Národní superpočítačové centrum IT4 Innovations

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava) je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem. Vedle provozování superpočítačů je nositelem excelentního výzkumu v oblasti IT, konkrétně v oblasti superpočítání (tzv. High Performance Computing).

 

IT4 Innovations v současné době provozuje tři superpočítače – Karolinu, Barboru a speciální systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2.

Superpočítač Karolina, pořízen v rámci celoevropského společného podniku EuroHPC, se stal od chvíle své instalace (2021) nejvýkonnějším superpočítačem v ČR, v žebříčku TOP500 obsadil 69. na světě a v žebříčku Green500 energeticky nejúčinnějších superpočítačů mu patří skvělé 8. místo.

Výpočetní kapacity systémů, které provozuje IT4Innovations, jsou v rámci grantových soutěží k dispozici celé vědecké komunitě České republiky. V Ostravě počítají vědci z českých univerzit i prestižních vědeckých center. Výkon superpočítačů je využit z více než 50 % na vývoj nových materiálů a léků, zbylá kapacita připadá na biovědy, inženýrské úlohy, astrofyziku a celou řadu dalších vědních oborů.

IT4Innovations je také výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh a modelování pro nanotechnologie.

Nedílnou součástí aktivit IT4Innovation je spolupráce s průmyslovými podniky. Proto se společně s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava rozhodlo propojit své know-how a v lednu 2020 založilo Digitální inovační hub Ostrava. Firmám zejména z Moravskoslezského kraje umožní prověřit a případně i řešit jejich potřeby v oblasti digitalizace. Má také statut Digitálního inovačního hubu registrovaného na úrovni Evropské komise, a je členem evropské sítě digitálních inovačních hubů DIHnet EU.