Prosinec 2013

Development Newsletter!!! prosinec 2013

 

Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje zná své vítěze

 

logo_inovacni_firma

V letošním roce byl vyhlášen první ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. Cílem této soutěže je podpořit inovační podnikání na území regionu a propagovat firmy, které přicházejí s inovovanými produkty a službami, jež v konečném důsledku posilují konkurenceschopnost kraje. Do soutěže se přihlásilo 22 firem. Výsledky byly zveřejněny dne 6. listopadu 2013 na konferenci Brokerage Event.

Vítězem se stala třinecká firma Mepac CZ a její jedinečný mobilní laserový gravírovací systém, který slouží ke gravírování (označování) nejrůznějších forem a nástrojů pro strojírenství, a to bez ohledu na jejich rozměr, hmotnost, či tvar. Oceněný patentovaný přístroj nemá ve světě konkurenci – je nejpřesnější a na rozdíl od jiných systémů je i mobilní. Produkce firmy Mepac slouží v automobilovém průmyslu, u výrobců plastů nebo dentální techniky, v letectví, textilním průmyslu, některé produkty se dostaly i do kosmu – slouží družicím a satelitům.

Druhá v pořadí skončila ostravská firma Gaben s unikátní čipovací technologií, která slouží ke snadné a rychlé identifikaci výrobku či materiálu. Třetím oceněným unikátem je elektromotocykl firmy Kuberg z Ostravy-Vítkovic. Medailonky jednotlivých firem si můžete prohlédnout na webu www.rismsk.cz/cz/zajimave-firmy-a-osobnosti/.

V Development Newsletteru vám postupně představíme ostravské inovativní firmy, které se zapojily do soutěže. Začínáme firmou Gaben, která se umístila na druhém místě.

 

 

GABEN spol. s. r. o. - inovační firma Moravskoslezského kraje

 

logo_gaben

Firma Gaben je ryze česká firma. Její majitel Pavel Benda přišel na svůj úspěšný podnikatelský nápad na počátku 90. let, kdy si uvědomil, že etikety s čárovým kódem se nemusí používat jen na zboží v obchodech, ale i v jiných oblastech. Proto v roce 1991 založil svou vlastní firmu a nasměroval ji do poskytování služeb zákazníků zejména v průmyslu.

Hlavní firemní byznys spočívá v automatické identifikaci, zjednodušeně řečeno v takovém systému označování předmětů nebo výrobků, který umožní zákazníkovi v každém okamžiku znát místo, kde přesně se označený produkt nachází a jakým způsobem prochází celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Firmám to přináší možnost lepší koordinace výroby, zlepšení její efektivnosti a minimalizace nákladů. K tomu účelu se používají zejména čárové kódy a nově i bezkontaktní, radiofrekvenční technologie RFID.

Podstata této technologie tkví v automatickém přečtení čipu, který je umístěn na výrobku či materiálu. Kontrolní místa (čtecí brány) jsou vybaveny čtečkou, která přenáší informaci o průchodu čipu do firemních informačních systémů. Hlavní výhodou RFID technologie je čtení bez přímé viditelnosti, čip může být uvnitř krabice nebo výrobku. Ačkoliv všechny studie proveditelnosti předpokládaly, že největší využití bude mít RFID v zásobování retailových řetězců, v České republice poznaly jako první přínosy průmyslové podniky. Velmi rychle si spočítaly přínosy v podobě zvýšené produktivity a úspory nákladů. V našem kraji jde jak o nadnárodní koncerny Siemens či Continental, tak o desítky menších firem. Bez technologie RFID by šlo jen velmi těžko dosáhnout vysoké bezpečnosti horníků ve společnosti OKD.

gaben1   gaben2 

Výhody bezkontaktních technologií mohou být přínosem nejen v průmyslu. Společnost GABEN právě dokončila dvouletý výzkum označování hasičských zásahových obleků chytrými čipy, které zvýší bezpečnost zasahujících hasičů.

Ostravě firma pomohla k zefektivnění svozu komunálního odpadu – použití RFID technologie na označování nádob se separovaným sběrem automaticky umožňuje efektivně třídit odpad.

