Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ochrana zvířat

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 07:52 - Gacka Michal
Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka (preambule zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).

Dozor nad dodržováním zákona o ochraně zvířat proti týrání

Informace o působnosti jednotlivých organizací a úřadů ve vztahu k ochraně zvířat vyplývající ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Posouzení výskytu městských holubů na území SMO

Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Nepřímo tak navazuje na zprávu z roku 2010 s názvem: „Průzkum velikosti populace holuba domácího (Columba livia f. domestica), v Ostravě – Porubě a návrh opatření k jejímu omezení“ autorů pracovníků Slezské ornitologické společnosti.

Důležité odkazy

Ministerstvo zemědělství / Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí / Útulek pro psy v Třebovicích / Nadace na pomoc zvířatům

Dokumenty a materiály

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005 / Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 / Posouzení výskytu městských holubů na území SMO