Červen

Development Newsletter!!! červen 2012

 

Nové podmínky pro investory pomohou zvýšit konkurenceschopnost ČR

 

Investiční pobídky nyní vedle výrobních projektů podporují technologická centra a strategické služby, nově budou poskytovány přímé dotace velkým investičním projektům. Investorům se také prodlouží období, po které mohou čerpat slevu na dani. Investiční prostředí v České republice je tak srovnatelné s ostatními zeměmi v Evropě a pomůže povzbudit konkurenceschopnost ČR.

Novelu zákona o investičních pobídkách podepsal 17. května prezident Václav Klaus. Na jejím koncipování se významně podílelo také Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Hlavními změnami zákona č. 72/2000 Sb. je prodloužení čerpání slevy na dani z příjmů firem z pěti na deset let a rozšíření stávající podpory výrobních investic o podporu projektů technologických center a center strategických služeb. Prodloužení takzvaných daňových prázdnin uvítají zejména podniky s projekty, které jsou investičně náročné díky moderním technologiím. Pro ty bylo uplatnění slevy na dani z příjmů v horizontu pěti let často nedosažitelné. Rozšíření spektra podporovaných projektů o technologická centra bude v České republice rozvíjet investice s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou např. výzkumná a vývojová centra. Vedle těchto typů projektů budou nově podpořeny také projekty strategických služeb, jakými jsou například opravárenská centra, centra pro tvorbu software nebo call centra.

Zcela novou úpravou, která pomůže lákání velkých investic a tím vzniku nových pracovních míst, je koncept tzv. strategické investiční akce. Ta umožní investujícím firmám získat hotovostní dotaci ve výši 5 – 7 % způsobilých investičních nákladů. Nový koncept přitom podpoří především kapitálově náročné high-tech investice. Tuto podporu mohou získat výrobní podniky, které se chystají investovat min. 500 mil. Kč a vytvořit alespoň 500 nových pracovních míst, a technologická centra, která vytvoří alespoň 120 pracovních míst a proinvestují min. 200 mil. Kč.

Na podporu investic s většími nároky na moderní technologie nezapomíná ani úprava pobídek pro výrobní projekty, které se do konceptu strategické investiční akce nevejdou. Strojní zařízení posuzované investice pro účely pobídek musí být nové a tvořit alespoň 50 % celkové výše investice. Projekty technologických center musí pro získání podpory investovat min. 10 mil. Kč a vytvořit alespoň 40 nových pracovních míst. Investice ve strategických službách nemají stanovenu žádnou minimální výši investice. Počet pracovních míst, která musí tyto projekty vytvořit, je v případě center pro tvorbu software 40, v opravárenských centrech a centrech sdílených služeb by pak mělo najít práci alespoň 100 zaměstnanců.

Kromě daní z příjmů investorů, kteří do České republiky vstupují, získává stát prostředky prostřednictvím odvodů pojistného za jejich zaměstnance. S příchodem investic současně dochází k navázání místních dodavatelů, kteří generují větší zisky a vytváří další nová pracovní místa. To navíc šetří výdaje státu na podporu v nezaměstnanosti.

Celková hodnota investičních pobídek je stanovena podle regionální mapy veřejné podpory, hodnota pobídek tak může dosáhnout maximální hodnoty povolené evropskými pravidly, která pro Moravskoslezský kraj činí 40 % způsobilých nákladů. Vedle pobídek mohou být poskytovány dotace na vytvoření pracovních míst, školení nebo nákup pozemku.

Více informací naleznete na webu agentury CzechInvest, shrnutí návrhu novely zákona o investičních pobídkách naleznete zde.

 

 

Město Ostrava představilo v USA své investiční možnosti

 

Ve dnech 14. až 18. května primátor Petr Kajnar a jeho náměstek Dalibor Madej se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, Vítkovice Machinery Group, VŠB-TU Ostrava, Tieta, Národního strojírenského klastru, společnosti Tatra, a.s. a společnosti Global Networks absolvovali obchodní misi do Spojených států amerických s cílem představit město a jeho okolí zahraničním investorům. Nejprve její členové navštívili město New York. Zde se setkali s potenciálními partnery, například oddělením hospodářského rozvoje New Yorku, Manhattanskou obchodní komorou a s dalšími organizacemi. Na schůzce v Českém národním domě zdůraznili pozitivní aspekty podnikání v Ostravě.

