Červenec - srpen

Development Newsletter!!! červenec - srpen 2013

 

Rating města Ostravy zůstal na velmi dobré úrovni

 

Město Ostrava si udrželo velmi dobré ratingové hodnocení i pro letošní rok.

V tabulce je uveden přehled ratingových hodnocení udělených agenturami statutárnímu městu Ostrava v letech 2008 – 2013.

 

Ratingové hodnocení 

Ratingová agentura

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Moody´s

A2/Stable

A2/Stable

A2/Stable

A2/Stable

A2/Stable

A2/Stable

Standard & Poor´s

A-/Stable/A-2

A-/Stable/A-2

A /Stable/A-1

A/Positive/A-1

A+/Stable/A-1

A+/Stable/A-1

Z udělených hodnocení v tabulce je patrné, že agentura Moody´s udělila městu v letech 2008 – 2013 stejnou dlouhodobou ratingovou známku A2.

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's zlepšila v roce 2012 hodnocení dlouhodobých úvěrových závazků Ostravy o jeden stupeň na A+ a i pro rok 2013 ponechala hodnocení úvěrové spolehlivosti statutárního města Ostravy na stejné úrovni.

„Obě udělená hodnocení představují ve slovním vyjádření vyšší střední kvalitu. Jinými slovy jedná se o bezpečnou investici, která je náchylná na ekonomické změny a negativní vlivy v daném oboru podnikání,“ upřesnil náměstek primátora Tomáš Petřík. Známka udělená pro krátkodobý rating agenturou Standard & Poor’s znamená ve slovním vyjádření velmi dobrou schopnost města plnit své finanční závazky.

Rating určuje kvalitu hodnoceného subjektu, jeho schopnost splácet včas a v plné výši všechny své splatné závazky. Hodnocení provádějí nezávislé ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s a jsou vyjádřena formou ratingové známky z ratingové stupnice. Na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace a finančního výhledu v kontextu s ekonomickými, politickými, demografickými aj. podmínkami a podle platné metodiky udělují statutárnímu městu Ostrava ratingové hodnocení.

www.moodys.com
www.standardandpoors.com

 

 

V Ostravě se staví nový obchodní dům

 

obchodni_dumVe Frýdlantské ulici mezi Čerpací stanicí OMV a vlakovým nádražím Ostrava-střed se staví nový obchodní a administrativní dům. Lidem nabídne nejen občerstvení, ale i služby.

Administrativní i obchodní komplexy rostou v Ostravě velmi intenzivně. Nový obchodní dům nabídne netypické prodejní prostory se zázemím pro firmy. Otevírat se bude na podzim letošního roku.

„V Ostravě to bude první obchodní dům svého druhu. Prostory budou rozděleny na jednotlivé obchody. Každý z nich bude mít své skladovací zázemí, místo pro sídlo firmy a zároveň vzorkovou prodejnu, takzvaný showroom. V létě se dokončí hrubá stavba, na přelomu září a října by měla být stavba dokončena," řekl Milan Štěpánek, spolumajitel společnosti AR Development, která je investorem stavby.

Komplex bude mít deset samostatných jednotek s prodejními prostory. „Nové nákupní možnosti ocení především cestující, kteří zamíří na nádraží Ostrava-střed. To je totiž od objektu vzdálené jen pár kroků." Nádražím podle mluvčí Českých drah Kateřiny Šubové projde denně více než patnáct set lidí.

 

 

V ostravském závodě Caterpillar otevřeli novou výrobní linku

 

caterpillarZbrusu nový provoz mají od čtvrtka 13. června v Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s., se sídlem v Ostravě-Radvanicích. Moderní výrobní centrum pro výrobu ramen hydraulických rypadel otevřeli za přítomnosti primátora města Ostravy Petra Kajnara, zástupců mateřské společnosti z Německa a představitelů ostravské pobočky světoznámé značky.

Ramena hydraulických rypadel se v radvanickém závodě začala vyrábět po několikaměsíční technologické přípravě. V roce 2012 byl první kus implementován do rypadla Cat 6040 pro norský Sokendal, největší důl na těžbu titanu v Evropě. Původně výroba probíhala v provizorních prostorách jedné z výrobních hal bez jakékoliv automatizace. Nyní po investici mateřské společnosti Caterpillar, která v celkovém objemu dosáhne 100 milionů korun, v Radvanicích otevřeli moderní výrobní centrum s poloautomatizovanými polohovadly.

