Červen

Development Newsletter!!! červen 2010

 

Ostrava zavádí „Inteligentní dopravní systémy“

Zvyšující se počet automobilů a tím i hustota dopravy je problémem každého většího města. Ostrava se rozhodla tento problém systematicky řešit, a to pomocí inteligentního dopravního systému. Ten by měl po uvedení do provozu výrazně zlepšit průjezdnost městem a zefektivnit dopravu. Inteligentní systémy jsou již mnoho let využívány ve všech významných městech Evropy, Ameriky nebo Asie.

IDS_tabuleDne 1. června 2010 byla spuštěna pilotní část projektu, která potrvá do 30. června 2010. Pilotní část řeší systém navigace na volná parkovací místa vybraných parkovišť v centrální části Ostravy. Po městě bude rozmístěno celkem 30 navigačních dopravních značek, které budou řidiče navigovat na zhruba 1 800 parkovacích míst. Zároveň budou ukazovat aktuální počet volných parkovacích míst. Řidič by tak měl mít značně usnadněnou práci při vyhledání volného místa, což se pozitivně projeví na plynulosti dopravy a v konečném důsledku také na její bezpečnosti.

V první fázi projektu bude rovněž položen základ dopravně informačního centra. To bude řídit procesy zlepšení průjezdnosti ulic a křižovatek při dopravních špičkách či nenadálých kalamitách. V následných fázích rozvoje inteligentního dopravního systému v Ostravě lze samozřejmě implementovat mnoho dalších subsystémů vedoucích ke zkvalitnění a pozitivnímu ovlivnění dopravy, např. systém pro preference vozidel MHD a záchranných sborů, preventivní systémy dohledu nad dodržováním dopravních předpisů, varovné systémy apod.

Výstupem dopravně řídící ústředny budou jednak data pro dopravně inženýrskou kancelář (Ostravské komunikace, a. s.), jednak to budou data vizualizovaná pro veřejnost na dopravním portále provozovaném pod stránkami města www.ostrava.cz.

Pilotní fáze by se měla stát odrazovým můstkem pro rozvoj pokročilých metod ovlivňování dopravy vedoucích k plné automatizaci řízení dopravy v příštích letech. Zhotovitelem pilotní části projektu je společnost SAAB Czech s. r. o.

Cena za pilotní fázi činí 34 milionů korun, z toho polovinu hradí město, druhá je financována z offsetového programu společnosti SAAB Czech s. r. o. Na projektu společně s odborem ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy spolupracuje odbor dopravy, dále partneři a subdodavatelé, například Ostravské komunikace a. s. (budoucí uživatel a hostitel systému), Dopravní podnik Ostrava, a. s., VŠB TUO – IT Cluster (predikce a modely v dopravě), OVANET (komunikační infrastruktura) a další.

Podle slov primátora města Petra Kajnara jde však o projekt, který bude v celé své šíři vyžadovat 200 až 300 milionů korun. Město se chce na podzim s tímto projektem ucházet o dotaci.

Více informací naleznete na www.ostrava.cz.

 

 

Zlepšení energetické sítě na Ostravsku

logo_CEPSMěsto Ostrava zažívalo v posledních letech bouřlivý rozvoj průmyslu, s nímž souvisí také zvyšující se spotřeba elektrické energie. Té však měla Ostrava nedostatek, proto některé společnosti musely přehodnocovat své plány a některé investice odkládat.

Nyní dojde ke zlepšení situace. Společnost ČEPS zajišťující v České republice rozvody vysokého napětí zahájila dne 13. 5. 2010 nedaleko Hladkých Životic na Novojičínsku výstavbu nové transformační stanice. Ta by měla problémy s nedostatkem elektrického proudu v Moravskoslezském kraji odstranit.

V průběhu příštích dvou let zde má vyrůst transformovna o výkonu 700 megawattů, do jejíž stavby investuje ČEPS více než 820 milionů korun. Transformovna bude napojena na vedení 400 kilovoltů Nošovice-Horní Životice. Ve stejném areálu bude navíc postavena i transformovna společnosti ČEZ, která přijde na dalších 900 milionů korun.

Generální ředitel společnosti ČEPS Petr Zeman uvedl, že v současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které by mělo být hotovo do srpna letošního roku. Celá stavba pak má být dokončena do konce roku 2011.

