Červenec, srpen 2011

Development Newsletter!!! červenec, srpen 2011

Aktuality z Nové Karoliny

 

Nova_KarolinaVýstavba projektu Nová Karolina nabrala plných obrátek na všech objektech I.etapy. Venkovní fasády objektu obchodně-zábavního centra Forum Nová Karolina jsou až na západní stranu směrem k ústřednímu autobusovému nádraží téměř dokončeny. V interiéru postupuje montáž vnitřních prosklených fasád a výkladů nájemních jednotek. Hrubá stavba osmisálového multiplexu je dokončena tak, abych mohla být zahájena práce na interiéru - v první fázi jde o ocelové konstrukce hledišť a akustické dělící příčky mezi jednotlivými sály.

Forum Nová Karolina bude mít dvě podzemní podlaží pro parkování a supermarket, dvě podlaží s převažujícími maloobchodními jednotkami, jedno podlaží projektované zejména pro oddechové a zábavní účely a jedno podlaží s kinosály, hlídáním dětí a zábavními funkcemi.

Podobně jako výstavba obchodního centra se k úspěšnému závěru blíží i pronájem obchodních jednotek. Pronajatost dnes dosahuje zhruba 87 % z téměř 60 000 m2 prodejní plochy centra. Forum Nová Karolina nabídne Ostravě více než 220 obchodů, butiků a restaurací. Většinu z nich tvoří obchody s módou, obuví, doplňky a kosmetikou, včetně oblíbené přírodní kosmetiky značek Yves Rocher či L'Occitane.

Složení těchto obchodů již dnes zaručuje pestrost a šíři nabídky v zásadě pro každého - od velkých módních prodejců již v Ostravě zdomácnělých - C&A, H&M, Marks & Spencer, New Yorker, Lindex, Esprit, Reserved, Takko Fashion či široký výběr sportovní módy včetně outdoorové, až po značky luxusnější jako jsou Mango, Benneton, Pietro Filipi, Guess, Gant, Lacoste, Un-deux-trois či Calvin Klein a Pierre Cardin. Nebudou chybět ani stálice prodejců obuvi Humanic a Deichmann, doplněné o CCC boty a ECCO. Karolina chce být jiná - i proto se mezi prodejci budou objevovat jedinečné či výrazné značky např. specializovaný obchod pro muzikanty Muziker nebo exkluzivní butik společnosti ALO Diamonds.

Pro pohodlí zákazníků budou prodejny doplněny kavárnami a restauracemi, pro ty co spěchají i několika fast foody, nebude chybět ani „klasika žánru“ Mc Donald's, KFC a Burger King.

Pro odpočinek a zábavu nabídne Forum Nová Karolina velkoformátovou prodejnu knih Dobrovský nebo plně digitalizované 8 sálové multikino společnosti Palace Cinemas. Přesto však bude Forum Nová Karolina plnit i svou funkci klasického nákupního centra s nabídkou nákupu potravin v supermarketu Albert, elektroniky v Datartu a sportu v obchodu Intersport.

Nezapomnělo se ani na děti, kterým centrum nabídne dvoupatrový obchod Puntanela plný hraček, oblečení, kočárků, postýlek a dalšího dětského zboží.

Lávka, která bude spojovat obchodně-zábavní centrum Forum Nová Karolina s vlakovým nádražím Ostrava - Střed a Ústředním autobusovým nádražím má dokončené základové konstrukce.

Výstavba bytového domu Rezidence Nová Karolina pokračuje dle plánu. Byly zahájeny práce na nosných železobetonových konstrukcích čtvrtého nadzemního podlaží. Zájemci o koupi bytu se mohou dozvědět veškeré potřebné informace týkající se lokality, velikostí a dispozic jednotlivých bytů na tel. čísle 596 112 756 nebo na adrese www.rezidence-novakarolina.cz.

Obchodně-zábavní centrum se má otevírat v březnu příštího roku, bytový komplex s asi 250 byty o měsíc později.

Nova_Karolina_panorama

Další informace o regeneraci 32 ha území naleznete na www.nova-karolina.cz.

