Únor

Development Newsletter!!! únor 2010

Město Ostrava vyhlásilo urbanistickou soutěž na zástavbu Černé louky

Cerna_loukaDne 1. února 2010 byla vyhlášena mezinárodní veřejná kombinovaná urbanistická soutěž o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě.

Takzvaná „ideální městská čtvrť“ má najít své místo na 20 hektarech výstavního areálu nacházejícího se kousek od historického jádra města podél pravého břehu řeky Ostravice. „Chceme vybudovat městskou čtvrť pro třetí tisíciletí,“ řekl primátor města Petr Kajnar. „Cílem soutěže je získat zajímavé a netradiční urbanistické řešení, které vtiskne celému území Černé louky novou tvář a nové využití. Její výsledky budou zapracovány do územní studie řešené lokality, která umožní funkčně a prostorově regulovat tuto exponovanou část centra města.“

Sociálně-kulturní klastr Černá louka je klíčovým projektem Ostravy, kterým se město uchází o prestižní titul Evropské hlavní město kultury 2015. Jeho ambicí je propojit nejrůznější kulturní aktivity s životem občanů města, a to v duchu hesla projektu Ostravy 2015, kterým je „Místo pro šťastný život“.

V rámci soutěže již bylo osloveno pět prestižních zahraničních architektonických ateliérů: OMA AMO HQ Rotterdam, Herzog&de Meuron Basel Ltd., Bjarke Ingels Group (BIG), Foreign Office Architects (FOA) a Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa (SANAA), ale soutěž je samozřejmě otevřena i dalším zájemcům.

Soutěž neřeší podobu jednotlivých staveb, ale zabývá se podobou celého území. Klastr by měl integrovat stávající budovy do fungujícího celku, rekonstruovat nevyužité a zanedbané objekty a doplnit je o nové a potřebné stavby sloužící kulturním a vzdělávacím účelům a bydlení. Zpracovatelé musí ve svých návrzích nejen zohlednit stávající stavby v prostoru výstaviště, ale závazně navrhnout i umístění tří plánovaných budov: Koncertního domu, První výstavní síně města Ostravy a Centra moderní hudby. U předložených návrhů bude důležitá hlavně vazba lokality na zbývající části města v jejím okolí – na Novou Karolinu, Dolní oblast Vítkovic, okolí Slezskoostravského hradu a řeky Ostravice.

Uzávěrka soutěžních návrhů je 31. května a vyhodnocení soutěže proběhne na konci června letošního roku. Přijaté návrhy bude posuzovat 13členná porota v čele s uznávaným architektem Josefem Pleskotem. Po anonymním vyhodnocení, kdy nebudou známy autoři posuzovaných návrhů, bude následovat architektonická soutěž na jednotlivé objekty.

Celkové náklady na soutěž činí 5,5 milionu korun. Vítěz obdrží 900 tisíc korun, za druhé místo bude udělena odměna 600 tisíc korun a za třetí 300 tisíc korun. Se samotnou výstavbou by se mohlo začít v roce 2013.

Podrobnější informace a soutěžní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz), která je pověřena organizací soutěže, a také na stránkách města Ostravy www.ostrava.cz.

 


Na Karolinu se opět vrátí stavbaři

Na přelomu února a března mají opětovně začít stavební práce na jednom z největších developerských projektů v České republice. Přeměnu bývalého průmyslového areálu o rozloze 32 hektarů na moderní městské centrum přerušila před více než rokem nastupující globální hospodářská krize. Nyní však Nová Karolina získala finanční úvěr a práce na jejím zastavění mohou pokračovat.

Syndikát bank ve složení Česká spořitelna, ČSOB, Hypo Investmentbank AG, KBC Bank poskytl úvěr ve výši 98 475 000 eur (cca 2,58 mld. Kč) společnosti New Karolina Shopping Center Development ze skupiny Multi Development. Úvěr se splatností 5 let od podpisu smlouvy je určen na výstavbu nákupního centra Nová Karolina v samém centru Ostravy. Příznivou informaci o získání úvěru předložil ve čtvrtek 14. ledna vedení města ředitel společnosti Multi Development Luboš Kočí. Mezi nájemci, kteří nových prostor po dostavbě využijí, patří významná jména jako Ahold, Palace Cinemas, C&A, Intersport, Datart, Marks & Spenser či New Yorker.
Primátor Ostravy Petr Kajnar získání bankovního úvěru přivítal. „Celou dobu jsem projekt označoval jako zdravý a věřil v jeho pokračování. To, že nás od znovuzahájení prací na Karolině dělí jen pár týdnů považuji za důležitou událost pro Ostravu,“ řekl P. Kajnar.

