Březen

Development Newsletter!!! březen 2013

 

OSTRAVA – centrum vědy, excelentního výzkumu a inovací se představí na veletrhu MIPIM

 

Moravskoslezská metropole se 12. – 14. března již pošestnácté zúčastní prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM v Cannes. S expozicí na ploše 95 m2 potvrzuje koncepčnost a dlouhodobost svého aktivního přístupu k investorům, jenž přispěl k jejímu vysokému ratingovému hodnocení od agentur Standard&Poor´s a Moody´s. Ty město hodnotí známkami A+, resp. A2.

Přijměte naše pozvání na stánek města Ostravy a přesvědčte se, že atraktivita města spočívá v jeho vlastní jedinečnosti, důvěryhodnosti a v dlouhodobě dynamickém a udržitelném rozvoji. Akce pro potenciální investory se na ostravském stánku uskuteční ve čtvrtek 14. března v 15 hodin.

www.ostrava.cz

Invitation_small

 

 

Novela zákona o investičních pobídkách odstartovala příliv investičních záměrů

 

logo_CIOd července 2012 CzechInvest přijal 41 nových projektů za 19 mld. korun. Ve srovnání s rokem 2011 to je o 5 investičních záměrů více, a s rokem 2010 dokonce o 27 více. Zlomovým okamžikem se stala novela zákona o investičních pobídkách, která je účinná právě od 12. července 2012 a na kterou si počkaly například firmy ŠKODA Auto a.s., Saar Gummi Czech s.r.o, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nebo Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.

„Ukazuje se, že novela zákona o investičních pobídkách byl krok správným směrem a že je Česká republika konkurenceschopná,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. „Přijaté investiční záměry z loňského roku představují 20 miliard korun a téměř 5,5 tisíce nových pracovních míst, a to z velké části v regionech s vysokou nezaměstnaností, například v Moravskoslezském kraji,“ dodává.

„V 39 případech se jednalo o expanze stávajících firem, ostatní jsou investoři, kteří investují v České republice poprvé nebo zde založili další, úplně nový podnik. Tento trend ukazuje, že se nám daří lákat investice s dlouhodobým potenciálem. Investoři se v České republice usadí a pak zde své podnikání i rozvíjí, a to nejen v oblasti výroby, ale také výzkumu a vývoje,“ dodává ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který je zároveň pověřený řízením agentury CzechInvest.

Nejvíce investičních záměrů podaných v roce 2012 spadá do sektoru automobilového průmyslu, plastikářského a gumárenského sektoru a do strojírenství a kovodělného průmyslu. Zpravidla se jedná o projekty výrobní, dva investoři v České republice plánují vybudovat technologická centra a dva centra sdílených služeb. Nejvíce investičních projektů v případě schválení zamíří do Ústeckého kraje (9) a do kraje Moravskoslezského (7).

 

Co se změnilo

Investor z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center, nově příchozí i stávající, může získat slevu na dani z příjmů po dobu 10 let místo 5 let. Beze změny zůstala možnost čerpat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst, školení a rekvalifikaci a investiční pobídka ve formě převodu pozemků a související infrastruktury za zvýhodněnou cenu.

Úplnou novinkou je zavedení institutu strategické investiční akce. To znamená, že kromě standardních investičních pobídek mohou takto označené projekty získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5 % nákladů. Tato podpora se týká zpracovatelského průmyslu a technologických center.

Investiční pobídky v České republice výhradně zprostředkovává agentura CzechInvest.

www.czechinvest.org

 

 

Podnikatelé mají k dispozici další 2,4 miliardy korun na zavádění inovací

 

Dne 20. 2. 2013 bylo vyhlášeno II. prodloužení IV. Výzvy v programu Inovace – inovační projekt. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 8. 3. 2013 6:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 2,4 mld. Kč.

Až 50 milionů korun a v některých regionech dokonce 75 milionů korun mohou podnikatelé získat na nákup strojů, zařízení, hardwaru, softwaru, ale i nehmotný majetek, jako jsou například práva k užívání duševního vlastnictví.