„Výstavba transformovny v Hladkých Životicích je jen prvním krokem, následovat budou úpravy celé řady dalších transformačních stanic. Jen v Ostravě jich máme pět a ty se budou posilovat tak, aby se město mohlo dále rozvíjet. Kdyby se neposílila tato transformovna, nemohli bychom posílit například Porubu a nemohl by tam vzniknout projekt IT4Innovations, jehož výstavbu právě se stavbou životické transformovny koordinujeme,“ sdělil primátor města Ostravy Petr Kajnar.

 

 

Investiční pobídky vydělaly České republice 230 miliard korun

logo_CzechInvestInvestiční pobídky vydělaly České republice od svého zavedení v roce 1998 až do současnosti celkem 229,972 miliardy korun. Vzniklo díky nim na 308 tisíc nových pracovních míst, což znamená, že devět procent všech zaměstnanců v České republice dnes pracuje ve firmách podpořených pobídkami nebo u jejich dodavatelů. V Moravskoslezském kraji bylo vytvořeno přímo 17 tisíc nových pracovních míst a zprostředkovaně další. Ukázala to jedinečná studie konzultantské společnosti Deloitte. Ta jako první popsala přínosy i náklady všech investičních pobídek poskytnutých od začátku fungování systému až do současnosti.

"Dohromady stát poskytl podporu 30,068 miliardy korun, na firemních daních a odvodech za zaměstnance pak od stejných společností a jejich dodavatelů vybral celkem 260,041 miliardy korun," vypočítává Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

„Velmi důležitým závěrem studie je to, že se prokázalo, že zhruba tři čtvrtiny nových pracovních míst a ostatně i příjmů do státního rozpočtu vznikají u dodavatelů, u kterých investoři podpoření pobídkami nakupují. Dokazuje to, že s tím, jak se vliv pobídek násobí, když se postupně rozlévají ekonomikou, profituje z nich celá řada dalších firem, které přitom pobídky přímo nezískaly,“ sdělil Luděk Niedermayer, ředitel v oddělení Consulting společnosti Deloitte.

Investiční pobídky do roku 2008 čerpalo celkem 486 projektů. Bezmála čtvrtinu všech přislíbených pobídek získaly české firmy. Studie ukázala, že na každé jedno nové pracovní místo vytvořené u investora vznikají dvě příležitosti u jejich dodavatelů. V následujících letech lze čekat další nárůst počtu nově vytvořených míst u investorů i u dodavatelů. U podpořených společností v posledních letech trvale stoupala průměrná mzda jejich zaměstnanců. Do podpořených podniků investoři vložili 357 miliard korun.
"Klíčové sektory, ve kterých příjemci pobídek podnikají, vykázaly tak rychlý růst obratu, že šlo bezesporu o posílení výkonu celého odvětví, a nikoliv o strategii založenou na pouhém přebírání existujících kontraktů od již fungujících firem," cituje závěry studie Luděk Niedermayer.

Investoři podpoření pobídkami exportovali z České republiky v roce 2008 zboží za 835 miliard korun, což je 29 % veškerého českého vývozu. Za stejné období tyto společnosti v zahraničí nakoupily díly a suroviny za 545 miliard korun.
Jejich export tak vylepšil tuzemskou platební bilanci o 290 miliard korun.
     • Pobídky čerpalo 486 projektů, jejich investice dosáhla 357 miliard korun
     • Náklady na pobídky: 30,068 miliardy korun; příjmy: 260,041 miliardy korun; čistý zisk: 229,972 miliardy korun
     • Každá koruna poskytnutá jako investiční pobídka se státu vrátí 8,63násobně
     • 308 tisíc nových pracovních míst, 9 % všech pracovníků v ČR
     • České společnosti získaly bezmála čtvrtinu všech přislíbených pobídek
Více informací naleznete www.czechinvest.org.

 

 

Fenomén virtuálních kanceláří

V Česku roste počet podnikatelů, kteří využívají virtuální kancelář. Zatímco loni ke konci března jich bylo asi 10 000, letos jich je ve stejném období už téměř o 5 000 více. Největší zájem je tradičně o virtuální kanceláře v Praze, nejvyšší nárůst ovšem zaznamenala Ostrava.

