Březen

Development Newsletter!!! březen 2011

 

Rozšíření areálu Vědecko-technologického parku Ostrava


V současné době má Vědecko-technologický park Ostrava rozlohu 10 ha, z nichž polovina je zastavěná. Vzhledem k naplněnosti budov parku zde nyní statutární město Ostrava připravuje projekt výstavby dvou nových multifunkčních budov, a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, programu podpory Prosperita. V současnosti byla podána žádost o dotaci a v případě úspěšnosti projektu bude budova „MFB III“ realizována do roku 2013 a budova „MFB IV“ do roku 2014. Nové objekty budou sloužit pro provoz vědecko-technologického parku, podnikatelského inkubátoru a centra transferu technologií. Výstavbou „MFB III“ vznikne 4 121 m2 pronajímatelné plochy a výstavbou „MFB IV“ vznikne 3 784 m2 pronajímatelné plochy.

Kromě rozšíření stávajícího VTPO připravuje statutární město Ostrava vytvoření nové rozvojové plochy a rozšíření celého areálu o 26 ha. „Chtěli bychom, aby zde během příštích deseti či patnácti let pracovalo 10 000 až 15 000 lidí v oblastech, které souvisejí s IT, strojírenstvím a dalšími hi-tech obory,“ sdělil primátor města Ostravy Petr Kajnar. „Má to návaznost na Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu Ostrava. Ještě před pěti lety 70 % jejích absolventů z města odcházelo, dnes naopak 70 % zůstává a jedním z důvodů je právě vědecko-technologický park. Jde nám o to, aby z VŠB-TUO vycházeli kvalifikovaní absolventi, kteří budou moci najít uplatnění v zahraničních firmách, jež do Ostravy v budoucnu přijdou. A pro mnoho z nich je podmínkou příchodu právě blízkost kvalitní vysoké školy a kvalitní podnikatelské základny.”

Vědecko-technologický park Ostrava (VTPO) se nachází v bezprostřední blízkosti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), což umožňuje propojení vývojových a obchodních aktivit s prostředím vědeckého výzkumu. K přednostem Vědecko-technologického parku Ostrava patří zejména kontakt s výzkumnými a vývojovými společnostmi a jejich odborníky, možnost spolupráce v oblasti přenosu technologií a využití vzdělávacích služeb, pomoc při zprostředkování kontaktů s předními specialisty z jednotlivých univerzit, ochrana duševního vlastnictví a rovněž i atraktivní prostředí a kvalitní kancelářské prostory. Vše podpořeno individuálním přístupem a maximální ochotou vyhovět individuálním požadavkům nájemců za atraktivní cenu.

Centrum areálu Vědecko-technologického parku Ostrava tvoří dvě multifunkční budovy (PIANO a TANDEM), které nabízí vynikající kancelářské, laboratorní, společenské a reprezentační prostory. V areálu parku působí i dva soukromí investoři, a to společnost Elcom a společnost Ingeteam, která stála v areálu VTPO jako první. V dokončených čtyřech objektech pracuje 26 společností s více než 680 zaměstnanci s převážně vysokoškolským vzděláním.

VTP_budovy1_male    VTP_budovy2_male    VTP_rozvoj_male    

Více informací o Vědecko-technologickém parku Ostrava naleznete na www.vtpo.cz.

 

 

Ostrava bude mít špičkové ekologické výzkumné centrum


IET_vizualizaceV Ostravě vznikne do konce roku 2013 univerzitní výzkumné centrum zaměřené na ekologii. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektu „Institut environmentálních technologií“ (IET), jehož úspěšným autorem je Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO). V rámci projektu VŠB-TUO vybuduje výzkumné centrum, které se bude zabývat energetickým využitím odpadů a studiem možného dopadu použitých technologií na prostředí.

Stavbu výzkumného pavilonu a dalších pracovišť zahájí VŠB-TUO ještě v tomto roce. Na celkové náklady ve výši 270 mil. Kč přispěje částkou téměř 230 mil. Kč Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Částku 40 mil. Kč získá univerzita ze státního rozpočtu ČR.