Na výzkumu a vývoji se podílejí nejen pracovníci firmy Gaben, ale i studenti a vědeckovýzkumní pracovníci VŠB-TU Ostrava. Vynikající vztahy si jednatel firmy GABEN Pavel Benda pochvaluje: „Spolupracujeme zejména s Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TU Ostrava, kde si význam této technologie pro zpracovatelský průmysl rychle uvědomili. Proto jsme založili společnou výzkumnou laboratoř právě na technologii RFID. Výzkumné úkoly nám kvalitně a přitom za přijatelnou cenu vždy zpracují. Doufáme, že do budoucna budeme s VŠB–TU Ostrava spolupracovat na dalších výzkumných úkolech a ostatním firmám z regionu to můžeme jen doporučit."

„Moravskoslezský kraj má díky chytrým lidem obrovský potenciál změnit své zaměření na nové a moderní technologie. Firma GABEN toho může být příkladem," uvedl výkonný ředitel společnosti Ing. Jakub Unucka.

gaben3   gaben4

Prohlédněte si krátkou videoprezentaci o firmě.

Více informací o společnosti na stránkách www.gaben.cz.

 

 

Ve fakultní nemocnici otevřeli první biobanku v kraji

 

Biobanka slouží k dlouhodobému uskladňování vzorků biologického materiálu pacientů, například krve, plazmy, séra, slin a dalších. Biobanka je společným projektem Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Biobanka je od roku 2013 novou součástí Kliniky hematoonkologie. Je základem pro vědecko-výzkumnou činnost řady výzkumných týmů v rámci pracoviště, České republiky i světa. Její základní a hlavní náplní činnosti je sběr, zpracování a uskladňování biologických vzorků nemocných s krevními nádory.

„Díky vzniku biobanky máme možnost se začlenit i do mezinárodních projektů z oblasti hematologie a hematoonkologie. Systematická archivace biologického materiálu je jednou ze základních částí aplikovaného výzkumu. Zjednodušeně řečeno si představme, že výzkumník má jasný signál, že nějaká látka v krvi nemocného je důležitá například pro přežití při určitém typu léčby nádoru. A vy máte v bance vzorky od tří stovek nemocných. Potvrzení, či vyvracení významu látky pro přežití se stává otázkou několika týdnů. Pokud však vzorky nemáte, musíte čekat několik let," vysvětlil ředitel fakultní nemocnice Svatopluk Němeček. Přednosta kliniky hematoonkologie Roman Hájek uvedl, že vznik biobanky dává lékařům i vědcům doslova potravu pro významné projekty aplikovaného výzkumu.

biobanka1   biobanka2

www.fno.cz/klinika-hematoonkologie/projekt-biobanka

 

 

Výzkumné centrum Lékařské fakulty Ostravské univerzity

 

Ostravská univerzita postaví za více než 350 milionů korun nové centrum určené pro rozvoj lékařských a souvisejících sociálních i přírodovědných oborů a výzkum. Již zahájila přestavbu budovy bývalé porodnice v Zábřehu, která posledních deset let chátrala. Součástí výzkumného centra budou laboratoře, datová centra, seminární místnosti, ale i posluchárny či technologické zázemí.

Součástí výzkumného a výukového zázemí o velikosti téměř 9 000 metrů čtverečních bude například 18 nových laboratoří a jejich celkový počet se tak ze současných 15 navýší na 33. Počet učeben a místností pro praktická cvičení vzroste z 37 na 57. Pro akademiky a vědecké pracovníky bude k dispozici také 58 nových pracoven. Prostory bude moci využívat téměř 1 300 studentů Ostravské univerzity z lékařské fakulty, fakulty sociálních studií a přírodovědecké fakulty.

Pro školu má multidisciplinární výzkumné centrum zásadní význam. „Je to jeden z našich klíčových projektů a největší investice. Završí celý proces budování kapacit pro lékařskou fakultu. Po dokončení centra bude mít stejné dimenze jako ostatní lékařské fakulty," vysvětlil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Nový objekt bude stát v areálu lékařské fakulty v Ostravě-Vítkovicích. Vše by mělo být dokončeno v roce 2014. Z celkové částky uhradí 85 procent Evropská unie, zbytek zaplatí univerzita ze svých zdrojů.

