Podmínky převzetí psa

Informace pro zájemce o osvojení psa z Útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích.

Každý, kdo si chce osvojit zvíře z našeho útulku, musí splňovat základní podmínky:

  • mít trvalý pobyt na území ČR, mimo trvalého bydliště na úřadě
  • být starší 18 let
  • uhradit poplatek ve výši 200 Kč (v hotovosti)
  • mít sociální podmínky takové, aby zajistili psovi alespoň základní standard.

 

Je třeba se zamyslet, jak pejska z útulku budete přepravovat, a které věci je vhodné vzít s sebou – obojek, vodítko, náhubek, přepravní box nebo tašku.

Co byste měli vědět

Pejsci přijatí do našeho útulku se nacházejí ve čtyřměsíční tzv. ochranné lhůtě. Po tuto dobu si můžete převzít psa pouze do opatrovnictví. V praxi to znamená, že pokud se v této lhůtě ozve původní majitel, musí mu být pejsek vrácen. To se však stává jen v ojedinělých případech, protože pokud má o psa majitel skutečně zájem, ozve se nejpozději do týdne po jeho ztrátě. Jestliže by tento případ ale skutečně nastal, musí původní majitel osvojiteli uhradit veškeré vzniklé náklady, které byly spojeny s chovem psa. K předání psa původnímu majiteli dochází poté přímo v Útulku v Ostravě-Třebovicích. Po uplynutí ochranné lhůty, která se započítává od dne, kdy byl pes do útulku přijat, se osvojitel stává právoplatným majitelem psa, se všemi povinnostmi vyplývyjícími s držením a chovem psa.

Vybraného pejska nelze předem rezervovat. V případě více zájemců o jednoho pejska má tedy výhodu ten, který se o něj přihlásí jako první.