„S pomocí dotací ze strukturálních fondů mohou podnikatelé získat zpět až 50 procent nákladů vynaložených v souvislosti s projektem,” upozornil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s tím, že peníze, které firmám pomohou vyrábět a zavádět na trh výsledky originálního výzkumu a vývoje, jsou jedinečnou investicí do posilování konkurenceschopnosti českých firem. Zájem o program ukazuje na chuť českých podniků inovovat. Přes 1 500 podaných plných žádostí o dotaci, které v předchozích výzvách programu podnikatelé předložili, je toho důkazem.

Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

 

 

Magistrát města Ostravy a Regionální rada Moravskoslezsko efektivně vyřizují podnikatelům jejich žádosti

 

Čísla za uplynulý rok dokazují, že město Ostrava si podnikatele hýčká. V současnosti je až 87 procent žádostí podnikatelů vyřízeno v rámci Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy na počkání, což významně snižuje administrativní zátěž živnostníků a pomáhá zefektivňovat jejich práci. Kromě rychlosti poskytovaných služeb je pro podnikatele pozitivní i fakt, že úřední hodiny jsou každý pracovní den.

Podnikatelům, kteří chtějí svůj um využít v zemích Evropské unie, pomáhají na živnostenských úřadech se vstupem na zahraniční trh jednotná kontaktní místa (JKM). Lidé se bezplatně dozvědí, jaký formulář vyplnit, na který úřad jej předat či jaké jsou další podmínky pro podnikání. Ostravské jednotné kontaktní místo v roce 2012 pomohlo téměř čtyřem stovkám podnikatelů, čímž se řadí na jednu z předních příček mezi ostatními JKM v republice.

logo_RRNejen Magistrát města Ostravy urychluje své mechanismy a snižuje administrativní náročnost. Regionální rada regionu Moravskoslezsko spustila v pátek 22. února rozšířenou elektronickou aplikaci, která přináší zásadní úsporu papíru i času. V praxi nyní příjemci dotací zasílají všechny důležité doklady a požadavky ohledně projektů elektronicky. Vyřídí tak žádosti o platbu, změny v projektech a nově i monitorovací zprávy. Podobný komfort nemají příjemci evropských peněz z žádného dalšího operačního programu v ČR.

Na papíru bude nyní nutné dokládat pouze to nejnutnější, u monitorovacích zpráv například originály pracovních výkazů a vyúčtování mzdových výdajů. Ostatní dokumenty mohou příjemci peněz poslat elektronicky přes zabezpečený systém.

„Aplikace je vytvořená na míru našim příjemcům a podmínkám programu. Sami jsme ji vymysleli a vyvíjeli,“ popisuje David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde žádosti o evropské dotace přijímají, hodnotí a proplácejí. Výhodou aplikace je menší chybovost dodávaných podkladů a lepší kontrola, jak ze strany poskytovatele prostředků, tak příjemců.

www.ostrava.cz, www.rr-moravskoslezsko.cz

 

 

Město Ostrava mezi nejlepšími zadavateli veřejných stavebních zakázek

 

logo_OVAV premiérovém ročníku soutěže TOP Zadavatel 2012 získalo statutární město Ostrava třetí místo v kategorii Stavební práce. Vyhrál Kraj Vysočina před státním podnikem Povodí Ohře.

Cílem soutěže je kvalitně ocenit zadavatele za efektivní zadávání veřejných zakázek. Jde o společný projekt Komory administrátorů veřejných zakázek a Ministerstva průmyslu a obchodu, který usiluje o zvýšení efektivity při procesu zadávání veřejných zakázek v České republice, zejména důsledným uplatňováním principů „3E“ (hospodárnost, efektivnost a účelnost výkonu veřejné správy a nakládání s veřejnými prostředky).

Nominaci získalo automaticky dvacet pět největších zadavatelů podle počtu realizovaných zadávacích řízení v daném kalendářním roce. Pořadí nejlepších institucí a firem určilo hlasování 400 stavebních společností, které se řízení organizovaných stovkou největších investorů samy zúčastnily.

