Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Důležité odkazy

Poslední změna: Čtvrtek 26.01.2017 09:41 - Gacka Michal
Odkazy na důležité instituce a weby v oblasti životního prostředí.

Externí aplikace

Digitální povodňový plán
Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Zpracování a příjem žádostí a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuce příslušným institucím veřejné správy
Vodohospodářský informační portál Ministerstva zemědělství
Webové stránky portálu

Webové stránky statutárního města Ostravy

Dýchám pro Ostravu
Stránky věnované především tématu ochrany ovzduší
Mapový portál
Životní prostředí v mapách / Mapa stanovišť separovaného odpadu
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
Informace o činnosti odboru na webových stránkách www.ostrava.cz.
Stránky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Jitrocel
Stránky věnované ekologické výchově

Státní a veřejné instituce a organizace

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Portál ochrany přírody a mapový server
Česká inspekce životního prostředí
Odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
Informace o úrovni znečištění ovzduší v ČR ve smyslu zákona o ochraně ovzduší
Český statistický úřad
Statistické informace
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Odborné pracoviště v oblasti ochrany veřejného zdraví
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Webové stránky krajského úřadu / Informační systém životního prostředí / Státní správa
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
Webové stránky odboru na www.ostrava.cz
Ministerstvo zemědělství
Portál eAGRI
Ministerstvo životního prostředí
Webové stránky ministerstva
Povodí Odry, státní podnik
Webové stránky podniku
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství pro oblast lesnictví
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Odborné pracoviště, které se zabývá mimo jiné analýzou kvality ovzduší (ve vnějším i vnitřním prostředí) a pro statutární město Ostrava zajišťuje provoz měřících stanic imisního monitoringu

Ostatní

Českomoravská myslivecká jednota
Informační portál největší myslivecké organizace v České republice
Český rybářský svaz
Informační portál Českého rybářského svazu
Lokální topeniště
Stránky informační kampaně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje věnované lokálním topeništím
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Společnost hospodařící na lesních pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Provozovatel vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě
OZO Ostrava s.r.o.
Webové stránky společnosti zajišťující pro město Ostravu separaci, svoz a likvidaci komunálního odpadu
Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s.
Webové stránky provozovatele Ostravského oblastního vodovodu