Říjen

Development Newsletter!!! říjen 2010

 

Historický úspěch Ostravy v ratingovém hodnocení

 

Ostrava_ratingMěsto Ostrava dosáhlo letos i přes globální krizi historického úspěchu. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s zlepšila městu za jeho chování k veřejným financím a za dlouhodobou péči o zdravé hospodaření hodnocení na velmi vysokých A/A-1.

„Ratingové agentury hodnotí naše město od roku 1996. Tak skvělého výsledku jako je tento, ale dosud Ostrava nikdy nedosáhla. Jde o výsledek čtyřleté práce a konzervativního přístupu k rozpočtu, na který jsme se v ohrožení krizí, dívali ještě přísněji,“ řekl náměstek primátora Ostravy pro majetek a finance Lukáš Ženatý.

Agentura Standard & Poor´s zvýšila všechny ukazatele hospodaření Ostravy, které běžně hodnotí u velkých měst. Vedle celkové známky, která byla původně o stupeň nižší (A-), se město posunulo také na pomyslném žebříčku tzv. likvidity, tedy toho, jak je schopno splácet své závazky, a to v cizí i domácí měně. Ve zprávě Standard & Poor´s Rating Services pro statutární město Ostrava se mimo jiné uvádí: „Podle našeho mínění má Ostrava velmi dobrou pozici. Rozhodnutí ratingového výboru odráží pružnost rozpočtových operací města. Vedení města se zaměřuje na ekonomický rozvoj a růst kvality života.“

Nový rating statutárního města Ostravy je následující:
- cizí měna, dlouhodobý rating: „A“ se stabilním výhledem (změna z „A-“ se stabilním výhledem)
- cizí měna, krátkodobý rating: „A-1“ (z „A-2“)
- místní měna, dlouhodobý rating: „A“ se stabilním výhledem (z „A-“ se stabilním výhledem)
- místní měna, krátkodobý rating: „A-1“ (z „A-2“)
Podle náměstka Lukáše Ženatého to zvýší kredit Ostravy v očích investorů a developerů, s největší pravděpodobností také posílí pozici města při sjednávání podmínek úvěrů u bank.

Výhled Standard & Poor´s pro stav hospodaření Ostravy je stabilní, což znamená, že město není ohroženo dluhy, má zdravé finance a může dále investovat do připravených rozvojových projektů. „Pro město je to skvělá vizitka při jednání s bankami a pro jeho obyvatele záruka, že naplánované projekty, jako je například rozvoj Černé louky nebo výstavba nového fotbalového stadionu, se mohou v příštích letech uskutečnit. Město bude mít na splácení případných úvěrů,“ vysvětlil Ženatý.

Rating je obecně hodnocením města jako dlužníka, je odrazem jeho ekonomické schopnosti dodržet závazky z vydaných obligací, splatit včas a v plném rozsahu úroky i jistiny přijatých úvěrů. Hodnocení vychází z podrobného prověření hospodaření města, jeho finanční strategie, situace a plánů. Udělený rating pak zohledňuje řadu faktorů, včetně silných či slabých stránek města. Rating jakéhokoliv subjektu nemůže být vyšší než rating České republiky.

Agentura Standard & Poor´s vznikla v roce 1941. Kromě ratingů a jiného hodnocení provádí vlastní ekonomické průzkumy, vytváří několik S&P indexů a je jedním z předních světových poskytovatelů nezávislých informací o investicích. Své pobočky má ve 23 zemích a na trhu ratingu má přibližně 40procentní podíl.

 

 

Konference Evropské příležitosti regionu


Čtvrtý ročník konference s názvem Evropské příležitosti regionu se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2010 v Karviné. Konferenci pořádá Regionální rada Moravskoslezsko, partnerem akce je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Česká spořitelna, a. s.

Pro účastníky budou připraveny diskuzní panely a workshopy o využití strukturálních fondů EU v Moravskoslezském kraji a čerpání z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Budou informováni o novinkách týkajících se budoucnosti evropské kohezní politiky. Připraven je bohatý doprovodný program, v němž nositelé projektů mimo jiné představí své úspěšné projekty financované z evropských fondů. Konference je určena zástupcům veřejného, neziskového i soukromého sektoru a všem zájemcům o tématiku evropské regionální politiky a strukturálních fondů.

Od roku 2007 konference probíhala vždy v Ostravě. Letos i v následujících ročnících se program přesune do dalších významných regionálních center. Listopadová konference se bude konat v prostorách Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity. Cílem konference je tak nadále udržet vysoký informační standard s požadavky na přitažlivost témat, mluvčích a přednášejících.