 

 

Nová Karolina Park se rozjíždí

 

Nova_Karolina_ParkProjekt stavby administrativního centra a kancelářských prostor Nová Karolina Park po dvouleté přestávce opět ožívá díky novému investorovi, jímž je stavební a také developerská společnost GEMO Olomouc. Ta do něj vložila 200 milionů korun. Práce byly obnoveny v červnu po podpisu smlouvy. Společně s dřívějšími investory, jimiž jsou Passerinvest Group a Multi Development, tak vložili do projektu zhruba půl miliardy korun, takže je reálný předpoklad, že zbývajících 400 miliónů již bude ochotná vložit některá z bank.

Firma GEMO Olomouc se zároveň stala generálním dodavatelem stavby. V nové budově vznikne asi 25 000 metrů čtverečních kancelářských ploch a 3 700 metrů čtverečních plochy určené pro maloobchodní prodejny. Developeři předpokládají, že v letošním roce smluvně uzavřou smlouvy na pronájmy přibližně 15 procent kancelářských ploch. Nová Karolina Park je prosklený šestipatrový objekt s otevřeným atriem, který je průchozí skoro osmnáctimetrovými bránami. Jeho autory jsou architekti Vít Máslo a David R. Chisholm z perkálu CMC Architects. Stavba, která je součástí první etapy zástavby lokality Nová Karolina, by měla být dokončena nejpozději na jaře roku 2013.

„Vzhledem k dlouhodobému přerušení výstavby tohoto objektu se v současné době prověřují veškeré dříve provedené stavební práce - především pilotové zakládání. Současně s těmito pracemi probíhá rovněž obchodně-technická příprava celé výstavby. Samotná výstavba pak bude zahájena začátkem měsíce září prováděním monolitického skeletu suterénu a horní stavby, který bude dokončen v polovině dubna 2012," říká Ing. Jaromír Uhýrek, generální ředitel společnosti GEMO OLOMOUC. Firma je zároveň i generálním dodavatelem obchodně-zábavního centra a spolu-developerem bytového projektu Rezidence Nová Karolina.

„Jsem rád, že se práce na projektu Nová Karolina Park opět rozběhly a že se podařilo zaktivovat i tuto významnou část výstavby 1. etapy Nové Karoliny, v současné době jednoho z největších městských developerských projektů v České republice," říká Ing. Arch. Luboš Kočí, generální ředitel společnosti Multi Development CR. „K obchodně-zábavnímu centru, plochám bydlení, novým ulicím a náměstím, rozsáhlé infrastruktuře a také lokalitám pro volný čas nyní tedy přibudou i moderní kancelářské prostory. V Ostravě tak skutečně roste celá nová část centra města."

Více na www.novakarolinapark.cz a www.gemo.cz

 

 

Staveniště na Svinovských mostech přebírají stavební firmy

 

Dlouho očekávaná výstavba dopravního terminálu na Svinovských mostech byla zahájena v pondělí 20. června. Předáním staveniště realizátorům, tedy sdružení IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. tak pokračuje II. etapa prací „Rekonstrukce nádražní haly Českých drah a přednádražního prostoru ve Svinově“. Dopravní terminál nadregionálního významu, který propojí a integruje vlakovou, individuální automobilovou a dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou, by měl být hotov podle smlouvy uzavřené mezi investorem (Město Ostrava a Moravskoslezský kraj) a zhotovitelem díla na konci března 2013.

Odborná hodnotící komise, sestavená k veřejné zakázce na generálního dodavatele stavby, určila jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. Toto pořadí schválila rada města i kraje. Během odvolacích lhůt došly k výsledkům výběrového řízení námitky dvou firem. S námitkou společnosti Subterra, a. s. se statutární město Ostrava (SMO) vypořádalo koncem roku 2010 a námitky byly označeny za neopodstatněné. Stejně postupovalo SMO i v případě námitek společnosti Skanska, a.s., ta ale využila své zákonné možnosti a podala návrh na přezkum veřejné zakázky ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS).

Na základě vzetí návrhu zpět v celém svém rozsahu stranou navrhovatele rozhodl dne 5. 4. 2011 ÚHOS o zastavení správního řízení v této věci a dne 2. 6. 2011 byla podepsána trojstranná smlouva o realizaci stavebních prací projektu.Svinovske_mosty

Projekt funkčně i architektonicky navazuje na již realizované části rekonstrukce přednádražního prostoru a je rozdělen do několika etap. První zahrnuje prodloužení Peterkovy ulice až k ulici Bílovecké, protože po dobu rekonstrukce ulice Bílovecké, na které budou vybudovány okružní křižovatky, bude ulice Peterkova sloužit jako objízdná trasa. Zároveň bude probíhat rekonstrukce kanalizace. Ve druhé fázi dojde k samotné rekonstrukci prostoru autobusových a tramvajových zastávek na Svinovských mostech a přístupu k nim. To si vyžádá i dlouhodobé odklony dopravy, která bude v tomto období svedena na aktuálně nerekonstruovanou část mostů.

