Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Informace o projektu Zdravě po Ostravě

Poslední změna: Středa 04.01.2017 11:58 - Gacka Michal
Informační kampaň statutárního města Ostravy, zaměřená na podporu alternativních forem dopravy.

Hlavní cíle projektu

  • Prohloubení povědomí obyvatel Ostravy o alternativních formách dopravy, které povedou ve svém důsledku ke zlepšení ovzduší a kvality života ve městě. Tento proces obnáší seznámení se zcela novými pojmy, jako například Park/Bike&Ride ve vztahu k dopravním terminálům, car-/bike-sharing nebo dopravní telematika, které nově vstupují do dopravní terminologie a života veřejnosti.  
  • Propagace nemotorové formy dopravy a motivace k frekventovanějšímu  užívání městské hromadné dopravy, především té elektrifikované, vzhledem k jejímu pozitivnímu vlivu na životní prostředí a dalším výhodám.  
  • Nejvyšším cílem a formou úspěchu, dosaženého realizací projektu, je změna chování a přístupu občana ve vnímání důležitosti kvalitního stavu životního prostředí a faktu, že i on sám svými činy může přispět k jeho zlepšení a že tak učiní za předpokladu změny svého chování.

Informační kampaň

Realizace projektu zahrnuje informování veřejnosti o zdravých způsobech dopravy formou tiskových zpráv, tiskových konferencí, reklamní kampaně na vybraných akcích, článků v tištěných médiích, outdoorové (velkoplošné) reklamní kampaně, inzerce v regionálním televizním a rozhlasovém vysílání, inzerce na webových portálech, na webových stránkách města Ostravy, sociálních sítích či prostřednictvím tištěných materiálů (informační letáky a brožury).

Čistý areál

Statutární město Ostrava se zapojí do alespoň tří významných akcí vytvořením areálu, kde bude prezentována čistá mobilita. Například dopravní prostředky, které využívají CNG, elektromotor apod. Statutární město Ostrava vlastní stany, které mohou být při této akci využity.

Nech auto doma

Aktivita, která atraktivní formou upozorní na ekonomickou a ekologickou možnost  cestování prostředky městské hromadné dopravy v době zhoršených rozptylových podmínek.

logo_zpoDalší informace jsou zveřejněny na webových stránkách projektu Zdravě po Ostravě.

 

 


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí www.sfzp.cz a www.mzp.cz.