Virtuální kancelář poskytuje veškeré služby stejně jako tradiční kancelář, avšak bez nutnosti vynakládání vstupních a provozních nákladů na vybavení kanceláře, nákupu a provoz telefonních a datových systémů, smlouvy na dlouhodobý pronájem a zaměstnání administrativního personálu. Proto se celosvětově ustálil výraz VIRTUÁLNÍ.

Koncept virtuální kanceláře umožňuje firmám založit a provozovat podnikání s image profesionální firmy na prestižní adrese téměř kdekoliv na světě. Prestižní adresa je totiž stále vnímána jako známka úspěchu.

Kromě zvýšení prestiže firmy jsou výhodami virtuální kanceláře rovněž snížení nákladů na provoz klasické kanceláře,virtual_office menší starosti s úřady, zvýšení konkurenční výhody nebo získání administrativních služeb na profesionální úrovni.

Sídlo společnosti spravované prostřednictvím virtuální kanceláře má aktuálně v hlavním městě přes 11 000 podnikatelů, výrazným způsobem také vzrostl počet uživatelů virtuálních kanceláří v Ostravě. Loni jich bylo okolo 750, letos počet vzrostl na více než 1 700, což značí nárůst větší než 130 procent. Virtuální kancelář v Brně nyní využívá okolo 1 500 podnikatelů, což je zhruba o 500 více než v loňském roce.

Za rostoucím zájmem o virtuální kanceláře stojí především ekonomická krize, která řadu podnikatelů přiměla šetřit za provoz klasické kanceláře.

 

 

Rozšíření AVION Shopping Parku Ostrava

logo_AvionOstravský AVION Shoping Park patří s návštěvností přes 9 milionů návštěvníků ročně mezi nejúspěšnější nákupní centra v České republice. V loňském roce byl vyhlášen druhým nejlepším nákupním centrem v ČR v soutěži Obchodník roku.

Důvodem jeho úspěšnosti je jeho neustálé přizpůsobování se potřebám návštěvníků. Během devíti let své existence bylo centrum několikrát změněno a rozšíře­no. Nyní probíhá rozšíření ze severní a jižní strany.

Developer Inter IKEA Centre Česká republika a Inter IKEA Centre Slovensko plánují do rozšíření AVIONu investovat více než 1 miliardu korun.

Projekt „Rozšíření Sever“ ostravského AVIONu je rozdělen do dvou fází. První fáze realizace projektu byla zahájena minulý rok v podobě přestavby prodej­ny Hypernova. Developer tak vyšel vstříc novému konceptu společnosti Ahold, který v ČR a SR změnil vzhled svých prodejen Hypernova na menší koncept Albert hypermarket. Touto pře­stavbou se plocha hypermarketu zmenšila z přibližně 15 000 m2 na 6 500 m2 a vznikl tak prostor pro 50 nových obchodů.

Nová část obchodní galerie bude mít unikátní design a bude zaměřena na luxusnější módu, zejména pro muže. Celková investice ve výši 450 mil. Kč bude zakončena vybudováním nového vchodu a navýšením možnosti parkování o 200 míst na severní straně centra. Dokončení první fáze plánuje developer na jaro roku 2011.

Obchodní galerie se bude dále rozšiřo­vat ve druhé fázi projektu s celkovou investicí 650 mil. Kč. Přibude dal­ších 15 000 m2 plochy k pronájmu. Nákupní centrum tak nabídne dalších 40 obchodů a jejich celkový počet přesáhne 200. I druhá fáze rozšíří možnost parkování o 500 nových míst. Její ukončení je plánované na rok 2013. Rozšíření Sever přinese práci přibližně 400 lidem.

Na opačné straně ulice Rudná bude po­kračovat druhá fáze projektu s názvem „Rozšíření Jih“. Tato fáze začne na jaře roku 2011. AVION Shopping Park bude obohacen o tzv. stripmall. Zákazníci v něm naleznou nové větší obchody, přičemž vstupovat se do nich nebude z vnitřní pasáže, ale přímo z parko­viště, které bude zvětšeno o 660 parkovacích míst. Možnosti nákupu se zde navýší o dalších 9 300 m2. Součástí stripmallu bude jeden z nej­větších evropských prodejců nábytku KIKA, který se stane jedním z hlavních nájemců centra.

