Červen

Development Newsletter!!! červen 2013

 

Finanční pomoc začínajícím firmám i podnikajícím studentům

 

Největší těžkosti, které provázejí začátek podnikání, mohou firmy a studenti snadněji překlenout díky finanční pomoci Moravskoslezského kraje. Ten letos vyhlásil několik nových dotačních programů pro „startující“ podnikatele. Finanční „injekci“ mohou dostat také malé a střední firmy z regionu spolupracující s vysokými školami nebo výzkumnými ústavy a podniky vytvářející vědeckovýzkumná pracovní místa. K získání peněz je především zapotřebí mít zajímavý projekt a také včas o dotaci požádat.

O finanční podporu Moravskoslezského kraje mohou v rámci programu Start ups požádat malé podniky, které sídlí v podnikatelských inkubátorech, vědeckotechnických parcích, podnikatelských a inovačních centrech se sídlem v Moravskoslezském kraji a od vzniku oprávnění k jejich podnikání neuplynuly více než tři roky. „Z dotace mohou během prvního roku podnikání uhradit až padesát procent uznatelných nákladů na nájem a služby, které poskytují podnikatelské inkubátory. V dalším roce to je čtyřicet procent a ve třetím třicet procent uznatelných nákladů,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Martin Sikora s tím, že pro letošní rok kraj vyčlenil na tyto účely půl milionu korun. Žádosti o dotaci přijímá krajský úřad do 30. září 2013.

Padesátitisícovou dotaci Moravskoslezského kraje na strategické a business poradenství, zpracování podnikatelského záměru, na právní, účetní, daňové, expertní a další služby mají možnost získat studenti posledních ročníků vysokých a středních škol nebo absolventi SŠ a VŠ do jednoho roku od ukončení studia. Na tento pilotní projekt je letos alokováno rovněž půl milionu korun, žádosti je nutné podat do 30. září 2013. „Pokud bude o tento projekt zájem, budeme v rozpočtu kraje hledat finanční prostředky, abychom mohli dotaci příští rok navýšit,“ konstatoval náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Martin Sikora.

Pro malé a střední podniky, které spolupracují s vysokými školami nebo výzkumnými ústavy Moravskoslezského kraje, jsou i letos určeny inovační vouchery, které jsou realizovány v rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013. Tyto dotace na vývoj produktu, testování, měření a další činnosti podporuje Moravskoslezský kraj už od roku 2010. Během tří let poskytl na tyto vouchery 28,5 milionu korun, spolufinancoval 94 projektů. Peníze nejčastěji mířily do automobilového průmyslu, bezpečnosti, energetiky a úspory energií a informačních technologií. Většinou byly podporovány malé podniky, nejčastěji spolupracovaly s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava.

Další dva miliony korun rozdělí Moravskoslezský kraj mezi inovativní malé a střední podniky na spolufinancování osobních nákladů, na nově vytvořená pracovní místa ve výzkumu a vývoji. Jeden žadatel může získat až 300 tisíc korun.

http://www.rismsk.cz/cz/moznosti-financovani-inovaci/

Inovativni_firmy         start_ups

 

 

Inovační firma Moravskoslezského kraje 2013

 

Dne 4. června 2013 Moravskoslezský kraj společně s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s. vyhlásily soutěž „Inovační firma Moravskoslezského kraje 2013“.

Přihlásit se může každá malá či střední firma nebo živnostník, který v posledních třech letech uvedl na trh inovaci výrobku, nové technologie nebo služby. Přihlásit se lze do 20. září 2013 a vyhlášení vítězů proběhne v listopadu 2013. Vítězná firma či živnostník obdrží finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a bude moci používat označení „Inovační firma Moravskoslezského kraje“. Firmy na druhém a třetím místě získají finanční odměnu ve výši 30 000 Kč a 10 000 Kč.

Podmínky soutěže a přihlášku naleznete na webu inovacnifirma.rismsk.cz

Inovacni_firma

 

 

 

Jedinečná příležitost pro mladé a inovativní firmy vycestovat do zahraničí!

 

logo_Czech_AcceleratorPatříte mezi start-upy, které vyvíjejí inovativní produkty či služby?

Prezentujte je ve špičkových zahraničních technologických inkubátorech díky projektu CzechAccelerator 2011–2014 agentury CzechInvest.