Nové výzkumné centrum vznikne v areálu VŠB-TUO a bude jedním z nejmodernějších pracovišť v Ostravě. „Naše centrum může svými výsledky nastínit možnosti, jak udělat život lidem v našem regionu příjemnější,“ přiblížil vizi IET ředitel projektu Prof. Ing. Karel Obroučka, CSc. Pracoviště se stane vedoucím ekologickým výzkumným centrem v této oblasti. „Jedním z hlavních úkolů centra bude řešit problematiku energetického využití odpadů, které by vedlo k omezení jejich skládkování,“ dodal K. Obroučka.

IET se bude také zabývat tím, jak zlepšit proces čištění spalin a vod plynoucích z energetického využití odpadů. Zároveň zhodnotí dopady technologií na životní prostředí a ekosystém. Výsledky výzkumu budou moci využívat například velké regionální společnosti. S centrem budou spolupracovat například společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a OZO Ostrava. Do činnosti IET budou přímo zapojeni studenti VŠB-TU a Ostravské univerzity, která je partnerem projektu.

Výstavba a vybavování nového centra potrvá až do roku 2013. Zahájení provozu je plánováno na začátek roku 2014. Významnou součástí činnosti IET bude výchova nových vědeckých pracovníků v rámci studia v souvisejících doktorských studijních oborech na VŠB-TU a Ostravská univerzitě. Studenti budou přímo zapojeni do řešení konkrétních projektů a problémů aplikovaného a průmyslového výzkumu.

Více informací o Institutu environmentálních technologií naleznete na webu www.vsb.cz/iet.

 

 

Společnost CTP postaví Tieto Tower


Ve středu 2. února na tiskové konferenci v Radnici města Ostravy představila nizozemská společnost CTP svůj plán dostavit projekt s původním názvem IQ Ostrava. Stane se tak díky společnosti Tieto Czech, s.r.o.

Renomovaná firma Tieto Czech, poskytující služby v oblasti informačních technologií, výzkumu a vývoje a poradenství, poptávala prostory pro svou novou základnu v Ostravě. Mezi developery působícími na Ostravsku se tak strhl tvrdý boj o lukrativního nájemce kancelářských prostor. „Nakonec jsme se na základě pečlivého hodnocení rozhodli pro projekt společnosti CTP na Náměstí Republiky, jejíž nabídka byla po všech stránkách nejlepší," konstatoval Marek Kurc z Tieto Czech.

Tieto_TowerDíky novému nájemci tak developer CTP již na jaře tohoto roku začne stavět dvě propojené výškové kancelářské budovy, které mají být dokončeny v polovině roku 2012. Celkově nabídnou 22 tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor, společnost Tieto Czech si pronajme 15 tisíc metrů. Vyšší z budov bude mít čtrnáct pater a padesát metrů výšky, nižší objekt bude devítipatrový. Nebudou chybět restaurace, kavárny, fitness, podzemní garáže, vyhlídková galerie a zeleň, která pokryje 5 tisíc metrů čtverečních. Budova tak bude mít parametry moderních objektů šetrných k životnímu prostředí, např. sníženou spotřebu elektrické energie díky certifikaci „breeam“, která objektu umožňuje využít co nejvíce přírodního světla, ale i další prvky.

Společnost Tieto v Ostravě sídlí od roku 2004 v pronajatých prostorách čtyř různých lokalit ve městě. „Do nových kanceláří v Tieto Tower přestěhujeme zhruba sedmnáct set našich zaměstnanců, kteří dnes pracují v budovách Varenská Office Center, v Orchardu na Fifejdách a v Atlas Buildingu v ulici Výstavní. Několik našich zaměstnanců zůstane jen ve Vědecko-technologickém parku v Porubě," uvedla Eeva-Liisa Mauno, ředitelka Tieto Czech.

