Tiskové zprávy

Skauti přivezli Betlémské světlo

21. 12. 2017. Betlémské světlo je symbolem klidu, míru a přátelství. Každoročně je přiváženo z Betléma pro všechny, kteří si jej chtějí rozsvítit pro vánoční atmosféru svých domovů. Skauti z Polanky nad Odrou a Zábřehu navštívili 21. prosince primátora Tomáš Macuru a v jeho pracovně zažehli lucerničku s Betlémským světlem. Primátor ji poté umístil na vrátnici Nové radnice, kde si mohou zájemci přijít odpálit plamínek až do Štědrého dne.

Kresby dětí k historii města vystavuje Ostravské muzeum

18. 12. 2017. Do celoročních oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě se zapojili také žáci základních a středních škol, kteří se zúčastnili znalostní soutěže Šumná Ostrava. Žáci prvních a druhých tříd nakreslili svou představu biskupa Bruna, Petřkovické venuše a Ostravského muzea. Jejich práce jsou vystaveny v přízemí Ostravského muzea. Zájemci mohou tuto výstavu navštívit zdarma do 28. ledna 2018.

Dotační program na estetizaci veřejného prostoru podruhé

15. 12. 2017. Proměnit ulice, dotvořit náměstí či parky a další veřejná prostranství podle vlastních nápadů – takovou možnost nabízí aktivním obyvatelům nebo neziskovým organizacím druhé kolo dotačního programu na revitalizaci veřejného prostoru ve městě.

Rozpočet města Ostravy na rok 2018 je téměř desetimiliardový

13. 12. 2017. Přináší rekordní investice, snížení dluhu i další navýšení dotací městským obvodům. Rozpočet města na rok 2018, který je vyrovnaný, tvoří celkové příjmy ve výši 8,3 miliardy korun, což je o 1,2 miliardy korun více, než vloni. Do zdrojů pro rok 2018 je započten také převod prostředků z roku 2017 ve výši 1,99 miliardy korun, které jsou určeny převážně na realizaci investic. Celkové zdroje ve výši 9,9 miliardy korun (po odečtení splátek úvěrů) pokryjí nejen běžné výdaje města, ale jsou v nich zahrnuty také 2,9 miliardy korun na investice.

Zastupitelé udělili ceny města a čestná občanství

13. 12. 2017. Zastupitelé města Ostravy schválili ve středu 13. prosince dvě čestná občanství, tři ceny města a jednu cenu města in memoriam. Čestným občanem města Ostravy se stal Věroslav Dušek za osobní hrdinství v boji za svobodu a rozvíjení demokracie a Luděk Eliáš za mimořádný přínos pro kulturu města, osobní statečnost a zásluhy při vzdělávání mladé generace v oblasti válečné historie. Cena města Ostravy byla udělena Alexandře Gasnárkové, Jiřině Kábrtové a Renatě Huserové. Cenu města Ostravy in memoriam pro Blaženu Przybylovou převzal manžel Jan Przybyla a syn Marek Przybyla. Ostatní laureáti si ceny převzali z rukou ostravského primátora Tomáše Macury v rámci zasedání zastupitelstva. S titulem Čestný občan města Ostravy a Cenou města Ostravy je spojen finanční dar ve výši 100 tisíc korun.

Výstava končí své putování po obvodech

1. 12. 2017. Putovní výstava s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, kterou připravil u příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě Archiv města Ostravy, již prošla téměř všemi 23 ostravskými městskými obvody kromě dvou posledních – Třebovic a obvodu Radvanice a Bartovice.

Ostrava bojuje o titul European Green Capital 2020 – přihláška do soutěže úspěšně prošla formálním hodnocením

29. 11. 2017. Celkem třináct měst z dvanácti evropských zemí se přihlásilo do soutěže Evropské zelené město 2020, mezi nimi také zkušení matadoři z minulých let.

Končí rekonstrukce tramvajových mostů v Plzeňské ulici

28. 11. 2017. Ve čtvrtek 30. listopadu bude ukončena rekonstrukce tramvajových mostů v Plzeňské ulici na území městského obvodu Ostrava-Jih. Uzavřený úsek bude průjezdný od čtvrteční 20. hodiny. Náklady ve výši 89,3 milionů korun (včetně DPH) byly hrazeny z městského rozpočtu.

Slavnostní zakončení oslav 750. výročí města „PŘEJEME TI, OSTRAVO!“

22. 11. 2017. Celoroční oslavy 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě vyvrcholí na Prokešově náměstí před radnicí města ve středu 29. listopadu v době od 15 do 19 hodin. Součástí závěrečné akce s podtitulem „Přejeme ti, Ostravo!“ bude nejen zamčení a zapečetění truhly se vzkazy do roku 2067, ale také rozsvícení vánoční výzdoby a bohatý kulturní program, který završí slavnostní ohňostroj. Oslavy skončí v den, který je uveden v testamentu biskupa Bruna ze Schauenburku v souvislosti se zmínkou o osadě jménem Ostrava, jen o 750 let později.

