Květen

Development Newsletter!!! květen 2012

 

JESSICA přináší převrat ve využití peněz z EU

 

V Moravskoslezském kraji vznikly dva fondy rozvoje měst, které od května nabízejí peníze z evropských fondů na výhodné dlouhodobé úvěry. Umožňuje to nový nástroj JESSICA, který je alternativou dotací. Jeho předností je návratnost a opakované využití prostředků, vyšší efektivita a udržitelnost investic. Fondy spravují Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a společnost Contera Management. První podpořené projekty se dají očekávat již letos. Vznik fondů rozvoje měst umožnilo 520 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Kromě severu Moravy se JESSICA rozjíždí také v dalších regionech ČR a EU, představuje budoucnost čerpání peněz z evropských fondů.

„Poskytnutí dotace je jednorázové. JESSICA je kouzelná v tom, že točí peníze pořád dokola. Jednou investované prostředky se díky podpoře ziskových projektů vrací zpátky do fondu, aby se použily znovu na další projekty,“ popisuje výhody David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde přijímají, hodnotí a proplácejí evropské dotace v letech 2007-2013.

Nové fondy ČMZRB a Contery čítají každý po 170 milionech korun. Nabídnou zvýhodněné dlouhodobé úvěry na projekty zařazené do integrovaných plánů rozvoje měst v Moravskoslezském kraji. „Může jít například o přeměnu brownfields ke společenským a podnikatelským účelům, projekty v cestovním ruchu, nejde vyloučit ani nové zázemí pro sociální a zdravotnické služby,“ upřesňuje Sventek. Podpořené záměry musí vykazovat minimálně 5,5 % míru ekonomického vnitřního výnosového procenta. Podmínkou je soulad s investiční strategií fondu a zaměřením podpory ROP Moravskoslezsko, odkud peníze přišly.

„Nový nástroj představuje změnu, příznačnou pro čerpání z evropských fondů po roce 2014, kdy má jít na návratné financování 5 až 10 % všech prostředků z evropských fondů,“ dodává Sventek.

„V současné době je rozdělování finančních prostředků stále více o efektivnosti, účelnosti a udržitelnosti. Efektivnost zajistí jejich socio-ekonomickou či dokonce finanční návratnost. Účelnost pokryje oblast, kde je těchto prostředků zejména potřeba. A udržitelnost zajistí, že tytéž veřejné prostředky budou v budoucnu použitelné ještě vícekrát. Úřad Regionální rady Moravskoslezsko je průkopníkem tohoto přístupu v podmínkách České republiky,“ říká ekonom Petr Zahradník.

Roli správce holdingového fondu JESSICA v Moravskoslezsku sehrála Evropská investiční banka, která nastavila podmínky pro vznik fondů rozvoje měst. V holdingovém fondu stále zůstává přibližně třetina prostředků, které může obdržet úspěšnější z městských fondů.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je oproti dotacím založena na financování projektů s potenciálem vytvářet příjmy, z nichž je možné poskytnuté peníze splácet. Nabízí jednodušší a administrativně méně náročnou cestu k evropským penězům prostřednictvím úvěrů poskytovaných za výhodnějších podmínek, než je tomu v tržním prostředí.

Více o programu JESSICA na http://ec.europa.eu a www.rr-moravskoslezsko.cz.

 

 

Ve VTPO otevřeno nové vývojové centrum společnosti Hella Autotechnik

 

logo_HellaV budově PIANO Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO) bylo dne 6. dubna slavnostně otevřeno vývojové centrum firmy Hella Autotechnik, s. r. o. Tato společnost s inovativním potenciálem dlouhodobě spolupracuje s VŠB-TU.

Společnost Hella, působící v oblasti automobilového osvětlení, má od roku 1992 otevřen výrobní závod v Mohelnici. Později začala v České republice rovněž vyvíjet nové výrobky světelné techniky pro automobilky Škoda a VW. V roce 2011 otevřela konstrukční kancelář ve Vědecko-technologickém parku v Ostravě-Porubě, v níž letos pracuje už 30 techniků.

„Půjde-li vše tak dobře jako dosud, pravděpodobně v roce 2015 rozhodneme o dalším rozšíření kanceláře. Již padlo rozhodnutí posílit odborné kompetence v ostravské kanceláři o oblast optiky. Ve fázi jednání je doplnění o elektronické profese. Elektronika je klíčová pro „inteligentní chování“ světlometů a svítilen. Bezpečnost a komfort, to je to oč tu běží,“ říká Ing. Karel Bill, ředitel společnosti Hella Autotechnik.