Ostravu si pro své podnikatelské aktivity firma vybrala z několika důvodů. Prvním z nich byla skutečnost, že Moravskoslezský kraj je po Praze nejlidnatějším regionem v České republice, a proto nabízí velký počet potenciálních zaměstnanců. Zároveň díky přítomnosti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zde existuje vysoká produktivita kvalifikovaných zaměstnanců. Dalším důvodem rozhodnutí pro Ostravu byla příznivá obchodní situace, jelikož trh s IT technologiemi není v tomto regionu tak hojně zastoupen jako například v hlavním městě. Společnost Tieto využila této situace a momentálně je v Moravskoslezském kraji největším zaměstnavatelem v oblasti IT. Že se firmě v Ostravě daří dokazuje právě i tím, že nyní všechny ostravské pobočky spojí v jednu základnu s možností budoucího růstu počtu zaměstnanců.

Developer CTP má v tuto chvíli platná všechna povolení k tomu, aby mohl začít stavět projekt, který dostal nový název Tieto Tower. Stavba přijde na padesát milionů eur, tedy přibližně na 1,2 miliardy korun.

Více informací na www.tieto.cz a www.ctp.eu.

 

 

Nový nájemce v administrativní budově Nordica Ostrava


Společnost Skanska Property Czech Republic od 1. ledna 2011 pronajala dalších celkem 218 m2 kancelářské plochy v přízemí budovy Nordica Ostrava. Novým nájemcem se stala společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., která patří mezi nejvýznamnější leasingové společnosti v České republice.

„Budovu Nordica jsme si pro naše nové kancelářské prostory vybrali zejména díky její energetické efektivitě, ekologickému přístupu a umístění v centru Ostravy. Nordica se nachází v docházkové vzdálenosti k veškeré občanské vybavenosti a je ideálně dopravně dostupná pro naše zaměstnance, obchodní partnery a klienty. Věřím, že ocení naše nové moderní administrativní prostory a jejich skvělé umístění,“ sdělil Miroslav Žák, ředitel divize správy UniCredit Leasing CZ, a.s.

logo_InicreditUniCredit Leasing je univerzální leasingovou společností se silným finančním zázemím renomované evropské bankovní skupiny UniCredit Group. V regionu CEE aktivně ovlivňuje vývoj leasingového trhu v 17 zemích. Od svého vzniku v roce 1991 pod obchodním jménem CAC LEASING v České republice stále patří k nejvýznamnějším leasingovým společnostem.

Alexandra Tomášková, leasingová manažerka Skanska Property Czech Republic říká: „Jsme rádi, že můžeme v naší administrativní budově Nordica Ostrava přivítat UniCredit Leasing CZ jako dalšího prestižního nájemníka a jsem přesvědčena, že zde zaměstnanci společnosti najdou příjemné pracovní prostředí.“

Nordica Ostrava je první kancelářskou budovou v České republice s certifikací programu GreenBuilding od Evropské komise pro energeticky úsporné budovy. Budova, která je navržena tak, aby spotřebovávala o 30 % méně energie, než stanovují české normy, byla dostavěna v roce 2009. Sedmipodlažní budova disponuje pronajímatelnou plochou zhruba 12 000 m2 vysoce kvalitních a flexibilních kancelářských prostor třídy A. Její umístění na nároží ulic Českobratrská a Soukenická poskytuje vynikající napojení na městskou hromadnou dopravu a dálniční síť. K dalším nájemcům budovy patří společnosti OKIN Outsorcing a Verizon.

Více informací o novém nájemci naleznete na www.unicreditleasing.cz a informace o budově Nordica na www.nordicaostrava.cz.

 

 

Představujeme projekt - Hotel Mercure


Třetí největší hotelová skupina na světě Accor otevřela v úterý 1. března svůj první hotel v Ostravě. Čtyřhvězdičkový hotel Mercure vznikl rekonstrukcí historické budovy, na kterou dohlížel Národní památkový ústav. Hotel nabízí hostům 139 luxusně vybavených pokojů, nejnovější kongresovou techniku či bar s restaurací.