Najděte své „business angels“ a načerpejte zkušenosti v zahraničí!

Založili jste start-upovou malou či střední firmu a přemýšlíte jak dál? Máte inovativní produkt a věříte, že má šanci uspět na globálním trhu? Hledáte strategického či technologického partnera? Investora? Zahraniční trh pro svůj odbyt? Projekt CzechAccelerator 2011–2014 může být vaším mostem do globálního světa byznysu. Hlásit se do 6. výzvy úspěšného projektu můžete do 9. září 2013. Nepromeškejte svou šanci, vyplňte a pošlete přihlášku do projektu včas!

V jakých oblastech byste měli podnikat

Do projektu CzechAccelerator se mohou přihlásit společnosti působící v oborech: biotechnologie, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnologií a přesného strojírenství. Detailní podmínky najdete na stránkách projektu v části Podmínky účasti.

Vycestujte do špičkových technologických akcelerátorů!

Vycestovat můžete do akcelerátorů v Singapuru, Izraeli, Švýcarsku a v USA (do Silicon Valley a Bostonu). Detailní informace o inkubátorech jsou zde.

Co získáte účastí v projektu?

Bezplatný pronájem kancelářských prostor ve vámi zvolené destinaci v podnikatelském inkubátoru, poradenské služby v oblasti duševního vlastnictví, účast na networkingových akcí, mentoring od zahraničních expertů a mnoho dalšího. Podrobnější informace naleznete zde.

Inspirujte se zkušenostmi těch, kteří projekt absolvovali

Přečtěte si příběhy firem, které se již projektu účastnily!

 

Projekt CzechAccelerator 2011–2014 je financovaný z programu Poradenství, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace. Více informací o poskytované podpoře najdete na www.czechaccelerator.cz.

 

 

Projekt „Svou cestou – Young Business“

 

logo_Young_BusinessAsociace mladých a středních podniků a živnostníků mobilizuje mladé a z tohoto důvodu připravila největší kampaň mezi mladými v posledních letech s názvem „Svou cestou – Young Business“.

Cíl projektu: Podpořit podnikání mezi mladými lidmi.

Statistiky ukazují, že začíná stagnovat růst počtu nových podnikatelů. Podle Czech Credit Burreau je alarmující trend zejména u OSVČ a mikropodniků. Podnikatelské nadšení 90. let střídá vystřízlivění a mladá generace raději míří do vztahu závislého. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se proto rozhodla pro unikátní průzkum mezi více než 500 mladými lidmi, který měl rozkrýt nejsilnější bariéry a motivátory podnikání.

Podle výzkumu se téměř tři čtvrtiny mladých studentů domnívají, že současné klima v České republice nepřeje začínajícím podnikatelům. Mezi nejčastější překážky pro start vlastního podnikání řadí studenti nedostatek finančních prostředků a nemožnost je získat, nedostatek odvahy, absenci podnikatelského nápadu nebo obavy ze silné konkurence na trhu. Rovněž minimální snaha škol zvát do výuky úspěšné podnikatele a seznamovat studenty s reálnou praxí.

Mladí neočekávají pouze informační servis zaměřený zejména na možnosti získání finančních zdrojů a marketingových informací, ale zajímají se o aktivní mentoring, chtějí komunikovat s hmatatelnými vzory a učit se od nich. „Zajímavé je, že téměř 90 % mladých prakticky nezná žádné podpůrné programy pro svůj podnikatelský start, přesto jejich existenci v drtivé většině považují za velmi užitečnou. To, že se chtějí potkávat s lidmi z praxe je i signálem pro školy, neboť ve většině studenti hodnotí možnost setkávat se s úspěšnými podnikateli na školách jako nedostatečnou,“ sděluje Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR.

Financování je logickým problémem všech začínajících firem, roli banky při jejich startu tedy mladá generace vnímá jako velmi důležitou. „V Komerční bance klademe velký důraz na kvalitu poradenství a servis podnikatelům. Právě v podnikání je důležité moci se dlouhodobě spolehnout na silného a zodpovědného partnera,“ uvádí Michal Pánek, Manager of Segment Management-Retail, Komerční banka a.s. „Studentům nabízíme podporu jejich občanských, tak následně podnikatelských aktivit a díky dlouhodobé zkušenosti jim umíme poskytnout produkty, poradenství a řešení přesně podle potřeb,“ doplňuje Pánek.