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s., navazuje na dlouholetou tradici strojírenské výroby, kterou v Ostravě-Radvanicích v minulosti reprezentovala firma Bastro. V současné době zaměstnává na pět stovek pracovníků při výrobě dílů důlních výztuží a ramen bagrů. Je také dodavatelem pásových dopravníků, provádí zákaznický servis a opravy důlního zařízení.

https://mining.cat.com/

 

 

Firma Huisman Konstrukce přijme přes sto nových lidí

 

logo_huismanSpolečnost Huisman Konstrukce s. r. o., která vyrábí jeřáby, vrtné soupravy a systémy pro pokládání potrubí na mořském dně, přijme přes sto nových zaměstnanců. Do výroby jako svářeče nebo zámečníky chce firma nabrat 80 lidí, dalších 30 technicko-hospodářských pracovníků potřebuje jako mistry výroby či projektové vedoucí.

K 31. prosinci 2012 měla firma 485 zaměstnanců, do konce června by jich mělo být téměř 600. K navyšování stavu vede firmu nárůst objemu zakázek a s tím spojené otevření další směny.

„Těžba ropy a zemního plynu je strategickým odvětvím, do něhož se v řadě zemí investuje i v krizi. Naše vrtné soupravy a systémy pro pokládku potrubí na mořské dno jsou výrobky na špičkové technické úrovni a je o ně zájem," uvedl ředitel společnosti Roman Stankovič.

Huisman Konstrukce, vyrábějící "hi-tech" strojírenské výrobky, je členem nadnárodní skupiny Huisman, jejíž centrála je v Nizozemsku. Její technici se podíleli například na výrobě největšího lodního sloupového jeřábu na světě s nosností 5 000 tun nebo na výrobě zařízení pro vyzdvižení ponorky Kursk. Společnost působí ve Sviadnově (okres Frýdek-Místek) od roku 1997.

www.huismanequipment.com

 

 

Představujeme společnost - Ingeteam a. s.

 

logo_ingeteamSpolečnost Ingeteam a.s. byla založena v roce 1993 a v letošním roce oslavila své 20. výročí. Je součástí skupiny Ingeteam se sídlem v baskickém Bilbau. Ingeteam a.s. je elektroinženýrská firma, která projektuje a dodává elektročásti technologických celků s vysokým stupněm automatizace.

Vznik společnosti je spojen s projektem prvního kontilití na Nové huti, dnes ArcelorMittal Ostrava. Zaměření na hutní technologie od vysokých pecí, přes koksovny, ocelárny, válcovny a úpravárenské linky bylo a je hlavním zaměřením po celých 20 let činnosti firmy. Postupem let byla činnost rozšířena o technologie dopravy a skladování sypkých hmot a papírenské technologie. Společnost dodává výrobky strojním firmám v regionu, ale hlavně v západní Evropě. Protože oblast nových investic a nových dodávek je v hutích v posledních letech omezena, do popředí se dostávají modernizace stávajících strojů a zařízení, modernizace šetřící energie nebo snižující dopad na životní prostředí. V rámci skupiny Ingeteam se ostravská společnost stává excelentním centrem elektroengineeringu pro hutní technologie.

ingeteamSpolečnost rostla od roku 1993, kdy sestávala pouze ze tří zakládajících inženýrů, až do dnešního stavu 80 zaměstnanců. Do roku 2016 společnost plánuje zvýšit stav na 100 zaměstnanců. Od počátku byl postaven růst na absolventech vysokých škol, převážně místní VŠB-TU Ostrava. Růst znalostí a know-how patří ke strategickým cílům společnosti. V roce 2001 se společnost přestěhovala do Vědecko-technologického parku Ostrava sousedící s VŠB-TU. Stala se vůbec prvním investorem, který zde postavil provozní budovu o 2 200 m2 administrativních a testovacích ploch. Tyto plochy byly rozšířeny v roce 2011 o dalších 1 100 m2. Nová pracoviště v moderní budově zvýšila kvalitu inženýrských prací a poskytla zázemí pro testování dodávek před expedicí do celého světa. Blízkost univerzity je velkou výhodou pro velmi těsnou spolupráci pro obě strany. Práce studentů, doktorandů ve společnosti během studia, zadávání diplomových prací, společné projekty usnadňují společnosti plynulé posílení o nové pracovníky. A nakonec Ostrava jako centrum českého hutnictví a blízkost jižního Polska jako centra polského hutnictví nabízí společnosti velký trh v dosahu pouhých 100 km.