Hotel Mercure v Ostravě je po plzeňském Ibisu teprve druhým hotelem skupiny Accor otevřeným mimo hlavní město. Celkově se jedná o osmý hotel skupiny Accor v České republice. „Ostravu jsme si vybrali hned z několika důvodů. Tím hlavním je fakt, že Ostrava má jako třetí největší město v České republice velký potenciál především pro firemní klientelu,“ vysvětluje Luc Gesvret, ředitel Accoru pro Českou republiku a dodává: „Kromě firemní klientely má Ostrava, ale i celý Moravskoslezský kraj co nabídnout i v turistické oblasti. Navíc věříme, že náš hotel Mercure přinese městu nový nádech francouzské elegance a pohodlí, které cestujícím doposud nebylo nabídnuto.“

Název Mercure označuje unikátní hotely, které mají individuální design respektující místní okolí. Ředitel hotelu Marcus Koller sděluje: „Rádi bychom se stali silným partnerem pro město a jeho kulturní a společenský život.“

Hotel Mercure se nachází v centru Ostravy, pět minut chůze od slavné ostravské ulice Stodolní. Hotel vyrostl v kubistickém objektu, který byl v roce 2008 prohlášen národní kulturní památkou a stal se součástí městské památkové zóny, která byla v Ostravě vyhlášena v roce 1992. Proměna z původního bytového komplexu na hotel probíhala pod dohledem Národního památkového ústavu a řada částí interiéru byla zachována v původní podobě (např. mozaiková podlaha lobby, trezor v prostorách baru, atd.).

Hotel nyní nabízí 139 luxusních pokojů ve výjimečném designu, který byl koncipován s ohledem na historický a architektonický původ budovy. Každý z pokojů nabízí svým hostům maximální komfort – všechny pokoje jsou vybaveny bezplatným wifi připojením, mini barem, a čajovým a kávovým servisem. Executive pokoje mají navíc svůj vlastní kávovar Nespresso.

4 konferenční a 3 zasedací místnosti pro nejrůznější akce s nejmodernější kongresovou technikou umožňují přizpůsobit se a zaměřit na všechny typy přání a požadavků – od různých setkání, konferencí, koktejlů až po soukromé akce. Všechny konferenční prostory jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi.

Hotel Mercure byl rovněž koncipován s ohledem na potřebu relaxace a aktivního odpočinku v samém srdci města. V překrásném wellness centru s fitness si můžeme dopřát chvilky uvolnění a nechat se hýčkat relaxační atmosférou, případně si po celodenním shonu vyčistit mysl cvičením.

Zajímavostí hotelu je také restaurace a bar, ve kterém na hosty čeká celá řada unikátních koktejlů. Restaurace i bar jsou v moderním a elegantním stylu a díky své nabídce přinášejí do centra Ostravy všechna kouzla i vůně regionu Provence. Milovníci vína zase ocení jedinečnost lahodných francouzských vín nápojového lístku.

          Mercure1          Mercure2

Více informací o hotelové síti Accor na www.accorhotels.com.

 

 

Představujeme společnost - Petr Lichnovský architektonická kancelář


Ostravská a rchitektonická kancelář dlouhodobě a systematicky přispívá k rozvoji svého domovského města Ostravy - zabývá se projektovou přípravou jak samotných staveb pro bydlení i občanskou vybavenost, tak zpracováním urbanistických plánů pro dílčí lokality města.

logo_LichnovskyOstravská architektonická kancelář se zaměřuje na projekty administrativních budov a nadstandardních staveb pro bydlení - polyfunkčních bytových domů s rozšířenou občanskou vybaveností, wellness hotelů či rodinných domů. Standardem pro projekty je technologie nízkoenergetického nebo pasivního domu, na Ostravsku jedna ze zásadních podmínek pro zlepšování kvality životního prostředí.