Výstavba terminálu zahrnuje koordinované projekty Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Celkové náklady na realizaci stavby byly původně odhadovány na cca 796 mil. Kč (s DPH). Stavby krajské tvořily z celkových nákladů 183 mil. Kč, stavby SMO zbylých cca 613 mil. Kč. Zhruba 561 mil. Kč (91,98 %) z nich mělo být hrazeno z Regionálního operačního programu, zbylé prostředky z vlastních zdrojů SMO. Na základě vyhlášeného výběrového řízení a podané nabídky vítězného uchazeče sdružení firem IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. se celkové náklady projektu výrazně snížily. Pro část statutárního města Ostravy se celkové náklady snížily na 384 mil. Kč. V konečném důsledku se očekává úspora až 37 %, kdy poměrové procento dotace z evropských fondů ve výši 91,98 % ze způsobilých nákladů projektu zůstává nezměněno, což představuje možnou dotaci ve výši až 350 mil. Kč.

Další informace na www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/strategicke-projekty-mesta-ostravy/svinov

 

 

Nové webové stránky města

 

Statutární město Ostrava má nové oficiální internetové stránky. Na základě souladu s jednotným vizuálním stylem města byly vytvořeny nové webové stránky, které korespondují jak s vizuálním stylem města, tak s požadavky občanů na jejich nové uspořádání. V současné době je v nové podobě zpřístupněna česká verze stránek, v průběhu prázdnin pak budou k dispozici i další jazykové mutace, které jsou nyní dostupné v původním vizuálním stylu.

Nové webové stránky jsou rozděleny do čtyř sekcí – O Ostravě, Úřad, Podnikatel/Investor a Turista. Sekce Podnikatel/Investor přebrala z původních stránek všechny své funkce, avšak s jednodušším uspořádáním. Pod odkazem Investor tak zájemci naleznou například informace o průmyslových zónách a brownfieldech ve městě, stejně jako dalších rozvojových plochách, aktuální pobídky pro investory, kalkulačku pro podnikatele či katalog společností a firem působících na území města.

Zajímavým odkazem jsou rovněž Strategické projekty města, které poskytují informace o aktuálně řešených projektech, které zásadním způsobem ovlivňují další rozvoj města, stejně jako kvalitu života samotných obyvatel.

V podsekci Dokumenty podnikatelé a investoři, ale i další občané naleznou Strategický plán rozvoje města, dokument pojednávající o realizovaných a připravovaných projektech v Ostravě Real Estate Report, a také Faktografické listy s aktuálními daty o Ostravě.

Pod odkazem Informace pro podnikatele naleznete údaje o formách podnikání v České republice, co je zapotřebí pro zahájení podnikání v ČR a také informace pro potenciálního investora zajímajícího se o umístění své investice v Ostravě. Jedná se zejména o data k ratingu, mzdám, daním, trhu nemovitostí a další.

V neposlední řadě podnikatelé a investoři jistě uvítají podsekci Instituce podporující podnikání, zahrnující společnosti, organizace či klastry podporující podnikání ve městě.

Všechny zmíněné a další odkazy naleznete na stránce www.ostrava.cz.

 

 

Představujeme společnost Centillion

 

Centillion_logoCentillion je jedna z předních světových společností na recyklaci elektrického a elektronického odpadu s centrálou v Singapuru. Česká pobočka Centillion Environment & Recycling CZ s.r.o. byla založena 1. prosince 2010 a závod pak uveden do provozu letos v dubnu.

Když se společnost rozhodovala o místě působnosti v České republice, zvolila si průmyslovou zónu CTPark Ostrava, a to z několika důvodů. CTPark je velmi dobře situovaný, leží u hranic s Polskem a Slovenskem, je zde přímý sjezd z rychlostní silnice R56, není zde jazyková bariéra, naopak dostatečná dosažitelnost zkušené a kvalifikované pracovní síly, společnost zde má možnost zaměstnávat lidi se změněnou pracovní schopností, nachází se zde široké spektrum investičních příležitostí a rovněž řada možností, jak trávit volný čas.