„Výsledky výzkumu pro nás hlavně znamenají nízkou informovanost a vzdělávání mladých lidí o tom, proč a jak vlastně podnikat. Google by se rád do projektu zapojil právě v této oblasti. Věříme, že internet může být nástrojem, pomocí kterého se informace ke studentům dostanou, a současně prostředím, ve kterém lze efektivně podnikat a najít nové zákazníky,“ uvádí Martina Laresová za Marketing a SME Google Czech Republic s.r.o.

AMSP ČR z tohoto důvodu připravila největší kampaň mezi mladými v posledních letech s názvem „Young Business – Svou cestou“. Ve všech regionech bude asociace prostřednictvím mentorů, soutěží a přednášek seznamovat mladou generaci s příležitostmi i nástrahami vlastního byznysu. Na středních a vysokých školách, v hubech a na sociálních sítích se bude snažit mladé přesvědčit, že mít vliv znamená být nezávislý.

Více na: http://www.amsp.cz/projekt-svou-cestou-young-business

 

  

Představujeme společnost

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

 

logo_AMSPAsociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP) sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky již od roku 2001.

Úspěšně prosazuje základní myšlenky z Programu rozvoje malých a středních podniků v ČR, který zpracovala již v roce 2003 a průběžně jej aktualizuje. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí.

Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR.

S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem soutěže bankovních produktů „Zlatá koruna", soutěže „Štiky českého byznysu", Festivalu Česká inovace, ceny „Best Innovator“, či „Vizionáři“, „Exportní ceny DHL UNICREDIT", soutěže „Ocenění českých podnikatelek" či „Zákon roku“. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání. Aktuálně zastupuje zájmy cca 254 000 podnikatelských subjektů.

www.amsp.cz

 

 

Institut environmentálních technologií dokončen

 

banner

V úterý 21. května se v Ostravě-Porubě slavnostně otevřely brány nového výzkumného pavilonu pro zpracování odpadu. Institut environmentálních technologií má být prvotřídním ekologickým výzkumným centrem pro širší energetické využití odpadů a snižování zátěže životního prostředí.

Cílem je také zvýšit podíl studentů na výzkumu a inovacích zajišťovaných vysokými školami, zlepšit úroveň odborné přípravy budoucích VaV pracovníků, zlepšit schopnost absolventů využívat pokročilé technologie a aplikovat nejnovější výsledky vědy do praxe.

Autorem tohoto úspěšného projektu, který byl zahájen v roce 2011, je Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, partnerem je Ostravská univerzita. Realizace si z dotací Evropské unie a státního rozpočtu vyžádala více než 270 mil. korun.

www.vsb.cz/iet

 

 

Superpočítač dostal jméno po šachtě Anselm

 

logo_IT4I

Malý klastr, který už nyní patří mezi nejvýkonnější stroje střední Evropy, ponese název Anselm. Jeho jméno bylo vybráno z více než šesti tisíc návrhů veřejnosti. Křtem byl také symbolicky spuštěn provoz prvního superpočítače. Tomu předcházely déle než měsíc trvající náročné zatěžkávací testy, které prověřily výkonnostní a provozní parametry superpočítače.

Jméno superstroje Anselm odkazuje na jednu z ostravských šachet, ve které se více než 150 let těžilo černé uhlí. Nyní je z ní kulturní památka. „Výběrem jména navazujeme na silnou regionální tradici a hlásíme se k průmyslovému odkazu našeho regionu. Zároveň ale poukazujeme na zcela jinou současnost kraje. S nadsázkou můžeme říci, že součástí našeho regionu není jen dolování uhlí, ale nově také dolování dat.“ komentuje výběr rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák.

Jedním z prvních výpočtů, které superpočítač v tuto chvíli zpracovává, je výzkum částic karbidu uranu, možného jaderného paliva pro IV. generaci rychlých jaderných reaktorů. „Technologie těchto reaktorů umožňuje mnohem lepší přenos tepla i vyšší provozní teploty, a tím i efektivnější průběh přeměny energie,“ vysvětluje autor výzkumu Dominik Legut. Superpočítač je schopen modelovat situace, kdy se dramaticky mění tvar a velikost částic karbidu uranu při vysokých teplotách. To může do velké míry přispět k lepší a odolnější konstrukci reaktorů IV. generace. „Na základě těchto zjištění se bude skladba palivových sloučenin dále optimalizovat,“ dodává Legut.