Další informace o programu a účinkujících je možné získat na webu konference www.konference.dobra-rada.cz, kde naleznete také registrační formulář. Účast na konferenci je zdarma.

logo_Evropske_prilezitosti_regionu

 

 

Malé a střední podniky mají šanci získat dotaci z programu Poradenství


logo_OPPIDne 1. září 2010 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy I k předkládání projektů v rámci programu podpory Poradenství. Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců mohou díky této výzvě získat dotaci v hodnotě až 500 tisíc korun na odborné konzultace, které pomohou zdokonalit jejich podnikání.

Dotaci od 100 do 500 tisíc korun mohou získat firmy, které se rozhodnou využít služeb externích konzultantů pro rozvoj svého podnikání. Podpořit lze konzultace zaměřené na vylepšení stávajících výrobků či služeb nebo zdokonalení firemních procesů, které pomohou například inovovat výrobní proces nebo zmodernizovat způsob distribuce výrobků či služeb. Dotací je možné pokrýt i poradenské služby zaměřené na organizační inovace, třeba na zefektivnění komunikace se zákazníkem. Poslední podporovanou oblastí je poradenství za účelem marketingové inovace jako změna designu výrobků nebo poradenství k nové komunikační strategii. V rámci projektu nelze financovat pravidelné poradenské služby, jako třeba daňové poradenství nebo standardně poskytované právní služby.

Spuštění příjmu elektronických registračních žádostí bude zahájeno 8. října 2010 . Příjem registračních žádostí bude probíhat prostřednictvím internetové aplikace eAccounta bude ukončen 31. ledna 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. prosince 2010, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. března 2011.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu činí 50 mil . Kč. Stejná částka byla na financování externích poradenských služeb pro malé a střední podniky připravena už v první výzvě programu Poradenství. Agentura CzechInvest obdržela od českých podniků celkem 204 projekty v hodnotě 65 milionů korun, nejčastěji se jednalo o projekty zaměřené na konzultace směřující ke zlepšení firemních procesů a na organizační inovace. Celkem bylo v první výzvě programu Poradenství vydáno 134 rozhodnutí o udělení dotace za téměř 42 milionů korun.

Podrobnější informace o výzvě získáte na následující webové adrese: www.czechinvest.org/poradenstvi-vyzva-i.

 

 

Ostrava-Poruba bude mít nový park


Obyvatelé i návštěvníci města Ostravy si už zanedlouho budou moci užívat pohody v takzvané Oáze klidu. Pod tímto názvem nyní radnice městského obvodu Poruba buduje zcela nový park na zatravněném prostoru u budovy plaveckého bazénu. V upravený park se ještě letos promění území s rozlohou 1,7 hektaru mezi ulicemi Opavská a Martinovská. Prostor má rozměry dvou velkých fotbalových hřišť.

Projekt Oázy klidu počítá s relaxační zónou v zeleni, s lavičkami, chodníky i osvětlením. Radnice za vše zaplatí zhruba 5 milionů korun ze svého rozpočtu a práce by měly být hotovy v listopadu.

Klidové zóně dá výslednou podobu promyšlená kompozice čtyřiceti vzrostlých stromů a téměř pěti tisíc sazenic keřů. Pomyslný střed parku budovaného ve 4. stavebním obvodu má tvořit posezení, od kterého se odvine síť chodníků, díky nimž bude celý areál průchozí. Návštěvníci budou mít k dispozici 43 laviček, 10 odpadkových košů a tři koše na psí exkrementy. Osvětlení v nočních hodinách zajistí 25 lamp.

Ačkoli radnice nechala jen v letech 2004 až 2009 v Porubě vysadit 3 016 stromů a do konce roku jich přibude ještě celá stovka, Oáza klidu je prvním komplexním projektem většího rozsahu na území obvodu. Ale zdá se, že ne posledním.

„Chtěli bychom, aby v Porubě vznikaly v budoucnu další koncepčně řešené rekreační zóny pro volnočasové vyžití celých rodin. Nyní tipujeme další vhodné lokality, kde by podobné oázy klidu mohly vyrůst,“ říká starosta obvodu Lumír Palyza.

 

 

Představujeme projekt - Zelený prstenec Ostravy


Projekt Zelený prstenec Ostravy se zam ě řuje na realizaci vybraných prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES) na území statutárního m ě sta Ostravy. V rámci tohoto projektu bude Ostrava do roku 2014 investovat půldruhé miliardy korun na 630 hektarech m ě stských ploch.