Stavbaře nyní limituje zimní počasí, několik týdnů bude trvat odčerpávání spodní vody ze základových ploch. V rámci první a nejnáročnější etapy výstavby má do jara 2012 na Karolině vyrůst obchodně-společenský komplex, administrativní budova a dům s byty. Na základě dodatku, který město uzavřelo s investorem, může Multi Development posunout harmonogram výstavby bez sankcí o dva roky. Všechny čtyři etapy projektu Nová Karolina by tak měly být hotovy v roce 2018.

Karolina1        Karolina2

Více informací na: www.nova-karolina.cz

 

 

Půl miliardy z externích zdrojů na průmyslovou zónu Mošnov

MosnovStrategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov získala v průběhu celého roku 2009 z externích zdrojů, zejména prostředků ministerstva průmyslu a obchodu, částku 495,19 mil . Kč.

Stávající Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury umožňoval čerpání prostředků a realizaci akce pouze do konce roku 2009, proto město Ostrava požádalo ministerstvo průmyslu a obchodu o možné prodloužení termínu realizace akce. Bylo úspěšné. Po mnoha urgencích vláda ČR schválila příslušné vládní usnesení, které prodlužuje dobu čerpání až do roku 2011.

Limitujícím faktorem pro další rozšiřování zóny byl nedostatek elektřiny. I ten je už ale odstraněn. Vedení 2x110 kV Příbor-Mošnov bylo zprovozněno 22. prosince 2009. Výstavba nadzemního vedení a dořešení všech problémů znemožňujících uvedení linky do provozu znamená pro SPZ Ostrava-Mošnov cca 50 MW pro další rozvojové záměry v této lokalitě.

V současné době je v průmyslové zóně Mošnov zaměstnáno 912 lidí, v následujících dvou letech má jejich počet narůst až na 1280 osob. Jejich zaměstnavateli jsou Behr Ostrava, Plakor Czech, Cromodora Wheel, Free Zone Ostrava a HB Reavis Group, kteří do zóny již investovali nebo plánují investovat téměř 6 miliard korun.

V současné době je v zóně dokončena klíčová infrastruktura a nic nebrání příchodu nových investorů. Ke kompletnímu dokončení stavebních objektů v zóně dojde v roce 2011.

Více informací na www.ostrava.cz

 

 

Díky IPRM bude řeka Ostravice opět sloužit k rekreaci

OstraviceRevitalizace řeky Ostravice je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy (IPRM). Ten obsahuje dva dokumenty, umožňující čerpání prostředků z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP MSK). Na své rozvojové projekty město získalo více než 1,5 mld. korun. Musí je vyčerpat do konce roku 2013. Projekty musejí být realizovány do roku 2015.

První ostravský dokument IPRM s názvem „Ostrava - Magnet regionu“ je zaměřen na oblast cestovního ruchu, kulturní infrastrukturu a životní prostředí v rozšířeném centru města. Druhý dokument IPRM „Ostrava - Pól rozvoje“ souvisí s podporou vědy, výzkumu, inovacemi, dopravní dostupností a volnočasovými aktivitami na celém území města.

Snahy navrácení řeky Ostravice a jejích břehů občanům a návštěvníkům Ostravy k rekreaci, sportu i relaxaci spadají do prvně jmenovaného IPRM. Město Ostrava připravilo soubor různých projektů, které jsou určeny k revitalizaci řeky a jejího bezprostředního okolí.

Vybudování cyklostezek, visutých vyhlídkových galerií, slunících ploch nebo jezů a přístavišť bude provázeno odtěžením znečištěných sedimentů z koryta a břehů Ostravice, jejich sanací, odvedením odpadních vod z průmyslové zóny Paskov či zpracováním biologického hodnocení lokality. Město Ostrava při přípravě těchto projektů v předstihu jednalo rovněž s orgány ochrany přírody a dotčených občanských sdružení, aby nedošlo k narušení životního prostředí nebo byly dopady minimalizovány.

Řeka Ostravice by se tak měla stát po dlouhých desetiletích opět nedílnou součástí městského centra využívanou občany a turisty pro rekreační a volnočasové aktivity.

Více informací na www.ostrava.cz

 

 

Ostrava vyhlašuje soutěž Dům roku 2009

logo_Dum_rokuStatutární město Ostrava vyhlásilo již šestnáctý ročník soutěže pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov dokončených v letech 2008 a 2009 na území města. Vítěz obdrží kromě titulu „Dům roku“ finanční ohodnocení ve výši 300 tisíc korun a bronzovou plaketu.