Mezi hlavní činnosti společnosti patří sběr starého, vyřazeného či závadného elektrozařízení. Všechna zařízení se manuálně třídí a následně pak dochází podle platných norem o životním prostředí a státní legislativy k jejich rozebrání. Tento manuální proces zaručuje čistý recyklovaný produkt, čímž se vytváří vyšší hodnota návratnosti, která elektronický odpad mění na nástroj tvorby výnosů. Žádná komodita elektroodpadu nekončí na skládce. Společnost rovněž dokáže zpětně využívat některá elektrozařízení, jako jsou například mobilní telefony, notebooky, PC sestavy, které se repasují přímo v ostravské dílně. Data z těchto zařízení jsou před renovací odstraněna.

Veškerá elektrozařízení se sledují pomocí programu INISOFT, který je schválen Ministerstvem životního prostředí. Aby společnost Centillion zajistila integritu svých procesů, zavazuje se dodržovat celosvětově platné normy ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 a OHSAS 18001-2007 a je také držitelem licence pro hospodaření s odpady i nebezpečnými odpady.

Jako společnost zapsaná na burze cenných papírů v Singapuru se závody ve Spojeném království, Singapuru či USA, má společnost Centillion dostatečnou velikost, integritu a zabezpečení na to, aby se stala místně nebo celosvětově partnerem v oblasti hospodaření s elektronickými odpadem. Podnikové procesy jsou transparentní, kontrolovatelné a bezpečné, zahrnující podrobnou dokumentaci, sledovatelnost materiálů, kontrolu průběhu zpracování a odpovědnosti za hmotnostní bilanci.

Více informací o společnosti naleznete na www.centillion-er.cz

 

 

Představujeme projekt IT4 Innovations – Centrum excelence

 

Ostrava pomohla k dotaci na vybudování superpočítačového centra IT4Innovations na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Projekt IT4Innovations byl 21. června 2011 schválen Evropskou komisí a nyní také podepsán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které připojilo poslední podpis pod projekt centra excelence v oblasti informačních technologií a superpočítání. Právě díky finanční podpoře města a kraje ve výši téměř 40 milionů korun byla zpracována mimořádně kvalitní projektová dokumentace, jejímž výsledkem je získání téměř dvou miliard korun z evropských fondů na realizaci projektu.

„Ostrava výstavbu superpočítačového centra chápe jako jednu část celého širokého spektra změny průmyslu a struktury hospodářství v kraji, “ řekl ve svém projevu primátor Petr Kajnar.

 

Příprava centra sázejícího také na aplikace

IT4_logoNápad vytvořit v Ostravě superpočítačové centrum vznikl už během roku 2006. Motivem byla skutečnost, že výzkumníci nejen na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava (dále VŠB-TUO) se již nějakou dobu potýkali s úlohami, které si vyžadují takový výpočetní výkon, který nebyla a stále není schopna poskytnout žádná instituce v ČR. Přístup k zahraničním kapacitám je přitom značně omezený. O dva roky později se otevřela možnost financování projektů na pořízení výzkumné infrastruktury v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Univerzita tak začala s intenzivními přípravami žádosti o dotaci. Projekt byl již od začátku připravován s ostatními regionálními partnery: Slezskou univerzitou, Ostravskou univerzitou a Ústavem geoniky AV ČR. Následně se do projektu zapojilo také Vysoké učení technické z Brna. Projekt je od svého počátku jak finančně, tak ideově, podporován městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

Centrum IT4Innovations, zaměřené na vybudování superpočítačové infrastruktury a související výzkumné aktivity, získalo současnou podobu v soutěži o finanční prostředky z OP VaVpI. Tato soutěž se opírala zejména o posouzení mezinárodního panelu odborníků. Pozitivní hodnocení IT4I získalo také právě díky důrazu na jeho aplikační záběr.

 

Výzkumné oblasti IT4Innovations

V současném rozvoji moderní informační společnosti hrají stále významnější roli počítačové simulace. Velmi drahý a časově náročný experimentální výzkum je vytlačován z laboratoří na stále výkonnější počítače. Počítačový návrh složitých průmyslových produktů je dnes již nezbytnou součástí vývoje a následné produkce. Reálné průmyslové úlohy však vyžadují vysoký výpočetní výkon a velmi efektivní algoritmy pro jejich řešení. Připravované superpočítačové centrum IT4Innovations bude tyto služby poskytovat. Výzkumné oblasti budou organizovány kolem tří tematických oblastí: SC4Industry, IT4People a Theory4IT.

