Vyrovnaný rozpočet města Ostravy na rok 2019 přináší opět vysoké investice i navýšení dotací městským obvodům

13. 12. 2018. Rozpočet města na rok 2019 tvoří celkové příjmy ve výši 9 072 milionů korun, což je o 738 milionů korun více, než vloni. Do zdrojů pro rok 2019 je započten také převod prostředků z roku 2018 ve výši 1 629 milionů korun, který je určen převážně na realizaci investic, zapojení Fondu životního prostředí ve výši 6 milionů korun a splátky úvěrů (snížení o 301 milionů korun). Dohromady se jedná o 10 406 milionů korun. Celkové výdaje ve výši 10,406 miliardy korun pokryjí nejen běžné výdaje města, snížení dluhu o 0,3 miliardy korun, ale jsou v nich také zahrnuty 2,8 miliardy korun na investice.

 

„Rozpočet pro rok 2019 pokračuje v trendu signalizujícím uvážené a zodpovědné hospodaření města, je opět rekordní, nejvyšší za posledních deset let a Ostrava je připravená i na případnou změnu trendu ekonomiky v budoucích měsících. Tři roky po sobě stoupalo ratingové hodnocení mezinárodní agentury Moody´s a nyní jsme v rámci republiky v té nejlepší společnosti, máme stejné ratingové hodnocení jako Česká republika, Praha a Brno. V příštím roce nás čekají velmi významné investiční akce, jako modernizace Městské nemocnice Ostrava či příprava výstavby nové koncertní haly,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Běžné výdaje města jsou pro rok 2019 navrženy v celkové výši 7 558 mil. Kč, což je o 589 mil. Kč více než v roce 2018.

 • § O 114 milionů korun budou posíleny dotace a rezervy pro městské obvody, na 1 748 mil. Kč.
 • § O 77 mil. Kč budou z důvodu legislativních změn navýšeny mzdy zaměstnanců veřejné správy a příspěvkových organizací.
 • § O 198 milionů korun se zvýší výdaje na městskou hromadnou dopravu, které přispějí k dalšímu zatraktivnění městské hromadné dopravy.
 • § Dotace obchodním společnostem se navyšují o 22 mil. Kč.
 • § Ostatní dotace a granty se navyšují o 32 mil. Kč.
 • Ostrava bude v příštím roce hospodařit s rekordní částkou za posledních 10 let, a to s 10,4 miliardami korun. Vliv na tom má zejména předpoklad lepšího výběru daní a navýšení kapitálových příjmů z prodeje nemovitostí. Naopak o 80 milionů korun rozpočet přišel z výběrů z loterií, což souvisí s dalším rušením heren na území města. Pokračovat budeme nejen ve snižování dluhu Ostravy, ale také v dalším navýšení dotací pro městské obvody, které v příštím roce dosáhnou nejvyšší částky v dosavadní historii města, a to 1,7 miliardy korun bez rezerv, což je zhruba šestina celkového rozpočtu města. I přes rekordní daňové příjmy jsou tu ale první signály ochlazení ekonomiky a já chci, aby byla Ostrava v následujících letech dobře připravena na horší časy. Jako dobří hospodáři musíme zlepšit plánování střednědobých výdajů a obecně lépe nakládat s našimi prostředky,“ upozorňuje náměstek primátora pro finance a rozpočet Martin Štěpánek.

 • Kapitálové výdaje města jsou pro rok 2019 navrženy ve výši 2,8 miliardy korun.

  Rozpočet na rok 2019 včetně městských obvodů počítá s dalším snížením zadluženosti Ostravy, které je již nyní nejnižší mezi velkými městy v ČR, a to o dalších 318 mil. Kč na 1 815 mil. . Snižování zadluženosti města zvyšuje jeho finanční stabilitu a vytváří dobré výchozí podmínky pro budoucí financování rozvojových projektů.

  Mezinárodní ratingová agentura Moody´s  udělila Ostravě v roce 2018 známku A1. Navíc změnila Ostravě výhled ze stabilního na pozitivní. Město Ostrava tak dosáhlo stejné ratingové hodnocení, jaké udělila agentura Moody´s České republice, Praze a Brnu. Udělená známka potvrzuje, že město má ekonomickou a finanční stabilitu a rovněž vysokou spolehlivost při splácení svých závazků.