Večery s vědci – atraktivní témata a zajímavé osobnosti

16. 11. 2017. Statutární město Ostrava ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) a Ostravskou univerzitou (OSU) budou pořádat řadu besed s názvem Večery s vědci.

Zásadní změna při nakládání s rozpočtem města

15. 11. 2017. Zastupitelé města ve středu 15. listopadu na svém zasedání schválili navrženou úpravu rozpočtu pro rok 2017. Změna se týká navýšení rozpočtu o 707 milionů korun.

Den urologické prevence

13. 11. 2017. Městská nemocnice Ostrava se ve spolupráci s Nadačním fondem Pavla Novotného zapojila v pátek 10. listopadu do Dne urologické prevence. Vyšetřeno bylo celkem 50 zájemců, z toho 37 mužů. V rámci urologické prevence zdravotníci oddělení Urologie MNO vyšetřovali ledviny, močový měchýř, varlata a prostatu. Tato akce se v Městské nemocnici konala poprvé a zúčastnila se jí rovná padesátka pacientů. Vyšetřeni byli nejen muži, ale také ženy. V odpoledních hodinách přišel preventivní akci podpořit a nechal se zkontrolovat i ředitel nemocnice Petr Uhlig.

Známe Seniora roku 2017

9. 11. 2017. Ve čtvrtek 9. listopadu byl slavnostně vyhlášen XI. ročník ankety Senior roku 2017. Do letošního ročníku bylo doručeno celkem 19 návrhů mimořádně aktivních lidí starších 65 let s bydlištěm na území města Ostravy, kteří výrazně přispívají ke zlepšení života společnosti v Ostravě. Město současně vyhlásilo kategorii Klub seniorů roku 2017, do které bylo nominováno celkem osm klubů, organizací či sdružení zaměřujících se na aktivizaci seniorů, a které jsou svou činností zajímavé či výjimečné.

Sbíráme vzkazy budoucím generacím, truhlu zapečetíme 29. listopadu

8. 11. 2017. Až do 29. listopadu mohou zájemci napsat anebo nahrát své poselství pro budoucí generace a aktivně s námi oslavit 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě. Celoroční oslavy vyvrcholí na Prokešově náměstí před radnicí města ve středu 29. listopadu v době od 15 do 18 hodin. Oslavy budou zakončeny přesně ve stejný den, který je uveden v testamentu biskupa Bruna ze Schauenburku v souvislosti se zmínkou o osadě jménem Ostrava, ale o 750 let později.

Systém sdružených nákupů s novou firmou a s velkou úsporou

8. 11. 2017. V Ostravě již opět funguje Systém sdružených nákupů. Současným dodavatelem je společnost Tender systems, se kterou Ostrava uzavřela smlouvu o poskytování služeb 18. dubna. Po podpisu následovala 180 denní implementace nového systému, po kterou si zaměstnanci téměř 180 městských organizací a firem, za které v předchozích letech pořádala e-aukce společnost eCentre, museli zajistit nákup potřebných komodit a služeb sami.

Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého

2. 11. 2017. Město Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Do bytů bude namontováno 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, město nechá navíc nainstalovat 1682 detektorů CO. Dodavatele hlásičů v průběhu října vybere rada města. Celková částka za tato zařízení nepřesáhne částku 3 014 900 korun včetně DPH. Instalace je plánována na začátek roku 2018.

Opravená Českobratrská se otevírá 1. listopadu

30. 10. 2017. Rozsáhlá oprava Českobratrské ulice je u konce. V úterý 24. října se uskutečnily poslední tři kolaudace. Do úterý 31. října budou vydány všechny kolaudační souhlasy a od 1. listopadu bude ulice Českobratrská průjezdná pro veškerou dopravu. V provozu budou i autobusové zastávky „Husův sad“ a na ně navazující zpevněné plochy a komunikace pro pěší.

Atraktivní trvalky osvěží kruhový objezd u radnice

28. 10. 2017. Kruhový objezd na Prokešově náměstí bude nově osázen trvalkami a cibulovinami v barvách heraldického znaku. Již o tomto víkendu získá zcela novou podobu. Realizaci této veřejné zakázky provede firma Ivánek-Zeman pod dohledem projektantů z Trvalkového ateliéru Adama a Ivany Barošových. Výsadba a následná péče do konce roku 2018 přijdou na téměř 163 tisíc korun.

Výstava se stěhuje do Martinova a Proskovic

27. 10. 2017. Už předposlední zastávku bude absolvovat výstava s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, připravená při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě archivem města. Čtyři základní panely provázejí ve všech městských obvodech návštěvníka prostřednictvím nejdůležitějších časových mezníků dějinami města v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století. Další panel je věnován obvodu, v němž se právě výstava nachází.

Vzkazy budoucím generacím budou v truhle uloženy následujících 50 let

16. 10. 2017. Město Ostrava připravuje společně s Kulturním centrem Cooltour jako součást oslav 750. výročí první písemné zmínky o své existenci poselství do budoucnosti s názvem Ostrava 2067. Tím bude dřevěná truhla, do níž dnešní Ostravané umístí své „vzkazy budoucím generacím“.