Tiskové zprávy

Vyrovnaný rozpočet města Ostravy na rok 2019 přináší opět vysoké investice i navýšení dotací městským obvodům

13. 12. 2018. Rozpočet města na rok 2019 tvoří celkové příjmy ve výši 9 072 milionů korun, což je o 738 milionů korun více, než vloni. Do zdrojů pro rok 2019 je započten také převod prostředků z roku 2018 ve výši 1 629 milionů korun, který je určen převážně na realizaci investic, zapojení Fondu životního prostředí ve výši 6 milionů korun a splátky úvěrů (snížení o 301 milionů korun). Dohromady se jedná o 10 406 milionů korun. Celkové výdaje ve výši 10,406 miliardy korun pokryjí nejen běžné výdaje města, snížení dluhu o 0,3 miliardy korun, ale jsou v nich také zahrnuty 2,8 miliardy korun na investice.

Ostrava ocenila dobrovolníky

6. 12. 2018. Od roku 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolníků, oceňuje Ostrava činnost dobrovolníků z dobrovolnických organizací působících na území města. Ve středu 5. prosince sedm z nich převzalo v prostorách Nové radnice čestnou plaketu Dobrovolník roku 2018, kterou jim předali náměstci primátora Zbyněk Pražák a Andrea Hoffmannová.

Ostrava nechá zpracovávat bioodpad ze školních kuchyní a stravoven

5. 12. 2018. Ostrava vybrala dodavatele na zajištění pravidelného svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven z ostravských základních a mateřských škol. Biologicky rozložitelný odpad z 55 stravovacích zařízení ve školách a školkách, zřízených jednotlivými městskými obvody bude zpracovávat společnost OZO Ostrava. Do veřejné zakázky se přihlásili dva zájemci, nabídka společnosti OZO Ostrava byla ekonomicky výhodnější. Vyčíslena byla za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 na 4 459 200 korun bez DPH.

Zimní program města Ostravy je připraven k spuštění

28. 11. 2018. Město Ostrava je připraveno spustit tzv. Zimní program. Zahájen bude ve chvíli, kdy noční teploty klesnou pod 0°C a při naplněnosti kapacit nocleháren. Z ostravského rozpočtu město vynaložilo v roce 2017 na Zimní program 250 tisíc korun, na rok 2018 byla částka navýšena na 300 tisíc korun. Počet lidí bez domova, kterým je program určen, je v Ostravě odhadován na zhruba 900. Polovina se zdržuje v zařízeních, která poskytují sociální služby, a druhá polovina pobývá na ulici. V zimním období se jejich zájem o nabízené sociální služby zvyšuje.

Začala instalace detektorů a požárních hlásičů z druhé vlny

28. 11. 2018. V ostravských domácnostech začala montáž hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého z druhé vlny instalace. Celkem bude do ostravských domácností namontováno dalších 7930 hlásičů požáru a 330 detektorů CO. Od začátku týdne jsou instalovány detektory požáru v obvodu Ostrava - Jih. V lednu bude na řadě obvod Mariánské Hory a Hulváky a na začátek příštího roku instalaci připravuje také Moravská Ostrava a Přívoz. Dodavatelem zařízení ve druhé vlně je společnost SAFE HOME europe za vysoutěženou cenu 2 723 189 Kč s DPH.

Sdílená kola v Ostravě pro letošní rok skončila svůj provoz

26. 11. 2018. Bikesharing, systém sdílení jízdních kol v Ostravě, odstartoval letos v květnu. Po spuštění bylo k dispozici 39 stanic a 180 jízdních kol s nízkým nástupem, protišlapnou brzdou a praktickým košíkem na drobná zavazadla. Službu v Ostravě poskytovala společnost REKOLA Bikesharing a ukončila ji k 21. listopadu. Nejoblíbenějšími a nejvyužívanějšími stanicemi byly Nová Karolina, Masarykovo náměstí, Komenského sady a Prokešovo náměstí.

Po klíněnce Ostrava zahájí likvidaci jmelí bílého

19. 11. 2018. Město Ostrava připravuje ošetření zhruba dvou tisíc stromů napadených jmelím bílým. Parazitická rostlina se napojuje na cévní systém stromů a odebírá jim vodu a živiny, v krajním případě pak stromy usychají. Prováděcí dokumentaci na eliminaci parazita zpracuje společnost SAFE TREES, která v minulosti ve městě prováděla injektáž stromů proti klíněnce jírovcové. Dokumentace na eliminaci šíření jmelí bílého u stromů rostoucích na pozemcích města bude hotova do 30. června příštího roku.

Večery s vědci – Mnoho tváří odpadu. Tematická beseda pro širokou veřejnost.

29. 10. 2018. V barevném podzimním čase je připravena další „zelená“ beseda z cyklu Večery s vědci, tentokrát zaměřena na odpady. Beseda s názvem „Mnoho tváří odpadu“ se uskuteční ve středu 31. října v centru Pant od 17.30 hodin. Poslechněte si názory a studie vědců z Ostravské univerzity a z VŠB – Technické univerzity Ostrava, které svými informacemi doplní jednatel městské společnosti OZO Ostrava. Diskutovat budou docentka Silvie Brožová (VŠB-TUO), doktorka Šárka Cimalová (OU) a jednatel společnosti Karel Belda (OZO Ostrava). Vstup je volný.