Primátor města Ostravy Petr Kajnar hovořil o přístupu veřejného sektoru k programům investičních pobídek, představil možnosti nabízené pomoci i změnu charakteru podnikání v Ostravě. Představitelé VŠB-TU Ostrava seznámili přítomné s projektem IT4 a klíčovými aktivitami univerzity, byly představeny případové studie úspěšných zahraničních společností působících v Ostravě, jakými jsou například CTP a Tieto a podobně.

Akce v Českém domě byla připravena především pro americký soukromý sektor, jednotlivce reprezentující klíčové oblasti IT, inženýring, lehký průmysl, finance a bankovnictví, ale také lékařské a farmaceutické aktivity. Celková účast na této akci v průběhu pětihodinové prezentace přesáhla 80 lidí a setkala se s velkým zájmem na obou stranách.

Z New Yorku se delegace přesunula do města Pittsburgh v Pensylvánii, se kterým Ostrava v roce 2001 uzavřela dohodu o statusu sesterských měst v rámci mezinárodního projektu Sisters Cities. V Pittsburghu se uskutečnilo setkání s představiteli města a místními podnikateli, proběhla prezentace Ostravy pro zájemce zastupující soukromý a veřejný sektor a akademickou sféru. Přítomní vyjádřili zájem o spolupráci s Ostravou, především s VŠB, na poli společenských věd, IT a vzdělávání. V rámci pobytu si členové české delegace prohlédli superpočítač, kulturní čtvrti města, absolvovali schůzky v asociaci Městské regenerace či se „zelenými inovátory“ Pittsburghu. Petr Kajnar se zúčastnil rozhlasové diskuse Výboru světových záležitostí Pittsburgh o současnosti a budoucnosti Ostravy.

„Cílem naší pracovní cesty do Spojených států bylo představit potenciálním investorům možnosti, které naše město a region nabízí, i naši konkurenceschopnost. Setkali jsme se se společnostmi, které uvažují o expanzi do Evropy, přičemž Ostrava je pro ně zajímavou destinací. Rovněž jsme se například v Pittsburghu mohli seznámit se způsobem, jakým se město vrátilo k prosperitě, poznali jsme, jak zde funguje spolupráce veřejného, soukromého a akademického sektoru,“ shrnul americkou misi primátor Petr Kajnar.

www.b2bostrava.cz

 

 

Univerzita v Ostravě chce rozšířit spolupráci s vědci z USA

 
logo_VSBRozšíření spolupráce s vědci a studenty ze Spojených států amerických plánuje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO). Odborníci z USA by se tak v budoucnu mohli zapojit do místních výzkumných projektů. „Bylo pro mě příjemným překvapením, že Technická univerzita v Ostravě už má velké množství zahraničních odborných kontaktů a spolupráce funguje na vysoké úrovni," sdělil Paul Bellaire z National Science Foundation (NSF), což je národní organizace, která v USA přerozděluje peníze na výzkum.

V Ostravě měl Bellaire možnost prohlédnout si například laboratoře a další výzkumná pracoviště.

„Myslím, že všechno co jsem tady spatřil, vzbudí zájem na americké straně, protože všechny projekty, které jsme viděli, jsou na takové úrovni, že je to naprosto srovnatelné s výzkumem na amerických univerzitách," podotkl Bellaire s tím, že je přesvědčen, že američtí vědci budou mít zájem na spolupráci s ostravskými odborníky.

Podle Bellaira NSF podporuje nadějné projekty, které USA pomáhají v růstu ekonomiky. „Myslíme si, že ty nejlepší projekty, které jsou nejvíce konkurenceschopné, zahrnují mezinárodní spolupráci. Nejsem zde proto, abych nabídl finanční podporu nějaké osobě v Česku, ale mohu nabídnout, aby naši a vaši odborníci společně pracovali. Primárně chceme podporovat americké vědce, kteří přijedou do Česka a do Ostravy," uvedl Bellaire, který se zajímal především o projekty vysoké školy zabývající se akumulací energie a efektivního nakládání s energiemi, včetně čistoty ovzduší.

Myslím si, že životní úroveň je dána úrovní technologií. Amerika ještě pořád má co dát zbytku světa," vítá možnosti vzájemné spolupráce Tomáš Čermák z VŠB-TUO.