„Jedná se o celoměstský program, který zajistí trvalý rozvoj systému zeleně, jež přímo ovlivňuje kvalitu života ve městě. Vytvoření takového programu nachází oporu ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Ostravy,“ vysvětlil Dalibor Madej, náměstek ostravského primátora. Podle něj se jedná o soubor stabilizačních pěstebních opatření na významných plochách zeleně, jako zakládání a obnova parků a stromořadí, městských a obecních lesoparků. V první a druhé etapě budou řešeny plochy kategorie celoměstsky významné.

Realizací projektu bude naplňován záměr rozvoje města v oblasti systému zeleně na území města, na nezastavitelných plochách a v takzvaných brownfields. „Projekt bude realizován ve čtyřech etapách, a to v období 2011 až 2014. Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši půldruhé miliardy korun,“ upřesnil náměstek ostravského primátora. Pro zajištění financování projektu bude v maximální míře využit dotační titul Operačního programu Životní prostředí - obnova krajinných struktur. „Celková výše dotace může činit až devadesát procent uznatelných nákladů. Z městského rozpočtu investujeme 150 milionů korun, devětkrát tolik financí však přivedeme z evropských fondů. Zajistíme práci pro místní firmy a zároveň uděláme výrazný krok pro zlepšení životního prostředí,“ doplnil Dalibor Madej.

 

 

Představujeme společnost - Brembo


logo_BremboItalská společnost Brembo oznámila svůj záměr investovat v Ostravě. Do závodu na výrobu brzdových destiček a dalších hliníkových komponentů investuje více než 35 milionů eur (zhruba 864 mil. Kč). Firma bude působit v rámci CTParku Ostrava, který provozuje společnost CTP Invest v Průmyslové zóně Ostrava-Hrabová.

„Firma Brembo nás poprvé oslovila zhruba před dvěma lety, jednání se však protahovala zejména z důvodu ekonomické krize. Do poslední chvíle zvažovali umístění v zónách Hrabová a Mošnov. Nakonec se rozhodli pro Hrabovou. Jsem velice rád, že se k nám opět investoři po menší odmlce vrací. Investice společnosti Brembo je navíc signálem, že je město atraktivní pro ty nejmodernější a nejnáročnější technologie. Velice pozitivně také hodnotím skutečnost, že vytvoří během pěti let zhruba 446 nových pracovních míst,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Investici v České republice bude realizovat prostřednictvím dceřiné společnosti Brembo Czech, s. r. o., která by měla zahájit provoz v roce 2011. Nové výrobní středisko v Ostravě bude zahrnovat odlévání, zpracování a montáž brzdových destiček a dalších hliníkových komponentů s cílem vyvinout integrované průmyslové středisko, které bude schopné nabídnout evropskému trhu kvalitní brzdové systémy s vysokým technologickým obsahem. Předpokládaný obrat Brembo Czech v roce 2014 je 55 milionů eur (1,357 miliardy korun).

Brembo je světovým lídrem a inovátorem v oblasti technologie brzdových zařízení a kotoučů. Dodává výrobcům automobilů, motocyklů a dodávkových vozů po celém světě nejen brzdné systémy, ale také spojky, sedadla, bezpečnostní pásy a další součástky pro závodní motoristiku. O vysoké kvalitě produktů firmy Brembo hovoří například skutečnost, že mezi jejími hlavními odběrateli jsou prestižní automobilky Audi, BMW, General Motors či Land Rover, své výrobky dodává mimo jiné pro vozy šampionátu F1. Firma má 35 závodů a obchodních zastoupení ve čtrnácti zemích na třech kontinentech. Zaměstnává 5 417 osob (k 31. 12. 2009), z nichž přibližně 10 procent tvoří inženýři a specialisté, kteří se podílejí na výzkumu a rozvoji. Obrat společnosti v roce 2009 dosáhl 825,9 milionu eur (20,38 miliardy korun).

Více informací o společnosti naleznete na www.brembo.com.

 

 

Ostrava na Expo Real 2010

 

logo_Expo_RealOstrava se jako jeden z nejatraktivnějších cílů směřování investic letos již podeváté prezentuje na veletrhu EXPO REAL 2010 v Mnichově.

Moravskoslezská metropole na rozsáhlejší expozici o ploše více než 90 m2 představuje zejména následující projekty: Kulturní klastr Černá louka, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Průmyslová zóna Hrabová, Rozvojová zóna Hrušov, projekt Nová Karolina, Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov, Inteligentní dopravní systém a další projekty.

Partnery prezentace Ostravy v Mnichově jsou již tradičně společnosti CTP, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – Divize stavitelství Ostrava a RPG Real Estate. Nově se k nim připojily další dvě společnosti působící v Ostravě - PRK Partners a Global Networks. K příjemné atmosféře ostravského stánku po celou dobu veletrhu přispívá ochutnávka piva Ostravar, míchaných nápojů i barmanská show.