Společnosti Hella dlouhodobě spolupracuje s VŠB-TUO. V letošním letním semestru zařadila katedra Výrobních strojů a konstruování do výuky nový povinně volitelný předmět: Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Studijní materiály pro studenty připravili odborníci vývojového centra, kteří sami předmět také vyučují. Doplnění výuky o praktické zkušenosti a potřeby průmyslových podniků usnadní absolventům přechod ze školy do praxe. Firmám sníží náklady spojené s adaptací absolventů.

„Vedení města si cení firem s inovativním potenciálem, které navíc úzce spolupracují s našimi vysokými školami a snaží se připravit vyhovující podmínky pro jejich působení na území našeho města. Je to jedna z cest zvýšení konkurenceschopnosti Ostravy i celého regionu,“ řekl náměstek města Ostravy Martin Štěpánek.

Společnost Hella KGaA Hueck & Co. učinila v roce 1992 rozhodnutí rozšířit své aktivity do střední Evropy. V Mohelnici na Olomoucku otevřela výrobní závod a již o 3 roky později vsadila na šikovnost českých techniků a začala v České republice vyvíjet nové výrobky světelné techniky pro automobilky Škoda a VW. Dnes čítá vývojové centrum Hella v České republice více než 300 techniků. Centrum vyvíjí automobilové osvětlení pro automobilky VW, Audi, Seat, Škoda, Renault, BMW, Daimler, Volvo, Scania a DAF. Výrobky navržené v Mohelnici dnes vyrábí závody koncernu Hella v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku, v Mexiku a v Číně.

www.hella.cz, www.vtpo.cz

 

 

Projekt IT4Innovations se rozšiřuje i mimo Ostravu

   

V kampusu Fakulty informačních technologií VUT v Brně (FIT VUT v Brně) začala stavba budovy plné nejmodernějších IT laboratoří. Výzkumné centrum informačních technologií, které v ní bude sídlit, tvoří jakousi brněnskou pobočku IT4Innovations. V budově bude umístěna část technologie IT4Innovations a řada výzkumných laboratoří.

Základní kámen v lednu symbolicky pokřtili ředitel projektu IT4Innovations Ivo Vondrák, rektor VUT v Brně Karel Rais, děkan FIT VUT v Brně Jaroslav Zendulka a Oldřich Štercl, generální ředitel IMOS Brno, a.s, která stavbu budovy realizuje.

Čeští i zahraniční výzkumníci se ve Výzkumném centru informačních technologií budou zabývat mj. bezpečnostním výzkumem (např. zpracování audiovizuálních dat, identifikace jazyka a mluvčích ze zvukových záznamů, detekce osob a objektů ve videosekvencích, snižování kybernetické kriminality) nebo 3D počítačovými modely lidských tkání a implantátů jako moderním prostředkem léčby.

Stavba Výzkumného centra informačních technologií bude dokončena příští rok. V plném provozu by měla být od začátku roku 2014. Budova Výzkumného centra informačních technologií byla navržena tak, že respektuje historický prostor bývalého kláštera a budov, které v minulosti sloužily pivovaru a statku. Zároveň bude nová budova propojena s rekonstruovaným zámečkem, který bude využíván i jako reprezentační prostor pro podporu spolupráce výzkumného centra s průmyslem.

Za zmínku stojí také ekologický rozměr nové stavby. Pro její vytápění bude primárně využíváno odpadní teplo z technologií a výpočetní techniky umístěných v objektu.

Stavba nového Výzkumného centra informačních technologií přijde na téměř 149 mil. Kč. Z toho 136 mil. je hrazeno z projektu IT4Innovations, tedy z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

                 IT4_Brno      IT4

Pro více informací navštivte stránky projektu www.it4i.cz či přečtěte aktuální Newsletter IT4Innovations.

 

 

Přímé zahraniční investice za rok 2010

 

Ukazatelé přímých zahraničních investic (PZI) poskytují informace o mezinárodních investičních aktivitách formou majetkových účastí a s nimi spojených úvěrů a o výnosech plynoucích z takto investovaného kapitálu.