Statutární město Ostrava v roce 2012 zadalo 77 veřejných zakázek na stavební práce ve finančním objemu 1 067 618 156 Kč.

www.ostrava.cz

 

 

Představujeme společnost FRAMA CZ

FRAMA CZ získala pět hvězd v mezinárodním projektu ECOSTARS

 

FramaNejvyšší možné ohodnocení pěti hvězd získala v rámci projektu ECOSTARS ostravská společnost FRAMA CZ s.r.o. Stala se první firmou v České republice s nejvyšším hodnocením za poskytované dopravní služby při kvalitním provozu firmy. Řadí se tak na evropskou špičku v oblasti minimalizace vlivů silniční dopravy na životní prostředí v místě poskytování služeb.

Statutární město Ostrava spolupracuje s Centrem dopravního výzkumu v mezinárodním projektu ECOSTARS, který je v české účasti zaměřen na Ostravu a Moravskoslezský kraj. V rámci projektu jsou hodnoceni a případně oceňováni dopravci na základě celoevropských pravidel pro audit firem se silniční dopravou. Tato pravidla zohledňují skladbu vozového parku a podobu řízení provozu firmy s důrazem na vliv na životní prostředí. Projekt je realizován v osmi evropských zemích včetně ČR za účasti 13 partnerů, mezi nimiž je rovněž město Ostrava.

FRAMA má sídlo Ostravě-Vítkovicích a podniká v nákladní silniční dopravě od roku 1990. Její vozový park čítá 28 vozidel. Firma působí v oblasti vnitrostátní a mezinárodní přepravy a spedičních služeb. Získaný certifikát této firmě umožňuje využívat loga s pěti hvězdičkami ECOSTARS pro vlastní firemní propagaci.

logo_EcotransProjekt ECOSTARS Europe je spolufinancován programem Intelligent Energy Europe (IEE) II. Cílem programu Intelligent Energy Europe je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotřebu energie a přispívat k bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí. Projekt ECOSTARS spadá pod klíčovou aktivitu Energeticky účinná doprava.

www.framacz.cz, www.ecostars-europe.eu

 

 

Soutěž o název ostravského superpočítače!!!

 

Do Ostravy míří náš první superpočítač. Vyhlašujeme proto soutěž o jeho název. Tento superpočítač má výkon srovnatelný s 3 900 běžnými notebooky. Vědcům a průmyslu začne sloužit už v květnu 2013. Pro Národní superpočítačové centrum IT4Innovations ho vyrobila a dodala společnost BULL.

 

logo_IT4ICo bude umět?

  • pomůže při vývoji nových léků
  • spočítá ideální tvar auta
  • pomůže nám při zvládání povodní, ale i znečištěného ovzduší
  • urychlí vývoj nanomateriálů
  • a další úlohy užitečné pro vědu i pro průmysl.

Soutěž je otevřená do 20. března 2013 a může se jí zúčastnit kdokoliv. Stačí jen vyplnit navrhovaný název do registračního formuláře: www.it4i.cz/soutez.

Autor vítězného návrhu se může těšit na notebook a cestu do francouzského města Angers, do továrny společnosti BULL, ve které superpočítač vzniká. Dalších deset vylosovaných účastníků soutěže získá tablet, Smartphone, notebook a jiné hodnotné ceny, které do soutěže poskytly společnosti Intel a Eaton.

Ideální název pro superpočítač by měl být: krátký, vyslovitelný a zapamatovatelný nejen v češtině, ale také v angličtině, a pokud možno by měl umožňovat pojmenovávání dalších superpočítačů ve stejném duchu.

Jméno pro superpočítač vybere komise složená ze zástupců IT4Innovations a společnosti BULL s.r.o. Slavnostní křest proběhne v květnu tohoto roku.

www.it4i.cz/soutez

 

 

Bezplatné semináře zaměřené na inovace

 

logo_ARRAgentura pro regionální rozvoj (ARR) Vás zve na školení na téma INOVACE. Po celý rok 2013 bude realizovat bezplatné semináře zaměřené na toto téma. Již nyní se můžete registrovat např. na semináře Ochrana duševního vlastnictví (11. dubna 2013), Sociální inovace (18. dubna 2013), Procesní inovace (30. dubna 2013) a Transfer technologií (15. – 16. května 2013).

Semináře jsou realizovány v rámci projektu Kompetence pro inovace 2 a financovány z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více informací naleznete v letáku a na webu ARR http://arr.cz/cs/kalendar-akci.