Za dva roky by měli v novém centru spojit své síly při výzkumu lékaři, biologové, biofyzikové, ale také sociologové či matematici. „Ve spolupráci se superpočítačovým centrem využijeme nové matematické metody v medicíně. Připravujeme také rozsáhlý výzkum v oblasti genetiky, pro který už jsme přijali vědce z USA. Zaměříme se například i na léčbu onkologických onemocnění. Budeme zkoumat vliv nových léků na některé typy rakoviny: kvalitu i vedlejší účinky," popisuje výzkumné cíle školy rektor Jiří Močkoř.

Lekarska_fakulta1   Lekarska_fakulta2

http://lf.osu.cz/

 

 

Veletrh pracovních příležitostí JobFair OSTRAVA!!!

logo_JobFair

Ve dnech 6.–7. prosince se na Výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční jubilejní 20. ročník výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák. Současně se bude konat výstava JobFair Ostrava!!!, kde návštěvníci najdou novinky z oblasti trhu práce.

JobFair se koná na Černé louce vůbec poprvé a navštívit by ho měli ti, kteří si hledají práci, stáž, či brigádu. Vstup na obě výstavy je zdarma. Cílovou skupinou jsou studenti a absolventi učilišť, středních a vysokých škol. Předpokládaná návštěvnost akce je 7 000 návštěvníků.

Na výstavě se bude prezentovat kolem osmdesáti různých typů škol – učiliště, střední, vysoké a jazykové školy a školská zařízení. Návštěvníci zde najdou nejžádanější obory na trhu práce, kterými jsou hlavně technické obory, které nabízí průmyslové školy. Z vysokých škol se zúčastní Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita a Vysoká škola podnikání, a.s.

Výstavu zpestří ukázky na trhu poptávaných řemesel, ukázky výsledků práce studentů, show technických oborů, semináře, poradny a jiné zajímavosti jak pro studenty, tak pro pedagogy.

V rámci doprovodného programu jsou připraveny semináře na téma Jak si správně vybrat střední školu, Jak si správně vybrat vysokou školu, Uplatnění vysokoškoláka na trhu práce, Přijímací zkoušky na vysokých školách aj.

www.jobfairostrava.cz

 

 

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad ukončena

 

Město Ostrava dokončilo více než rok trvající rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích. Stála 56 milionů korun a vzniklo díky ní mimo jiné 212 nových parkovacích stání. V pondělí 2. prosince bylo náměstí slavnostně předáno do provozu.

Revitalizace se týkala plochy území o rozloze přes 29 000 metrů čtverečních. Náměstí má nový povrch, lavičky, osvětlení, parkovací stání bez poplatku, stromy, zeleň, opraveny jsou přilehlé komunikace, mezi ulicemi Šalounovou a Erbenovou vyrostlo dětské hřiště.

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Budoucnost Vítkovic", který se zaměřuje na obnovu veřejných prostranství a regeneraci bytových domů, včetně sociálně vyloučených lokalit, v tomto městském obvodu.

Investorem rekonstrukce je město Ostrava, zhotovitelem pak společnost Strabag. Náklady na stavbu dosáhly 56 milionů korun, z toho bude 85 procent hrazeno z evropských dotací.

namesti1   namesti2

www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/projekty-mesta-ostravy/strategicke-projekty/iprm-budoucnost-vitkovic

 

 

Spořitelna míří na Novou Karolinu

Administrativní objekt, který postavily společnosti Passerinvest Group, GEMO a Multi Development CR, se zaplní na jaře 2014. Nájemní smlouvu podepsala Česká spořitelna, která se do čtvrti Nová Karolina přestěhuje z historické budovy na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Z kancelářské plochy téměř 25 tisíc m2 proskleného kancelářského objektu zabere spořitelna 3 600 m2 v přízemí a prvním podlaží.

„Přesun asi 60 zaměstnanců do nových prostor začne na jaře příštího roku," sdělila mluvčí České spořitelny Klára Pačesová.