Kolem superpočítačového centra vzniknou špičkové výzkumné týmy, které budou náročné simulace realizovat a vyvíjet nové efektivní metody jejich řešení. Výzkumné týmy sdružené do pracovní skupiny SC4Industry se proto budou orientovat především na problematiku výpočetní mechaniky a chemie, tvarové a materiálové optimalizace, spolehlivostních výpočtů jakož i na problematiku materiálového výzkumu v oblasti nanotechnologií nebo vývoje nových lékových forem.
Nejsou to však jen průmyslové aplikace, které dnes využívají počítačové simulace. Predikce počasí, povodní, stavu kvality ovzduší, nebo i předpověď dopravní situace ovlivňují náš každodenní život. Hlavním posláním pracovní skupiny IT4People centra excelence IT4Innovations je proto nasazení superpočítačových technologií pro modelování a předpovídání krizových jevů jako jsou povodně, znečištění ovzduší či dopravní kolaps.

Tyto modely navíc produkují obrovské objemy dat, které je nutné dále zpracovávat a vyhodnocovat. Stejně tak je nutné i předzpracovat objemné datové sady jako jsou radarové či satelitní snímky, digitální mapy apod., které jsou nutným vstupem do těchto simulací. Problematikou zpracování objemných dat se v rámci Centra excelence IT4Innovations budou zabývat výzkumné týmy sdružené do skupiny Theory4IT.

 

Superpočítač bude k dispozici výzkumným týmům z celé ČR

Open access – v poslední době často požívané slovo ve výzkumné komunitě v souvislosti s možností využití výzkumné infrastruktury externími zájemci. Tento otevřený přístup založený na volné soutěži a výběru kvalitních návrhů bude aplikován rovněž v případě superpočítače IT4Innovations.

Dle plánovaného zprovoznění klíčové infrastruktury projektu budou moci být od roku 2013 výpočetní prostředky superpočítače IT4Innovations využívány také externími zájemci. Realizační tým IT4Innovations v současné době již rozpracovává základní pravidla pro přidělování těchto prostředků.

 

Technické parametry SC IT4INNOVATIONS

Superpočítačové centrum se bude budovat postupně v letech 2012 až 2014 ve dvou hlavních etapách.

V první etapě v roce 2012 dojde k pořízení menšího výpočetního clusteru, který se svými 256 výpočetními uzly architektury x86 bude dosahovat celkového špičkového výkonu až 68 TFLOP/s a disponovat celkem 12 TB paměti RAM. Doplňovat jej bude systém úložných kapacit tvořený několika úrovněmi úložných technologií, který dosáhne svou kapacitou přibližně 1 PB. Budou použity jak rychlé, tak i vysokokapacitní diskové prvky, tak aby byla dosažena požadovaná velikost a propustnost celého úložiště. Pro výzkum v oblasti využití GPU akcelerace bude pořízen menší 50 uzlový cluster architektury x86 s 2,4 TB paměti RAM, plně osazen GPGPU akcelerátory s předpokládaným výkonem až 35 TFLOP/s. U obou těchto výpočetních clusterů bude použita technologie Infiniband (40 Gb/s) na zajištění rychlé komunikace mezi jednotlivými uzly.

Dále bude pořízen specializovaný systém s důrazem na optimální běh výpočtů v oblasti modelování globálních změn klimatu, kde špičkový výkon by měl být až 27 TFLOP/s. Tento systém bude doplněn vlastní úložnou kapacitou až do velikosti 5 PB, tvořenou kombinací diskových polí a páskových knihoven s důrazem kladeným na úložnou kapacitu před vysokou propustností.

Dostupnost těchto výpočetních a úložných kapacit bude zajištěna připojením do sítě CESNET s agregovanou rychlostí 20 Gb/s. V této etapě bude také pořízena část licencí výpočetního a vývojového software.

V druhé etapě, která bude realizována v roce 2014, dojde především k pořízení výpočetního clusteru, který se svou předpokládanou výpočetní kapacitou 1 PFLOP/s a více než 30 tisíci jádry, s celkovou velikostí paměti RAM 40 TB, zcela nahradí původní cluster. Tato výpočetní kapacita bude doplněna dalšími úložnými prostředky o velikosti cca 3,5 PB s důrazem na diskové kapacity, tak aby byla zajištěna dostatečná propustnost pro všechny uzly nově pořízeného clusteru.