Také podle ostravského primátora Petra Kajnara by spolupráce s americkými odborníky mohla být pro univerzitu výrazným přínosem. „Pokud by se otevřely nové možnosti spolupráce s velkou americkou agenturou podporující výzkum, pro Ostravu by to byl další krok do rodiny špičkových světových univerzit," míní Kajnar.

www.vsb.cz

 

 

Ostravská univerzita bude mít nové zázemí pro výzkum

 
logo_OSUOstravská univerzita postaví za více než 350 milionů korun nové centrum určené pro rozvoj lékařských a souvisejících sociálních i přírodovědných oborů a výzkum. Jeho součástí budou laboratoře, datová centra, seminární místnosti, ale i posluchárny či technologické zázemí.

Připravované zázemí by mělo vytvořit podmínky pro spojení biologů, lékařů, biofyziků, ale i matematiků a sociologů. V centru pak budou moci společně pracovat například na modelování vlivu nových léčiv na lidský organismus, na výzkumu sociálních dopadů zdravotních problémů obyvatel nebo na zdokonalování přístrojů pro diagnostiku a lékařské zákroky. 

Součástí výzkumného a výukového zázemí o velikosti téměř 9 000 metrů čtverečních bude například 18 nových laboratoří a jejich celkový počet se tak ze současných 15 navýší na 33. Počet učeben a místností pro praktická cvičení vzroste z 37 na 57. Pro akademiky a vědecké pracovníky bude k dispozici také 58 nových pracoven. Prostory bude moci využívat téměř 1 300 studentů Ostravské univerzity z lékařské fakulty, fakulty sociálních studií a přírodovědecké fakulty.

Nový objekt bude stát v areálu lékařské fakulty v Ostravě-Vítkovicích a se zahájením stavebních prací se počítá ještě letos v létě. Vše by mělo být dokončeno v roce 2014.

„V tuto chvíli dokončujeme výběrová řízení na stavební firmu a připravujeme nové výzkumné projekty a doktorské programy, které budou v této nové kapacitě realizovány," řekl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Většinu nákladů na výstavbu objektu pokryje dotace z EU, zbytek doplatí Ostravská univerzita.

www.osu.cz

 

    

Přeshraniční spolupráce jedenácti univerzit ve vědě a výzkumu nese první výsledky

 

logo_PROGRES3Sedm měsíců uplynulo od chvíle, kdy jedenáct rektorů vysokých škol z Česka, Slovenska a Polska podepsalo v Ostravě memorandum o vzájemné spolupráci ve vědě a výzkumu. Konsorcium jedenácti univerzit PROGRES 3, jehož vznik iniciovala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a do kterého se zapojily kromě tří regionálních univerzit také dvě univerzity ze Žilinského samosprávného kraje a šest univerzit ze Slezského a Opolského vojvodství, přináší první výsledky.

„Věda už není postavena na malých týmech a jednotlivcích, jak to bývalo dříve. Dneska je potřeba dát dohromady velká konsorcia, protože si říkáte o peníze v řádech desítek, ne-li stovek milionů, a to se prostě nedá udělat na jedné univerzitě. K tomu potřebujete spolupráci s ostatními univerzitami,“ uvedl při podpisu memoranda rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Školy v rámci konsorcia tedy doufají, že se jim společně podaří získat více peněz z projektů Evropské unie. Chtějí sdružit vědecko-výzkumné kapacity, vyměňovat si informace z oblasti vědy a výzkumu, společně se soustředit na přípravu evropských projektů, zlepšit komunikaci mezi studenty a učiteli a zvýšit mobilitu studentů. VŠB-TUO například plánuje zvýšit počet zahraničních studentů až na čtyřnásobek.

Podle prorektora VŠB-TUO pro vědu a výzkum prof. Ing. Bohumíra Strnadla, DrSc. v rámci mobilit studuje v současnosti v Ostravě jen 9 studentů z Polska a 6 studentů ze Slovenska. To by se mělo zásadním způsobem změnit. VŠB-TUO v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlásila soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2012. Uskutečnilo se několik odborných konferencí, například na téma Nanotechnologie, Regenerace bytových domů, Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin a další odborné akce se připravují. Navazuje se spolupráce s průmyslem, vznikla dohoda se společností Moravský výzkum a plánuje se spolupráce v oblasti energetiky a robotiky.