Předmětem soutěže může být každé stavebně-architektonické dílo bez rozdílu, zda vzniklo jako novostavba nebo přestavbou staršího objektu, které má charakter budovy, spojující v sobě pro město přínosné a zajímavé funkční využití. Podmínkou účasti v soutěži je komplexní pojetí díla, do soutěže tedy nebudou přijata dílčí řešení (např. opravy fasád apod.).

V pořadí druhému vyhodnocenému dílu bude udělena odměna ve výši 150 tisíc Kč. Na základě doporučení soutěžní komise má Rada města Ostravy právo udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí, která nejsou spojena s finančním ohodnocením. Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 může do soutěže přihlásit pouze jejich investor.

Přihlášky jsou ke stažení na www.ostrava.cz a musí být převzaty podatelnou Magistrátu města Ostravy nejpozději v pátek 26. února do 14 hodin. Přihlášku do soutěže je možné stáhnout ve formátu *.doc zde.

 

 

Rezidenční projekt Améba

AmebaNa konci roku 2009 společnost SEY Development, a. s. zkolaudovala bytový dům Améba , který se nachází v atraktivní lokalitě Komenského sadů v centru Ostravy. Tento luxusní a architektonicky zajímavě řešený projekt tvarově připomíná písmeno L a skládá se ze dvou samostatných částí. Obě části jsou vzájemně propojeny pouze v podzemním podlaží.

První z nich má čtyři podlaží, zatímco druhá část je pětipodlažní. Veškerá nadzemní podlaží v domě Améba slouží jako samostatné bytové jednotky, kterých se zde nachází celkem 40. Dispozičně jsou řešeny jako 1+kk až 4+kk. V současné době je stále k dispozici 17 bytových jednotek. Převážná většina bytů má vlastní terasu, či balkón, některé střešní byty mají přístup na rozlehlou terasu. Nad úrovní střešní konstrukce čtvrtého podlaží se nachází mezonetový byt, který představuje dominantu celého projektu.

Rezidence nabízí 60 parkovacích míst. Výstavba tohoto moderního bydlení trvala 12 měsíců a náklady na ni činily zhruba 240 mil. Kč.

Více informací na www.rezidenceameba.cz

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další Výzvy pro podnikatele

logo_MPODne 11. ledna 2010 byla vyhlášena již druhá Výzva programu Spolupráce Klastry a dne 15. ledna druhá Výzva programu Marketing.

Do programu Spolupráce Klastry se mohou přihlásit ty klastry, které chtějí spolupracovat s ostatními firmami v odvětví a založit klastrové uskupení. Podpora je směřována na projekt v rámci rozvoje klastru a zejména pak k účasti v mezinárodním projektu výzkumu a vývoje.

Žadatel může obdržet podporu až do výše 70 % skutečně vzniklých nákladů v režimu „de minimis“. Podporu lze pro příjemce dotace zvýšit až na částku nepřesahující 500 tisíc EUR. Žádosti o dotace přijímá agentura CzechInvest od 1. března do 30. května 2010.

Další informace jsou uvedeny ve Výzvě k programu:
http://www.czechinvest.org/data/files/spoluprace-klastry-ii-vyzva-k-predkladani-projektu-1871-cz.pdf

 

Druhá Výzva k předkládání projektů podpory v programu MARKETING je zaměřena na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích. Novinkou je možnost využít dotaci k dopravě vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, pokud ji zajistí externí dodavatel.

O finanční podporu z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Prahu. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 300 tisíc korun, maximální hodnota není stanovena.

Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 1. března 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 30. června 2010. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. května 2010, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. října 2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu činí 500 mil . Kč.

Podporované aktivity, náležitosti a podmínky programu naleznete v textu Výzvy programu: http://www.czechinvest.org/data/files/marketing-vyzva-ii-1898-cz.pdf

 

 

Program Eko-energie

Nově otevřený dotační program Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) rozdělí mezi podnikatele tři miliardy korun na podporu snižování spotřeby energie při výrobě a častější využívání obnovitelných zdrojů.

V pondělí 1. února 2010 byla vyhlášena třetí výzva programu Eko-energie , která umožňuje podnikům všech velikostí žádat o dotaci na úspory energie. Například na využití odpadní energie při výrobě, modernizaci zařízení na výrobu energie či na zateplení budov – s výjimkou rodinných a bytových domů. Malé a střední podniky mohou využít spolufinancování z fondů EU také na obnovitelné a druhotné energetické zdroje, například na stavbu či rekonstrukci malých vodních elektráren nebo zařízení na získávání energie z biomasy.

