Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

V Ostravě se připravují “fajnOVé“ projekty, jsou mezi nimi náměty občanů

Poslední změna: Čtvrtek 03.05.2018 07:32 - Oborilová Hana
3. 5. 2018. V roce 2016 začala Ostrava připravovat nový strategický plán rozvoje města na období 2017-2023 s přesahem do roku 2030, do kterého se zapojila kromě odborníků také veřejnost. Jeho součástí je také akční plán, který nyní prochází první aktualizací a aktuálně obsahuje 150 projektů. Celkem 26 z nich bylo vybráno z návrhů veřejnosti.

Vizí Ostravy do roku 2030 je lákat mladé, pracovité a talentované lidi a zastavit a zvrátit trend odcházení obyvatel. Tomu by měly pomoci desítky reálných projektů naplňujících sedm strategických cílů, které se budou v Ostravě v příštích letech realizovat v rámci tzv. Akčního plánu.

Do tvorby plánu pod značkou “fajnOVA“ se zapojilo 20 tisíc Ostravanů, včetně 250 přizvaných odborníků, což je skvělé číslo i na evropské poměry. Ostrava za to získala jako jediné město v ČR evropské ocenění Urbact Město s dobrou praxí, nebo první místo v soutěži Úřadu vlády ČR Chytrá radnice. Zapojení široké veřejnosti při tvorbě a realizaci plánu by mělo garantovat sounáležitost obyvatel s rozvojem města a také nezávislost strategického plánování na politických změnách a čtyřletých volebních obdobích.  Akční plán i Strategický plán rozvoje města je k dispozici na www.fajnova.cz/strategicky-plan.

Velmi nás potěšila účast veřejnosti na přípravě nového strategického plánu pro Ostravu fajnOVA. Jeho schválením na jaře 2017 však proces participace občanů na rozvoji města zdaleka neskončil, ale pokračuje dále. A to mimo jiné formou trvalého přijímání námětů na tzv. fajnOVé projekty od veřejnosti. Ty jsou následně posuzovány odborníky útvarů magistrátu a v případě jejich realizovatelnosti, atraktivity i shody se strategickými cíli města, jsou zařazovány do Akčního plánu a připravovány k realizaci,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Od začátku sběru (srpen 2016) město obdrželo celkem 252 projektových námětů, většinu z nich od obyvatel města. Všechny byly posouzeny a autor každého z nich dostává zpětnou vazbu, jestli je jeho návrh realizovatelný a zda byl zařazen do seznamu.

Jedním z příkladů návrhů od veřejnosti, který se již připravuje, je projekt Dopravní obslužnost ZOO. Jedná se o využití železniční vlečky dopravce AWT pro přepravu návštěvníků do zoologické zahrady z ostravských vlakových nádraží. Součástí plánu je vybudování nástupišť, pěší komunikace, dalšího vchodu do ZOO a vypravení vlakových spojů z hlavního nádraží nebo Dolní oblasti Vítkovice.

„Víme, že využití železničního vlečkového systému AWT spojujícího  centrum Ostravy se sídelními a průmyslovými oblastmi regionu pro osobní dopravu je technicky i provozně proveditelné.  Dnes se nově opírá i o konkrétní zájem města Ostravy prověřit tuto možnost dopravy osob po železniční vlečce AWT mezi městskými dopravními uzly a lokalitami volnočasových aktivit Ostravanů i návštěvníků města, především ZOO Ostrava, Dolními Vítkovicemi, případně Karolinou či Dolem Michal. Tento zájem je navíc deklarován připraveným memorandem o spolupráci obou partnerů na tomto projektu,“ řekl Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT.

V letošním roce svůj strategický plán připravuje i městský obvod Ostrava-Poruba, a to pod názvem fajnOVA Poruba. Vychází přitom z dílčích strategických dokumentů, jako je například dokument Veřejný prostor v Porubě nebo právě Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017-2023. Mezi hlavní principy, které se v Porubě snaží uplatňovat, patří kromě strategického plánování i zapojování veřejnosti do všech aspektů života Poruby a plánování a dělání veřejných věcí tak, aby byl brán ohled i na budoucí generace.

„Strategický plán města Ostravy byl zpracován velmi komplexně pro Ostravu jako klíčové krajské město, Ostravu jako celek. Poruba, stejně jako jiné obvody však má svá specifika a je proto důležité, aby se ve vazbě na strategický plán města vytvářel také plán pro tyto specifické části a jejich potřeby a to je úkolem fajnOVY Poruby. Čistá doprava, prostor pro lidi, kvalitní zeleň, aktivní život, digitální technologie a efektivní řízení, to vše tvořeno s lidmi, vzájemně propojeno, protože jedno bez druhého nedává smysl, a převedeno do konkrétních projektů. Tímto směrem jde náš strategický plán,“ řekla místostarostka Poruby Zuzana Bajgarová

Jako součást procesu strategického plánování vznikl web www.fajnovaporuba.cz. Jeho hlavním cílem je informování o všech strategických cílech a materiálech obvodu a také slouží k zapojování veřejnosti do procesu plánování v Porubě. Zároveň na něm zájemci najdou všechny realizované a připravované projekty obvodu.

Strategický plán fajnOVA Poruba by měl být hotový do června a bude mít také svůj Akční plán s projekty k realizaci. Strategickým projektem v Porubě, který je zároveň součástí Akčního plánu pro rozvoj celého města Ostravy, je např. “Revitalizace veřejného prostoru DUHA“. Jedná se o přeměnu dnes vysoce frekventovaného průchozího prostoru, dopravního uzlu a okolí obchodního střediska na pobytový prostor, kde se místo aut dostávají na první místo lidé. Vznikají kvalitní pobytové plochy náměstí, důstojné tržní místo, moderní zastávky MHD i specifický “meeting point“ pro aktivní i odpočinkové trávení času. Prostor bude doplněn o lavičky, veřejné osvětlení, vodní prvky, sochy aj. Projekt vychází ze zpracované studie a z podnětů občanů a měl by být hotový do roku 2022.

Projektem, který naplňuje strategické cíle města i obvodu a již se realizuje je Galerie Dukla - revitalizace pasáže, kde v minulosti sídlilo kino Dukla - u kruhového objezdu na Hlavní Třídě v Porubě. Pasáž se promění v galerii, upraven bude okolní veřejný prostor, vznikne na Ostravu jedinečný pobytový prostor, zkvalitněny budou zelené plochy, součástí je výrazná oprava objektu v památkové zóně. Prvotní myšlenka vznikla  na akci Městské zásahy Ostrava 2016.