Začíná se s čerpáním dotací v rámci česko-polské spolupráce - ať už jde o „velké“ projekty s dotací vyšší než 30 tisíc EUR či „mikroprojekty“ s dotací 2 až 30 tisíc EUR.

Konsorcium ve své činnosti spolupracuje s Evropským seskupením pro územní spolupráci TRITIA, kde jednou z oblastí spolupráce je i podpora aplikovaného výzkumu a vzdělávání. Konsorcium PROGRES 3 navázalo velmi dobré kontakty s Moravskoslezským krajským úřadem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství. Oboustranná výměna informací při přípravě nového programovacího období podpory evropských projektů na léta 2014 - 2020 Horizont 2020 je účinným nástrojem pro zvýšení jejich úspěšnosti.

Konsorcium PROGRES 3 otevírá nové možnosti v mezinárodní spolupráci našeho regionu v oblasti vědy a výzkumu, průmyslových inovací, ale i v oblasti kulturní spolupráce.

   logo_VSB        logo_OSU          sluop     zilina              trencin

uniwersitet-opolski    opolska    slaskauniwersytet_slaskiekonomicznybialsko

 

http://progres3.vsb.cz

 

 

Desítky milionů z rozpočtu města na podporu vysokých škol

 

V letech 2008 - 2012 získaly ostravské vysoké školy od města Ostravy téměř 200 milionů korun ve formě financí a nemovitostí. Postupně bylo na jejich podporu převedeno z rozpočtu města v investičních a neinvestičních dotacích více než 135 milionů korun.

Na projekt Lékařské fakulty Ostravské univerzity to bylo zhruba 38 milionů korun, za 13 milionů byly částečně zrekonstruovány koleje Vysoké školy báňské – Technické univerzity (VŠB-TU) v roce 2009, dalších 20 milionů dostala VŠB-TU na svůj investiční rozvoj v roce 2010. Následovaly finance na provoz Hvězdárny a planetária Johanna Palisy, konference, veletrhy a pavilony.

V případě nemovitostí ve stejném období (2008 - 2012) byl vysokým školám v Ostravě postupně převeden majetek v hodnotě téměř 55 milionů. Zatím poslední darovací smlouva byla radou města schválena v dubnu letošního roku.
V nejbližších týdnech získá Ostravská univerzita pozemky a parkoviště v areálu bývalé Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě Zábřehu v hodnotě téměř 13 milionů korun.

„Ostravské univerzity procházejí proměnou stejně jako naše město. Je to pochopitelné a je to tak dobře. Znamená to, že to jsou živé organizace, které dokáží reagovat na změny ve společnosti. Oceňuji jejich schopnost adaptovat se v novém prostředí a spolupracovat se soukromým sektorem. Dobrým signálem je jejich rozhodnutí spojit v budoucnosti své síly a vytvořit jednu univerzitu. Znamená to, že zde vznikne velká univerzita s vysokým odborným potenciálem,“ řekl primátor Petr Kajnar.

V Ostravě působí tři vysoké školy, a to Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, kterou na sedmi fakultách a v dalších univerzitních programech navštěvuje v tomto akademickém roce celkem 22 475 studentů, dále Ostravská univerzita s celkem 10 586 studenty na šesti fakultách a Vysoká škola podnikání s 1 403 posluchači. Dohromady se jedná o 34 464 studentů.

 

 

Představujeme osobnost - Ing. Roman Michalec

 
osobnostPřinášíme rozhovor s předsedou představenstva a ředitelem Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO), Ing. Romanem Michalcem.

 

Jaké jsou podle Vás možnosti podpory malého a středního podnikání v Ostravě?

Pokud se jedná o malé začínající firmy: od počátku zajímavý nápad opřený o potřeby trhu, promítnutý do reálně, pragmaticky a kvalitně zpracovaného podnikatelského záměru, poznání zákazníka. Chuť se učit, neustrnout ve vývoji, být „o krok napřed“, odlišovat se od konkurence, vidět možnosti a příležitosti tam, kde je ostatní nevidí (shrnuto do jednoho termínu: inovovat). A v dnešní době také řádná dávka optimismu.

 

Co považujete za klíčový faktor pro úspěch firem na trhu?