Avion_sever           Avion_jih

Více informací naleznete na www.iicg.cz nebo na www.ostrava.avionshoppingpark.cz.

 

 

Představujeme společnost RED GROUP

Společnost Red Group je uznávaná developerská a investiční společnost, která v České republice působí od roku 1992. Různorodé portfolio zahrnuje 400 000 m2 administrativních a rezidenčních ploch, hotelových a industriálních projektů. Díky své vizi a zkušenostem společnost Red Group realizovala jak projekty typu brownfield, tak výstavbu na zelené louce či komplexní rekonstrukce.

Pronajímání budov renomovaným mezinárodním subjektům zajišťuje společnosti trvalý tok příjmů. Dynamiku si společnost Red Group zachovává i díky tomu, že kromě zaměření na pražský trh rozpoznala potenciál hotelového a kancelářského trhu v regionech, kde se tento potenciál zvýšil v důsledku komerčního růstu a zvýšeného úsilí v propagaci regionů.

Nejvýznamnější mimopražský projekt, se kterým developer vstoupil před několika lety do ostravského regionu, se nazývá Orchard. Zahrnuje tři sedmipodlažní administrativní budovy a mezinárodní značkový hotel Park Inn Ostrava s celkovou plochou 36 000 m2. Stavba komplexu byla dokončena v roce 2008. V současnosti jsou pronajaty veškeré administrativní plochy v první budově a ve druhé a třetí budově v současné době zbývá k pronájmu 20 % ploch. Po obsazení všech 36 000 m2 kancelářských ploch vznikne více než 3 000 nových pracovních míst. S vybudováním komplexu Orchard byl vytvořen nový standard firemního prostředí v esteticky i technicky zdařilých budovách, které výrazně přispívají ke kultivaci okolního prostředí. V souzvuku se sousedícím hotelem vytvořily tyto stavby polyfunkční komplex, který přispívá k dalšímu obchodnímu rozvoji Ostravy.

Developer se rozhodl vstoupit na ostravský trh z důvodu komerčního růstu v ostravském regionu a zároveň kvůli absenci moderních kanceláří a hotelového zázemí mezinárodního standardu. Území brownfieldu mezi ulicemi Cihelní a Hornopolní představovalo jedinečnou developerskou příležitost se strategickou lokalitou u centra města a v bezprostřední blízkosti budoucí dálnice D1. Dalšími pozitivy byly vysoce kvalifikovaná pracovní síla, počet absolventů vysokých škol s jazykovou vybaveností, vysoký počet obyvatel města a nejbližšího okolí a v neposlední řadě podpora přímých investic, což jsou aspekty důležité pro rozhodování potenciálních nájemců.

Společnost Red Group se nyní soustředí na pronájem zbývajících kancelářských ploch v komplexu Orchard a provoz hotelu Park Inn Ostrava. Z mimoostravských projektů se zaměřuje především na regeneraci rozsáhlého území bývalého průmyslového areálu Waltrovky v Praze 5, kde vznikne nová městská čtvrť k bydlení a práci.

Orchard

Více informací o společnost je k dispozici na www.redgroup.cz nebo www.theorchard.cz.

 

 

Ostrava uspěla v soutěži Zlatý středník

Zlaty_strednikV osmém ročníku soutěže Zlatý středník získalo město Ostrava 2. místo za Development Newsletter!!! a Cestování Newsletter!!! v kategorii „Nejlepší elektronický zpravodaj (newsletter)“. Soutěž hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům.

Vyhlašovatelem soutěže je PR Klub, o. s. Soutěž je podporována: APRA (Asociací Public Relations Agentur), Asociací poskytovatelů internetových řešení, časopisem Strategie, Českou marketingovou společností, Marketingovým klubem ČR, SIMAR (Sdružením agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) a Actum, s. r. o.

Jak jistě víte, Development Newsletter!!! Vám každý měsíc představuje informace a novinky o zajímavých developerských projektech a investičních příležitostech, aktuálních trendech a situaci v Ostravě. Dále Development Newsletter!!! informuje o pořádaných konferencích, seminářích a akcích obdobného charakteru.

Cestování Newsletter!!! pak přináší zejména aktuality a zajímavé informace o volnočasových aktivitách, kulturních a sportovních akcích, festivalech a novinky, které se na poli turismu v Ostravě připravují či již byly zrealizovány.