Kácení suchých a nemocných stromů v Sokolské třídě a nová výsadba

25. 10. 2018. V pátek 26. října budou zahájeny práce na rekultivaci zeleně v Sokolské třídě. V úseku mezi Novou radnicí a sadem Boženy Němcové budou vykáceny zestárlé, nemocné a proschlé stromy a v lokalitě bude vysázeno stejné množství stromů nových. Zeleň doplní keře a trvalkové záhony.

Organizace dopravy a provozu MHD při oslavách 100 let vzniku Československa

24. 10. 2018. Během oslav v sobotu 27. října dojde k dopravním omezením. Od 13 do 15.30 bude dopravní uzávěra, zákaz zastavení a parkování v ulici Vítězné, kde bude seřadiště průvodu. Uzávěře se nevyhne ani Sokolská třída od 14.30 do 16 hodin od křižovatky s ulicí Vítězná po křižovatku s ulicí 28. října pro auta i hromadnou dopravu. Po dobu průchodu průvodu dojde k uzávěře křižovatky Sokolská třída x Českobratrská, která bude řízena Policií ČR.

Soutěže na koncertní halu se zúčastní šestice špičkových architektonických studií

17. 10. 2018. Město Ostrava 22. srpna zahájila jednu z nejvýznamnějších architektonických soutěží v celé historii města. Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž na koncertní halu, která je koncipována jako kombinovaná se dvěma koly, by měla být ukončena příští rok v červnu. Náklady na realizaci koncertní haly jsou odhadovány na 1,5 miliardy korun bez DPH.

Ostrava slaví 100 let od vzniku republiky

17. 10. 2018. Celoroční oslavy stoletého jubilea samostatného Československa vyvrcholí o víkendu 27. a 28. října, přičemž hlavním dnem oslav bude sobota 27. října. Vše zahájí historický průvod z Vítězné ulice na Masarykovo náměstí. Na něm a na Slezskoostravském hradě Ostravané zažijí atmosféru první republiky. Připravili jsme pro ně prvorepublikovou kavárnu, ukázku školní třídy a také prvorepublikové kulinářské speciality.

Rada města rozhodla o dodavateli druhé vlny nákupu a instalace detektorů a požárních hlásičů

17. 10. 2018. Město Ostrava vybavuje od začátku letošního roku obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Byly nakoupeny z prostředků města a jejich instalace je zajišťována jednotlivými obvody. Je to akce, která svým rozsahem doposud nemá v České republice obdoby.

Letošní česká prezentace byla největší v historii veletrhu Expo Real, koordinovala ji Ostrava

12. 10. 2018. V Mnichově se od 8. do 10. října konal 21. ročník Expo Realu, prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí. Česká města a kraje se ve společné expozici vedle svých investičních vizí a projektů soustředila také na prezentaci svého inovačního potenciálu, který zvyšuje jejich konkurenceschopnost.

Ostrava připravuje výstavbu stovek nových parkovacích míst, lépe parkovat se bude rezidentům v centru města, startuje kampaň Párkování

11. 10. 2018. Centrum města čeká postupná úprava řady parkovacích lokalit. Zahájena byla letos v září zpoplatněním parkování pod mostem Českobratrská na ulici Porážková. Postupně budou zanikat parkoviště na plochách, která jsou dlouhodobě podle územního plánu města určena k zástavbě. Město navíc připravuje výstavbu parkovacích domů a Park and Ride parkovišť.

Ostrava je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt

11. 10. 2018. Ostravský projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018. Ostrava byla nominována v kategorii Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám. Odborná porota zhodnotila celkem 102 projektů z 25 zemí.

Další milion korun na estetizaci veřejného prostoru podle projektů z řad veřejnosti

2. 10. 2018. Dotační program s názvem „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Město jej vyhlásilo již dvakrát a loni i letos na něj vyčlenilo v rozpočtu vždy 5 milionů korun. Celkem bylo podpořeno již 23 projektových záměrů v celkové výši 7 milionů korun. Protože alokace druhého ročníku programu „fajnOVY prostor“ nebyla vyčerpána, bylo vyhlášeno jeho další kolo s částkou 1,889 milionu korun k rozdělení.

Na historii před sto lety zavzpomíná nejen Ostrava, ale také její partnerská města

2. 10. 2018. Město Ostrava pokračuje v oslavách sta let od vyhlášení samostatného československého státu a v připomínkách osmičkových výročí moderních dějin. Poté, co si připomněla srpnové události 1968 a Mnichovskou dohodu z roku 1938 vrací se v historii republiky ještě o dvacet let zpět.

Ostrava koordinuje společnou účast českých měst a regionů na veletrhu EXPO REAL

1. 10. 2018. Jako jediné české město se Ostrava kontinuálně účastní prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí v Mnichově, letos se na něm představí již poosmnácté. Prezentovat se bude ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions společně s Prahou, Brnem a Jihomoravským a Moravskoslezským krajem. Připočteme-li k tomu 15 spoluvystavujících partnerů, je letošní česká expozice historicky největší. Cílem společné prezentace je, stejně jako vloni, představit investiční a inovační potenciál všech tří měst i obou regionů. Koordinátorem prezentace je Ostrava. Zastupovat ji bude ostravský primátor Tomáš Macura a náměstek primátora Radim Babinec.

Navrhněte svého Seniora roku

21. 9. 2018. Statutární město Ostrava vyhlásilo XII. ročník ankety Senior roku 2018. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 1. října 2018 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí v určité oblasti mimořádně aktivního člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který výrazně přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.