Domnívám se, že se nejedná pouze o jediný faktor, ale kombinaci více faktorů: interních a externích (např. schopnost inovovat produkty oproti vlivu globálního prostředí, legislativních podmínek upravujících podnikání apod.). V tomto ohledu to podnikatelé nemají lehké. Z hlediska mé práce mohu říci, že VTPO svými službami podporuje a ulehčuje úspěšný nástup podnikatelů (firem) na trh. Nejsme zaměřeni jen na již existující firmy, které jsou na trhu zavedeny. Podpora VTPO směřuje mimo jiné i do řad studentů, zejména vysokoškoláků. Naší snahou je pomoci studentům, absolventům nebo lidem se zajímavým nápadem, kteří chtějí začít podnikat a své nápady realizovat, a to prostřednictvím inkubátorů, které provozujeme a ve kterých nabízíme různé formy podpory. V inkubátoru si tito lidé mohou za maximální podpory v podobě odborného poradenství při formulaci podnikatelského plánu nebo vzniku firmy, ochrany svého duševního vlastnictví, účetnictví, marketingu a ostatních aspektech spojených s rozjezdem podnikání, ověřit, zda je jejich nápad komerčně úspěšný. Vzdělaní a kreativní lidé tak neopouštějí Ostravu a Moravskoslezský kraj, ale realizují své myšlenky zde. Bohužel se poslední dobou setkávám s nepříliš povzbuzujícím jevem v podobě útlumu podnikavosti, zejména studentů. O kvalitě služeb, které VTPO poskytuje, může svědčit fakt, že dlouhodobě fungujeme bez provozních dotací a naše kapacity jsou naplněny.

  

Proč podnikat v inkubátoru, v čem jsou výhody proti nezávislému podnikání?

Hlavní výhodou jsou služby ušité na míru a individuální přístup ke každé firmě, která se zabývá inovacemi v různých oborech. Ať už se jedná o člověka se zajímavým nápadem nebo vývojové centrum mezinárodní firmy, jsme schopni uspokojit jejich potřeby v oblasti kvalitního zázemí pro podnikání i v oblasti poradenských služeb (zdroje financování firmy, tvorba podnikatelských plánů, založení společnosti, ochrana duševního vlastnictví, přímá vazba na univerzity apod.). Strategická je poloha VTPO v těsné blízkosti univerzitního kampusu VŠB – TU Ostrava, která umožňuje navázání osobních kontaktů s akademickou obcí, odbornými pracovišti, se studenty a absolventy jako budoucími zaměstnanci. Koncentrace firem v oboru otevírá cestu ke společné spolupráci mezi firmami.

 

VTPO se bude z důvodu naplnění kapacity rozšiřovat...

Statutární město Ostrava ve spolupráci s VTPO připravilo úspěšně projekt výstavby dvou nových multifunkčních budov v areálu VTPO. Celková investice představuje částku skoro 505 mil Kč, z čehož se podařilo získat dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace – Prosperita ve výši 300 mil Kč. Výstavbou budov se VTPO rozšíří o dalších 5 298 m2 pronajímatelné plochy, která zahrnuje nejen kancelářské prostory, ale i prostory určené pro testování výrobků, provoz laboratoří, které splňují technické požadavky na provoz zařízení, velký přednáškový sál, jednací prostory a podzemní garážová stání. Objekty budou dokončeny v červnu roku 2014. Počítáme se vznikem zhruba 450 nových pracovních míst. V návaznosti na projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava IT4Innovation se VTPO stane centrem inovací nejen v republikovém měřítku, což bude mít pozitivní dopad nejen na město Ostrava, ale i na celý Moravskoslezský kraj.

 

Jak na Vás působí samotné město Ostrava z hlediska bydlení, trávení volného času apod.?

Ostrava je pro mě město s velkým „M“, ve kterém žiji od svého narození. Pozitiva Ostravy vidím zejména ve spektru možností a příležitostí jak a kde například vystudovat (3 vysoké školy, odborné a obecné střední školy), kam za kulturou, sportem, volnočasovými aktivitami, nákupy atd. Jinými slovy Ostrava nabízí vše ke spokojenému bydlení a žití. Velká města s sebou však nesou jistá negativa. V případě Ostravy jde jednoznačně o životní prostředí v podobě znečištění ovzduší, nicméně možnosti Ostravy jsou v tomto velmi omezené a je potřeba je řešit na úrovni vlády ČR.