Stav PZI v České republice ke konci roku 2010 přesáhl 2,4 biliony Kč. To představuje meziroční přírůstek 98,4 mld. Kč, a to díky navyšování kapitálu ve stávajících podnicích se zahraniční účastí a novým investicím menšího rozsahu. Z Evropy pochází téměř 94 % objemu zahraničních investic. Z mimoevropských států pochází pouze cca 6 % zahraničního kapitálu a nejvýznamnějšími investory jsou Spojené státy a Japonsko.

V Ostravě došlo oproti roku 2009 ke snížení celkového stavu přímých zahraničních investic. Stav PZI v Ostravě dosáhl k 31. 12. 2010 zaokrouhleně 113,76 mld. CZK, zatímco na konci roku 2009 činil 121,24 mld. CZK. Ke snížení došlo z důvodu značného poklesu v úvěrech (ostatní kapitál) - v roce 2010 byl splacen do zahraničí větší objem úvěrů, než byl přijat.

Přesto má Ostrava prokazatelně dlouhodobě dynamický trend růstu přímých zahraničních investic a v porovnání s dalšími krajskými městy České republiky se řadí na 2. místo hned po Praze.

graf_PZI

Zdroj: ČNB

Statistika přímých zahraničních investic je vytvářena v souladu s mezinárodními standardy přijatými OECD, Evropskou komisí a MMF pro sestavování údajů platební bilance, jejíž je součástí. Pro Českou republiku statistiku PZI zpracovává Česká národní banka, údaje zveřejňuje vždy 15 měsíců po konci sledovaného období.

 

 

Představujeme osobnost - Ing. Kateřina Ježková

 

Katerina_JezkovaKateřina Ježková, ředitelka ostravského Avion Shopping Parku, se do Ostravy dostala díky náhodě. Poté, co se jí nesplnil sen studovat filmovou vědu, šla na Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské. Ještě za studií nastoupila jako brigádnice do tehdy nově otevřeného Avion Shopping Parku v Ostravě-Zábřehu. Dnes mu šéfuje.

„Nejdřív jsem přišla do Avionu jen na třídenní brigádu. Převážně jsem zvedala telefony na recepci. V té době jsem studovala ještě poslední ročník Ekonomické fakulty na VŠB. A potom mi tehdejší ředitel obchodního centra, který je dnes už generálním ředitelem naší společnosti, prodloužil smlouvu a přidal povinnosti. Prošla jsem různými pozicemi v rámci společnosti – přes recepční, účetní oddělení nebo juniorskou manažerskou pozici. A v roce 2007 mi byla nabídnuta pozice manažera obchodního centra,“ sdělila Kateřina Ježková, která má pod sebou tým patnácti lidí.

Na otázku, proč není moc žen na manažerských pozicích, odpovídá: „Myslím, že je to jen o příležitostech, které dostávají. A možná v tom trochu hraje roli i předsudek, protože většinou o profesním postupu rozhodují i muži. Ženy mají dle mého názoru větší cit i empatii pro byznys – ta je myslím největší výhodou. V jistých okamžicích dokážou být ženy lepší manažerky – zvládnou lépe zorganizovat daný čas než muž.“

Ředitelka ostravského AVION Shopping Parku nám sdělila plány s obchodním centrem. „V březnu jsme zahájili naprosto unikátní projekt Nový Avion. Jedná se o modernizaci středové části obchodní galerie v hodnotě téměř jedné miliardy korun, která se uskuteční za plného provozu obchodního centra. Jestliže mám tedy hovořit o novinkách, pak tu nejvíce očekávanou přineseme na jaře 2013, na kdy je plánováno otevření této části. Celou plochu galerie tímto rozšíříme o dalších 3 000 metrů čtverečních.“

Současně se také rozšíří i prostory podzemních garáží o parkovací stání pro rodiny s dětmi. „Nová středová část, která vyroste o další poschodí, se stane centrem módy ve skandinávském designu. Vznikne zde prostor pro čtyřicet nových prodejen, které by měly obsadit převážně nájemci s módním zbožím a doplňky. A přibydou i zcela nové značky v regionu,“ popsala Ježková a dodala, že v rámci modernizace bude vybudován také zcela nový dětský hlídaný koutek.

Avion těží z toho, že ho lidé znají, je dobře dostupný auty a nabízí 4 000 parkovacích míst zdarma. „Naše prodejní plocha je více než 100 tisíc metrů čtverečních, díky čemuž je Avion největším obchodním centrem na severu Moravy. Nabízíme přes 150 prodejen a provozoven služeb. Až za rok dokončíme modernizaci nejstarší části, budeme mít přibližně 190 prodejen na ploše 109 tisíc metrů čtverečních," dodává ředitelka centra.

