Systém sdružených nákupů v roce 2018

16. 1. 2019. Statutární město Ostrava je jedním z průkopníků a propagátorů systému sdružených nákupů (SSN) v oblasti veřejné správy v České republice. Aktivně jej využívá od roku 2010. V roce 2018 získalo město Ostrava cenu za 2. místo udělovanou za používání elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce v soutěži FSA 2018 v kategorii Trend, ve které soutěžilo právě se svým Nákupním portálem SSN. Od zavedení systému město ušetřilo sdruženými nákupy zhruba 700 milionů korun z celkového vysoutěženého objemu komodit ve výši 3,6 miliardy. V roce 2017 byl vybrán nový provozovatel systému, kterým je společnost Tender systems s.r.o.

Společnost Tender systems přišla s řadou nových námětů.  Jednalo se např. o využití elektronických katalogů při výběru dodavatelů, které jsme využili jako jedni z prvních zadavatelů v republice. Pro uživatele systému byl vytvořen zcela nový nákupní portál, který kromě e-shopu s vysoutěženými komoditami obsahuje také komunikační platformu, agendu poptávek nebo modul pro reportování statistik a výpočet ratingového hodnocení organizací. Všechny novinky nabízejí uživatelům jednodušší orientaci v systému a komfortnější nakupování,“ řekl k tématu náměstek primátora Radim Babinec.

Po přípravné fázi v roce 2018 bylo v rámci SSN realizováno přes 200 soutěží, od dílčích e-aukcí formou veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou dodávek či služeb nepřesahující 2 miliony korun až po zadávací řízení veřejných zakázek v objemu desítek milionů korun. Celková úspora z centrálně realizovaných soutěží za rok 2018 se blíží částce 100 milionů korun.

Přehled významných komodit zapojených do centrálních soutěží v rámci SSN:

Komodita zapojená do SSN

Počet soutěží / e‑aukcí (2018)

Potraviny

134

Motorová nafta

52

Elektrická energie

2

Zemní plyn

2

Kancelářské potřeby

1

Kancelářský papír

1

Drogerie a čisticí prostředky

2

Obalový materiál

2

Hardware

1

Celkem

197

Do projektu je aktuálně zapojeno 170 městských organizací, kterým SSN slouží k nákupu vybraných komodit - potravin, drogerie, kancelářského materiálu, pohonných hmot, elektrické energie a plynu. V rámci dvou stovek zrealizovaných soutěží, bylo vysoutěženo zhruba 6000 různých položek nabízených v e-shopu, ve kterém organizace města provedly za loňský rok přes 20 tisíc jednotlivých objednávek.

Hlavním přínosem SSN je zjednodušení a vyšší efektivita nákupů uživatelů, kteří se tak nemusí zabývat jednotlivě vlastní administrací veřejných zakázek, které centrálně realizuje provozovatel tohoto systému. Uživatelé nakupují centrálně vysoutěžené komodity pomocí e-shopu za výhodné ceny.  Systém zajišťuje jednotnou evidenci nákupů v resortu města a umožňuje získat ucelený přehled o charakteru nakupovaných komodit a o jejich cenách. Využití elektronické komunikace mezi uživateli zjednodušuje identifikaci nákupních potřeb napříč městskými organizacemi a snižuje náklady zapojených dodavatelů.

O projektu SSN

Projekt Systému sdružených nákupů města je unikátním projektem v ČR, který je založen na využití nejnovějších metod centralizace a elektronizace nákupu. V roce 2010 začalo statutární město Ostrava zavádět SSN pro svých 179 organizací. V současné době tento systém provozuje společnost Tender systems s. r. o., jehož roční odměna je nižší než u předchozího dodavatele o 9,6 milionu korun, a to při zachování efektivity systému. 

O společnosti Tender systems s.r.o.

Hlavní činností společnosti je výroba a provozování informačních systémů pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Působí i v oblasti vzdělávání a odborného poradenství v oblasti elektronizace veřejného investování. Webové stránky: www.tendersystems.cz.