 

Ing. Roman Michalec vystudoval ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava. Po vysoké škole pracoval na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, oddělení finančního řízení. Od roku 2007 pracuje ve VTP Ostrava, a.s., kde se stal ještě téhož roku jeho ředitelem.

www.vtpo.cz

 

  

Představujeme projekt - CzechEkoSystem

 

CzechEkoSystem podpořený z OPPI - programu Poradenství, je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit malých a středních podniků (MSP) při jejich inovačním podnikání. Prostřednictvím zvýhodněného poradenství jim účast v projektu umožní získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění jejich podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností. Příjem žádostí do projektu bude ukončen dne 29. 6. 2012. Na výzvu je alokováno 60 mil. Kč.

Cílem projektu je pomoci zvýšit schopnost žadatelů překonat počáteční problémy při rozjezdu podnikání a podpořit tak atraktivitu podnikatelského záměru pro rizikový kapitál (především tzv. seed capital). Poskytované poradenství bude pokrývat celé spektrum oblastí rozvoje podniku, od dopracování podnikatelského záměru, přes zdokonalování manažerských dovedností, nalezení vhodných partnerů pro projekt, technické a technologické poradenství a přípravu prezentace pro investory.

Záměrem projektu je tedy podpora rozvoje začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství v oblastech řízení a chodu společnosti, komercializace, celkového využití potenciálu MSP včetně celkového zhodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelů a jejich partnerských univerzit či jiných výzkumných institucí. Důraz je kladen na začínající podnikatele s inovativními podnikatelskými záměry.

Pokud chcete pomoci při realizaci Vašeho inovativního nápadu, obraťte se na kontaktní osobu za VŠB-TUO, která Vám ráda zprostředkuje poradenské služby související s podáním žádosti: Ing. Michala Robenková, e-mail: michala.robenkova@vsb.cz, tel.: +420 597 329 010.

logo_OPPI                logo_EU

Bližší informace k projektu naleznete na www.czechinvest.org/projekt-czechekosystem/.

 

 

Závěry konference Strojírenství Ostrava 2012

 

NSKNárodní strojírenský klastr, o.s. ve spolupráci s generálním partnerem konference, společností VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a pod záštitou ministra dopravy Mgr. Pavla Dobeše uspořádali dne 10. května 2012 konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 - "STROJÍRENSTVÍ A DOPRAVA".

Zástupci Národního strojírenského klastru (NSK), který sdružuje 60 převážně strojírenských firem působících v České republice, na konferenci upozornili především na to, že největší překážkou dalšího vývozu jsou pro tuzemské strojírenské firmy komunikační trasy – nejen silniční, ale i železniční a vodní cesty.

Ačkoli většina strojírenských firem se může chlubit výraznými exportními úspěchy, doma mají potíže s podmínkami pro vývoz.

„Špičkové výrobky jsou nám k ničemu, pokud je, na rozdíl od naší konkurence, neumíme dostat do světa rychle, levně a přitom bezpečně a ekologicky. Potřebujeme dostatečnou kapacitu dopravních koridorů minimálně z Ostravy, Hradce Králové a Plzně do říčních přístavů v Mělníku a v Bratislavě," upřesnil prezident Národního strojírenského klastru Jan Světlík.

Strojaři považují problém za velmi tíživý. Konference, kterou hostila ostravská Vysoká škola báňská – Technická univerzita, se zúčastnil i ministr dopravy Pavel Dobeš, ministr průmyslu Martin Kuba a Milan Urban, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

I podle jejich názoru jsou tuzemské dopravní cesty jednou z hlavních podmínek dlouhodobé konkurenceschop¬nosti českého průmyslu. Podle manažera Národního strojírenského klastru Lubomíra Gogely ekonomiky evropských zemí obecně stagnují. „Za této situace si nemůžeme dovolit započítávat do cen produkce drahou přepravu. Současně se ale ukazuje, že právě schopnost zajistit službu - logistiku - je významným faktorem, který rozhoduje o tom, jestli v dodávkách uspěje právě česká firma,“ uvedl Gogela.

Strojaři by chtěli, aby se stát zabýval ve svých koncepčních úvahách dopravními koridory pro nadrozměrné výrobky, a to tak, aby je bylo možné levně přepravit na zahraniční trhy. Nejakutnější je vyřešit dopravní cesty k říčním přístavům a také do Temelína.

Více informací o konferenci naleznete na stránkách NSK www.nskova.cz.