Kromě projektů jednotlivých staveb zpracovala kancelář urbanistickou studii území Černé louky, Slezskoostravského hradu a okolí, jako podkladu pro rozvoj centra Ostravy s důrazem na zvýšení kvality bydlení a podpory volnočasových aktivit obyvatel města. Základním východiskem pro zpracované varianty úprav území byl návrh revitalizace parkových ploch výstaviště Černá louka, rozvoj bydlení v centru města byl pak podporován variantou intenzivní zástavby Slezské Ostravy v oblasti ohraničené Těšínskou ulicí a řekou Lučina.

Předností architektonické kanceláře je poskytování komplexních projekčních služeb - od architektonického návrhu, přes prováděcí projekt, včetně vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, až po technický dozor na stavbě. Na projektech náročných, technicky vyspělých staveb s použitím nejmodernějších technologií, spolupracuje kancelář s těmi nejlepšími odborníky na technická zařízení budov v regionu. Obrat v projekčních pracích za poslední rok dosáhnul 19 miliónů korun.

Vybrané referenční stavby realizované na území města a v jeho okolí:

Apartmánový dům Landek
Ostrava – Petřkovice, dokončen v roce 2010, náklad 300 miliónů korun

Varenská Office Centre
Moravská Ostrava, dokončeno v roce 2008, náklad 200 miliónů korun

Apartmánový dům Lara
Čeladná, dokončen v roce 2007, náklad 150 miliónů korun – hlavní cena v kategorii bytových domů v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2007

Administrativní budova VAE Controls
Slezská Ostrava, dokončen v roce 2009, náklad 50 miliónů korun – odměněn v soutěži o titul Dům roku 2009 města Ostravy.

Více informací o společnosti najdete na www.lichnovsky.com.

 

 

Přehledné stránky pro žadatele o dotace z EU


Od 1. ledna 2011 byl Agenturou pro regionální rozvoj a. s. spuštěn nový web www.jestejesance.eu . Webové stránky jsou určeny speciálně pro organizace z Moravskoslezského kraje, kterým poskytnou informace o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů EU.

Přehledně a na jednom místě zde potenciální žadatelé o dotace z EU mohou zjistit, kolik prostředků v jednotlivých operačních programech zbývá, kde jsou aktuálně otevřené výzvy a také se mohou nechat inspirovat radami těch příjemců, kteří již úspěšně prošli celým projektem.

„Chceme podpořit čerpání finančních prostředků tak, aby se do Moravskoslezského kraje dostal maximální podíl z ještě zbývajících finančních prostředků a jako jeden z podpůrných kroků vidíme zlepšení informovanosti žadatelů, a to formou nové webové stránky www.jestejesance.eu,“ sdělila Ing. Petra Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s.

„Naší snahou je vytvořit takovou stránku, která bude jasná, stručná a přehledná a především se bude týkat Moravskoslezského kraje. Každý žadatel si zde může velmi rychle zjistit, jaký je stav čerpání v jednotlivých opatřeních všech operačních programů, tzn. kolik a kde ještě zbývá finančních prostředků. Dále jsou na webu uvedeny aktuální výzvy pro subjekty z Moravskoslezského kraje a sekce „úspěšní příjemci radí“, kde je možné naleznout užitečné informace od těch, kteří již vlastní projekt úspěšně zrealizovali,“ dodala P. Chovanioková.

 

 

Poradce pro podnikání v EU


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo praktickou příručku s přehledem služeb pro podnikatele na jednotném evropském trhu.

Vnitřní trh EU, který je tvořen územím všech členských států, má pro české podnikatele klíčový význam. Často je však obtížné se v něm zorientovat a těžit z možností, které nabízí. Aby MPO domácím podnikatelům usnadnilo využití těchto svobod (zejména volného pohybu služeb a zboží), připravilo praktickou příručku – „Poradce pro podnikání v EU“.