Na jeden projekt v programu Eko-energie je možné získat dotaci v hodnotě 500 tisíc až 250 milionů korun. Podnikatelé tak mohou získat zpět až 60 procent nákladů vynaložených v souvislosti s projektem. Příjem žádostí potrvá od 1. března 2010 do 30. června 2010.

Více informací na http://www.czechinvest.org/data/files/iii-vyzva-k-predkladani-projektu-1941-cz.pdf

 

 

Program Inovace - Inovační projekt

logo_OPPIProgram OPPI poskytne podnikatelům čtyři miliardy korun na podporu zavádění inovací do praxe.

Dotace z aktuální čtvrté výzvy programu Inovace – Inovační projekt podpoří nákup strojů a zařízení, které umožní přenos výsledků výzkumu a vývoje do výroby, nebo také nákup know-how či licencí potřebných při zavádění nově vyvinutých produktů na trh. Pro tento typ projektů podniky mohou získat dotaci od jednoho do 75 milionů korun. Maximální výše dotace se zvyšuje až na 150 milionů korun v případě, že žadatel působí v některém z regionů se soustředěnou podporou státu (dle přílohy č. 1 k usnesení vlády 560/2006).

Malé a střední podniky mohou z programu Inovace – Inovační projekt dále získat dotaci až dva miliony korun na projekty zaměřené na organizační a marketingové inovace, například na zavedení nového způsobu prodeje nebo na financování spolupráce s jinými firmami a veřejnými institucemi. Příjem žádostí o dotaci potrvá od 1. května 2010 do 30. září 2010. O dotaci mohou požádat pouze podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy.

Další informace k Výzvě na http://www.czechinvest.org/data/files/iv-vyzva-k-predkladani-projektu-1930-cz.pdf

 

 

Jak se loňský rok podepsal na míře nezaměstnanosti a zaměstnávání cizinců?

Vývoj na ostravském trhu práce byl zejména v průběhu druhého pololetí loňského roku příznivější, než bylo očekávání ze strany Úřadu práce v Ostravě. K 31. 12. 2009 bylo evidováno 20 400 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 11,3 %.

Hospodářská krize loni zasáhla okres Ostrava v menší míře než mnohá další města našeho kraje i České republiky. V roce 2009 byla Ostrava mezi šesti okresy Moravskoslezského kraje v míře nezaměstnanosti čtvrtá. V prosinci téhož roku se podílela počtem uchazečů o zaměstnání na celkové nezaměstnanosti v kraji 25,3 %. V rámci celé České republiky měla Ostrava ve stejném období 25. nejvyšší míru nezaměstnanosti ze 77 okresů.

Počet pracovních příležitostí klesl v prosinci roku 2009 oproti roku 2008 o zhruba 80 %. Přesto se počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 2,7 % oproti roku předchozímu a činil 13 314 osob. Absorpční schopnost trhu práce v Ostravě je tedy vyšší, než ukazuje databáze volných pracovních míst úřadu práce, kterých bylo ke konci prosince 2009 registrováno 889.

Nejvíce na ostravském trhu práce chybí profese jako zedníci a další stavební dělníci, špičkoví pracovníci v informačních technologiích, lékaři a sestry a také pomocní dělníci v průmyslu. Právě v těchto profesích u nás pracují nejčastěji cizí státní příslušníci. Přesto se počet zaměstnaných cizinců meziročně snížil o 10,8 procenta. K 31. prosinci 2009 v okrese Ostrava pracovalo 4259 cizinců, což bylo o 514 méně než před rokem. Ze zemí EU/EHP a Švýcarska pracovalo v podnicích ostravského okresu koncem minulého roku nejvíce Slováků, z cizinců ze zemí mimo EU/EHP a Švýcarska byli zastoupeni nejpočetněji Ukrajinci.

 

 

Čtvrtý ročník soutěže o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje je v plném proudu

logo_Stavba_MSKVe čtvrtek 4. 2. 2010 se sešla komise vyhlašovatelů prestižní soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2009“. Organizační schůzky se zúčastnili zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Obce architektů. Na programu jednání bylo mimo jiné i zhodnocení dosud přihlášených stavebních děl.

Vyhlašovatelé zdůraznili, že soutěž upozorňuje na zajímavé stavby Moravskoslezského kraje, které byly dokončeny a zkolaudovány v roce 2008 a 2009 a mají zviditelnit nejen projekční, dodavatelské a investorské subjekty, ale také dává možnost seznámit odbornou a laickou veřejnost s novými projekty ve stavebnictví.

Výsledky soutěže budou známy na slavnostním vyhlášení v divadle Antonína Dvořáka dne 14. června 2010.
Více na www.stavbamsk.cz/