Ostrava je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt

11. 10. 2018. Ostravský projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018. Ostrava byla nominována v kategorii Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám. Odborná porota zhodnotila celkem 102 projektů z 25 zemí.

„Ostrava reaguje na potřebu funkčního systému sociálního bydlení ve městě. Projekt je zaměřený na pomoc osobám v bytové nouzi – nízkopříjmovým domácnostem, seniorům, samoživitelkám s dětmi a osobám, jejichž stávající bydlení je nevyhovující. Za 2 roky fungování bylo v pilotním systému podpořeno celkem 215 osob. V zabydlených domácnostech jsou pozorovatelné kvalitativní změny - lidé mají větší pocit jistoty a bezpečí, dochází k zlepšení zdravotního stavu a psychické pohody, zlepšují se rodinné, partnerské a mezilidské vztahy. Také to, že jsme uspěli v konkurenci těch nejlepších, je pro nás potvrzením, že jsme se vydali správnou cestou,“ uvedl náměstek primátora Michal Mariánek.

Závěrečný ceremoniál vítězných projektů RegioStars se uskutečnil 9. října v Bruselu v rámci Evropského týdne regionů a měst, který každoročně přiláká více než 6 000 účastníků. Cenu si převzali zástupci města Ostravy v čele s garantem projektu za odbor sociálních věcí magistrátu Zdeňkem Živčákem.