„Nová Karolina je unikátní projekt, ve kterém očekáváme velkou koncentraci klientů z řad soukromých osob i z řad významných podnikatelů našeho regionu. A na takovém místě by rozhodně neměla chybět pobočka České spořitelny," uvedl Roman Bigaj, regionální ředitel pobočkové sítě České spořitelny.

Otázkou nyní je, co bude s historickou budovou na náměstí Dr. E. Beneše, ve které hlavní ostravská pobočka spořitelny sídlila dosud. Objekt byl původně postaven pro účely městské spořitelny a knihovny na konci třicátých let minulého století a navrhl jej známý architekt Karel Kotas. O osudu budovy České spořitelny by se mělo rozhodnout začátkem příštího roku.

www.novakarolinapark.cz

www.csas.cz

 

 

Projekt CluStrat – při rozvoji regionu mohou velkou úlohu sehrát klastry

 

logo_NCA

Národní klastrová asociace (NCA) představila výsledky výzkumu prováděného v rámci projektu CluStrat. Ten prokazuje, že klastry mají velký potenciál k rozvíjení nových oborů, které by mohly přispět ke zvyšování inovační úrovně regionu i k vytvoření nových pracovních míst.

Pavla Břusková z Národní klastrové asociace vysvětluje: „Mapování Moravskoslezského kraje přineslo konkrétní poznatky o tom, které technologie, produkty či služby předjímají budoucí potřeby společnosti a na kterých by ve svém rozvojovém programu mohl stavět nejen Moravskoslezský kraj, ale i jednotlivá města regionu."

Město Ostrava a potažmo Moravskoslezský kraj činnost klastrových organizací podporují dlouhodobě. V době, kdy zde bylo zakládáno největší množství klastrů byl jejich počáteční rozvoj podporován prostřednictvím individuálních dotací. V současné době je činnost klastrů podporována v oblasti vědeckovýzkumné činnosti. S podporou klastrových organizací se počítá také do budoucna, což je deklarováno v Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2010-2020.

Výsledky výzkumu, který Národní klastrová asociace provedla, poukázaly například na biomedicínský výzkum a vývoj, což je vynořující se obor související se stárnutím populace. „Jinou oblastí je aktivní životní styl a programy pro specifické skupiny obyvatel, k nimž patří například lidé s nejrůznějším omezením. Těm zpřístupňuje krásy regionu projekt Cestování bez bariér, který rozvíjí KLACR – Moravskoslezský klastr cestovního ruchu. Investovat bychom v regionu měli také do projektů souvisejících se zelenou ekonomikou nebo udržitelnou mobilitou, k nimž patří inovační úspěchy v oblasti energetického využití odpadů či připravenost na čistou dopravu s využitím elektromobilů. Přelomovou součástí regionální rozvojové politiky by se mohla stát identifikace a systémová podpora začínajících firem s potenciálem rychlého růstu. To je něco, co nám chybí a co by v konečném důsledku vedlo k rozvoji nových oborů v podnikání, k internacionalizaci a rostoucí prosperitě regionu," podotýká Pavla Břusková s tím, že prostředí klastrů má schopnost tyto nové přístupy uvádět v život. Právě stimulace nových růstových oblastí je jedním z cílů regionální inovační strategie a klastrové politiky v kraji.

Národní klastrová asociace sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

www.nca.cz

 

 

Nový program Revit na podporu malých a středních podnikatelů

 

Na základě koncepce podpory malých a středních podnikatelů pro období let 2014-2020 připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nový národní program Revit, jehož realizace je plánována až do konce roku 2020.

Snahou ministerstva je podpořit malé a střední podniky působící v regionech s nižší či klesající ekonomickou aktivitou a vysokou nezaměstnaností nebo postižených živelními pohromami. Program dne 16. října schválila vláda.

Podpora podnikatelů působících ve strukturálně postižených regionech

„Podpora usnadní přístup k podnikatelským úvěrům, důraz klade zejména na začínající podnikatele. První výzva programu bude vyhlášena pro Moravskoslezský kraj a to na přelomu roku," upřesňuje ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala. V první výzvě se počítá s objemem finančních prostředků minimálně ve výši 150 mil. korun.