Dále bude pořízen výpočetní systém se sdílenou pamětí (SMP resp. NUMA) o velikosti minimálně 2 TB a s 256 výpočetními jádry o předpokládaném výkonu 6 TFLOP/s. SMP/NUMA systém bude vybaven vlastním diskovým subsystémem o velikosti 20 TB pro potřeby dočasného úložiště výpočetních dat. Bude posílena síťová konektivita do CESNETu na alespoň 40 Gb/s. Pro potřeby vizualizace, především preprocessing a postprocessing výpočetních úloh, bude vybudováno vizualizační centrum, které bude obsahovat pracovní stanice s možností zpracovávat velké objemy dat projekčním zařízením.

Výstavba superpočítačového centra je podpořena Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace. Celkový rozpočet projektu činí přes 1,8 miliardy Kč.

Ostravský superpočítač bude po svém dokončení patřit do první stovky nejvýkonnějších počítačů světa. Již nyní je součástí prestižní evropské sítě superpočítačů PRACE. Zařízení bude schopné provádět 855 bilionů operací za sekundu a má obsahovat 30 000 výpočetních jader. Dosud nejvýkonnější superpočítače v zemi jsou v mladoboleslavské Škodě Auto s úhrnným výkonem asi 50 bilionů operací za sekundu.

IT4Innovations_vizualizace

Další informace na www.it4i.eu

 

 

Novinky z CTParku Ostrava

 

CTP je developerská společnost zabývající se výstavbou a správou komerčních nemovitostí ve středoevropském regionu (CEE), především v České republice. Společnost je aktivní na českém trhu již 12 let.

CTP poskytuje svým zákazníkům tzv. full service, tedy poskytuje strategickou lokalitu, zajišťuje veškerá povolení k výstavbě a výstavbu samotnou. Následně budovu spravuje, takže se klient může plně soustředit pouze na svůj business.

V tuto chvíli CTP spravuje 32 strategicky umístěných CTParků. Jeden z největších, který byl mimo jiné oceněn 1. místem v kategorii Zóna roku 2009 agenturou CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se nachází v Ostravě-Hrabové.

CTPark Ostrava–Hrabová je přímo napojen na rychlostní komunikaci R56 -Místecká, která spojuje Ostravu s Frýdkem–Místkem a je přímo napojena na dálnici D1. Od svého založení v roce 2005 se rozrostl na plochu 125 hektarů a v současnosti se v zóně nachází 46 firem (např. ABB, ITT, Brembo, DHL a jiné).

Významná loňská akvizice – italská společnost brzdových destiček Brembo již zahájila sériovou výrobu a úspěšně směřuje k dosažení plné produkce ke konci roku, kde by ve společnosti mělo pracovat až 500 lidí. Mezi další úspěšné projekty paří rozšíření prostor italsko – ameriské společnosti ITT o tzv. 3. fázi, která bude úspěšně dokončena v srpnu tohoto roku.

Aktuálně společnost CTP zahajuje výstavbu haly na míru – objekt O.9 pro společnost ABB, která tak sjednotí své zázemí do jedné budovy. Druhá část budovy o cca 5 000 m2 bude k dispozici počátkem příštího roku.

CTP bude pokračovat ve výstavbě nových objektů různých velikostí, které reflektují požadavky trhu. Nabízí jednotky od 300 m2, a to díky výstavbě CTBoxů „3v1“ – efektivního řešení skladu, showroomu a kanceláří, dále plánuje výstavbu budovy CTFlex nabízející plochy od 1 500 – 4 500 m2 nebo objektu O.23 – velké logistické haly, která uspokojí poptávky i nad 10 000 m2.

V současné době CTP disponuje plochou v CTFlex budovách o velikost cca 3 700 m2, které jsou ideální pro skladování a lehkou výrobu.

CTPark_Ostrava

Více o společnosti CTP a dalších strategických lokalitách naleznete na webových stránkách www.ctpark.eu a www.ctp.eu.

 

 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP vyvinuly nejvýkonnější lokomotivu na CNG

 

Dceřiná společnost VÍTKOVICE Doprava, a. s., z holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, která zajišťuje provoz firemních tratí a obsluhuje všechny společnosti strojírenské skupiny i externí hutní firmy, úspěšně představila nejvýkonnější lokomotivu na stlačený zemní plyn (CNG) v Evropě. Prototyp představila na 12. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 2011 v Ostravě.