První místo v kategorii Nejlepší elektronický zpravodaj (newsletter) získala společnost AVON Cosmetics se svým newsletterem Avon Inspirace, na třetí příčce se umístilo České vysoké učení technické v Praze s newsletterem Sedm statečných.

Děkujeme odborné porotě za udělené ocenění. Věříme, že i vy, naši čtenáři, jste s podobou tohoto zpravodaje spokojeni a považujete jej za přínosný. Budeme dělat maximum, abychom tuto vysokou laťku kvality udrželi a ocenění v příštím roce minimálně obhájili.

 

 

Podnikatelé budou mít jednodušší administrativu

Dne 13. května 2010 prezident České republiky Václav Klaus podepsal „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu normu připravilo v rámci Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Podnikatelé díky změnám, které dosud ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo, ušetří ročně téměř 800 milionů korun. Díky podepsanému zákonu klesne administrativní zátěž podnikatelů celkově o 20,05 %. To představuje sumu přes 1,3 miliardy korun ročně.

Zákon se zaměřuje na změny právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele, vstupu do podnikání a v oblasti technické legislativy. Ve vztahu k živnostenskému úřadu se ruší povinnost předkládat výpis z obchodního rejstříku, povinnost ohlašovat změny údajů vedených v evidenci obyvatel nebo oznamovat přerušení činnosti na dobu delší 6 měsíců. Vypouští povinnost mít doklady, které prokazují způsob nabytí zboží nebo materiálu pro účely kontroly v provozovně. Dále se odstraňuje duplicita kontrolní činnosti České obchodní inspekce a orgánů ochrany veřejného zdraví. Osobní hygiena a hygienická nezávadnost provozu bude v působnosti pouze orgánů ochrany veřejného zdraví. Obchod s elektřinou a plynem bude nadále podléhat pouze licenci podle energetického zákona a nebude vyžadováno zároveň živnostenské oprávnění.

Více informací naleznete na www.mpo.cz.

 

 

MPO spouští program TIP na rok 2011

logo_MPODne 5. května 2010 vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) veřejnou soutěž na výběr projektů do resortního programu TIP na podporu průmyslového výzkumu a vývoje. Program TIP notifikovala Evropská komise, je tedy v souladu s evropskými pravidly pro státní podporu. MPO bude veřejnou soutěž na program TIP vyhlašovat každoročně v letech 2009–2014.

V rámci programu TIP podpoří MPO projekty zaměřené na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových materiálů a výrobků, nových progresivních technologií a informačních a řídících systémů z oblasti průmyslu. Konkrétně se může jednat například o oblasti biotechnologií, nanotechnologií, modernizace tradičních výrob apod.

„Program je otevřen pro všechny typy společností, které se zabývají výzkumem a vývojem pro průmyslovou výrobu. Podporu mohou získat jak podnikatelské subjekty, tak i výzkumné organizace, včetně vysokých škol a Akademie věd, při výběru rozhoduje kvalita projektu,“ zdůraznil náměstek ministra průmyslu a obchodu Erik Geuss.

Příjem přihlášek v rámci třetího ročníku veřejné soutěže na rok 2011 potrvá do 16. července 2010. Do 12. ledna 2011 pak budou výsledky soutěže zveřejněny na webových stránkách MPO.

Podrobné informace a přístup k elektronické přihlášce do veřejné soutěže naleznete na webové stránce ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.

 

 

Konference „Brownfields v Moravskoslezském kraji“

konference_BrownfieldsAgentura pro regionální rozvoj, a. s. pořádá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a VŠB-TUO konferenci s názvem „Brownfields v Moravskoslezském kraji 2010“.

Konference je zaměřena na problematiku ekonomicky nevyužívaných lokalit a objektů, které hledají svého nového majitele nebo nové využití. Prezentovány zde budou možnosti a úspěšné příklady regenerace brownfields pro neprůmyslové využití, zejména pak pro kulturní a volnočasové aktivity. Konference se uskuteční ve čtvrtek 10. června 2010 v areálu národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích.

Pozvání přijali nejen zástupci z Moravskoslezského kraje, ale i Jihomoravského kraje a centrály CzechInvestu. Registrace probíhá na webových stránkách Agentury pro regionální rozvoj www.arr.cz. Účast na konferenci je bezplatná.