Avion_exterier          Avion

www.ostrava.avionshoppingpark.cz

 

 

Představujeme společnost - Centrum zákaznických služeb GE Money Bank

 

logo_GECentrum zákaznických služeb GE Money Bank v Ostravě zaměstnává okolo 800 pracovníků a stále přijímá nové. Téměř polovina stávajících zaměstnanců přitom pochází přímo z Ostravy. Za rok vyřídí Centrum asi 5 milionů telefonických a e-mailových požadavků klientů banky. Jeho zaměstnanci se mohou pochlubit neustálým zvyšováním kvality práce. V soutěži Hospodářských novin Nejlepší banka 2012 díky nim obsadila GE Money Bank první místo v hodnocení e-mailové komunikace s klienty.

„GE Money Bank chce svým klientům poskytovat špičkový servis, v němž hraje Centrum zákaznických služeb v Ostravě klíčovou roli. Proto také stále rosteme a věnujeme každoročně téměř 25 tisíc hodin na školení našich pracovníků,“ říká Petr Brunclík, ředitel Centra zákaznických služeb GE Money Bank v Ostravě. „Naše úsilí přináší jasné výsledky. Vítězství v testu Hospodářských novin na rychlost e-mailové odpovědi, kvalitu a vstřícnost ke klientovi je pouze jedním z nich. Nově od počátku dubna sledujeme spokojenost s našimi službami dotazováním se přímo zákazníků,“ dodává Petr Brunclík.

Zaměstnanci Centra mají kromě projednávání klientských dotazů na starosti také podpůrné procesy, správu pohledávek, ověřování údajů nebo prodej po telefonu. Každý den vyřídí více než 17 tisíc telefonátů a 6 500 administrativních úkonů souvisejících např. s ověřováním údajů. Jako jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji začalo Centrum zákaznických služeb sloužit klientům GE Money Bank na jaře 2006. Zaměstnance tvoří ze 43 % Ostravané, ostatní jsou z okolních měst: Frýdku – Místku (12 %), Havířova (8 %), Karviné a Orlové (po 4 %). Více než tři čtvrtiny pracovníků jsou ženy, průměrný věk činí 28 let.

Zákaznické centrum GE Money Bank neustále nabírá nové zaměstnance. Aktuálně chystá banka pracovní příležitosti pro uchazeče na pozice telefonních bankéřů, asistentů správy pohledávek, administrátorů, specialistů, vedoucích týmů a trenérů. Uplatnění v Centru najdou také absolventi škol, stejně jako studenti a ženy na rodičovské dovolené, kterým nabízí zkrácené úvazky. V plánu je i přijímání zaměstnanců se zdravotním postižením.

Uchazeči se mohou seznámit s moderním a příjemným pracovním prostředím Centra během dne otevřených dveří, který proběhne ve středu 30. května. Všichni noví zaměstnanci Centra projdou kvalitním školením, které je připraví na poskytování služeb odpovídajících vysokým standardům banky.

GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která disponuje třetí největší sítí 254 poboček a 688 bankomatů. Své služby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky.

GE Money Bank patří do skupiny General Electric (GE). Skupina GE je třetí největší firmou na světě, pravidelně se objevuje na žebříčcích nejobdivovanějších a nejinovativnějších společností světa. GE založil Thomas Alva Edison. Skupina dnes sdružuje firmy z oblasti průmyslu a financí a reaguje na nejpalčivější problémy dnešního světa. Podniká v oblastech jako je výroba letadlových motorů, výroba elektrické energie, finanční služby či lékařská zobrazovací technika. GE podniká ve více než 100 zemích světa a zaměstnává po celém světě přibližně 300 tisíc lidí.

Pro více informací navštivte webové stránky skupiny GE: www.ge.com či GE Money Bank www.gemoney.cz.