Lokomotiva má výkon 520 kilowattů a předpokládaný dojezd 510 kilometrů. Vývoj stál 55 milionů korun.

„Lokomotiva umožní dosáhnout především snížení provozních nákladů, a to především nákladů na palivo, snížení emisí a snížení hladin hluku,“ uvedl Jaromír Scelavík. Lokomotiva vznikla přestavbou klasického stroje, která byla zaměřena na dosažení maximální zásoby CNG.

Konstrukční řešení umožnilo získat prostor pro ocelové lahve s plynem o průměru 360 milimetrů o celkovém vodním objemu 3460 litrů, což představuje zásobu 479 kg CNG. „Tím byl dosažen komfortní dojezd lokomotivy na dlouhou vzdálenost (zmíněných 510 km). Lokomotivy jsou osazeny dvěma novými motory TEDOM TG 250 a AV CNG, každý s výkonem 260 kilowattů,“ konstatoval Scelavík. Výkonové parametry lokomotivy prověří ve zkušebním provozu České dráhy. Testy začnou v červenci.

Vitkovice_lokomotiva„Zatímco loni jsme představili, a to pod označením lok 703.8, výkonově jednu z nejmenších lokomotiv, letos jsme o řád výše,“ uvedl generální ředitel VÍTKOVICE Doprava Jaromír Scelavík s tím, že lokomotiva 714 patří do kategorie strojů pro střední posun a vedení lehkých vlaků.

Už loňský exponát zaujal odborníky natolik, že lokomotiva 703.8 na CNG před několika dny získala v soutěži záštitou Ministerstva dopravy ČR „Dopravní stavba, technologie a inovace roku 2010“ hlavní cenu v kategorii Výrazné inovace dopravních prostředků.

Vítkovice se zaměřují na ekologický a levnější pohon na CNG delší dobu. Vyvíjejí s experty například nové motory s pohonem na CNG nebo chtějí vybudovat síť plnicích stanic s tímto palivem.

Více o společnosti na www.vitkovice.cz

 

 

Rusko-Česká podnikatelská mise

 

Ve dnech 30. května – 1. června 2011 se v Ostravě uskutečnila první Rusko-Česká podnikatelská mise. Setkání se konalo na půdě společnosti Global Networks, která přivítala 12 členů Ruské federace, akademického a soukromého sektoru z Moskvy, Volgogradu a Permu.

První den zahraniční mise bylo ruským partnerům představeno město Ostrava. Primátor města Ing. Petr Kajnar vyzdvihl poměrně neznámý potenciál pro ruské investice a prezentoval Ostravu nejen jako průmyslové město, ale rovněž jako město s potenciálem pro vědu, výzkum, nové technologie, IT a také jako možný cíl pro evropský obchod.
Skupina ruských zástupců pokračovala v odpoledních hodinách návštěvou Dolní oblasti Vítkovice a CTP Business Parku v Ostravě-Hrabové. Zde soukromé společnosti, např. Briggs and Stratton, informovali představitele Ruské federace o výhodách investování a podnikání v Ostravském regionu.

Druhý den mise pokračovala na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava, kde rektor univerzity, Ing. Ivo Vondrák, přivítal delegaci a představil univerzitu včetně kurzů pro zahraniční studenty a Podnikatelského inkubátoru. Informoval také o novém superpočítačovém centru IT4Innovation, které bude umístěno na akademické půdě do roku 2015.
V odpoledních hodinách proběhla konference a diskusní fórum mezi ruskou delegací a vybranými podniky z Ostravského regionu. Jednotliví delegáti prezentovali svá odvětví, obchodní požadavky a přání expandovat do EU. Konference v hotelu Brioni se účastnilo na 40 účastníků z různých průmyslových odvětví. Akce měla obrovský úspěch především z marketingového hlediska, jelikož Ostrava byla prezentována jako město, ve kterém zahraniční firmy mohou investovat především vytvářet partnerské sítě. Večer byl zakončen večeří a společenskou akcí.

Poslední den Rusko-České mise se konal v duchu jednání o dalších krocích k přilákání zahraničních investorů do Ostravy včetně záměru založit v Ostravském regionu také ruské společnosti.

Druhá část Podnikatelské mise bude pokračovat na podzim tohoto roku účastí zástupců města v Moskvě.

