Služby

V Ostravě působí několik institucí podporujících podnikání. Základním cílem jejich činnosti je podpora podnikání a pomoc malým a středním podnikům při zvyšování konkurenceschopnosti a podpora jejich rozvoje. Instituce nejčastěji nabízejí poradenské služby; pomoc při aplikaci nových technologií např. v oblasti výrobních procesů; zavádění nových způsobů řízení kvality; získávání certifikátů či podpory z národních a evropských fondů; školicí služby; základní a specializované poradenské služby; finanční služby atd ..