Skupina Ingeteam má více než 3 000 pracovníků ve 13 zemích světa.

www.ingeteam.cz

 

 

Regenerace brownfieldu Přívoz - Stará ČOV

 

Město Ostrava v dubnu 2013 ukončilo projekt „Regenerace brownfieldu Přívoz – Stará čistírna odpadních vod“, který je spolufinancován z prostředků EU – Regionálního operačního programu regionu Moravskoslezsko. Realizací projektu se povedlo sanovat území bývalé čistírny odpadních vod zrušené koncem 90. let.

Lokalita, v platném územním plánu vymezená pro lehký průmysl, je připravena pro další využití. V minulosti byl areál nevyužívaný, zůstaly v něm zbytky staveb, inženýrských sítí a skládka zemin. Hrozily zde negativní jevy z hlediska životního prostředí i potenciální zdravotní rizika. Cílem projektu se stala revitalizace zanedbaného, rozpadlého areálu a jeho přeměna na zelenou plochu, tj. demolice zbylých objektů bývalé ČOV, demolice komunikací, úprava terénu a ozelenění lokality. Po demolici zbytků objektů se terén podařilo upravit a rekultivovat.

Ve veřejné soutěži pro realizaci projektu zvítězila společnost Tomi-Remont. Celkové náklady na projekt představovaly 12 045 tis. Kč včetně DPH, z toho maximálně 8 950 tisíc korun bude proplaceno z evropských fondů. Rozšíření je uvažováno v horizontu deseti let.

logo_EU

http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/projekty-mesta-ostravy/strategicke-projekty/regenerace-brownfield-privoz-stara-cov

 

 

Ostrava má nové Faktografické listy 2013

 

FLDůležitá fakta o městě uspořádaná přehledně do jednotlivých tematických kapitol, včetně tabulek a grafů – to jsou aktuální Faktografické listy města Ostravy.

K prohlédnutí či ke stažení je naleznete na webových stránkách města http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/ke-stazeni/faktograficke-listy.

 

 

Nový plán výzev ROP Moravskoslezsko

 

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila plán výzev k předkládání projektů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s výhledem do první poloviny roku 2014. V plánu je nově sedm soutěžních výzev. Evropské dotace budou například na bezpečnost na komunikacích, infrastrukturu rezidenčních sociálních služeb a transformaci pobytových zařízení, na infrastrukturu terénních a ambulantních sociálních služeb a chráněných dílen a na modernizaci výuky ve středních a základních školách.

Plán výzev včetně stručného harmonogramu a podrobné specifikace najdete v sekci plán výzev na webu Regionální rady Moravskoslezsko.

www.rr-moravskoslezsko.cz

 

 

Připravte se na první výzvy v programu COSME již teď!

 

Nový program COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs) bude v příštím programovacím období 2014 – 2020 zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků, zejména malých a středních.

Podle předběžných informací budou první výzvy v COSME směřovány na následující témata:logo_COSME

 • Klastrové programy pro malé a střední podniky směřující internacionalizaci
 • Podpora Evropské strategie pro klíčové vynořující se technologie
 • Program klastrové excelence
 • Podpora sebehodnotících nástrojů pro malé a střední podnikatele
 • Podpora sociální ekonomiky
 • Podpora výměny nejlepších praktik pro zkušené podnikatele
 • Program Erasmus pro mladé podnikatele
 • Celoevropské aktivity na podporu vzdělávání v oblasti podnikání
 • Finanční nástroje a doprovodné akce (záruční nástroj pro půjčky a kapitálový nástroj pro růst)
 • Enterprise Europe Network
 • Podpora v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro nečleny EU
 • Kooperace v oblasti průmyslových politik
 • Internacionalizace malých a středních podniků

Program COSME by měl začít 1. 1. 2014. Informace o programu naleznete na stránkách EU.