Publikace je členěna dle životních situací a vysvětluje, jak mohou pomoci bezplatné služby, které zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu – Jednotná kontaktní místa (informační místa pro vstup do podnikání na vnitřním trhu EU), Solvit (neformální systém řešení sporů na vnitřním trhu EU) a ProCoP (kontaktní místo pro výrobky v rámci EU).
Jednotlivé kapitoly rozebírají následující témata:
   •  chci krátkodobě podnikat v jiném státě EU
   •  chci dlouhodobě podnikat v jiném státě EU
   •  chci obchodovat s výrobky v EU
   •  potřebuji vyřešit problém s úřady v rámci EU
Každá kapitola obsahuje základní informace o dané životní situaci. V závěru publikace se nachází přehled kontaktů na jednotlivé služby, včetně přímých telefonních čísel a emailových adres, kam se může podnikatel obrátit pro informace a praktickou pomoc.

Přírůčku je možné si stáhnout z http://www.businessinfo.cz/files/dokumenty/mpo_poradce_pro_podnikani_EU.pdf

 

 

„The Little Book of Real Estate Definitions”


Společnost Jones Lang LaSalle spustila středoevropský projekt „The Little Book of Real Estate Definitions”. Jedná se o internetový slovník v anglickém jazyce, který zahrnuje širokou škálu realitních termínů, od běžně používaných slov až po odborné účetní a právní výrazy.

Podle Kevina Turpina, vedoucího průzkumu trhu pro střední a východní Evropu ve společnosti Jones Lang LaSalle, společnost zaregistrovala rostoucí potřebu jednotného zdroje realitních informací, který by zahrnoval i odborné definice z jednotlivých světových trhů. Z tohoto důvodu vznikl projekt “The Little Book of Real Estate Definitions". Tento internetový slovník zpřístupňuje globální data a pokrývá nájemní podmínky, kategorie kancelářských budov, místní terminologii a pomůcky na převod jednotek. Slovník umožňuje uživateli tyto kategorie porovnávat napříč různými státy a napomáhá při získávání informací o místních trzích. Tato internetová pomůcka byla obohacena o středoevropskou terminologii, a tak zpřístupňuje uživatelům i tento region.

Slovník je veřejně přístupný na adrese www.joneslanglasalle-dictionary.com.

 

 

Právní aspekty smluvních vztahů v zahraničním obchodě


Dne 15. března 2011 se v ostravském hotelu Imperial uskuteční seminář s názvem „Právní aspekty smluvních vztahů v zahraničním obchodě“ . Seminář pořádá Centrum mezinárodního obchodu při Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje (KHK MSK) od 9.00 hod.

Efektivní podnikání v oblasti mezinárodního obchodu, a to jak při prodeji nebo nákupu zboží, tak i při výrobní spolupráci nebo poskytování služeb důrazně vyžaduje dobře sjednané a uzavřené smlouvy. Smluvní vztahy v mezinárodním obchodě jsou obdobné, jak při obchodování s třetími zeměmi, tak i při obchodování v rámci EU. Proto jsou důležité znalosti základních podmínek pro vznik, změny a zánik smluvních vztahů.

Do semináře jsou také zařazeny základní informace o právních podmínkách obchodování z kupních nebo směnných smluv, o právních podmínkách smluv o dílo, informace o zvláštních druzích obchodních operací a obchodní činnosti při použití zprostředkovatelů nebo obchodních zástupců.

Seminář je určen zejména pro malé a střední podnikatele, kteří si sami bez účasti odborné právní veřejnosti sjednávají smluvní vztahy se svými partnery v zahraničí. Seminář je také určen i pro zejména začínající zaměstnance obchodních útvarů větších firem.

Lektorem semináře bude JUDr. Jiří Babiš , který je absolventem PFUK v Praze se zaměřením na "Mezinárodní právo soukromé – mezinárodní obchod".

Kompletní pozvánku s osnovou semináře naleznete zde: Pozvánka na seminář (.pdf)
Přihlásit se můžete na webu www.khkmsk-registrace.cz. Uzávěrka přihlášek na seminář je 8. března 2011.

Více informací naleznete na www.khkmsk.cz.