 

 

V Ostavě otevřeli druhý kampus ArcelorMittal University na světě

 

ArcelorMittal_kampusV úterý 21. června bylo v ArcelorMittal Ostrava otevřeno nové školicí středisko, které se současně stalo kampusem ArcelorMittal University. Tato ojedinělá firemní univerzita má své sídlo v Lucemburku a doposud byl otevřen pouze jeden další kampus, a to v Jihoafrické republice. „Je to pro nás velice prestižní záležitost, protože Ostrava je teprvé druhé město na světě, které se tento status podařilo získat,“ hodnotí generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Augustine Kochuparampil. Slavnostního zahájení se zúčastnil i ředitel ArcelorMittal Univerzity Christian Standaert a rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák.

ArcelorMittal University sídlí v budově Technické školy ArcelorMittal, která byla poprvé slavnostně otevřena v říjnu 1965. Nyní se budova dočkala po 45 letech kompletní rekonstrukce. Od prosince 2010 probíhaly práce na interiérech střediska s hlavním cílem zvýšit jeho kapacitu a zmodernizovat prostory. „Rekonstrukci v tak velkém rozsahu jsme mohli realizovat díky tomu, že na část jsme získali finanční příspěvek fondů EU z programu Školící střediska pod záštitou agentury Czech Invest," doplnil personální ředitel společnosti Jan Rafaj.

Kapacita školy byla před rekonstrukcí 334 osob, nyní je to 520 osob. K dispozici studenti mají šest velkokapacitních učeben, největší z nich pojme více než padesát osob. Ročně tak bude možné proškolit tisíce zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava a jejích dceřiných společností. V loňském roce se v prostorách technické školy vystřídalo více než 14 tisíc zaměstnanců. Největší část školení tvořily profesní kurzy, bezpečnostní školení, jazykové kurzy, tréninky měkkých a manažerských dovedností, nebo kurzy práce na počítači.

ArcelorMittal University vznikla v roce 2006. Jejím cílem je získávat, udržovat a rozvíjet talenty z řad zaměstnanců a připravovat tak budoucí lídry firmy. „ArcelorMittal University je součástí firemní kultury ArcelorMittal, díky ní je možné nastavovat a sdílet odborné know how v našich jednotkách po celém světě,“ vysvětluje ředitel univerzity Christian Standaert. Kromě klasické výuky ve své centrále v Lucembursku využívá univerzita novou technologii v oblasti výuky na dálku, virtuální třídy, on-line programy a projektovou práci. Ročně projde touto univerzitou téměř 20 tisíc lidí.

Více na www.arcelormittal.cz

 

 

Jones Lang LaSalle se sloučila s King Sturge

 

King_Sturge_JLSSDne 31. května 2011 se globální komerční realitní firma Jones Lang LaSalle (JLL) sloučila s mezinárodní poradenskou firmou v oboru nemovitostí King Sturge. Svá zastoupení sloučily s jasným cílem stát se vedoucí poradenskou společností ve Velké Británii a kontinentální Evropě. Všech 43 kanceláří King Sturge tak nyní pracuje pod značkou Jones Lang LaSalle.

Výkonný ředitel Jones Lang LaSalle pro region EMEA, Christian Ulbrich, řekl: „Zřetelná strategická i kulturní souhra mezi Jones Lang LaSalle a King Sturge dělá z tohoto spojení logický a velmi atraktivní návrh pro obě strany. Přináší nám rozsáhlé zkušenosti, které nám umožní poskytovat klientské služby na špičkové úrovni, a to jak ve Spojeném království, tak v kontinentální Evropě.“

Richard Batten, senior partner King Sturge, řekl: „Jedná se o sloučení dvou skvělých společností, které jsou kulturně provázané, s fantastickými obchodními synergiemi, které vytvoří nejlepší poradenskou firmu v oblasti nemovitostí v Evropě. Skutečně věříme, že budeme společně lepší. Naše schopnost fungovat na globální úrovni i příležitosti, které nám takto vznikají, jsou výbornou zprávou pro všechny naše pracovníky i klienty.“

Společnost po sloučení obou firem působí ve 30 zemích regionů EMEA, kde zaměstnává 5 300 osob, a po celém světě poskytuje integrované služby investorům v oblasti realit, majitelům nemovitostí a jejich nájemcům.

Více na www.joneslanglasalle.cz