Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volná pracovní místa

Poslední změna: Úterý 21.03.2017 12:38 - Lukša Lukáš
Volná pracovní místa s i bez výběrového řízení

Volná pracovní místa obsazovaná formou výběrového řízení

  • na základě výběrového řízení vyhlašovaného Radou statutátního města Ostrava
  • na základě výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jsou v rámci Magistrátu města Ostravy obsazována:

Pokud se uchazeč rozhodne podat přihlášku do výběrového řízení v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, bude muset přesto některé zákonem požadované přílohy (výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude-li vyžadováno) doručit vyhlašovateli poštou nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Ostravy.

Další volná pracovní místa

místa obsazovaná bez výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Magistrátu města Ostravy:

  • tzv. úřednická místa na dobu určitou (zejména zástup za dočasně nepřítomného úředníka – např. z důvodu mateřské (rodičovské) dovolené či déletrvající pracovní neschopnosti)
  • místa jejichž náplní není výkon správních činností (zejména práce manuální, servisní a pomocné)