Investiční úvěr na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku do 2 mil. Kč pro drobné podnikatele a 10 mil. Kč pro malé podnikatele bude poskytován s dobou splatnosti do 7 let, s možností odkladu čerpání do 12 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy.

Provozní úvěr na pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku do 1 mil. Kč pro drobného podnikatele s krátkou historií a do 5 mil. Kč pro malého podnikatele bude poskytován s dobou splatnosti do 5 let, s možností odkladu čerpání do 6 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy.

Finanční příspěvek bude poskytován ve výši 10 % výše zvýhodněného úvěru maximálně však 1 mil. Kč. Bude čerpán souběžně a proporcionálně s čerpáním zvýhodněného úvěru.

Podpora podnikatelů postižených živelní událostí

Program pamatuje i na podporu podnikatelů, kteří byli postižení živelní událostí a potřebují pomoci s obnovením podnikatelské činnosti. Podpora bude poskytována prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky ve formě zvýhodněného investičního nebo provozního úvěru. K dispozici budou také finanční příspěvky k úvěrům až ve výši 1 mil. Kč.

Zvýhodněná záruka bude poskytována živelní událostí až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu maximálně 10 let od data podpisu záruční smlouvy. Zaručovány mohou být úvěry až do výše 20 mil. Kč.

Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru bude poskytován ve výši 10 % části zaručeného vyčerpaného úvěru. Finanční příspěvek bude moci být vyplacen k zaručovanému úvěru, pokud podnikatel do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o záruce podá žádost o příspěvek, potvrzení úvěrující banky o vyčerpané částce zaručovaného úvěru, daňové doklady a doklady o úhradě způsobilých výdajů projektu.

Bližší podrobnosti o jednotlivých parametrech poskytovaných podpor, termínu přijmu žádostí a uznatelných nákladech projektu budou vždy uvedeny v jednotlivých Výzvách programu REVIT, zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (banka bude rovněž přijímat žádosti a poskytovat podporu).

www.mpo.cz

 

 

MPO rozbíhá projekt společné účasti firem na výstavách a veletrzích

 

logo_MPO

Agentura CzechTrade zahájila realizaci projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013–2014" (SVV) financovaného z programu Marketing OPPI, jehož účelem je podpora především malých a středních podniků. Oproti minulému období se podařilo na realizaci výrazně ušetřit změnou systému.

„Jedná se o jeden z hlavních pilířů Exportní strategie ČR, neboť cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR na mezinárodních trzích," uvedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala.

Na základě zkušeností z předchozího projektu SVV 2009–2012 je počet účastníků v projektu SVV 2013–2014 naplánován na 1 260 firem při realizaci 90 zahraničních veletrhů. Jedná se o účasti na výstavách a veletrzích nejen v prioritních a zájmových zemích, ale i v zemích, ve kterých jsou zastoupeny důležité a významné obory podporující rozvoj zaměstnanosti v ČR.

Díky změně a zefektivnění systému organizování účasti na veletrzích dojde oproti předchozímu období k úspoře nákladů na realizaci ve výši cca 100 mil. Kč. Celkový objem finančních prostředků na projekt činí 235 mil. Kč.

„Jsme rádi, že se potvrdila správnost rozhodnutí vrátit se k původnímu účelu CzechTrade, to je sloužit především českým firmám jako organizace na podporu obchodu a poskytovat pomoc při pronikání na zahraniční trhy," dodal ředitel sekce zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu Zdeněk Vališ.

České firmy, které splní podmínky účasti, tak mohou získat podporu až do výše 100 % způsobilých výdajů, maximálně však 120 000 Kč na jednoho vystavovatele a jeden veletrh.

Nejvýznamnější veletrhy, které se budou konat začátkem roku 2014: Arab Health Dubai v SAE, IMME Kalkata v Indii, Ecology of Big City Petrohrad v Rusku a MTA Hanoj ve Vietnamu, se týkají takových klíčových oborů, jako jsou energetika, zdravotnická technika, ekologie nebo strojírenství.

Aktuální Seznamy akcí na jednotlivé roky naleznou zájemci o účast v projektu SVV 2013–2014

www.mpo.cz