  

 

Bytový fond statutárního města Ostravy

 

Bytový fond statutárního města Ostravy byl svěřen do správy jednotlivým městským obvodům. Ke dni 31. 12. 2011 hospodařily městské obvody s 15 090 byty v 1 193 bytových domech. Trend prodeje obecních bytů nastolený od roku 1991, kdy město Ostrava vlastnilo téměř 46 tisíc bytů, pokračoval ve zmenšené míře také v roce 2011, i když již ne tak dramaticky jako na konci devadesátých let. V roce 2011 došlo k úbytku nájemních obecních bytů o 327. Největší bytový fond je spravován městským obvodem Ostrava-Jih s celkovým počtem 5 899 bytů. MMO má přímo ve své správě 311 bytů, které jsou rozmístěny na území jednotlivých městských obvodů. Ostatní městské obvody spravují méně než 300 bytů.

 

Porovnání počtu domů a bytů mezi léty 1991 - 2011

Stav k datu 31.12.1991                    domy                                                                                         3 040

                                                              byty                                                                                         45 476

Stav k datu 31.12.2010                    domy                                                                                         1 224

                                                              byty                                                                                         15 417

Stav k datu 31.12.2011                    domy                                                                                         1 193

                                                              byty                                                                                         15 090

Stále pokračuje trend nedostatku nájemních obecních bytů a zejména bytů zvláštního určení (tj. pro důchodce, bezbariérové byty, byty se sociálním programem a nižším nájemným). Zejména v oblasti „sociálního bydlení“ je situace alarmující vzhledem ke stále se zvětšující skupině obyvatel ohrožených hospodářskou recesí a od 1. 1. 2011 hlavně z hlediska deregulace nájemného.

 

Typy obecních nájemních bytů

Nájemní byty k 31. 12. 2011

15 090 bj

100,00%

-  z toho standardní byty                                        

14 222 bj         

  94,25%

-  z toho byty se sníženou kvalitou

     868 bj           

    5,75%

-  z toho byty v domech s pečovatelskou službou                          

  1 125 bj           

    7,46%

-  z toho bezbariérové byty

     105 bj           

    0,70%

 

Ceny bytů

Ceny bytů závisí na mnoha faktorech. Porovnáním s jinými lokalitami Moravskoslezského kraje i v rámci České republiky vychází ceny bytů v Ostravě nižší než ve srovnatelných městech. V posledním období se růst cen bytů zastavil a zejména ceny bytů v panelových domech klesají.

 

Vývoj průměrných cen bytů o dispozici 3+1 ve vybraných městech za období 12/2009 - 4/2012

graf

Zdroj dat: www.realitycechy.cz

 

Cenové relace pronájmu a prodeje rodinných domů a bytů:

Typ nemovitosti

Pronájem (Kč/měsíc)

Koupě (mil. Kč)

Rodinný dům

5 a více pokojů

10 000 - 30 000

1,8 – 6,5

Byt

4 a více pokojů

  7 000 - 20 000

1,0 – 3,5

80 - 120 m2

  5 000 - 15 000

0,8 – 3,5

60 -  80 m²

  3 000 – 11 000

starší

0,6 – 1,4

nový

1,8 – 3,0

  

Nájemné

  • Tržní nájemné standardního bytu se pohybuje v rozmezí 75 – 120 Kč/m2 podlahové plochy bytu
  • Nájemné standardního obecního bytu s původním regulovaným nájemným je v rozmezí od 42,00 do 50,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
  • U obecních bytů se sníženou kvalitou s původním regulovaným nájemným je od 33,00 do 45,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

 

 

Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům v Ostravě

 

Město Ostrava nabízí nově svým občanům i firmám bezplatnou elektronickou službu, která stavebníkům zjednoduší agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci sítí (vodovodu, kanalizace, plynu atd.). Nová služba umožní stavebníkům hromadné vygenerování žádosti na jednotlivé správce sítí v zájmové oblasti a v některých případech i jejich elektronické odeslání.

Na webových stránkách města (mapy.ostrava.cz) byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře. Vygenerované formuláře lze následně rozeslat elektronickou cestou správcům, kteří tento způsob podání žádosti akceptují. Pro ostatní správce inženýrských sítí v dané lokalitě, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí o vyjádření k existenci sítí elektronickou formou, jsou vygenerovány PDF soubory s možností tisku.

Pro působnost příslušných stavebních úřadů byl sestaven aktuální registr správců, jejichž inženýrské sítě se na daném katastrálním území vyskytují. V případě, že se bude stavebník domnívat (na základě znalosti území, v němž hodlá stavět), že vygenerovaný počet žádostí je pro dané území nadbytečný, je před odesláním žádostí doporučena konzultace s pracovníky příslušného stavebního úřadu daného městského obvodu.

Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na http://verejnost.mawis.eu.