TUO a dalších institucí. Od listopadu se pak expozice bude přesouvat po Moravskoslezském kraji. Lidé se mohou těšit také na science show, prostřednictvím kterých se budou moci zábavnou formou seznámit s vědou a jejími aspekty. Výstava se bude postupně rozrůstat o studentské a žákovské produkce, které budou vznikat v rámci soutěží. Spustily se také webové stránky www.zlepsisitechniku.cz.