 

 

Konference Transport


logo_TransportV termínu 9. – 10. listopadu 2010 se v Clarion Congress Hotelu Ostrava uskuteční čtrnáctý ročník konference TRANSPORT.

Konference je důležitou mezinárodní akcí, zaměřenou na dopravní infrastrukturu a logistiku v evropských i širších souvislostech. Svědčí o tom každoroční přítomnost ministrů, členů diplomatického sboru a dalších významných osobností a odborníků z České republiky, okolních států a Evropské unie.

Účast v letošním ročníku této významné konference již přislíbili ministři dopravy z České republiky, Polska a Slovenska, svou účast potvrdil i předseda Řídícího výboru pro VI. panevropský dopravní koridor Wojciech Żarnoch a předseda Expertní skupiny pro dopravu při Evropské komisi Paolo Costa.

Hlavními tématy letošní konference budou „Dopravní priority států na trase VI. panevropského dopravního koridoru“ a „Stav realizace výstavby dopravní infrastruktury z pohledu regionů“. Větší pozornost oproti minulým ročníkům bude také věnována vodní dopravě.

Závaznou přihlášku k účasti je třeba vyplnit samostatně za každou osobu a odeslat nejpozději do 29. 10. 2010.
Více informací ke konferenci a jejímu programu naleznete na webové adrese www.transport-ova.cz.

 

 

Výstava Dům a byt 2010


Ve dnech 14. – 17. října 2010 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již osmý ročník výstavy stavebnictví, nábytku a bydlení s názvem „Dům a byt 2010“.

Tato každoroční akce flexibilně reaguje na současnou problematiku v oblasti bydlení a cíleně oslovuje početné skupiny zákazníků s přímým rozhodováním o koupi bydlení, renovaci interiérů a předsedů drobných bytových družstev.

Součástí výstavy jsou rovněž praktické ukázky řemesel a doprovodný program. V letošním roce je zaměřen na GRAFFITI jako umění, které chce představit grafitti z jiného pohledu než je větší část naší populace vnímá. Mimo to budou součástí výstavy také konference Příprava stavby a Nové trendy v interiérovém designu. logo_Ostravske_vystavyChybět nebudou ani soutěže učňů odborných učilišť.

Konference Příprava stavby se koná ve čtvrtek 14. října v kongresovém sále Ostravských výstav a je zaměřena na problematiku PPP projektů, jejich výhod, ale také úskalí. Mapuje možnosti rozvoje trhů na severní Moravě a ve Slezsku a v sousedních oblastech Polska a Slovenské republiky.

Více informací o výstavě naleznete na adrese www.cerna-louka.cz/dum-a-byt-2010/ a podrobnější informace o programu konference na adrese www.priprava-stavby.cz.

 


Vzniklo Sdružení pro Trojhalí


Historické haly na území Nové Karoliny (ústředna a elektrocentrála) jsou od počátku léta ve vlastnictví města Ostravy. Zářijové zastupitelstvo města schválilo návrh dalšího postupu jejich rekonstrukce a využití a zároveň založení zájmového sdružení právnických osob s názvem Trojhalí Karolina.

Zakládajícími členy sdružení, které bude mít širší rozsah působnosti, mají být Vítkovice holding, Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, zájmové sdružení Dolní oblast Vítkovice, město Ostrava, počítá se i s Moravskoslezským krajem. K rekonstrukci obou památkově chráněných objektů budou využity prostředky Evropské unie. „V současné době v podstatě jednáme o redefinici využití Trojhalí a jeho darování nově vznikajícímu sdružení právnických osob,“ sdělil náměstek primátora Lukáš Ženatý.

TrojhaliStudii rekonstrukce Trojhalí, které bude součástí komplexu zahrnujícího nejen Karolinu, ale také Dolní oblast Vítkovic a další související oblasti, již vypracoval architekt Josef Pleskot, autor rekonverze areálu Dolní oblast Vítkovice. Zajímavý je zejména jeho návrh průchozího „zastřešeného náměstí“, vytvořeného z objektu ústředny. Celé Trojhalí pak bude sloužit pro veřejné aktivity, jako jsou trhy a jarmarky, koncerty, debaty, přehlídky, výstavy, sportovní aktivity. Součástí budou gastronomické provozy, mobilní přepážky a poutače a podobně. V objektu ústředny vzniknou multifunkční tělocvičny se zázemím. Vše bude doplněno společným suterénem, který oba objekty propojí.

Historické budovy včetně pozemků pod nimi budou převedeny do vlastnictví sdružení formou daru. Tak bude mít město záruku, že neztratí nad nakládáním s historickými budovami kontrolu.