Rada města rozhodla o dodavateli druhé vlny nákupu a instalace detektorů a požárních hlásičů

17. 10. 2018. Město Ostrava vybavuje od začátku letošního roku obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Byly nakoupeny z prostředků města a jejich instalace je zajišťována jednotlivými obvody. Je to akce, která svým rozsahem doposud nemá v České republice obdoby.

Aktuálně je na řadě druhá vlna instalace těchto zařízení, chránících lidské životy i majetek. Rada města vybrala jako dodavatele společnost SAFE HOME europe s.r.o. s nabídkovou cenou 2.723.189 Kč s DPH.

Cena za jednotku zařízení je díky množstevní slevě nižší než v první vlně, 297 Kč za požární hlásič (v první vlně byla 354 Kč) a 689 Kč za detekor CO (708 Kč v první vlně).

Nyní se připravuje uzavření smlouvy a faktické dodání obou typů detektorů. Do ostravských domácností bude namontováno dalších 7930 hlásičů požáru a 330 detektorů CO. Montáž bude provedena v obvodech Mariánské Hory a Hulváky (do 30 dnů od vystavení objednávky), Ostrava-Jih a Moravská Ostrava a Přívoz (nejpozději do 150 dnů od vystavení objednávky). Stejně jako v první vlně město uhradí nákup zařízení, montáž si budou hradit jednotlivé obvody, přičemž nově mohou využít městem vysoutěženou cenovou nabídku na instalaci.

Město vlastní celkem 12 573 bytů, hlásiče požáru z 1. a 2. vlny a iniciativy obvodů bude mít nejpozději na začátku příštího roku 11 078 bytů a detektory CO 2599 bytových jednotek.

V první vlně byly hlásiče požáru nainstalovány do 2800 bytů a detektory CO do 1700 bytů. Nákup detektorů bude opět financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku, jehož zdrojem jsou mimo jiné prostředky z vybraných pokut udělených Městskou policií Ostrava. Detektory CO jsou montovány pouze do bytů, kde je reálné riziko vzniku oxidu uhelnatého (plynová kamna, karmy atp.).  

Ve druhé vlně se zapojí i obvody, které v první vlně o zařízení zájem neměly. Zatímco v první vlně jsme pořídili 4500 kusů hlásičů a detektorů, pro druhou vlnu jich bude téměř dvojnásobek,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. „Detektory oxidu uhelnatého i hlásiče požáru chrání lidské životy, druhé zmíněné také majetek. Hasiči vyjeli v době od května do října tohoto roku již k 14 případům hlášeného úniku oxidu uhelnatého. Minimálně v pěti případech bylo v domácnosti dosaženo nebezpečného množství jedovatého plynu,“ dodal primátor Macura.

Svou účinnost již ukázaly také detektory požáru. Začátkem června byla jednotka HZS MSK z hasičské stanice Slezská Ostrava vyslána k události v Koněvově ulici ve Slezské Ostravě. Průzkumem jednotka zjistila, že se jedná o zakouření bytu z důvodu spálených potravin uživatelem bytu, který na ně zapomněl při jejich přípravě na sporáku. Po signalizaci alarmu detektoru požáru instalovaného v bytě uživatele, který reagoval na zplodiny hoření spálených potravin, uživatel bytu tyto potraviny na sporáku uhasil a v době příjezdu jednotky začal zakouřené prostory bytu větrat okny. Jednotka provedla následnou kontrolu zakouřených prostor bytu a jeho odvětrání.