Mezi první uživatele superpočítače IT4Innovations bude patřit také Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s., který jej bude využívat k vývoji nové generace křídel dopravních letadel. Ta slibují zlepšení aerodynamických vlastností jak při nízké, tak při vysoké rychlosti letu. Využití superpočítače umožní zrychlení celého procesu vývoje a také omezení nutnosti každý návrh experimentálně ověřovat v aerodynamickém tunelu, což povede ke snížení ceny.

Plný výkon Anselmu bude do dvou let srovnatelný s téměř čtyřmi tisíci běžnými notebooky. Zařadí se mezi sto nejvýkonnějších počítačů na světě. Poslouží pro řešení úkolů z oblasti nanotechnologie, při vývoji nových léčiv, ve strojírenství nebo v automobilovém a leteckém průmyslu, dopravě aj.

www.it4i.eu

 

 

GONG - Dům roku 2012

 

GongMultifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích zvítězila v soutěži o prestižní titul ostravský Dům roku, který každoročně uděluje město (letos už podevatenácté). Titul a ohodnocení ve výši 300 tisíc korun převzal 5. června v Divadle loutek Ostrava, jehož přístavba získala stejné ocenění loni, Jiří Michálek, předseda zájmového sdružení právnických osob Dolní Vítkovice.

„Domníváme se, že přínos stavby pro kulturní život města Ostravy a vytvoření nové turistické atrakce je nesporný. Navíc rekonstrukce plynojemu na multifunkční aulu je významným a následováníhodný krokem k revitalizaci areálu Dolních Vítkovic. Titul jsme udělili také za citlivý přístup investora, kterým se stavba stala součástí Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice," vysvětlil Cyril Vltavský z Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy.

V pořadí druhé vyhodnocené dílo s odměnou 150 tisíc Kč získala budova fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava.

Porotu tvořili jako každoročně nezávislí experti z řad odborné veřejnosti, zástupci samosprávných orgánů městských obvodů, města a magistrátu.

 

 

Ruský Business Day Ostrava 2013

  

Ve dnech 19. a 20. června 2013 se uskuteční mezinárodní konference a workshop Ruský Business Day Ostrava 2013/Бизнес-День России 2013. Akce se bude konat v Clarion Congress Hotel Ostrava za podpory Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy v rámci akce „Dny Ruska v Ostravě“.

PROGRAM KONFERENCE

  • 19. 6. – Exkurze do automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech
  • 20. 6. – Mezinárodní konference

Prezentaci úspěšné česko-ruské obchodní výměny v praxi a hledání cest k navazování nových kontaktů (nejen) v MSK organizují Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě, Rusko-české vědecké a kulturní fórum, Rusko-česká smíšená obchodní komora a Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Uzávěrka přihlášek je 11. června 2013, účastnický poplatek činí 10 000 Kč bez DPH.

Bližší informace naleznete na http://arr.cz

 

 

Česká republika obsadila druhé místo v americkém žebříčku destinací atraktivních pro investory

 

Americký časopis Site Selection každoročně provádí hodnocení investorsky zajímavých zemí a metropolí. V roce 2012 se dle průzkumu východoevropského regionu umístila Česká republika na druhém místě hned za Slovenskem.

V závěsu se pak drží Rumunsko, Maďarsko a Polsko, které překvapivě obsadilo až páté místo. Do hodnocení byly zařazeny země, které byly v lákání a podpoře investorů loni mimořádně úspěšné. Na základě údajů registrovaných v databázích společností Conway Data a IBM se posuzoval počet nových zařízení, výše kapitálových investic i počet vytvořených pracovních míst. Z 50 % rozhodoval také index přidělený lokalitě v databázi LocationSelector.com. Zároveň odborníci hodnotili i nejatraktivnější metropole, kde se v rámci střední a východní Evropy umístila na osmém místě Praha. Absolutní špičkou se v této kategorii stali ruští velikáni St. Petersburg a Moskva, třetí místo pak získal Istanbul. Prahu předběhly ještě Bukurešť, Varšava, Vilnius a Budapešť.

Více se dočtete zde.